Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 16.5.2023

Atria todentaa ensimmäisenä Suomessa kotieläintilojen vastuullisuustyötä

Atria rakentaa yhdessä Atria Sika -ketjun sopimustuottajiensa kanssa sikatilojen vastuullisuustyötä todentavan mallin ensimmäisenä Suomessa. Mallin rakentamiseen osallistuu yhteensä 35 sopimustuottajaa. Tavoitteena on rakentaa vastuullisuuden todentamiseen malli, joka helpottaa vastuullisuusasioiden mittaamista, kehittämistä sekä raportointia. Vuoden 2025 aikana pilottiryhmän kehittämä lopullinen todentamisen malli laajennetaan koskemaan koko sikaketjua. Vastaava malli luodaan myös muihin tuotantosuuntiin kunkin ketjun ominaispiirteet huomioiden. 

Kokonaisvaltainen vastuullisuuden raportointi koostuu lukuisista eri tekijöistä jakautuen neljään eri osa-alueeseen; eläinten hyvinvointiin, ilmastoon, ympäristöön sekä sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmiin. Eri osa-alueet yhdistetään lopulta vastuullisuusindeksiksi. Vastuullisuuden raportointi ja kehittäminen on välttämätöntä koko tuotantoketjussa. Luomalla selkeä ymmärrettävä ja mitattava malli haluamme auttaa tuottajiamme kehittämään, mutta myös raportoimaan oman tilansa vastuullisuusasioita mm. rahoittajien suuntaan. Samalla vastaamme globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillintään, luontokadon pysäyttämiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Pilottitilat vastaavat noin 25 prosentin osuudesta Atrian sikaketjun tuotannossa. Saman aikaisesti vastuullisuusindeksin kehittämisen kanssa kehitämme myös sikojen ruokinnan täysin soijattomaksi. Porsastuotantotilojen kohdalla kyseessä on ainutlaatuinen konsepti koko maailmassa. Muutos toteutetaan yhdessä A-Rehun sikarehujen asiantuntijoiden kanssa. 

– Toimintaympäristön muutos vastuullisuusasioiden mittaamiseen ja kehittämiseen on voimakas. Yhdessä sopimustuottajiemme kanssa haluamme olla mukana tässä kehityksessä ja muuttaa välillä varsin monimutkaisetkin asiat ymmärrettäväksi, mitattavaksi ja tätä kautta helpommin kehitettäväksi. Aikaisemmat kokemukset ketjun kehittämisestä osoittavat sen, että kun asioita voidaan mitata, asioiden sisältö ja perusteet ymmärretään, tulee kehitys oikeaan suuntaan olemaan hyvin nopeaa, kertoo Atria Sika johtaja Jaakko Kohtala

– Vastuullisuusindeksi toimii osaltaan myös tiedonvaihtojärjestelmänä, jonka avulla Atria voi todentaa ja raportoida tuotantoketjujensa vastuullisuustyötä eri näkökulmista ja vastuullisuuden kehittymistä eri sidosryhmille läpinäkyvästi. Esimerkiksi tilan hiilijalanjälki on yksi vastuullisuusindeksin mittareista ja sen avulla todennetaan Atrian Science Based Targetin mukaisten ilmastotoimien etenemistä alkutuotannon osalta. Malli kytkee entistä vahvemmin koko Atrian ruoantuotantoketjun yhteen, parantaa tiedonvaihtoa ja tekee näkyväksi tuottajien vastuullisuustyön tärkeyden osana elintarvikeketjua. Vastuullisuusindeksin avulla tavoitellaan myös uusia arvonluontimahdollisuuksia koko ketjulle, sanoo Atrian vastuullisuuspäällikkö Teija Paavola
 

Lisätietoja antaa: Vastuullisuuspäällikkö Teija Paavola, Atria Suomi Oy, puh. 050 466 3022, teija.paavola@atria.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen