Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 21.3.2023

Atria Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Atria Oyj, Pörssitiedote 21.3.2023, klo 12.30


Atria Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Atria Oyj:n luovuttaa yhteensä 55 080 yhtiön hallussa olevaa Atria Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoilta 2020, 2021 ja 2022 kohderyhmään kuuluville konsernin avainhenkilöille palkkiona.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Atria Oyj:n  yhtiökokouksen 3.5.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sinä päivänä, jona osakkeet on kirjattu avainhenkilön arvo-osuustilille.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen yhtiöllä on hallussa 
11 102 omaa osaketta.

Lisätietoja antaa Hanne Kortesoja, viestintä- ja IR-johtaja, Atria Oyj, puh. 0400 638 839.


Atria Oyj
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

 

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen