Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 12.9.2017

Atria Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano


Atria Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

Atria Oyj:n yhtiökokouksen päättämään nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat henkilöt:

- maanviljelijä Jukka Kaikkonen, Lihakunnan edustaja
- maanviljelijä Henrik Holm, Pohjanmaan Lihan edustaja
- maanviljelijä Esa Kaarto, Itikka osuuskunnan edustaja
- sijoitusjohtaja (listatut sijoitukset) Timo Sallinen, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja
- asiantuntijajäsen agrologi Seppo Paavola, Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista sekä hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 1.2.2018.

Nimitystoimikuntaan valitaan seuraavaa yhtiökokousta edeltävän syyskuun alun tilanteen mukaan osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka omistavat KII-sarjan osakkeita, sekä suurin sellainen A-sarjan osakkeenomistaja, joka ei omista KII-sarjan osakkeita, tai tällaisen osakkeenomistajan edustaja. Mikäli suurin A-sarjan osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle. Itikka osuuskunta, Lihakunta ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha ovat KII-sarjan osakkeenomistajia.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää Yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen elokuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistusosuus tai osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja huomioidaan nimitystoimikunnan kokoonpanoa määritettäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää asiaa koskevan yhtiön hallitukselle osoitetun vaatimuksen viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun loppuun mennessä.

Atria Oyj
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU
www.atria.com
Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen