Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 09.1.2015

Atria Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yhteensä kahdeksan jäsentä.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 3 jäsentä erovuoroisten jäsenten tilalle.

Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Esa Kaarto, Kjell-Göran Paxal ja Harri Sivula.


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2014. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:

- kokouskorvaus 300 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 4.400 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 2.200 euroa kuukaudessa
- hallituksen jäsenen palkkio 1.700 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus
yhtiön matkustuspolitiikan mukaan

Nimitystoimikunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajien kuukausipalkkiot puolitetaan ja muuten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2014. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:

- kokouskorvaus 250 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 250 euroa
- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan

Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

JAKELU
www.atriagroup.com
Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen