Atria.com logo

Suomalainen haluaa kotimaista lihaa

25.1.2017
Vastuullinen Ruoka Ravintolat

Tutkimusten mukaan ruoan alkuperä merkitsee kuluttajalle paljon. Suomalainen haluaa syödä kotimaista lihaa. Onko suomalainen liha sitten jotenkin parempaa kuin ulkomailta tuotu?

Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia lihan alkuperästä.

89 %
suomalaisista haluaa elintarvikepakkauksiin selkeät merkinnät alkuperämaasta.

88 %
tukee kotimaista työllisyyttä ostamalla kotimaista ruokaa.

70 %:n
mielestä alkuperämaa on tärkeä.

66 %:lle
kuluttajista suomalaisuus on hintaa tärkeämpi ostoperuste.

Ruoan ostoperusteena kotimaisuus on jo noussut tärkeämmäksi kuin hinta. Näin kertovat useat eri tutkimukset, ja ilmiö on viimeisen vuoden aikana vahvistunut kaikissa ikäryhmissä.

TNS Monitor -tutkimuksen mukaan 60 prosenttia kuluttajista arvostaa ruoan korkeaa laatua, vaikka siitä pitäisi maksaa hieman enemmän.

Kotimaisen lihan parhaana kilpailuetuna voidaan ehdottomasti pitää sen jäljitettävyyttä tilalle asti. Jäljitettävyys on tärkeää useammalle kuin joka toiselle. Reilu kolmannes voisi maksaa vähän enemmän tuotteesta, jossa on tilamerkintä tuotteen alkuperästä. Tämä ilmiö vahvistuu kaikilla ikäryhmillä.

40 %
on valmis maksamaan enemmän tuotteesta, jossa on merkintä maatilasta, jossa tuotantoeläin on kasvanut.

Alkuperämerkinnän avulla niin kauppias, ravintoloitsija kuin kuluttajakin tietävät, että hänen ostamansa liha on tullut vastuulliselta toimijalta, eläimen hyvinvoinnista on huolehdittu, ympäristökuormitus on hallinnassa ja että lihaan kulutettu euro työllistää suomalaisia.

Suomalainen liha on kuluttajan mielestä eurojensa arvoinen.

Lukujen lähde: TNS Monitor Ruoka 2016 -raportti

Katso video suomalaisen ja ulkomaisen broilerin eroista:

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Jaa