Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 20.12.2023

Atria Oyj:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2024 – 2026

Atria Oyj           Pörssitiedote 20.12.2023 klo 14.40

Atria Oyj:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2024 – 2026

Atria Oyj:n hallitus on päättänyt avainhenkilöiden pitkänaikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2024 - 2026. Järjestelmä on periaatteessa sama kuin vuosina 2021 - 2023. Uusi osake- ja rahapalkkioon perustuva järjestelmä on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon, ensimmäinen ansaintajakso alkaa 1.1.2024 ja päättyy 31.12.2024. Järjestelmän mahdollinen palkkio vuodelta 2024 perustuu yhtiön osakekohtaiseen tulokseen EPS (70%) ja orgaaniseen kasvuun (30%).

Palkkiot kaudelta 2024 maksetaan kolmena yhtä suurena osana vuosina 2025, 2026, 2027 osittain yhtiön vaihto-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilölle aiheutuvia veroja ja veroluontoisia maksuja. Mikäli henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 40 henkilöä. Yhdeltä ansaintajaksolta maksettavien palkkioiden arvo on yhteensä enintään 2 miljoonaa euroa.

Uuden palkkiojärjestelmän tavoitteena on kannustaa Atrian johtoa hankkimaan yhtiön osakkeita ja lisäämään päätöksillään ja toiminnallaan yhtiön pitkäaikaista arvonnousua.

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström. Yhteydenotot viestintäpäällikkö Marja Latvatalon kautta, sähköposti: marja.latvatalo@atria.com, puh. 0400 777 874.


ATRIA OYJ
Kai Gyllström
toimitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen