Atria.com logo

Yhdessä lasten mielenterveyden puolesta

03.7.2024
Vastuullisuus Blogit

Atria osallistui kesäkuussa lasten terveyden ajankohtaisaamuun, jossa pääsimme tutustumaan Lastenklinikoiden Kummien tekemään työhön käytännössä.  On hienoa nähdä, kuinka tekemällämme yhteistyöllä on aitoja, kauaskantoisia vaikutuksia lasten ja nuorten terveyden hyväksi. Aamupäivän aikana pääsimme kuulemaan puheenvuoroja Kummien tekemästä työstä sekä lasten ja nuorten terveyden tilasta Suomessa.

Nykypäivänä erityisesti sosiaalinen media, yleinen maailmantilanne ja terveydenhuollon tilanne voivat horjuttaa lasten ja nuorten terveydentilaa. Erityisen mielenkiintoista oli kuulla lasten ja nuorten tulevaisuuden terveydenhoitoon liittyvistä kehityshankkeista, joita Kummien mahdollistamalla rahoituksella voidaan toteuttaa. Lisäksi pääsimme osallistumaan sairaalakierrokselle. Saimme nähdä Helsingin uuden lastensairaalan tiloja, joissa pienille potilaille suunnattu tuki konkretisoituu.

On arvioitu, että jopa 20 prosenttia Suomen lapsista ja nuorista kärsii jonkinasteisesta mielenterveyden häiriöstä.

Mielenterveysongelmat koskettavat monia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. On arvioitu, että jopa 20 prosenttia Suomen lapsista ja nuorista kärsii jonkinasteisesta mielenterveyden häiriöstä. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että lasten henkinen hyvinvointi huomioidaan arjen kanssakäymisessä ja että ongelmiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kummien tekemällä työllä on keskeinen rooli näiden haasteiden ratkaisemisessa.

Lasten ja nuorten mielenterveys on tärkeä aihe, joka vaatii jatkuvaa huomiota ja tietoisuuden lisäämistä. Atrian ja Lastenklinikoiden Kummien yhteistyö käynnistyi vuonna 2022 Hyvä mieli heijastuu -kampanjan myötä. Tekemämme yhteistyö keskittyy erityisesti ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. Käytännössä tukemme Kummeille näkyy ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon keskittyvän Cool Kids ‑hoitomenetelmän valtakunnallisessa levittämisessä. Cool Kids ‑hankkeen piirissä on koulutettu jo yli 500 asiantuntijaa, jotka ovat työllään mahdollistaneet tuen lukuisten lasten ahdistuneisuushäiriöille.

Tekemämme yhteistyö keskittyy erityisesti ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön.

Atrian ja Kummien yhteistyö ei rajoitu vain taloudelliseen tukeen. Olemme yhdessä kehittäneet Ruokapöytäkeskustelut, joita perheet voivat hyödyntää lasten hyvinvoinnin tukena.  Ruokapöytäkeskustelut-kampanja on suunnattu erityisesti lapsiperheiden vanhemmille, ja sen tarkoitus on rohkaista vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa avoimesti tunteistaan ja mielen päällä olevista asioista. Hyvä ruokapöytäkeskustelu voi tuoda paremman mielen ja tukea osaltaan mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyä.

​​​​​​Jennifer Paatelainen, Nanna Järvinen ja Sanna Päällysaho.

Atrian ja Kummien yhteistyöhön voi tutustua tarkemmin osoitteessa atria.fi/vastuullista-ruokaa/yhteistyot/ruokapoytakeskustelut/.

Kummien työstä lasten terveyden hyväksi sekä lahjoitusten tekemisestä voi lukea osoitteessa kummit.fi. Pienikin lahjoitettu tuki lasten terveyden hyväksi on merkityksellistä.

Jaa

Kirjoittajan kuva
Kirjoittanut

Maiju Rossi

Maiju Rossi työskentelee kesällä 2024 markkinointiassistenttina Atrian bränditiimissä, jossa hän avustaa monipuolisesti erilaisissa markkinoinnin työtehtävissä ja ylläpitää Atrian sosiaalisen median kanavia. Hänen polkunsa Atrialla alkoi kuluttajamarkkinoinnin harjoittelijana. Maijusta on hienoa päästä omalla työllään mahdollistamaan ja tukemaan vastuullista, kotimaista ruoantuotantoa. Hän innostuu uusista asioista ja uuden kokeilusta. Valmistumisen kynnyksellä hän löytää ammatillisesti kiinnostavia kehityskohtia erityisesti markkinoinnin parista, ja vapaa-ajalla hän haluaa kehittyä urheiluharrastusten eli kuntosalin ja tanssin, sekä tuoreimman lajikokeilun eli laskettelun parissa. Lisäksi Maiju haaveilee paremmasta espanjan kielen taidosta. Juuri nyt Maijulla on projektina testata erilaisia katkaraputacoja. Onnistuneiden reseptikokeilujen lisäksi Maijun saavat hymyilemään kavereiden ja perheen kanssa vietetty aika.

Lue kirjoittajan muita blogeja