Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 17.12.2019

Atria ja BSAG yhteistyöhön – Atrian tavoitteena on hiilineutraali ruoantuotanto

Atria on tehnyt Baltic Sea Action Groupille Itämeri-sitoumuksen, jonka tavoitteena on parantaa ympäristökestävää ruokaketjua ja kotieläintuotantoa yhdessä Atrian sopimustuottajien ja A-Rehun sopimusviljelijöiden kanssa. Sitoumus on osa Atrian vastuullisuusstrategiaa, jolla Atria tähtää hiilineutraaliin ruoantuotantoon.

Atrian viisivuotinen sitoumus koostuu kolmesta osasta:

  1. Atria sitoutuu vähentämään kotieläintuotannon ympäristövaikutuksia mm. optimoimalla ruokintaa, hyödyntämällä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, parantamalla ravinteiden kiertoa ja hyödyntämällä tutkimustietoa tilojen tuotannon kehittämiseksi.
  2. Atria kehittää kotieläintilojen ja kasvinviljelytilojen välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on ravinteiden kierrätyksen tehostaminen lannankäyttöä kehittämällä, nykyisen peltopinta-alan tehokkaampi hyödyntäminen, turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, kotimaisten valkuaiskasvien viljelyn lisääminen ja viljelykiertojen edistäminen.
  3. Atria edistää maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa parantavien viljelymenetelmien käyttöönottoa kotieläin- ja kasvinviljelytiloilla kouluttamalla omia asiantuntijoita ja tuottajia sekä viestimällä parhaista käytännöistä ja tutkimustuloksista.

- Jaamme yhteisen huolen ilmastonmuutoksesta, joka vaatii toimia meiltä kaikilta. Atria haluaa olla osa ratkaisua ja siksi hiilineutraali ruokaketju on tärkein tavoitteemme. Uskomme, että tämä on mahdollista vuoteen 2035 mennessä, kertoo Atria-konsernin vastuullisuusjohtaja Merja Leino.

- Ruokaketjun yrityksillä, kuten Atrialla, on suora mahdollisuus vaikuttaa niin käytännön päästöihin kuin laajempaan muutokseen ruokajärjestelmässä. Atrian viisivuotinen Itämeri-sitoumus sisältää sekä heti käyttöönotettavia toimia että laajempaa tutkimusta ja kehittämistä kiertotalouden ja hiilineutraaliuden edistämiseksi, iloitsee BSAG:n toimitusjohtaja Michaela Ramm-Schmidt.

- Itämeren kannalta välitöntä apua tuovat ravinteiden tehokkaampi kierrättäminen ja maaperän kunnosta huolehtiminen. Hiilineutraalisuus taas vaatii toimia esimerkiksi turvepelloilla ja esimerkiksi tuontisoijan korvaamista kotimaisilla valkuaiskasveilla, Ramm-Schmidt jatkaa.

-Ruoan osuus kulutuksesta aiheutuvista hiilipäästöistä on noin 20 prosenttia. Ruoantuotannon merkittävimmät ympäristövaikutukset koko ketjua tarkasteltaessa ovat alkutuotannossa. Yhteistyö BSAG:n kanssa tarjoaa meille tuoreinta tutkimustietoa ja tukea tämän tiedon viemiseksi käytäntöön peltoviljelyn ja lihantuotannon ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön käynnistymisestä, sanoo Leino.

Lue lisää Vastuullisesta Atriasta: www.atria.fi/konserni/vastuullisuus/

Lisätietoja antavat:

Baltic Sea Action Group, BSAG, viralliselta nimeltään Elävä Itämeri säätiö, on vuonna 2008 perustettu itsenäinen voittoa tuottamaton säätiö, jonka pääpaikka on Suomessa. BSAG tekee työtä Itämeren ekologisen tilan parantamiseksi tuomalla yhteen kulloinkin tarvittavia, vaikutusvaltaisia tahoja – yrityksiä, tutkijoita ja poliittisia päättäjiä. Kunnianhimoisella agendalla on muun muassa Itämeren alueen ruoantuotannon ravinnepäästöjen minimointi, maaperän hiilivaraston parantaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja Itämeren vedenalaisen luonnonmonimuotoisuuden suojeleminen. www.bsag.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen