Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 20.3.2023

Atria Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Atria Oyj          Pörssitiedote   20.3.2022 klo 15.00

Atria Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Atria Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2022 myöntämää valtuutusta hankkia yhtiön omia A-osakkeita. Niitä hankitaan enintään 100 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,35 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. A-osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja hankinnat kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahaston vähennyksiksi.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää ja muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 27.3.2023 ja päättyy viimeistään 31.7.2023.

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, puh. 0400 684 224.

ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU:

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen