Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 30.4.2021

Atrian venäläisen tytäryhtiön OOO Pit-Productin myynti saatu päätökseen

Atria Oyj, Pörssitiedote, 30.4.2021 klo 17.00

Atrian venäläisen tytäryhtiön OOO Pit-Productin myynti saatu päätökseen

Atria teki helmikuussa sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Yrityskauppa, jolla OOO Pit-Productin omistusoikeus siirtyy ostajalle, on saatu tänään päätökseen. Myyntisopimus ei sisällä Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä.

Kauppahinta on noin 30 miljoonaa euroa. Myydyn liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin liikevaihtoon on noin 35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on ollut tappiollista.

Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 30.4.2021 on noin -45 miljoonaa euroa. Muuntoeroa on muodostunut Pit-Productin omistuksenaikaisista valuuttakurssimuutoksista. Atria osti Pit-Productin vuonna 2005. Tuolloin Ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34 ja myyntihetkellä noin 90. Ulkomaisesta tytäryhtiöstä luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät jo aikaisemmin omassa pääomassa esitetyt kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot pienentävät jo konsernin omaa pääomaa, tällä kirjauksella ei tule olemaan vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan. Yritysmyynnillä ei arvioida olevan muuta merkittävää vaikutusta Atrian konsernitulokseen.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Juha Gröhn, puh. 0400 684224.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com


 

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen