Atria.com logo

Suomalaiset vaativat edelläkävijöinä eläinten hyvinvointia

04.10.2018
Vastuullinen Ruoka

Kesko on sitoutunut eläinsuojelulinjauksen, jonka mukaan valikoimapäätöksiä tehdessään ketju ottaa  huomioon tuotantoeläinten hyvinvoinnin.  Eläinsuojelulinjausta luodessaan Kesko teki kotiläksynsä:

– Toki olemme benchmarkanneet Keski-Euroopan isojen kauppaketjujen linjaukset. Sieltä löytyvät ne keskeiset linjaukset, jotka kaikkien odotetaan tunnistavan, kertoo Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

Eri maissa on edetty eri tahtiin, Kalervo tietää, sillä Kesko on mukana 11 keskieurooppalaisen tukkurin AMS-hankintarenkaassa ja lisäksi Kesprolla on omat ostohankintaliittymänsä.

– Osalla toimijoista on ollut linjaukset hyvän aikaa, mutta toisaalta Kespron hankintayhteistyökuvioissa me olemme olleet se taho, joka on tuonut eläinsuojelulliset aspektit mukaan hankintaehtoihin. Olemme joutuneet jopa vähän heittäytymään hankalaksi, jotta saamme tietyt asiat sovittua, Kalervo kuvailee eritahtisuutta.  

"Olemme joutuneet jopa vähän heittäytymään hankalaksi, jotta saamme tietyt asiat sovittua."

Kalervo huomauttaa, että eri maissa pinnalle nousevat erilaiset näkökulmat. Esimerkiksi Ranskassa on säädetty lailla muunlaista vastuullisuutta; sikäläiseen yritysvastuulakiin kuuluu velvoite tehdä ihmisoikeussitoumus ja noudattaa sitä. Myös hävikinhallinnasta on Ranskassa säädetty asetus.

Matti Kalervo on tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan varajäsenenä hyvin perillä siitä, miten tietoisia suomalaiset ovat eläinten hyvinvointiasioista verrattuna muihin eurooppalaisiin.

– Suomi ja Ruotsi ovat molemmat maailmanmittakaavassa edelläkävijöitä.

Teksti: Mariaana Nelimarkka
Kuva: Tuukka Kiviranta

Lue myös:
Eläinsuojelulinjaus ohjaa Keskon hankintoja

Jaa