Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 11.12.2006

ATRIA TARKENTAA 28.11.2006 JULKISTETTUA TARJOUSTAAN SWEDISH MEATSILLE


ATRIA TARKENTAA 28.11.2006 JULKISTETTUA TARJOUSTAAN SWEDISH MEATSILLE JA TARJOAA
VAIHTOEHTOISTA KAUPPAHINTAVASTIKKEEN JAKOA JA SUUREMPAA ÄÄNIVALTAA

Atria Yhtymä Oyj julkisti 28.11.2006 Swedish Meatsille tehdyn tarjouksen
keskinäisestä kumppanuudesta, kuten samana päivänä julkistetusta
pörssitiedotteesta ilmenee.

Yllä mainitussa tarjouksessaan Atria tarjoutui yhdistämään Swedish Meatsin ja
ruotsalaisen tytäryhtiönsä, Lithells AB:n, lihanjalostustoiminnot sekä tarjosi
Swedish Meatsille merkittävää vaikutusvaltaa Atriassa osakeomistuksen kautta.
Tämän lisäksi Atria tarjoutui ostamaan enintään 20 prosentin osuuden Swedish
Meatsin teurastus- ja lihanleikkaustoiminnoista.

Atria on Swedish Meatsille tänään toimitetussa tarkennetussa tarjouksessaan, joka
julkistetaan tällä pörssitiedotteella, tarjonnut kauppahintavastikkeen
vaihtoehtoista jakautumista listattuihin A-osakkeisiin ja listaamattomiin K II-
osakkeisiin painottaen enemmän K II-osakkeita, mikä tuottaa suuremman äänivallan.
28.11.2006 julkistetussa tarjouksessa alunperin esitetty kauppahinnan
jakautuminen painotti enemmän listattuja, likvidejä A-osakkeita. Uudessa
valinnaisessa kauppahintavastikkeen jaossa Swedish Meatsille tarjoutuu
mahdollisuus saada noin 10,8 prosenttia Atrian kaikista osakkeista alunperin
tarjotun mukaisesti ja lisäksi noin 10,8 prosenttia Atrian kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä. Tässä vaihtoehtoisessa jaossa kauppahintavastikkeen
elementit jakautuvat seuraavasti:

- käteiskauppahintasuoritus, 851.000.000 SEK (sama kuin 28.11.2006 julkistetussa
tarjouksessa);
- 1.580.000 uutta etuoikeutettua A-osaketta (1 ääni/osake), jotka listataan
Helsingin Pörssiin yritysjärjestelyn toteutuksen jälkeen; ja
- 1.116.000 uutta listaamatonta Atrian K II-osaketta (10 ääntä/osake).

Nettovelaton kokonaiskauppahinta on noin 1,3 miljardia Ruotsin kruunua olettaen,
että listaamattomat K II-osakkeet arvostetaan samoin kuin listatut A-osakkeet.
Tämän järjestelyn seurauksena Swedish Meatsin osuus Atrian kaikista osakkeista ja
äänistä olisi noin 10,8 prosenttia.

28.11.2006 julkistetussa tarjouksessa mainittu kauppahintaerien jako on niin
ikään edelleen tarjolla Swedish Meatsille vaihtoehtona yllä mainitulle.

Atria on yllä mainitussa tarkennetussa tarjouksessa lisäksi ilmoittanut arvon,
jolla se tarjoutuu ostamaan enintään 20 prosentin osuuden Swedish Meatsin
jäljelle jäävissä liike-toiminnoissa, mukaan lukien teurastus- ja
lihanleikkaustoiminnot:

- Swedish Meatsin jäljelle jääville liiketoiminnoille, mukaan lukien teurastus-
ja lihanleikkaustoiminnot, määritellään arvoksi 2,0 miljardia Ruotsin kruunua
(nettovelaton arvo). Yllä mainitun, enintään 20 prosentin osuuden arvo, jonka
Atria tarjoutuu ostamaan, on vastaava osa yllä mainitusta arvosta;
- Atria tarjoutuu maksamaan tätä osuutta koskevan kauppahinnan pääasiassa
käteismaksuna. Lopullinen kauppahintasuoritus riippuu siitä, miten Swedish Meats
kohdistaa ja käyttää yllä mainitun lihanjalostusliiketoimintoja koskevan
kauppahintavastikkeen;
- Jäljelle jäävien liiketoimintojen arvo yhdistettynä
lihanjalostusliiketoiminnoista maksettavaan suoritukseen antaa siten Swedish
Meatsin kaikkien liiketoimintojen kokonaisarvoksi noin 3,3 miljardia Ruotsin
kruunua (nettovelaton arvo).

Atrian näkemyksen mukaan sen tarjouksella on useita merkittäviä etuja Swedish
Meatsin ja sen omistajien kannalta:

- Swedish Meatsille tarjoutuu mahdollisuus saada 10,8 prosentin osuus Atrian
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä samalla kun Swedish Meats säilyttää
määräysvallan strategisissa liiketoiminnoissaan, mukaan lukien teurastus- ja
lihanleikkaustoiminnot.
- Säilyminen itsenäisenä ja mahdollisuus vaikuttaa liha-alan kehitykseen
Ruotsissa ja Itämeren alueella.
- Mahdollistaa Swedish Meatsille ja sen omistajille alkutuotannon kehittämisen
jatkossakin. Vastike, joka tarjotaan suoritettavaksi enintään 20 prosentin
osuudesta Swedish Meatsin jäljelle jäävistä liiketoiminnoista, tarjoaa Swedish
Meatsille mahdollisuuden entisestään panostaa strategisen avaintoimintansa
kehittämiseen sekä palauttaa pääomia omistajilleen.
- Osallisuus merkittävistä synergioista johtuvaan arvonnousuun yhdistettäessä
kahden ruotsalaisen lihanjalostusliiketoiminnan vahvuudet.
- Vientimahdollisuudet Atrian kasvaville uusille markkinoille, joilla Atria on
lihan nettotuoja, erityisesti Venäjälle.
- Atrian tarjous perustuu noin 3,3 miljardin Ruotsin kruunun kokonaisarvoon
(nettovelaton arvo) laskettuna Swedish Meatsin koko liiketoiminnalle.

Tämä tarkennettu tarjous on alustavasti voimassa 31.12.2006 saakka. 28.11.2008
julkistettu Swedish Meatsin lihanjalostustoiminnoista tarjotun
kauppahintavastikkeen alkuperäinen jako on niin ikään edelleen voimassa saman
ajan.

Lisätietoja antaa Atria Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, puh. 050
2582 tai Lithells AB:n toimitusjohtaja Christer Åberg, puh. +46 7039 06100.ATRIA YHTYMÄ OYJ
Matti Tikkakoski
toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsinki Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen