Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 16.8.2021

Tavoitteena hiilineutraali ruokaketju – Valio, Atria ja Luonnonvarakeskus rakentavat kansallista mallia maidon- ja naudanlihantuotannon hiilijalanjäljen laskentaan

Valio, Atria, ja Luonnonvarakeskus (Luke) rakentavat yhteistyössä nautatilojen hiilijalanjäljen kansallista laskentamallia. Malli perustuu Valion aiemmin kehittämään Lypsikki LCA -mallinnukseen*, jonka avulla pystytään todentamaan tuotantotilojen välisiä eroja ja tilalla tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia maidon hiilijalanjälkeen. Yhteistyön lopputuloksena syntyy kansallinen maidon- ja naudanlihantuotannon hiilijalanjäljen laskentamalli, joka huomioi suomalaisen tuotannon erityispiirteet. Atrian tavoitteena on tuoda naudanlihan kuluttajapakkauksiin tuotekohtainen hiilijalanjälkimerkintä.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin globaali haaste, joka koskettaa suuresti myös Suomea ja suomalaisia. Omilla teoillamme voimme kuitenkin vaikuttaa ruuantuotannon päästöjen pienentämiseen. Atria, Valio ja Luonnonvarakeskus ovat nyt yhdessä kehittämässä maidon- ja naudanlihantuotannon laskentamallia, joka on ainutlaatuinen koko maailmassa.

– Yhteismitallista hiilijalanjälkilaskentaa tarvitaan todentamaan ja ohjaamaan ruuantuotannon päästövähennyksiä oikeaan suuntaan. Yksittäisiä lukuja tärkeämpiä ovat kuitenkin ne konkreettiset teot, joilla ilmastonmuutosta hidastetaan sekä riittävän nopea päästöjen pieneneminen, toteaa hiilijalanjälkilaskentaa Valiolla kehittänyt tutkija Aleksi Astaptsev.

– Erilaisia hiilijalanjäljen laskentamalleja on maailmalla paljonkin, mutta mallia, joka huomioi suomalaisen maidon ja naudanlihan tuotantoon liittyvät erityispiirteet, ei ole missään muualla käytössä. Tässä yhdistyvät Valion pitkäjänteinen maidontuotannon hiilijalanjäljen laskennan kehitystyö, Luken tieteellinen tutkimus ja Atrian vahva näkemys hiilineutraalista lihantuotannosta, kertoo Atrian naudanlihan hankinnasta vastaava johtaja Sinikka Hassinen.

Valion kehittämässä Lypsikki LCA (Life Cycle Assessment) -laskentamallissa on käytössä tarkimmat mahdolliset laskentamenetelmät ja se perustuu kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n laskukaavoihin. Laskennassa ovat mukana kaikki muuttujat, kuten esimerkiksi tilan peltoviljelyssä käytetyt lannoitteet, karjan ja peltopinta-alan määrä sekä tilalla käytetty polttoaine. Laskentamallin pohjalta Valio on kehittänyt omille maitotiloilleen CARBO® ympäristölaskurin, jolla on Carbon Trustin sertifiointi. Kehittämällä laskentamallia edelleen voidaan maidontuotannon kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi mitata myös lihantuotannon todellisia ilmastovaikutuksia.

Tilakohtaisen laskurin avulla tilojen hiilitasetta voidaan mitata tehokkaasti ja luotettavasti, minkä perusteella tiloilla voidaan toteuttaa oikeita ympäristövaikutuksia pienentäviä toimenpiteitä. Muutokset voivat olla esimerkiksi lehmien ruokintaan liittyviä, peltojen kunnon parantamista ja sadon kasvattamista tai lannan käsittelytapoja. Valion tavoite on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä, Aleksi Astaptsev kertoo.

– Tämän yhteistyön avulla yhdistetään hienosti tutkimuksessa ja ruokaketjussa parin vuosikymmenen aikana saatu ymmärrys suomalaisen maidon- ja naudanlihan tuotannon prosesseista laskentamalleiksi. Niiden avulla taas pystytään mallintamaan tuotannon ilmastovaikutukset, toteaa Luken Tuotantojärjestelmät-yksikön johtaja Anu Kaukovirta

– Mallit eivät koskaan ole täysin valmiita, mutta on äärimmäisen innostavaa, että jatkuvasti syntyvän tutkimustiedon avulla niitä voidaan kehittää ja täydentää. Luke tekee aihepiiriin liittyen hyvin intensiivistä tutkimusta Jokioisten, Maaningan ja Ruukin tutkimuspaikoilla, ja sieltä saatu tieto pyritään mahdollisimman nopeasti syöttämään malleihin tukemaan koko ruokaketjun ilmastotyötä, Kaukovirta jatkaa.

Tilatasoinen hiilijalanjälkilaskenta auttaa nautatiloja kohdentamaan ilmastotoimet oikein

Valion kehittämän CARBO® ympäristölaskurin avulla maitotilat ovat voineet syksystä 2020 alkaen laskea oman tilansa ilmastovaikutukset ja selvittää tehokkaimmat toimet niiden pienentämiseksi. Tähän mennessä lähes 700 valiolaista maitotilaa on laskenut tuottamansa maidon hiilijalanjäljen.

Atrialla on sopimuskumppaneina yli 1200 tilaa, jotka ovat erikoistuneet naudanlihan tuotantoon. Vuoden 2022 aikana Atria on rakentamassa näiden tilojen käyttöön laskurin, jonka avulla tuottajat voivat kehittää tuotantoaan sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta kestävämmäksi.

– Atrian tavoitteena on tuoda naudanlihan kuluttajapakkauksiin tuotekohtainen hiilijalanjälkimerkintä. Suomalaiset kuluttajat tiedostavat yhä paremmin ruuan ympäristövaikutukset ja hiilijalanjäljen merkitseminen on yksi tapa palvella kuluttajia entistä paremmin, sanoo Sinikka Hassinen.
 

* Lypsikki LCA -mallin pohjana on Valion hiilineutraali maitoketju -toiminnasta vastaavan johtaja Juha Nousiaisen ja professori Pekka Huhtasen (MTT/SLU/Luke) vuosina 2006–2018 kehittämä Lypsikki-maitotilamalli. ProAgria otti sen Karjakompassi-työkalunsa pohjaksi vuonna 2010, joten malli on laajasti käytössä maitotilojen tuotannonsuunnittelussa.
 

Lisätietoja antavat:                      

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen