Atria.com logo

Oodi kesätyöntekijöillemme

18.9.2015
Kesätyö Vastuullisuus Henkilöstö

Mahtavaa! 99 prosenttia Atrian kesätyöntekijäkyselyn vastaajista on valmiita tulemaan Atrialle uudelleen kesätöihin. Tämä tarkoittaa Atrialle turvattua (hyvän!) työvoiman saantia myös ensi kesänä.

Muutenkin kesätyöntekijäkyselyn 2015 tulokset ovat meille atrialaisille melko mairittelevaa luettavaa: 87 % vastaajista arvioi rekrytointikokonaisuuden kohdaltaan hyväksi, 88 % oli saanut hyvän perehdytyksen ja 81 % hyvän työnopastuksen.

Kiitokset eivät tokikaan kolahda vain yhteen laariin, vaan ne jaetaan tasapuolisesti niin rekrytoinnille, työnjohdolle, työnopastajille kuin kaikille työkavereillekin. Kiitos!

Tässä vielä vähän lisää sulkia hattuumme:

”Mahtava työporukka ja yhteishenki. Töissä viihtyy ja sinne on kiva mennä. Esimies on tasapuolinen kaikkia työntekijöitä kohtaan.”

”Hienoa kun Atria tarjoaa niin monelle nuorelle kesätöitä joka kesä!”

(Suorat lainaukset ovat vastauksia kyselyn kohtaan Anna vapaasti palautetta esimiehellesi ja oman osastosi työkavereille)

Tässähän kohta ylypistyy – kuten Atrian suurimmalla tehtaalla Nurmossa tavataan sanoa. Suurin osa tämän kesän vastaajista työskentelikin Nurmossa (80 %). Kaikkiaan vastauksia saatiin 561 kappaletta kokonaisvastausprosentin ollen näin 66 %.

Vaikka toiminta on Atrialla yli sadan vuoden saatossa kehittynyt erinomaiseksi, niin edelleen toiminnassamme ja prosesseissamme löytyy kehitettävää. Tämän kyselyn tulokset antoivat lisäpontta kiinnittää huomiota tuotannon työpisteiden ergonomiaan. Vastaajista nimittäin 42 % oli huomannut työskentelyolosuhteissaan ergonomisia epäkohtia.

Onneksi näihin asioihin on havahduttu myös muun henkilöstön toimesta ja kehityshankkeita asian tiimoilta on jo käynnistetty: siipikarjassa työskentelytasoja uudistetaan vaiheittain säädeltäviksi ja uuden sikaleikkaamon (valmistuu 2017) työpisteet suunnitellaan yhdessä Työterveyslaitoksen erikoisasiantuntijan kanssa mahdolliset ergonomiariskit ja hyvät työskentelyolosuhteet huomioiden. Ergonomian kehittäminen tehdasympäristössä on haastavaa, sillä se usein tarkoittaa investointien, pienempien tai suurempien, tekemistä.

Tämän haasteen otamme Atrialla kuitenkin mielellämme vastaan. Arvostamme kesätyöntekijöidemme antamaa palautetta, positiivista ja korjaavaa, sillä ne molemmat auttavat meitä kehittymään. Positiivinen palaute ankkuroi valintojamme ja lisää tietoisuuttamme siitä, että olemme oikealla tiellä. Korjaava palaute puolestaan auttaa meitä löytämään oikean suunnan.

Kesätyöntekijäkyselyn palautteet vahvistavat erityisesti Atrian työturvallisuuden tekemää työtä, sillä 97,5 % vastaajista koki työskentelynsä Atrialla turvalliseksi. Tämä tarkoittaa, että Atrialla on hyvät olosuhteet tuottaa kotimaisista raaka-aineista turvallista ja laadukasta ruokaa kaikkiin ruokahetkiin ympäri vuoden.

Jaa