Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 24.4.2015

Atrian johtava työterveyslääkäri Timo Kinnunen sai Työterveysteko -palkinnon

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys jakoi kevätseminaarissaan Jyväskylässä Vuoden 2015 Työterveysteko-palkinnon Atrian johtavalle työterveyslääkärille Timo Kinnuselle. Vuoden Työterveystekopalkinto myönnettiin Timo Kinnuselle hänen aktiivisesta työstään työhyvinvoinnin parantamiseksi Atrialla.

Timo Kinnunen on toiminut Atrian työterveyshuollossa vuodesta 2008 lähtien. Vuonna 2009 Atrialla käynnistettiin Varhaisen välittämisen hanke, jonka tulokset ovat olleet erittäin myönteisiä. Hankkeen aikana yrityksen sairastavuus on laskenut neljä prosenttiyksikköä.Työurat ovat pidentyneet ja eläkkeelle jäämisikä on noussut hankkeen aikana lähes kolme vuotta.

Atria on yrityksenä ollut suomalaisen työterveyshuollon edelläkävijä. Atria on kehittänyt työterveyshuoltoon jaksotetun kuntoremonttitoiminnan. Ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja on ollut osana työterveyshuollon tiimiä ensimmäisenä Suomessa.Atrian Varhainen välittäminen -hanke on pitänyt sisällään useita osahankkeita, joilla kaikilla on ollut oma merkityksensä tulosten saavuttamisessa.

"Onnistumisena pidän lisäksi työterveysyhteistyön lisääntymistä eli työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyötä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi," kertoo Timo Kinnunen.

Henkilöstön työkyvystä huolehtimisen suurimmaksi haasteeksi Timo Kinnunen kokee sen, että Atrian toimiala on henkilöstöä fyysisesti kuormittava. Monet työtehtävät ovat fyysisesti raskaita ja kuluttavia.

"Työergonomiaan on kiinnitettävä jatkossakin erityistä huomiota. Hyvällä ergonomialla voidaan ennalta ehkäistä työhön liittyviä sairauksia. Mutta tämä vaatii jokaisen työntekijän omaakin aktiivista panosta. Omasta kunnosta on pidettävä hyvää huolta," muistuttaa Atrian johtava työterveyslääkäri Timo Kinnunen.

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys myöntää Vuoden Työterveysteko -palkinnon vuosittain henkilölle, yhteisölle tai laitokselle, joka on näkyvästi toiminut työterveystyön parhaaksi, tehnyt sitä tunnetuksi erikoisella tavalla tai keksinyt uutta, joka on johtanut käytännön sovellutukseen. Palkinto jaettiin tänä vuonna yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä Jyväskylässä.

Lisätietoja: Tapio Palolahti, henkilöstöjohtaja, Atria Suomi Oy, puh. 040 751 9351

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen