Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 20.12.2017

Atria Oyj:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2018 – 2020Atria Oyj:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2018 – 2020

Atria Oyj:n hallitus on päättänyt avainhenkilöiden pitkänaikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2018 - 2020. Uuden osake- ja rahapalkkioon perustuva järjestelmä on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon, ensimmäinen ansaintajakso alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2018. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu yhtiön osakekohtaiseen tulokseen EPS (70%) ja orgaaniseen kasvuun (30%).

Palkkiot kaudelta 2018 maksetaan kolmena yhtä suurena osana vuosina 2019, 2020, 2021 osittain yhtiön vaihto-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilölle aiheutuvia veroja ja veroluontoisia maksuja. Mikäli henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 40 henkilöä. Ansaintajakson 2018 perusteella maksettavat palkkioiden arvo on yhteensä enintään 2 miljoonaa euroa.

Uuden palkkiojärjestelmän tavoitteena on kannustaa Atrian johtoa hankkimaan yhtiön osakkeita ja lisäämään päätöksillään ja toiminnallaan yhtiön pitkäaikaista arvonnousua.


ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com
 

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen