Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 17.12.2020

Atria Oyj:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2021 – 2023

Atria Oyj           Pörssitiedote 17.12.2020 klo 13.30


Atria Oyj:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2021 – 2023

Atria Oyj:n hallitus on päättänyt avainhenkilöiden pitkänaikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2021 - 2023. Järjestelmä on periaatteessa sama kuin vuosina 2018 - 2020. Uusi osake- ja rahapalkkioon perustuva järjestelmä on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon, ensimmäinen ansaintajakso alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu yhtiön osakekohtaiseen tulokseen EPS (70%) ja orgaaniseen kasvuun (30%).

Palkkiot kaudelta 2021 maksetaan kolmena yhtä suurena osana vuosina 2022, 2023, 2024 osittain yhtiön vaihto-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilölle aiheutuvia veroja ja veroluontoisia maksuja. Mikäli henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 40 henkilöä. Yhdeltä ansaintajaksolta maksettavien palkkioiden arvo on yhteensä enintään 2 miljoonaa euroa.

Uuden palkkiojärjestelmän tavoitteena on kannustaa Atrian johtoa hankkimaan yhtiön osakkeita ja lisäämään päätöksillään ja toiminnallaan yhtiön pitkäaikaista arvonnousua.


ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen