Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 17.1.2019

Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Atria Oyj, pörssitiedote 17.1.2019, klo 15.30

Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan Juho Anttikosken toimikunnan puheenjohtajaksi.


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi


Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yhteensä kahdeksan jäsentä.


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Nella Ginman-Tjeder, Pasi Korhonen ja Jyrki Rantsi.


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta


Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2018. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:

- kokouskorvaus 300 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 700 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 2 500 euroa kuukaudessa
- hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan


Nimitystoimikunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta


Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2018. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:

- kokouskorvaus 250 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 250 euroa
- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan

Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

JAKELU
www.atria.com
Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq Helsinki Oy

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen