Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 22.6.2015

Atrian suuri vastuullisuusdialogi on alkanut – puhutuimmat aiheet liittyvät kotimaisuuteen ja lihan alkuperään

Mikä on keskeistä Atrian vastuullisuudessa? Tätä selvitämme kesän aikana www.parempimieli.fi –sivulla käytävässä vastuullisuuskeskustelussa. Tällä hetkellä puhutuimpia teemoja ovat alkutuotanto, kotimaisuus sekä eläinten hyvinvointi. ”Puhtaat, kotimaiset tuotteet. Lähiruuan ja kotimaisuuden esiintuominen. Jo nyt on ollut erittäin hyvä idea kirjata lihan kasvattajatilan nimi tuotteen pakkaukseen.” kertoo eräs keskusteluun osallistuja.

Atrian tavoitteena on olla avoin, läpinäkyvä ja vuorovaikutteinen. Viestinnän kehittäminen tähän suuntaan on Kädenjälki-vastuullisuusohjelmamme yksi painopiste. Läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisäämiseksi Atria toi ensimmäisenä alan toimijana tilakohtaisen jäljitettävyyden kaikkiin lihalajeihin, broilerin-, naudan- ja sianlihatuotteisiin. Atria Perhetilojen jäljitettävät tuoreet broilerituotteet lanseerattiin vuoden 2012 alussa. Seuraavana vuonna saimme myös muutamiin sika- ja nautatuotteisiin alkuperätilan tiedot kuluttajapakkaukseen asti. Jäljitettävyyden kehittämistä prosesseissa jatkettiin ja toukokuussa 2014 Atrian lanseerasi kansainvälisenäkin edelläkävijänä ensimmäiset jäljitettävä leivänpäälliset. Alkuvuodesta 2015 lanseerasimme jäljitettävät Perhetilan nakit. Tällä hetkellä jäljitettävyysmerkintä löytyy yhteensä noin 60 Atrian broilerin-, sian ja naudanlihatuotteesta.

Parhaillaan käytävässä vastuullisuuskeskustelussa puhutuimmat puheenaiheet myötäilevät tuoreimpien kuluttajatutkimusten tuloksissa. Suomalaisuutta arvostetaan vahvasti ja siitä ollaan valmiita maksamaan yhä hieman enemmän. Kuluttajat arvostavat kotimaista valitessaan sen tärkeimmiksi ominaisuuksiksi turvallisuuden ja valvotun laadun sekä puhtauden. Kotimaista ostamalla halutaan tukea myös ruuantuotantoa Suomessa. Yli puolet kuluttajista kokee, että jäljitettävyys tilalle asti on tärkeä ostoperuste. Jäljitettävyys koetaan tärkeäksi erityisesti naisten ja vanhempien kuluttajien keskuudessa. Atrian Perhetilojen jäljitettävät tuotteet ovatkin jo tuttuja suurimmalle osalle kuluttajista.(*  Kuluttajat myös luottavat eläinten hyvään kohteluun tiloilla enemmän, jos tilan nimi on merkitty pakkaukseen.(**

Keskustelua tärkeistä vastuullisuuden teemoista käydään www.parempimieli.fi sivulla elokuun loppuun asti. Osallistu ja vaikuta!

(*TNS Gallup Oy: TNS Monitor 2015 -tutkimus

(**Atrian oma tutkimus / Otanta Suomen Online -tutkimus.

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen