Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 23.3.2020

Ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Atria Oyj       Pörssitiedote 23.3.2020, klo 14.00

Ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Atria Oyj:n hallitus on tänään luovuttanut osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluville konsernin avainhenkilöille palkkiona yhteensä
3 429 yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sinä päivänä, jona osakkeet on kirjattu avainhenkilön arvo-osuustilille.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen yhtiöllä on hallussa 105 311 omaa osaketta.Atria Oyj
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com


 

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen