Atria.com logo

Jokainen voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen

28.6.2018
Vastuullisuus

Kierrätän kotona aktiivisesti, kaiken mahdollisen tavaran. Lajittelen jätteet ja pyrin kunnioittamaan luontoa. Minulle suomalainen metsä, pellot, järvet ja meret ovat vaalimisen arvoisia aarteita. On tärkeää ymmärtää, että ilmastonmuutos vaikuttaa ihan jokaisen meidän elämään.

On tärkeää ymmärtää, että ilmastonmuutos vaikuttaa ihan jokaisen meidän elämään.

Toki ilmastonmuutoksen toteutumisesta on monta - vastakkaistakin - skenaariota, mutta joka tapauksessa on syytä toimia sitä ehkäisevästi. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tulevaan kehitykseen. Siitä kertoo myös Atrian Kädenjälki -ohjelma. Jokaisella on oma kädenjälki.

Suurimmat vastuullisuuteen liittyvät kysymykset, jotka globaalistikin keskusteluttavat, ovat ilmastonmuutos ja muovijäte. Atrian Kädenjälki -ohjelma sisältää erilaisia ilmastovastuullisia projekteja, mm. Atrian Aurinko -aurinkosähköpuisto, ympäristökuorman vähentäminen tuotantolaitoksissa, ruokahävikin vähentäminen koko elintarvikeketjussa, raaka-ainehävikin minimointi, biojätteen uudet käsittelytavat jne.

Ilmastolla on merkittävä painoarvo Atrian vastuullisuusstrategiassa. Haluamme vaikuttaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen koko ketjun osalta. Tämä vaatii pitkäjänteistä sitoutumista tavoitteisiin. Atria haluaa kantaa vastuunsa suomalaisen elintarvikeketjun vastuullisessa rakentamisessa ja kehittämisessä.

Ilmastolla on merkittävä painoarvo Atrian vastuullisuusstrategiassa. Haluamme vaikuttaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen koko ketjun osalta.

Atrian Aurinko on hyvä esimerkki siitä, kuinka Atria aktiivisesti hakee uusia hiilineutraaleja uusiutuvaan energiaan perustuvia ratkaisuja. Polku täysin hiilineutraaliin tuotantoon on ehkä pitkä, mutta aurinkovoiman käyttö on yksi askel eteenpäin.

Jaa

Kirjoittajan kuva
Kirjoittanut

Merja Leino

Merja Leino on Atria-konsernin vastuullisuusjohtaja. Hän on työskennellyt Atrialla kohta lähes 30 vuotta ja sinä aikana atrialaisuus on muodostunut vahvaksi arvoksi. Merja pitää sanonnasta ’Teemme turvallista, terveellistä ja vastuullisesti tuotettua ruokaa’ ja että se on ihmisten tekemää. Tiedonjanoisen Merjan mielestä pahinta olisi pysähtyä paikoilleen; aina on varaa kehittyä. Hän arvostaa hyvää kotimaista ruokaa sekä sen takana olevaa koko ruoantuotannon ketjua. Vapaa-ajalla Merja unohtaa arjen murheet hevosten parissa. Ja kaiken yläpuolella ovat tietysti lastenlapset! 

Lue kirjoittajan muita blogeja