Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 26.2.2024

Suomen Lantakaasu Oy ostaa Nurmon Bioenergian

Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy on toteuttanut Nurmon Bioenergia Oy:n enemmistöosakkeisiin oikeuttavan osakekaupan Heikas Oy:n ja muiden pienosakkaiden omistuksesta. Atria Suomi Oy jatkaa yhtiön vähemmistöosakkaana. Nurmoon valmisteilla oleva teollisen kokoluokan nesteytetyn biokaasun tuotantolaitos nopeuttaa Suomen Lantakaasu Oy:n tavoitetta rakentaa Suomeen 1 terawattitunnin nesteytetyn biokaasun tuotantoverkosto. Laitos on valmistuessaan yksi Suomen suurimpia nesteytetyn biokaasun tuotantolaitoksia.

Nurmoon valmisteilla oleva biokaasulaitos tuottaa alueen maatilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa kotimaista energiaa ja erityyppisiä biolannoitteita. Biokaasulaitos on suunniteltu Atrian Nurmossa sijaitsevan tuotantolaitoksen läheisyyteen ja sen rakennustöiden valmistelua on jo aloitettu. Hankkeen kehittäminen jatkuu yhtiön suunnitelmien mukaisesti ja uuden biokaasulaitoksen on tarkoitus valmistua Suomen Lantakaasu Oy:n Kiuruveden biokaasulaitoksen kanssa samassa aikataulussa ja ottaa käyttöön vuoden 2026 aikana. Hankkeella on voimassa oleva ympäristölupa ja sille on myönnetty työ- ja elinkeinoministeriön investointituki.

“Olen iloinen, että olemme saaneet Nurmon Bioenergia Oy:lle Suomen Lantakaasu Oy:n kaltaisen, vakaan ankkuriomistajan, joka on sitoutunut pitkäjänteisesti kehittämään biokaasutuotantoa maataloussyötteistä”, sanoo hankkeen alulle pannut Heikas Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heilä.

Nurmoon valmistuvan, nesteytettyä biokaasua tuottavan laitoksen valmistuskapasiteetiksi on suunniteltu 117 gigawattituntia vuodessa. Määrä vähentäisi vuosittaista fossiilisen dieselin tarvetta 11,7 miljoonaa litraa, mikä osaltaan laskee liikenteen hiilidioksidipäästöjä noin 40 tuhatta tonnia.

“Enemmistöosakkuus Nurmon Bioenergia Oy:ssä on osa Suomen Lantakaasun tavoitetta kotimaisen lantabiokaasun tuotantoverkoston ja rakentamiseksi. Jyrki Heilä on tehnyt hienoa työtä lantabiokaasutuotannon edelläkävijänä ja on ilo saada luotsata Nurmon Bioenergiaa eteenpäin hyödyntäen jatkossa Suomen Lantakaasun osaajia”, Suomen Lantakaasun liiketoiminnan kehityksestä Valiolla vastaava johtaja Leena Helminen kertoo.

”Atrialla ja Suomen Lantakaasulla on yhteiset tavoitteet edistää maatalouden biokaasuliiketoimintaa ja tuottaa elinvoimaa ja tuloja kotimaiselle maataloudelle. Atrialaiselle arvoketjulle tämän hankkeen toteutuminen tarkoittaa hiilineutraalisuustavoitteemme edistymistä. Nurmon Bioenergian hanke etenee nyt leveämpien hartioiden voimalla aiempien suunnitelmien mukaan. Atrian kuljetuksia hoitava Tuoretie Oy siirtyy asteittain biokaasulla kulkevaan kalustoon elintarvikekuljetuksissa. Uusia biokaasuautoja lisätään 3–4 auton vuosivauhdilla tankkausverkoston ja huoltopalvelujen laajetessa. Tavoitteena on saada noin 10 miljoonan kilon hiilidioksidipäästövähenemä vuoteen 2030 mennessä siirtymällä asteittain biokaasun käyttöön” Atria Suomen teollisista toiminnoista vastaava johtaja Tauno Perälä kertoo.

Biokaasutuotannon yhteydessä syntyy myös hygienisoitua biolannoitetta paikallisten maataloustuottajien käyttöön. Suomen Lantakaasu Oy näkee myös biokaasun tuotannossa syntyvän hiilidioksidin hyödyntämiselle mahdollisuuden osana Suomeen kehittyvää vetytalouden ekosysteemiä.

Mielenkiintoisia mahdollisuuksia toiminnan laajentamiselle

Nurmon teollisen kokoluokan laitoksen kehittäminen ja laajentaminen osana Suomen Lantakaasun tuotantoverkostoa mahdollistaisivat syötteen vastaanottamisen yhä useammalta eteläpohjalaiselta tilalta sekä alueen monipuolisesta elintarviketeollisuudesta. Biokaasun tuotantoon osallistumisella on positiivinen vaikutus tilojen kannattavuuteen muun muassa maatilan ravinnekierron paranemisen myötä. Lannan hyödyntäminen biokaasun tuotannossa vähentää sekä maidon- että lihantuotannon päästökuormitusta parhaimmillaan neljänneksen, kun huomioidaan sekä maatalouden että liikenteen päästövähennykset.

Suomen Lantakaasu Oy:n teollisen kokoluokan keskitetty biokaasulaitoshanke Kiuruvedellä sekä sen kolme satelliittilaitosta Ylä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa etenevät aikataulussaan. Yhtiön selvityksessä on lisäksi biokaasulaitoskokonaisuudet Kokkola-Pietarsaaren ja Nivala-Haapaveden alueille. Suomen Lantakaasu Oy:n tavoitteena on saada 1 terawattitunnin nesteytetyn biokaasun tuotantoverkosto toimintaan vuoteen 2030 mennessä.


Suomen Lantakaasu Oy

  • Ruokatalo Valio ja energiayhtiö St1 ovat perustaneet yhteisyrityksen, jonka tarkoitus on tuottaa maatilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua liikenteen polttoaineeksi. Suomen Lantakaasu Oy:n Kiuruveden biokaasulaitoskokonaisuus on Pohjoismaiden suurimpia biokaasuhankkeita. Yhtiö on sitoutunut kehittämään suomalaista biokaasumarkkinaa ja suunnittelee Nurmon Bioenergia Oy:n laitoksen lisäksi uusia hankkeita Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.
  • Suomessa kotieläinten lantaa syntyy vuodessa noin 15–17 miljoonaa tonnia, josta Valion omistaviin osuuskuntiin kuuluvilla tiloilla noin 7–8 miljoonaa tonnia.
  • Koko Suomen lantamäärästä voidaan tuottaa noin 3–5 TWh biometaania. Viisi TWh biometaania riittäisi noin 8 000 raskaan liikenteen yhdistelmäajoneuvon vuotuiseen polttoainetarpeeseen.
  • Biometaanin lisäksi biolaitoksissa voidaan tuottaa kiertolannoitteita, kuivikkeita tai kasvualustoja. Lannan kiertoon saaminen vähentää maitotilojen hiilijalanjälkeä jopa 10 %. Laadukkaampi lannoite vähentää tilan tuontilannoitteiden tarvetta 20–30 % ja parantaa näin tilan tuottavuutta.
  • Kotimaisesti tuotettu uusiutuva polttoaine edistää merkittävästi kansallisen fossiilittoman liikenteen tiekartan toteutumista ja parantaa Suomen polttoaineomavaraisuutta.

Atria Oyj

  • Atria on Pohjois-Euroopan johtavia ruoka-alan yrityksiä. Olemme asiakkaidemme, henkilöstömme ja omistajiemme arvostama, vuonna 1903 perustettu yritys. Olemme vastuullisen ruoantuotannon johtava yritys Pohjoismaissa. Ilmastonmuutoksen takia tärkein tavoitteemme tänään on hiilineutraali ruokaketju. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 1 752,7 miljoonaa euroa ja palveluksessamme oli 3 898 liha- ja ruoka-alan osaajaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa.
  • Atria on vähemmistöosakkaana Nurmon Bioenergia Oy:ssä.
  • Atrian tiloilla muodostuu noin 20 % Suomen lannasta. Lannan käsittely biokaasulaitoksessa vähentää lihatilojen hiilijalanjälkeä tuotantosuunnan mukaan 10–25 %.

Lisätietoja antavat:

Tauno Perälä, teollisista toiminnoista vastaava johtaja, Atria Suomi
puh. 040 685 4501, tauno.perala@atria.com

Leena Helminen, johtaja, Sustainable Business Development, Valio
puh. +358 50 355 2004, leena.helminen@valio.fi

Matti Oksanen, kaasuliiketoiminnan johtaja, St1
puh. +358 40 483 6035, matti.oksanen@st1.com

Tiia Lemmetti, viestintäpäällikkö, St1
puh. +358 40 048 0370, tiia.lemmetti@st1.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen