Atria.com logo

Atrialla on merkittävä rooli aurinkosähkön tuotannon kehittämisessä

12.10.2017
Vastuullisuus

Atrian Kädenjälki -yritysvastuuohjelmassa yritysvastuuta mitataan seitsemällä ulottuvuudella: talous, ympäristö, eläinten hyvinvointi, tuoteturvallisuus, ravitsemus, henkilöstö ja viestintä. Ympäristövastuun osalta Atria ponnistaa uusiin ulottuvuuksiin rakentamalla Nurmoon Suomen suurimman aurinkosähköpuiston osaksi Nurmon tehtaan sähköjärjestelmiä.

Mielestäni aurinkoenergia tukee erittäin hyvin Atrian arvoja. Kuten jäljitettävyys, antibioottivapaus ja muut tuotteisiimme liittyvät lupaukset, myös aurinkoenergia on puhdasta ja täysin kotimaista lähienergiaa. Aurinkosähköpuiston avulla Atria edistää uusiutuvan energian käyttöä ja alan kehitystä. Olemme monissa investoinneissa ottaneet edelläkävijän roolin. Samoin tässä hankkeessa.

Aurinkosähköpuiston avulla Atria edistää uusiutuvan energian käyttöä ja alan kehitystä.

Katkeamaton kylmäketju on tuotteiden säilyvyyden osalta todella tärkeää. Jäähdytysjärjestelmien sähkön käyttö on merkittävää ja auringon paistaessa jäähdytystehon tarve kasvaa. Aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö saadaan tehokkaasti hyödynnettyä silloin, kun energian tarve on suuri ja sähkön tuntihinta on korkea.

Atrian aurinkosähköpuiston toteutuksen mahdollisti TEM:in hankkeelle tammikuussa myöntämä energiakärkihankkeen investointituki sekä aikaisemmin tehty päätös lopettaa avokompostointi. Ilman kompostointikäytöltä vapautunutta aluetta ei näin suurta aurinkovoimalaa olisi voitu toteuttaa. Tämän voi jo nyt todeta, kun näkee Nurmon tuotantolaitoksen yhteydessä olevan massiivisen paneelialueen.

Aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö saadaan tehokkaasti hyödynnettyä silloin, kun energian tarve on suuri ja sähkön tuntihinta on korkea.

Aurinkosähköpuiston ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön heinäkuun lopulla ja nyt on kytkettynä 2,9 megawatin teho. Kyseessä on huipputeho, jonka aurinkovoimala tuottaa hyvällä auringonpaisteella. Pääosa aurinkosähköstä saadaan huhti-syyskuun aikana, joulu-tammikuussa tuotto on vähäistä. Suomessa aurinko paistaa kuitenkin riittävästi, jotta sitä kannattaa hyödyntää aurinkosähkönä. Jokaista neliömetriä kohden aurinko säteilee Länsi-Suomessa saman verran kuin esimerkiksi Pohjois-Saksassa.

Jokaista neliömetriä kohden aurinko säteilee Länsi-Suomessa saman verran kuin esimerkiksi Pohjois-Saksassa.

Suunnitelmien mukaan lokakuun lopussa on käytössä neljän megawatin teho – edellyttäen, että sateet hellittävät. Asennukset jatkuvat ensi keväänä, jolloin tehdasalueelle sijoitetaan paneeleita kahden megawatin tehon määrä. Tällöin hyödynnetään soveltuvia kattoalueita ja nurmikenttiä sekä tehtaan eteläpuolta. Vuoden päästä, syksyllä 2018 on asennettuna kaikki 22 000 paneelia, jotka tuottavat suunnitellun kuuden megawatin huipputehon. Tuotantokapasiteetti tulee olemaan suuruusluokaltaan viisi prosenttia Nurmon tehtaan sähköenergiasta, eli noin 5 600 MWh vuodessa. Se vastaa noin 3 000 kerrostalohuoneiston vuosittaista sähkönkulutusta.

Nykyiset aurinkosähköhankkeet Suomessa ovat olleet alle yhden megawatin kokoluokassa. Suomen suurimman aurinkovoimalan rakentaminen on vaatinut hyvää yhteistyötä eri osapuolten välillä. Hankkeen suuruus on näkynyt erityisesti materiaalivirtojen oikea-aikaisessa hallinnassa sekä pidemmän tilausajan tavaroiden ajallaan saamisessa. Onneksi aurinkovoimala on modulaarinen, joten toteutusta on pystytty suunnittelemaan tavaroiden saatavuuden mukaan.

Hankkeella on myös toinen ulottuvuus. Osana aurinkosähköjärjestelmää tullaan tehdasalueella toteuttamaan energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi sähkön kysynnän ja tarjonnan joustavaa ohjaamista. Haastamme alan yrityksiä etsimään ratkaisuja sähkön käytön ohjaukseen, kalliimmilta tunneilta halvemmille. Niin ikään hankkeessa pilotoidaan sähkön varastointia ja auringon kierron mukaan kääntyviä paneeleita.

Hankkeessa pilotoidaan sähkön varastointia ja auringon kierron mukaan kääntyviä paneeleita.

On ollut mielenkiintoista ja hienoa havaita, miten positiivisesti tähän hankkeeseen ja sen toteutukseen on suhtauduttu. Aurinkosähkö koetaan puhtaaksi ja päästöttömäksi tulevaisuuden energiamuodoksi.

Laitteiden ja järjestelmien kehityksestä ja energiatehokkuuden parantumisesta huolimatta sähköenergian käyttö ei varmaankaan tule vähenemään. Viime aikoina nousseet tavoitteet esimerkiksi sähköautoihin liittyen ovat tästä hyvä esimerkki. Sähköenergian kapasiteetin riittävyyden lisäksi on panostettava myös tulevaisuuden sähköenergian tuotantovaihtoehtojen tutkimukseen ja kehittämiseen.

Me Atrialla olemme nyt vahvasti mukana selvittämässä laajamittaisen aurinkosähköjärjestelmän kytkentää merkittävään teollisuuslaitokseen. Ja olemme siinä mukana sitoutuneesti, onhan paneelien teknistaloudellinen käyttöikä 30…40 vuotta.

Jaa