Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 25.10.2006

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006

* Konsernin liikevaihto oli 805,0 Me (717,0 Me), kasvua 12,3 %
* Liikevoitto oli 23,7 Me (29,8 Me) ja tulos ennen veroja 19,6 Me (28,9 Me)
* Osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa (0,96 euroa)


Katsaus Q3/2006:
- SUOMESSA VAHVA TULOSKEHITYS JATKUI
- VENÄJÄLLÄ TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI
- BALTIASSA HALTUUNOTTOON LIITTYVÄT KUSTANNUKSET RASITTIVAT TULOSTA

Atria-konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 281,7 miljoonaa euroa,
jossa kasvua oli 13,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna
(tammi-syyskuu 12,3 %). Katsauskauden liikevoitto oli 12,7 miljoonaa euroa (13,9
miljoonaa euroa).

Suomen liiketoimintojen liikevoitto saavutti katsauskaudelta viime vuoden tason
ollen 11,3 miljoonaa euroa. Kotimaan hyvä liikevaihto ja tulos vauhdittivat koko
konsernin myönteistä kehitystä.

Ruotsissa katsauskauden liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua
30,8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavan jakson liikevoittoon.

Venäjällä myynti ja tulos kehittyivät katsauskaudella myönteisesti. Tulos
kääntyi positiiviseksi katsauskauden aikana.

Baltiassa toimintojen kehittäminen ja uudelleen organisointi jatkui ja
haltuunottoon liittyvät kertaluonteiset erät rasittivat katsauskauden tulosta.


Suomi

Suomessa liikevaihto oli 173,4 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu 506,2 Me), jossa
kasvua 7,0 prosenttia (tammi-syyskuu 8,0 %). Katsauskauden liikevoitto oli 11,3
miljoonaa euroa (tammi-syyskuu 22,4 Me).

Myynti ja markkinaosuudet kehittyivät myönteisesti kaikissa Atrian edustamissa
tuoteryhmissä. Alkuvuoden kokonaismarkkinaosuus kotimaassa oli lähes 30
prosenttia. Kesän myynti ylitti odotukset ja Atrian markkinaosuus tärkeässä
grillimakkarasegmentissä oli 45 prosenttia (viikot 18-45). Myös muiden
grillattavien tuotteiden kuten vartaiden ja kuluttajapakatun lihan myynti
onnistui erinomaisesti. Erityisesti Atria tuotemerkin myynti on kasvanut
voimakkaasti; alkuvuoden aikana Atria merkin menestys on ollut lähes
kolminkertainen koko markkinan kehitykseen verrattuna.(Lähde: AC Nielsen)

Nurmon sikateurastamo on otettu kokonaisuudessaan käyttöön ja teurastamon
käsittelykapasiteetti on vakiintunut noin 3500 sikaan päivässä.

Nurmon logistiikkakeskuksen laajennusosan rakennustyöt etenevät aikataulussa.
Käyttöönotto aloitetaan tammikuussa 2007. Kesäkuuhun 2007 mennessä laajennusosa
toimii jo 40 prosentin teholla ja projekti on kokonaan valmis syyskuussa 2007.
Logistiikkakeskuksen laajennus on viimeinen vaihe Atrian laajaa
investointiohjelmaa Suomessa. Lähivuosina investointien määrä pienenee
oleellisesti ja tavoitteena on tehostaa nykyisten tuotantolaitosten toimintaa.

Liha ja Säilyke Oy:n ja Atrian ateriateollisuuden toimintojen yhdistäminen eteni
suunnitelmien mukaisesti. Liha ja Säilyke Oy:n yt-neuvottelut saatiin päätökseen
syyskuussa. Makkaratuotanto siirretään Forssasta Nurmoon vuoden 2007 aikana.
Logistiikan, teknisen käynnissäpidon, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon
sekä myynnin ja markkinoinnin toiminnot yhdistetään Atrian vastaaviin
toimintoihin. Toimintojen yhdistämisellä saavutetaan noin kahden miljoonan euron
vuosittaiset kustannussäästöt. Irtisanottujen määrä on 51, joista
toimihenkilöitä 15 henkilöä.

Syyskuun alussa toteutettiin hinnankorotuksia kaikissa tuoteryhmissä.


Ruotsi

Ruotsin liikevaihto oli 87,8 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu 240,4 Me), jossa
kasvua oli 5,9 prosenttia (tammi-syyskuu 1,1 %). Katsauskauden liikevoitto oli
3,4 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu 5,7 Me).

Ruotsissa katsauskauden myynti onnistui hyvin. Lithells tuotemerkin myynti
vähittäiskaupassa kasvoi katsauskaudella 11 prosenttia verrattuna edellisen
vuosineljänneksen myyntiin. Kaikkien tuotemerkkien myynti kasvoi 5
prosenttia.(Lähde: AC Nielsen)

Atria Ruotsin liikevoitto oli 30,8 prosenttia edellisvuoden vastaavan jakson
liikevoittoa parempi. Katsauskauden aikana Ruotsissa toteutettiin
hinnankorotuksia, mikä tulee näkymään myönteisenä tuloskehityksenä loppuvuoden
aikana.

Lähitukkukauppaan erikoistunut Svensk Snabbmat för Storkök AB vahvisti asemaansa
Ruotsin markkinoilla. Svensk Snabbmat för Storkök AB ja Matgruppen för Storkök i
Norr AB tekivät sopimuksen yritysjärjestelyistä, joilla Matgruppen för Storkök
i Norr AB:n liikkeet siirtyvät Svensk Snabbmatin omistukseen. Samassa yhteydessä
nykyiset liikkeiden omistajat tulivat Svensk Snabbmatin osakkeenomistajiksi.
Atrialla on jatkossakin osake-enemmistö yrityksessä.

Svensk Snabbmatin omistukseen siirtyvien tukkuliikkeiden yhteenlaskettu
liikevaihto vuonna 2005 oli runsaat 500 miljoonaa kruunua. Kaupan johdosta
Svensk Snabbmatin vuosittainen liikevaihto nousee lähes kahteen miljardiin
kruunuun. Järjestelyn jälkeen Svensk Snabbmatilla on yhteensä 18 toimipistettä
kattaen koko Ruotsin. Hankitut yritykset konsolidoidaan Atria-konserniin
1.11.2006 alkaen.

Atria Concept AB:n toiminta ja tulos kehittyivät myönteisesti kaikilla markkina-
alueilla.

Ruotsissa Atria panostaa edelleen Lithells ja Sibylla tuotemerkkien
vahvistamiseen sekä ydintoimintojensa kustannusrakenteen tehostamiseen.


Venäjä ja Baltia

Venäjän ja Baltian katsauskauden liikevaihto oli 28,2 miljoonaa euroa (tammi-
syyskuu 76,9 Me). Katsauskauden liikevoitto oli –2,0 miljoonaa euroa (tammi-
syyskuu -4,4 Me). Venäjällä elo-syyskuun liikevoitto oli jo positiivinen, sillä
haltuunottoon liittyviä kertaluonteisia kustannuksia kohdistui enää heinäkuulle.

Atrian myynti Venäjällä on edelleen kasvanut voimakkaasti. Pit-Productin
kokonaismarkkinaosuus Pietarin alueella oli kesä-elokuun aikana 25,7
prosenttia. Vuoden alusta lähtien Pit-Productin kokonaismarkkinaosuus on noussut
seitsemän prosenttiyksikköä ja Pit-Product on vahvistanut edelleen asemaansa
Pietarin alueen markkinajohtajana. (Lähde: AC Nielsen)

Hinnankorotuksia toteutettiin katsauskauden aikana, mikä tulee vaikuttamaan
myönteisesti loppuvuoden tulokseen.

Baltiassa toimintojen uudelleen organisointia jatkettiin katsauskauden aikana.
Uudistuksen ensisijaisena tavoitteena on Baltian liiketoimintojen tehostaminen
ja kannattavuuden nopea parantaminen. Tämän lisäksi tavoitteena on synergioiden
hakeminen Baltian liiketoiminnoissa sekä tiiviimmän yhteistyön luominen Atria-
konsernin kanssa. Uudella toimintatavalla haetaan radikaalia parannusta
liiketoiminta-ajatteluun, uudistusten läpivientiin ja erityisesti
kustannustehokkuuteen. Liiketoimintojen tehostamisesta johtuvat kertaluonteiset
kulut rasittivat Baltian tulosta ja katsauskauden tulos oli tappiollinen.

Atria yhdisti AS Valga Lihatööstusin (Viro) ja UAB Vilniaus Mesan (Liettua)
liiketoiminnot yhteiseksi Baltian liiketoiminnaksi 5.9.2006 alkaen.

Atria Baltian organisaatiosta vastaa Baltian toimintojen johtaja Raimo Kirmanen.
Hän on myös AS Valga Lihatööstusin ja UAB Vilniaus Mesan toimitusjohtaja.


Henkilöstö

Alkuvuoden aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5.659 henkilöä
(4.238).


Investoinnit

Katsauskaudella jatkui Nurmon logistiikkakeskuksen investointi, joka valmistuu
keväällä 2007. Uusia isoja investointeja ei katsauskaudella Suomessa aloitettu.

Alkuvuoden investoinnit konsernissa olivat 53,1 Me ja katsauskaudelta 15,3 Me.


Rahoitus

Katsauskaudella yhtiö laski liikkeelle 40 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan
institutionaalisille sijoittajille. Lainalla korvattiin lyhytaikaista
rahoitusta.


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä
voidaan antaa enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70 euron
nimellisarvoisia A-osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään
7.171.526,50 euroa.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä
lukien vuonna 2007 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valtuutuksesta on käytetty yhteensä 1.100.000 kappaletta yhtiön A-osakkeita.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Atria Yhtymä Oyj:n hallitus on hyväksynyt laajan investointiohjelman
logistiikkakeskuksen ja uuden lihavalmistetehtaan rakentamiseksi Venäjälle.
Uudet tuotantolaitokset rakennetaan Pietarin alueelle ja ne valmistuvat vuoden
2008 loppuun mennessä. Investoinnin arvo on noin 70 miljoonaa euroa.

Nurmon sikaleikkaamossa siirryttiin kaksivuorotyöskentelyyn lokakuussa 2006.

Pit-Productin toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.11.2006 alkaen MMM, eMBA Juha
Ruohola. Gennady Emelianov jatkaa pääjohtajana 31.10.2006 asti, jonka jälkeen
hän toimii Pit-Productin hallituksen jäsenenä ja Atrian neuvonantajana
Venäjällä.

Atria-konsernin henkilöstöjohtajaksi nimitettiin 11.12.2006 alkaen Seija
Pietilä. Hän vastaa henkilöstöasioiden koordinoinnista, henkilöstön
kehittämisestä ja yhteisistä henkilöstöjohtamisen käytännöistä kaikissa Atria-
konsernin toimipisteissä Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Venäjällä.


Loppuvuoden näkymät

Suomessa Atrian loppuvuoden tuloskehitys jatkuu vakaana. Alkuvuoden heikosta
tuloskehityksestä johtuen Atria Suomen koko vuoden liikevoitto tulee jäämään
viime vuoden tulosta alhaisemmaksi.

Myös Ruotsissa Atrian myönteinen tuloskehitys jatkuu loppuvuoden ajan. Koko
vuoden liikevoiton arvioidaan olevan jonkin verran parempi kuin edellisvuonna.

Venäjällä Atrian myynti kasvaa edelleen voimakkaasti. Loppuvuoden tulos
muodostuu positiiviseksi. Koko vuoden tulos jää negatiiviseksi johtuen lähinnä
toisen vuosineljänneksen aikana toteutuneista kertaluonteisista kuluista.

Baltiassa tehostamistoimenpiteet jatkuvat. Kertaluonteisten kulujen vuoksi
liikevoitto on negatiivinen ja jää edellisvuotta heikommaksi.


Tunnusluvut

Milj. euroa              1-9/06   1-9/05   1-12/05
Oma pääoma/osake, €          12,47   12,77    12,08
Korolliset velat            238,7   191,1    206,9
Korolliset saamiset           43,8    40,4    43,7
Omavaraisuusaste, %           44,0    45,5    43,0
Bruttoinvestoinnit           53,1    68,1    107,3
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %   6,6    9,5    11,0
Henkilöstö keskimäärin         5 659   4 238    4 433ATRIA YHTYMÄ OYJ -KONSERNI


KONSERNITASE

Varat
milj. EUR              30.9.06      30.9.05     31.12.05

Pitkäaikaiset varat
 Aineelliset käyttö-
 omaisuushyödykkeet          353,9       302,6       329,3
 Liikearvo               53,2       36,5       50,1
 Muut aineettomat
 hyödykkeet               22,4       21,5       22,7
 Lainasaamiset ja
 muut saamiset              6,4        5,0        5,1
 Muut rahoitusvarat           6,6        6,3        5,8
Yhteensä                442,5       371,9       413,0

Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus            61,8       55,6       58,6
 Myyntisaamiset ja
 muut saamiset             157,4       141,2       151,0
 Rahavarat               14,0       23,6       17,5
Yhteensä                233,2       220,4       227,1

Varat yhteensä             675,7       592,3       640,1


Oma pääoma ja velat
milj. EUR              30.9.06      30.9.05     31.12.05

Oma pääoma
 Emoyhtiön osakkeenomistajille
 kuuluva oma pääoma          276,7       249,4       254,8
 Vähemmistöosuudet           20,4       20,0       20,2
Oma pääoma yhteensä          297,1       269,4       275,0

Pitkäaikaiset velat
 Korolliset velat           166,2       82,1       115,5
 Laskennalliset
 verovelat               23,0       21,0       22,5
 Eläkevelvoitteet            0,3        0,4        0,4
Yhteensä                189,5       103,5       138,4

Lyhytaikaiset velat
 Korolliset velat            72,5       109,0       91,4
 Ostovelat
 ja muut velat             116,6       110,4       135,3
Yhteensä                189,1       219,4       226,7

Velat yhteensä             378,6       322,9       365,1

Oma pääoma
ja velat yhteensä           675,7       592,3       640,1


KONSERNITULOSLASKELMA


milj. EUR               7-9/06  7-9/05  1-9/06  1-9/05 1-12/05

Liikevaihto              281,7  248,2  805,0  717,0  976,9
Kulut                 -260,2  -226,3  -755,2  -663,3  -905,2
Poistot                 -8,8   -8,0  -26,1  -23,9  -31,5

Liikevoitto               12,7   13,9   23,7   29,8   40,2
* liikevaihdosta %            4,5   5,6   2,9   4,2   4,1

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista                         0,8   0,8   0,8
Rahoitustuotot
ja -kulut                -2,1   -0,2   -4,9   -1,7   -3,2

Voitto ennen veroja           10,6   13,7   19,6   28,9   37,8
* liikevaihdosta %            3,8   5,5   2,4   4,0   3,9

Tuloverot                -2,9   -3,8   -6,3   -7,9  -10,8

Tilikauden voitto            7,7   9,9   13,3   21,0   27,0
* liikevaihdosta %            2,7   4,0   1,7   2,9   2,8

Tilikauden voiton jakaantuminen:
Emoyhtiön omistajille          7,2   9,6   12,7   20,3   26,2
Vähemmistölle              0,5   0,3   0,6   0,7   0,8
Yhteensä                 7,7   9,9   13,3   21,0   27,0

Laimentamaton
tulos/osake, €             0,33   0,45   0,58   0,96   1,24

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €             0,33   0,45   0,58   0,96   1,24


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. EUR        Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem- Oma
                                 mistön pääoma
                                 osuus  yht.
             Osake- Yli-  Muunto- Kerty- Yht.
             pääoma kurssi- erot  neet
                 rahas-     voitto-
                 to       varat

Oma pääoma 1.1.2005     35,8  104,4   0,5  103,7  244,4  19,3  263,9

Muuntoerot                 -2,7      -2,7      -2,7
Tilikauden voitto                  20,3  20,3   0,7  21,0
Osingonjako                    -12,6  -12,6      -12,6

Oma pääoma 30.9.2005    35,8  104,4  -2,2  111,4  249,4  20,0  269,4

Oma pääoma 1.1.2006     35,8  104,4  -0,9  115,5  254,8  20,2  275,0

Muuntoerot                  0,9       0,9  -0,4   0,5
Tilikauden voitto                  12,7  12,7   0,6  13,3
Osingonjako                    -12,6  -12,6      -12,6
Osakeanti          1,9  19,0          20,9      20,9

Oma pääoma 30.9.2006    37,7  123,4   0,0  115,6  276,7  20,4  297,1


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA


milj. EUR               1-9/06      1-9/05      1-12/05

Liiketoiminta
 Liiketoiminnan rahavirta        20,0       26,6       59,3
 Rahoituserät ja verot         -8,9       -6,3       -12,5
Liiketoiminnan rahavirta        11,1       20,3       46,8

Investoinnit
 Aineelliset ja aineettomat
 hyödykkeet              -53,2       -65,4       -98,3
 Sijoitukset              -1,2       -2,7       -3,5
Investointien rahavirta        -54,4       -68,1      -101,8

Rahoitus
 Maksullinen osakeanti         20,9
 Lainojen nostot            94,2       86,4       91,4
 Lainojen maksut            -62,6       -15,0       -19,2
 Osinkojen maksut           -12,6       -12,6       -12,7
Rahoituksen rahavirta          39,9       58,8       59,5

Rahavarojen muutos           -3,4       11,0        4,5


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

MAANTIETEELLISET
milj. EUR               7-9/06  7-9/05  1-9/06  1-9/05 1-12/05

Liikevaihto
 Suomi                 173,4  162,1  506,2  468,6  634,3
 Ruotsi                 87,8   82,9  240,4  237,9  314,0
 Venäjä ja Baltia            28,2   6,9   76,9   21,1   42,7
 Eliminoinnit              -7,7   -3,7  -18,5  -10,6  -14,1
Yhteensä                281,7  248,2  805,0  717,0  976,9

Liikevoitto
 Suomi                 11,3   11,2   22,4   25,1   31,6
 Ruotsi                 3,4   2,6   5,7   5,4   7,1
 Venäjä ja Baltia            -2,0   0,1   -4,4   -0,7   1,5
Yhteensä                12,7   13,9   23,7   29,8   40,2


VASTUUT

milj. EUR              30.9.06      30.9.05     31.12.05

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia
 Lainat
 rahoituslaitoksilta          81,1       88,3       79,8
 Eläkelainat               6,7        6,1        6,2
Yhteensä                87,8       94,4       86,0

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
 Kiinteistökiinnitykset         77,8       77,3       78,7
 Yrityskiinnitykset           43,9       43,4       44,2
 Muut vakuudet             46,2       45,5       47,3
Yhteensä                167,9       166,2       170,2

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset
 Käyttämättömät
 limiitit               102,6       81,4       107,8
 Takaukset               19,8        3,1       13,5


Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –standardin
mukaisesti. Yhteisö on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2005.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.


ATRIA YHTYMÄ OYJ
Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, puh. 050 2582.


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme
www.atria.fi.

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen