Atria.com logo

Kotimaista, kiitos?

27.6.2017
Kotimaisuus & alkuperä Henkilöstö

Tuoreena atrialaisena olen päässyt reilun puolen vuoden ajan seuraamaan Suomen merkittävimmän elintarvikeyrityksen toimintaa. Atria Trainee -ohjelman ansiosta olen päässyt kiertämään Atrian massiivista ruokatehdasta, ja tutustumaan tuotantotyöstä lähtien tuotannon johtamiseen asti. Lisäksi olen kiertänyt maatiloja aina sika- ja nautatiloilta maitotiloihin ja rehutuotantoon. Perehtyminen on herättänyt monenlaisia ajatuksia – matkailu avartaa, myös Pohjanmaalla.

Kaupan ala ja elintarviketeollisuus Suomessa elävät tällä hetkellä mielenkiintoisia aikoja. ”Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala”, kerrotaan Elintarviketeollisuus 2016 -toimialaraportissa .

Olemme murroksessa, jossa suomalainen alkutuotanto joutuu yhä kiivaammin taistelemaan olemassaolostaan. Syitä on monia, aina globalisaatiosta kuluttajien yhä nopeammin muuttuvaan ja spesifioituvaan käyttäytymiseen. Digitalisaatio luo uudenlaisia ratkaisuja esimerkiksi logistiikan saralla.

Olemme murroksessa, jossa suomalainen alkutuotanto joutuu yhä kiivaammin taistelemaan olemassaolostaan.

Atria on vahvasti mukana maatalouden pelikentässä, koska Atrian kaksi suurinta omistajaa ovat lihatuottajaosuuskuntia. On mielenkiintoista työskennellä yrityksessä, jonka toiminta elää vahvasti ihmisten arjessa ja toimiala ylettyy suomalaiseen maatalouskulttuuriin asti.

Mikä kotimaisuuden merkitys sitten onkaan? Mitä vaikutuksia kuluttajan päätöksellä ostaa kotimaista on?

Suomalaisessa elintarviketeollisuudessa on ruokatuotannon ja huoltovarmuuden lisäksi kyse maaseutumme elinvoimaisuudesta, yrittäjyydestä, työllisyydestä, yhteiskuntamme hyvinvoinnista, eri-ikäisten ihmisten ravitsemuksesta, ruokakulttuurista ja makunautinnoista”, kerrotaan Elintarviketeollisuus 2016 -toimialaraportissa.

Ruoan kotimaisuus on monella tapaa merkittävä asia. Siihen liittyy suoraan ja välillisesti tuhansia työpaikkoja, kilpailukykykysymyksiä ja maatalouteen nojaava kulttuuri.

Kotimaisen ruoan puolesta voi puhua myös sen turvallisuuden ja puhtauden kautta. Suomalainen elintarviketeollisuus on erittäin valvottua. Eläimistä pidetään hyvää huolta. Tuote käy läpi monta hallittua ja valvottua tarkastuspistettä jalostusprosessin aikana aina lopputuotteeseen ja kuluttajan lautaselle asti. Kotimainen ruoka on turvallista, puhdasta ja eettisesti tuotettua. 

Kotimainen ruoka on turvallista, puhdasta ja eettisesti tuotettua.

Vuonna 2016 tehdyn ennustelaskelman mukaan Suomen maatilojen kannattavuus vajoaa alhaisimpiin lukuihin koko EU-jäsenyytemme aikana, kerrotaan Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät -raportissa (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta). Syitä on lukuisia, eivätkä suomalaisen kuluttajan käyttäytymismallit kata tästä suurinta osaa, vaikka vaikuttavat asiaan. 2010-luvulla olemme myös tippuneet EU:n keskiarvotasosta kannattavuuskertoimella mitattuna.

Toisaalta maatalouden kokonaistuottavuuden kasvu on melko hyvää koko EU-alueella, eikä Suomi jää tästä kasvun tasosta paljoa jälkeen. Kasvu johtuu investointipanoksista maatiloilla. Maatalous on melkoisessa murroksessa ja seuraa omalla tavallaan ympäröivän maailman trendejä. Suomalaisten ostokäyttäytymisellä on siis rooli, jossa kotimaisuutta arvostamalla voidaan tukea maataloutta.

Tuoreena atrialaisena olen alkanut kiinnittää huomiota ostokäyttäytymiseeni. Minua on alkanut kiinnostaa tuotteen alkuperä. Mistä tuotteen raaka-aineet tulevat, ja miten niitä käsitellään jalostusketjun eri vaiheissa? Olen todennut, että pienellä selvitystyöllä voi vaikuttaa melko paljon siihen, millaisia arvoja itse välittää eteenpäin.

Suurella osalla suomalaisista on melko hyvä mahdollisuus vaikuttaa omaan kulutuskäyttäytymiseensä ostoskorinsa kautta. Kotimaisten elintarvikkeiden suosiminen hyödyntää meitä kaikkia. Pikavoittoja tekemällä, eli ostamalla esimerkiksi mahdollisesti halvempaa ulkomaista tuontitavaraa, ei saavuteta todennäköisesti parasta lopputulosta.

Suurella osalla suomalaisista on melko hyvä mahdollisuus vaikuttaa omaan kulutuskäyttäytymiseensä ostoskorinsa kautta.

Kun puhutaan kotimaisesta elintarviketeollisuudesta, on syytä muistaa, mistä tulemme. Olemme vahvasti maatalouteen tukeutunut kansa. Maailma muuttuu ja Suomi siinä mukana. Innovaatiot ovat vahva osa Atrian liiketoimintaa. Muutos on varmaa, mutta atrialaisena voi olla ylpeä siitä, että muutos tapahtuu oikeiden arvojen vartioimana. Atrian liha on aina kotimaista.

Nämä ajatukset mielessä voin ylpeänä ottaa urani kannalta seuraavia askelia yrityksessä, jossa arvot ovat kohdallaan ja ihmiset ovat tekemästään innoissaan.

Mitä sinä haluat tulevaisuudessa syödä – mistä haluat, että ruokasi tulee?

 

Muut lähteet: 
Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät

Jaa