Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 23.1.2020

Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Atria Oyj, pörssitiedote 23.1.2020, klo 16.00


Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan Juho Anttikosken toimikunnan puheenjohtajaksi.


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yhteensä kahdeksan jäsentä.


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Seppo Paavola ja Jukka Moisio. Jyrki Rantsi on ilmoittanut, ettei jatka toimikauttaan loppuun Atrian hallituksessa ja hänen tilalleen ehdotetaan Jukka Kaikkosta.


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan ja uudet palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:

- kokouskorvaus 300 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 800 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 2 600 euroa kuukaudessa
- hallituksen jäsenen palkkio 2 200 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan
 

Nimitystoimikunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2019. Kokouskulujen korvauksia ehdotetaan korotettaviksi seuraavasti:

- kokouskorvaus 300 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa
- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan

Kokouskulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin.
 


Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta


JAKELU
www.atria.com
Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq Helsinki Oy

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen