Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 07.3.2023

Atrian yritysvastuuraportti 2022: Vastuu ruokaturvasta kiritti vastuullisuustyötä myös poikkeusvuonna

Vastuullisuus on erottamaton osa Atrian strategiaa, liiketoimintaa ja jokapäiväistä työtä. Kehitämme omaa ja koko ruokaketjun toimintaa maapalloa, ihmisiä ja ruokaa kunnioittaen. Atrian yritysvastuu kiteytyy kolmeen painopisteeseen: Maapallo, Ruoka ja Ihmiset. Atria edistää kestävää kehitystä omassa toiminnassaan ja arvoketjussaan kaikilla vastuullisuuden tasoilla. Konsernin vastuullisuusohjelman tavoite on hiilineutraali ruokaketju 2035. 

Atrian toimintaympäristössämme on tapahtunut suuria ja yllättäviä muutoksia: Covid19, ilmastokriisi, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, Ukrainan sota ja energiakriisi. Elintarvikeketjun huoltovarmuudesta huolehtiminen oli ja on yksi keskeisiä kehityskohteita. Atrian huoltovarmuus säilyi hyvänä, ja Atria on kyennyt vastaamaan muuttuvaan kulutuskysyntään ja asiakastarpeisiin.  

– Atrialla on merkittävä rooli huoltovarmuuden ja ruokaturvan osalta myös globaalissa mittakaavassa. Poikkeusvuosi osoitti meille, että vastuullisuuden eteen tulee tehdä töitä jokaisella liiketoiminnan tasolla niin isossa kuvassa kuin arjen toiminnoissa, kertoo Atria-konsernin vastuullisuusjohtaja Merja Leino

Atria-konsernin yritysvastuuraportissa kerrotaan yrityksen vastuullisuusohjelman toimenpiteistä ja siitä, miten työ tavoitteiden eteen on edennyt. Raportista löytyy laajasti tietoa Atrian toiminnan ympäristö- ja sosiaalisen vastuun vaikutuksista ketjussamme.

Raportti löytyy Atrian verkkosivuilta www.atria.fi/konserni/vastuullisuus/yritysvastuun-raportointi/
 

Poimintoja Atrian vastuullisuudesta vuonna 2022 

 • Atria-konsernin tavoitteet hyväksyttiin Science Based Targets - ilmastoaloitteeseen. 

 • Atria-konserni liittyi UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. 

 • Atria Suomi toteutti aurinkovoimalan laajennuksen: nykyisen vuonna 2018 käyttöönotetun voimalan paneeliteho lähes kaksinkertaistuu. 

 • Atria Suomi on mukana 45 MW:n tuulivoimahankkeessa, jossa Nurmon tehtaan läheisyyteen on suunnitteilla tuulivoimapuisto. 

 • Atria kehittää energiatehokkuutta mm. Nurmon uudessa siipikarjatehtaassa ja Örebron uudessa tuotantolaitoksessa. 

 •  Atria Suomi panostaa antibioottivapaaseen sianlihatuotantoon siipikarjan lisäksi. Tavoitteena on, että kaikki sikatilat ovat mukana antibioottivapaassa tuotannossa 3 vuoden sisällä. 

 • Atria Suomi on mukana elintarviketeollisuusliiton materiaalitehokkuussitoumuksessa. 

 • Atria Viron tuotepakkauksissa vähennettiin muovin käyttöä. 

 • Atria lisää aurinkoenergian käyttöä Valgan tehtaalla Virossa. 

 • Atria-konsernin tapaturmataajuus on laskenut viiden vuoden ajan, ja myös vakavia onnettomuuksia on tapahtunut vähemmän. Vuosien 2018 ja 2022 välillä tapaturmataajuus laski miltei 50 prosenttia. 
   

Lisätietoja antaa vastuullisuusjohtaja Merja Leino, Atria Oyj, puh. 040 580 1210, merja.leino@atria.com.  

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen