Atria.com logo

Eläinsuojelulinjaus ohjaa Keskon hankintoja

03.10.2018
Vastuullinen Ruoka

Kesko julkisti toukokuussa eläinsuojelulinjauksen osana vastuullisohjelmaansa. Eläinsuojelulinjauksessa määritellään periaatteet muun muassa tuotantoeläinten hyvinvointiin, lähiruokaan, luomuun ja kasvisvaihtoehtojen tarjoamiseen. 

Vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo kertoo, että eläinsuojelulinjausta on Keskossa mietitty jo viime vuosituhannella.

– Silloin linjauksen luominen olisi ollut vaikeaa, mutta kyselyitä eläinsuojeluun liittyvistä asioista oli tullut vuosien varrella kaikilta sidosryhmiltämme ja paine kasvoi. Kun vastauksia eri asioihin oli kertynyt, aika tuli kypsäksi. Miksi emme laittaisi kaikkea yhteen nippuun?

Tärkeitä sidosryhmiä, joita vastuullisuus kiinnostaa, ovat Keskolle kuluttajat, kansalaisjärjestöt, media, oppilaitokset, sijoittajat sekä Kespron osalta horeca-asiakkaat.  

– Kyllä B2B-asiakkaat kysyvät vastuullisuusasioista ja esittävät tarjouspyyntöjä jättäessään vaatimuksia. Monella toimijalla on oma vastuullisuusstrategia, johon meidän tavarantoimittajana täytyy pystyä vastaamaan, Kalervo huomauttaa.

"Monella toimijalla on oma vastuullisuusstrategia, johon meidän tavarantoimittajana täytyy pystyä vastaamaan."

Pörssiyhtiölle sijoittajat ovat tärkeä sidosryhmä, ja myös reittauksissa käytetään apuvälineenä eläinsuojelulinjauksen kaltaisia strategisia viestejä.

– Joudumme aina pohtimaan kaikki näkökannat. Meillä on niin paljon eri sidosryhmiä, että niillä voi olla myös vastakkaisia näkemyksiä, Kalervo toteaa.

Kalervo korostaa, että eläinsuojelulinjaus ulottuu Keskossa elintarvikkeiden lisäksi kosmetiikkaan, vaatteisiin ja tekstiileihin – pääsiäishöyheniä myöten.

Luonnolliset viisi vapautta

Miten eläinsuojelulinjauksen keskeinen asiasisältö syntyi?

– Eläinten viisi vapautta tulivat luonnostaan, nämä ovat ne perusoikeudet, jotka kaikkialla nimetään, Kalervo toteaa.

Lakien noudattaminen kaikessa toiminnassa ja koko toimitusketjussa on K-ryhmälle kaiken lähtökohta. Eläinsuojelulaki on uudistumassa, ja Kesko reagoi sitä ennakoiden.

– Tuotantoeläinten hyvinvoinnin perustana on eläinsuojelulainsäädäntö. Nykyisen lainsäädännön ulkopuolelle jää seikkoja, jotka haluamme linjauksessamme huomioida suosituksina ja siten ohjata toimintatapoja kohti yhä parempaa tuotantoeläinten hyvinvointia. Linjauksessamme otamme etunojaa esimerkiksi kivunlievitykseen; kannustamme ja sparraamme siihen suuntaan, mitä tulevassa laissa todennäköisesti säädetään, sanoo Matti Kalervo.

"Nykyisen lainsäädännön ulkopuolelle jää seikkoja, jotka haluamme linjauksessamme huomioida suosituksina ja siten ohjata toimintatapoja kohti yhä parempaa tuotantoeläinten hyvinvointia."

Kesko edellyttää tuotantoeläinten alkutuottajilta, kuljetusyrityksiltä ja teurastamoilta eläinsuojelulainsäädännön noudattamista. Lisäksi yritys edellyttää, että sopimussuhteiset tuotantoeläinten alkutuottajat, kuljetusyritykset ja teurastamot noudattavat lihateollisuuden tuotantotapaohjelmia ja auditointimenettelyjä.

”Kannustamme suomalaisia sikatiloja liittymään Sikavaan eli sikaloiden terveysluokitusrekisteriin ja nautatiloja Nasevaan eli nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmään. Sikavan mukaisesti tuotettu sianliha voidaan merkitä Laatuvastuu-pakkausmerkinnällä. Suosimme valikoimapäätöksissämme Laatuvastuu-merkittyjä sianlihatuotteita”, linjauksessa sanotaan.

Kalervo huomauttaa, että Atrialla tuotantotapaohjeistukset ovat hyviä:

– Atria on samalla asialla kuin mekin! Linjaus ottaa kantaa myös tallentavan videovalvonnan lisäämiseen teurastamoissa. Se auttaa todentamaan, että tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehditaan ja helpottaa viranomaisten valvontatyötä.  

Lähiruoka, luomu ja riista osana eläinsuojelulinjausta 

K-ryhmälle monipuoliset lähiruokavalikoimat ovat strateginen valinta. Se on K-ruokakauppiaiden keino tukea lähiruoan tuotantoa ja paikallisten tuottajien elinkeinoa.

– K-ruokakauppias tuntee paikalliset lihantuottajat. Koska tuotteiden jäljitettävyysketju on lyhyt, on tuotantoeläinten asianmukainen kohtelu alkutuotantopaikassa helpompi varmistaa, linjauksessa sanotaan.

Luomutuotanto on valvottu järjestelmä, joka huomioi eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset ja eläinlajikohtaiset käyttäytymistarpeet. Vaikka saatavuus on rajoitettu, haluaa Kesko tarjota K-ruokakauppojen asiakkaille hyvät luomulihavalikoimat.  

Tavoitteena on auttaa kuluttajia luomutuotannon periaatteiden tuntemuksessa omien tiedotuskanavien kautta.

Osana linjaustaan Kesko myös kannustaa K-ruokakauppiaita ottamaan valikoimiinsa paikallista riistalihaa.

Valikoima heijastelee eläinten hyvinvointia

Kesko on sitoutunut vastuulliseen hankintaan ja kestäviin valikoimiin, joten tuore linjaus näkyy itsestään selvästi kauppojen hyllyillä.

– Valikoimapäätöksiä tehdessämme otamme huomioon tuotantoeläinten hyvinvoinnin. Kuten linjauksessa sanotaan, hankintapäätökset tehdään sen mukaisesti. Tämä koskee sekä kotimaista että ulkomaista hankintaketjua, Kalervo vakuuttaa.

Hankintaketjun vastuullisuuden selvittämiseksi tehdään paljon työtä. Kaikessa on lopulta kyse sopimuksista ja niiden pitävyydestä:

– Jos otetaan vaikka antibioottien vkäyttö, nämä ovat sopimus- ja luottamuskysymyksiä. Jos meillä lukee näin, luotamme, että tavarantoimittaja toimii sopimuksen mukaisesti. Teemme toki pistokokeita lääkejäämistä, mutta jokaisen erän valvominen on käytännössä mahdotonta, Kalervo toteaa.

Kalervon mukaan sosiaalisen vastuun varmistaminen hankintaketjussa on kaikkein työllistävin osa. Sitä varten auditointeja on käytännössä päivittäin jonkin tavarantoimittajan luona. Riippumattomat kolmannet osapuolet tekevät työtä Keskolle maailmanlaajuisesti koko ajan. 

Vastuullinen valikoima helpottaa kuluttajan valintoja 

Miten kuluttaja oppisi tekemään vastuullisempia valintoja? Kauppaketju voi opastaa asiassa, mutta ei opettaa.  

– Ajatusmallimme on, että pidämme valikoimien vastuullisuudesta huolta niin, että asiakas voi luottavaisin mielin tulla K-kauppaan ja tehdä ostokset. Pidämme esimerkiksi kalatiskillä huolta, että siellä ei ole myynnissä uhanalaisia kaloja eikä näin ole edes tarvetta avata WWF:n kalaopasta, Kalervo kuvailee käytäntöä.

"Pidämme valikoimien vastuullisuudesta huolta niin, että asiakas voi luottavaisin mielin tulla K-kauppaan ja tehdä ostokset."

Vastuullisuus ja eläinten hyvinvointi ovat joillekin kuluttajille ratkaisevan tärkeitä asioita.

– Joillekin kuluttajaryhmille vastuullisuuskysymykset ovat erittäin tärkeitä ja ne ratkaisevat kaupan valinnan. Nykyään jokin yksittäinen tietty asia voi olla ratkaiseva tekijä ja suuri mielenkiinnon kohde, Kalervo kuvailee eriytyneitä kuluttajaryhmiä.

Niin, kuluttajaryhmiä on erilaisia. On myös niitä, joille on ihan sama. Ero näkyy tietysti myös kuluttajien maksuvalmiudessa. Kalervo mainitsee pari tuoteryhmää, joissa näkyy panostus vastuulliseen tuotantoon:

– Luomukananmunien myyntikäyrä on nouseva. Myös luomulihaa myytäisiin enemmän kuin sitä saadaan. Ymmärrän, että se on alkutuotannolle melkoinen panostus ja tuntemattomaan heittäytyminen.

Teksti: Mariaana Nelimarkka
Kuvat: Eero Kokko, Jesse Karjalainen

Lue myös: 
Kolumni: Vastuullisuus on koko ruokaketjun yhteinen asia

Jaa