Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 27.2.2006

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2005

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2005

Konsernin liikevaihto kasvoi 17,2 prosenttia ja oli 976,9 miljoonaa euroa (833,7
miljoonaa euroa v. 2004). Tulos ennen veroja oli 37,8 miljoonaa euroa (44,6
miljoonaa euroa). Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2005 osinkoa 0,595
euroa osakkeelle eli 35 % osakkeiden nimellisarvolle.

Vuoden 2004 vertailukelpoinen liiketoiminnan tulos oli kuitenkin 36,5 miljoonaa
euroa, sillä vuoden 2004 IFRS tulos sisälsi TEL:n tuloutuksia 8,1 miljoonaa
euroa. Täten tulosparannus oli 1,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2005 viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 8,9 miljoonaa euroa
(12,9 miljoonaa euroa). Viime vuoden vastaava liiketoiminnan tulos ilman IFRS:n
TEL:n tuloutusta oli 8,5 miljoonaa euroa, mistä tulosparannusta oli 0,4
miljoonaa euroa.VOIMAKKAAN KASVUN JA ALUEELLISEN LAAJENTUMISEN VUOSI 2005

Vuoden 2005 aikana Atria eteni johdonmukaisesti visiossaan toimia johtavana
yrityksenä lihanjalostuksessa ja ateriaratkaisuissa Itämeren alueella.
Liikevaihto kasvoi voimakkaasti, 17,2 prosenttia. Merkittävä osa kasvusta tuli
konsernin kotimaan liiketoiminnoista sekä A-Tuottajat Oy:n ja A-Rehu Oy:n
liiketoimintojen yhdistämisestä konsernin lukuihin vuoden 2005 alusta.

Liikevaihtoa lisäsivät myös Virossa toimivan AS Valga Lihatööstusin liittäminen
konserniin vuoden alusta. Kesällä 2005 Atria teki esisopimuksen Pietarissa
toimivan Pit-Productin ostamisesta, ja kauppa toteutui lokakuussa 2005.

Nurmossa valmistuivat loppuvuodesta sikateurastamon ja lihavalmistetehtaan
laajennukset ja ne otetaan käyttöön keväällä 2006. Kesällä aloitettiin
logistiikkakeskuksen laajennusinvestointi. Atria-konsernin vuoden 2005
investoinnit olivat yhteensä 107,3 miljoonaa euroa.


KOTIMAAN LIIKETOIMINNOT, SEGMENTTI SUOMI

Kotimaan liiketoimintojen kehitys oli myönteistä lähes kaikilla liiketoiminta-
alueilla. Vähittäiskaupan myynti kehittyi myönteisesti ja Atria vahvisti
edelleen asemaansa Suomen suurimpana lihanjalostusalan yrityksenä. Atria-
konsernin valmistajaosuus kotimaan vähittäiskauppamyynnistä nousi jo lähes 30
prosenttiin.


Atria Oy

Atria Oy:n lihankäsittelymäärät kasvoivat maan lihatuotannon kasvua enemmän.
Sianlihan käsittelymäärät kasvoivat lähes 5 prosenttia. Naudanlihassa
käsittelymäärät laskivat noin 2 prosenttia, kun tuotanto koko maassa laski yli 7
prosenttia. Siipikarjan tuotannon määrä pysyi niin Atriassa kuin koko maassakin
lähes edellisvuoden tasolla.

Atrian lihateollisuus saavutti toiminnalliset tavoitteensa vuodelle 2005.
Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat liharaaka-aineen varsin tasapainoinen
tarjonta sekä raaka-aineiden kohonneiden hintojen osittainen siirtäminen
kuluttajahintoihin. Lihateollisuuden tulosta paransi myös kuluttajapakatun lihan
ennakoitua parempi myynti. Atria on kuluttajapakatun lihan selkeä
markkinajohtaja noin 35 prosentin markkinaosuudellaan.

Nurmon uuden sikateurastamon käyttöönotto ajoittuu keväälle 2006. Vuonna 2004
aloitetut YT-neuvottelut Kuopion sikateurastamon lakkauttamiseksi saatiin
päätökseen syksyllä 2005. Kuopion sikateurastamon toiminnot siirretään Nurmoon
kevään 2006 aikana.

Kiristyneen kilpailun sekä raaka-aineiden hintojen nousun johdosta Atrian
valmisruokateollisuuden tulos ei vastannut odotuksia. Valmisruoka- ja
lihavalmisteteollisuus organisoitiin uudelleen vuoden 2006 alussa. Atria Oy:n
sekä Liha ja Säilyke Oy:n valmisruokateollisuus yhdistettiin uuteen
ateriateollisuus-liiketoimintayksikköön.

Atria säilytti vahvan asemansa lihavalmisteissa. Hintapaine
lihavalmistetuoteryhmässä oli kohonneiden raaka-ainekustannusten johdosta
erittäin kova. Kesän grillaussesonki onnistui hyvin, mihin erityisesti
vaikuttivat onnistuminen uutuustuotteissa sekä sesonkiajan toimituskyvyssä ja
toimitusvarmuudessa. Atria vahvisti asemaansa markkinajohtajana
grillimakkaratuoteryhmässä noin 44 prosentin osuudellaan (lähde: A.C. Nielsen
Scantrack). 11 miljoonan euron investointi Nurmon lihavalmistetehtaalla otetaan
käyttöön keväällä 2006. Tämä investointi sekä lisää valmistuskapasiteettia että
parantaa kilpailukykyä tuntuvasti.

Atrian siipikarjateollisuus saavutti toiminnalleen asettamat tavoitteet.
Siipikarjatuotteiden kokonaiskulutus kasvoi Suomessa vain hieman. Atrian
siipikarjateollisuus vahvisti raaka-aineen ohjausprosessiaan siirtämällä
alkutuotanto-osion A-Tuottajat Oy:stä osaksi omaa siipikarjateollisuuttaan.

Logistiikkakeskuksen laajennuksen rakennustyöt aloitettiin heinäkuussa 2005.
Investoinnin arvo on n. 37 miljoonaa euroa ja se on valmis käyttöönotettavaksi
keväällä 2007. Laajennus käsittää uutta tilaa 11.000 neliömetriä/ 94.000
kuutiometriä. Samalla se lähes kaksinkertaistaa nykyisen logistiikkakeskuksemme
kapasiteetin.

Atria Oy:n liikevaihto oli 531,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 9,1 %.


Liha ja Säilyke Oy

Vuonna 2005 Liha ja Säilyke Oy:n myynti ja tulos kehittyivät suunnitellulla
tavalla. Yhtiö eteni strategiansa mukaisesti ja keskitti tuotevalikoimaansa
erikoistuen lähinnä salaatteihin, valmisruokatuotteisiin sekä
erikoislihajalosteisiin. Uusi kuusi miljoonaa euroa maksanut logistiikkakeskus
otettiin käyttöön helmikuussa 2005. Tilikaudella tehtiin merkittäviä
investointeja salaattitehtaan tuotantotehokkuuden parantamiseksi. Forssan-
tuotemerkillä myytävien salaattien markkinaosuus nousi jo noin 30 prosenttiin,
ollen ylivoimainen markkinajohtaja omassa tuoteryhmässään (lähde: A.C. Nielsen
Scantrack). Liha ja Säilyke Oy:n sekä Atria Oy:n valmisruokateollisuus
sulautettiin uuteen ateriateollisuus-liiketoimintayksikköön vuoden 2006 alusta.

Liha ja Säilyke Oy:n liikevaihto oli 41,4 miljoonaa euroa (41,6 miljoonaa
euroa).


ULKOMAAN LIIKETOIMINNOT, SEGMENTTI RUOTSI


Lithells AB

Lithells-konsernin liiketoiminnat Ruotsissa koostuvat lihavalmisteyritys Atria
Lithells AB:sta, pikaruokayritys Atria Concept AB:sta ja lähitukkukauppaa
harjoittavasta Svensk Snabbmat för Storkök AB:sta.

Lithells-konsernin liikevaihto nousi viime vuonna 314,0 miljoonaan euroon, jossa
kasvua edellisvuoteen oli 1,2 prosenttia. Tulos kuitenkin heikkeni
edellisvuodesta ollen 5,8 miljoonaa euroa (10,4 miljoonaa euroa). Erityisesti
lihavalmisteyhtiö Atria Lithells AB kärsi kasvaneista raaka-ainekustannuksista,
joita ei saatu täysimääräisesti siirrettyä myyntihintoihin. Atria Concept AB:n
ja Svensk Snabbmat AB:n kannattavuus kehittyi myönteisesti, jonka johdosta koko
konsernin tulos pysyi tyydyttävänä.

Lihavalmisteita ja valmisruokaa valmistavan Atria Lithells AB:n liikevaihto ja
markkinaosuudet pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta kannattavuus heikentyi
merkittävästi. Liharaaka-aineen hintataso pysyi korkeana koko vuoden 2005. Atria
Lithells AB:n Sköllerstan tehdas on Ruotsin suurin lihavalmistetehdas ja
yhtiöllä on Ruotsissa 25 prosentin markkinaosuus makkaroiden valmistuksessa.

Pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan Atria Concept AB:n kasvu ja kannattavuus
kehittyi myönteisesti. Voimakkainta kasvu oli yhtiön ulkomaisissa
liiketoiminnoissa: Suomessa, Baltian alueella ja Puolassa.

Vuoden 2005 aikana Atria Concept AB aloitti laajenemisen Venäjälle. Ensimmäiset
Sibylla Shop in Shop -yksiköt avataan Pietarin alueelle helmikuun 2006 aikana.
Venäjän markkinat tarjoavat hyviä mahdollisuuksia toiminnan edelleen
laajentamiseen.

Lähitukkukauppaan erikoistunut Svensk Snabbmat för Storkök AB paransi
kannattavuuttaan jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Yhtiön myynti kasvoi yhdeksän
prosenttia. Yrityksen palvelut kattavat maantieteellisesti Ruotsin markkina-
alueen kilpailijoita paremmin. Tätä asemaa ryhmä pyrkii kehittämään myös
jatkossa.


ULKOMAAN LIIKETOIMINNOT, SEGMENTTI MUUT


Baltia

Virossa sijaitseva AS Valga Lihatööstus tuli osaksi Atria-konsernia tammikuussa
2005. Yrityksen liiketoimintaa kehitetään vahvasti alkaen alkutuotannosta
teurastukseen sekä valmisteteollisuuteen. Marraskuussa 2005 AS Valga Lihatööstus
osti OÜ Linnamäen Peekon -nimisen sikatilan. Kaupan avulla Atria kehittää
edelleen sianlihan alkutuotantoa Virossa. Tavoitteena on merkittävästi lisätä
Valgan omavaraisuutta lihan käytön osalta. AS Valga Lihatööstus on Viron
toiseksi suurin liha-alan yritys.

Liettuassa sijaitsevan UAB Vilniaus Mesan liikevaihto jäi hieman edellisvuoden
tasosta. Yrityksen kannattavuus parani edellisestä vuodesta, mutta pysyi
edelleen epätyydyttävällä tasolla. Liikevaihtoa laski lihanmyynnin lopettaminen.
Liettuassa suurimpana haasteena on kohonneiden liharaaka-ainekustannusten
siirtäminen myyntihintoihin.


Venäjä

Pietarissa sijaitsevan Pit-Productin yritysosto saatiin päätökseen syksyllä
2005. Yritys valmistaa erilaisia lihajalosteita lähinnä Pietarin alueen
vähittäiskauppaketjuille. Pit-Productilla on noin 20 prosentin osuus Pietarin
lihavalmistemarkkinoista. Yhtiön kasvu on ollut viime vuosina erittäin
voimakasta. Lähitulevaisuuden suurin haaste on tuotantokapasiteetin riittävyys.
Uuden logistiikkakeskuksen sekä valmistuskapasiteetin yli kaksinkertaistavan
uuden tuotantolaitoksen suunnittelu on jo aloitettu. Investoinnit valmistuvat
pääosin vuoden 2007 aikana.


Yritysostot Virossa ja Venäjällä

Virosta ja Venäjältä hankittujen yritysten hankintameno oli yhteensä 36,6
miljoonaa euroa. Hankinnan jälkeiset liiketoimet kerryttivät konsernille
liikevaihtoa 35,1 miljoonaa euroa. Yhtiöiden kauppahintaan on osaltaan
vaikuttanut mahdollisuus kasvuun tulevaisuudessa sekä tuotemerkkien aseman
vakiintuminen. Tuotemerkkien tai laajemmin "Marketing related Intangibles"
–arvot on määritelty "Royal Rate" –periaatteella. Liikearvona on käsitelty sitä
osaa kauppahinnasta, jota ei ole voitu kohdistaa taseen eri erille.

Baltian sekä Venäjän (3 kk) toimintojen liikevaihto oli 42,7 miljoonaa euroa ja
tulos positiivinen.


MATTI TIKKAKOSKESTA ATRIAN TOIMITUSJOHTAJA

Seppo Paatelaisen jäätyä eläkkeelle 1.2.2006 alkaen Atria Yhtymä Oyj:n
toimitusjohtajana aloitti ekonomi Matti Tikkakoski.


NÄKYMÄT VUODELLE 2006

Suomessa hintakilpailu jatkuu kireänä. Tämä asettaa haasteita kotimaan myynnin
kannattavuudelle. Vuoden 2006 aikana Atrian Nurmon tehtaalla käyttöön otettavat
tuotannolliset investoinnit lisäävät tuotantokapasiteettia ja parantavat yhtiön
kilpailukykyä pidemmällä tähtäimellä.

Ratkaisevaa on, kuinka hyvin Atria kykenee tekemään yhteistyötä asiakkaidensa
kanssa koko tilaus-toimitusketjun kustannusten pienentämiseksi ja kuluttajien
tarpeita vastaavan tarjooman saatavuuden parantamiseksi. Vuoden 2006 aikana
Atria uskoo myyntinsä edelleen kasvavan ja asemansa kotimaan markkinoilla
vahvistuvan.

Atria arvioi lintuinfluenssauutisten heikentävän vain vähän siipikarjanlihan
kulutusta kotimaassa.

Uusien investointien käyttöönotto sekä Atrian ja Liha ja Säilyke Oy:n
toimintojen integroiminen heikentävät tulosta alkuvuoden aikana.

Ruotsissa Lithells AB:n kotimarkkinoilla yksityisen kulutuksen uskotaan yhä
kasvavan. Kaupan omien tuotemerkkien myynti kasvaa Ruotsissa edelleen nopeasti.
Liharaaka-aineiden hintojen odotetaan pysyvän yhä korkealla tasolla. Kireän
kilpailutilanteen sekä kustannusten nousupaineen vuoksi koko toimialalla on
Ruotsissa vakavia kannattavuusongelmia, jotka voivat johtaa liha-alan
rakennemuutoksiin. Atrian myynnin ja tuloksen Ruotsissa vuonna 2006 oletetaan
olevan edellisen vuoden tasolla.

Baltiassa Atria panostaa oman alkutuotantonsa kehittämiseen. Baltian vielä
kehittymättömän lihantuotannon vuoksi raaka-aineomavaraisuuden lisääminen on
välttämätöntä. Baltiassa sijaitsevien tytäryhtiöiden toimintoja kehitetään
ripeästi lähinnä orgaanisen kasvun ja synergiaetujen hyödyntämisen avulla.

Venäjällä lähiajan tärkein toimenpide on uuden tytäryhtiön Pit-Productin
liiketoimintojen haltuunotto. Tämän lisäksi sekä uuden logistiikkakeskuksen että
tuotantolaitoksen suunnittelu on jo aloitettu. Uusi tuotantolaitos tulee
valmistuessaan kaksinkertaistamaan nykyisen tuotantokapasiteetin.
Rakennusprojektien arvioidaan valmistuvan osittain vuoden 2007 aikana. Baltian
ja Venäjän liiketoimintojen liikevaihdon ja tuloksen oletetaan kasvavan vuodesta
2005.


CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance –suositukset, poikkeukset niistä samoin kuin näihin
suosituksiin liittyvät henkilötiedot on julkaistu kotisivuillamme
www.atria.fi/konserni.


IAS/IFRS – ETUUSPOHJAISET ELÄKEVASTUUT

Vuoden 2005 tulos ei ole vertailukelpoinen vuoden 2004 tuloksen kanssa. Eron
muodostaa eläkevelvoitteiden käsittely IAS/IFRS –siirtymäsäännösten mukaan,
erityisesti vuonna 2004. Tästä syystä tiedot on otettu omille riveilleen sekä
konsernin tuloslaskelmassa että taseessa. Muilta osin erot näiden kahden vuoden
välillä ovat verrattavuuden kannalta vähäisiä.
Vuoteen 2004 ja sitä aikaisempiin vuosiin verrattaessa pitää lisäksi ottaa
huomioon IAS/IFRS:n erilainen goodwill–poistojen käsittely ja taso. Muutoin
tältäkään osin erot eivät ole olennaisia.


OSINKOEHDOTUS

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2005 osinkoa 0,595 euroa osakkeelle
eli 35% osakkeiden nimellisarvolle.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.5.2006

Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 3. toukokuuta 2006 alkaen klo 14.00
Kuopiossa yhtiön tiloissa, osoitteessa Ankkuritie 2, 70460 Kuopio.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2.Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä

Hallitus ehdottaa osakepääoman korottamisvaltuutuksen uusimista alla esitettävin
tavoin. Ehdotettu valtuutus korvaisi 3.5.2006 saakka voimassa olevan
valtuutuksen.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
uusmerkinnässä voidaan antaa enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70
euron nimellisarvoisia A-osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään
7.171.526,50 euroa.

Tämän valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää osakepääoman korottamisesta
kuitenkin vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään
viidesosalla hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana
rekisteröidystä osakepääomasta. Hallitus esittää, että valtuutus sisältää
oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden
hankkimisen rahoittaminen, toteuttaminen tai mahdollistaminen,
yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai
kehittäminen taikka henkilöstön kannustaminen.

Valtuutuksen esitetään sisältävän myös sen, että hallitus voi päättää, että
osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin.
Hallitukselle annettaisiin oikeus päättää merkintään oikeutetuista,
merkintähinnasta ja niistä perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.4.2006
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon, ellei laista muuta johdu. Osakkeenomistajan on saadakseen
osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina
28.4.2006 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua kirjeitse tai puhelimitse
mainittuun määräaikaan mennessä. Tarkemmat ohjeet julkaistaan kutsussa.


SISÄPIIRILÄISTEN KAUPANKÄYNNIN RAJOITUS

Atria Yhtymä Oyj:n hallitus on 21.2.2002 päättänyt ajanjaksoksi, jonka aikana
sisäpiiriläiset saavat käydä kauppaa, 14 vuorokautta Atria Yhtymä Oyj:n
osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen. Aikeista
käydä kauppaa on kuitenkin aina etukäteen kysyttävä lupa hallituksen
sihteeriltä. Muina aikoina sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa (suljettu
ikkuna). Kaupankäyntirajoitus tulee myös sisäpiiriläisten holhottaville ja
arvopaperimarkkinalain 1. luvun 5. pykälässä tarkoitetuille
määräysvaltayhteisöille.


KONSERNITASE

Vastaavaa
milj. EUR                       31.12.05     31.12.04

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet                  22,7       13,8
Liikearvo                         50,1       34,6
Aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet                    329,3       267,4
Laskennalliset verosaamiset etuuspohjaisista
eläkevelvoitteista                     0,1        0,1
Lainasaamiset ja
muut saamiset                       5,0        4,7
Sijoitukset                        5,7        6,4

Yhteensä                         412,9       327,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                      58,6       48,0
Myyntisaamiset ja
muut saamiset                      151,1       131,0
Rahat ja
pankkisaamiset                      17,5       12,6

Yhteensä                         227,2       191,6

Vastaavaa yhteensä                    640,1       518,6


Vastattavaa
milj. EUR                       31.12.05     31.12.04

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma                    254,8       244,3
Vähemmistöosuudet                     20,2       19,5

Oma pääoma yhteensä                   275,0       263,8

Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat                     115,5       81,5
Laskennalliset
verovelat                         22,5       21,4
Eläkevelvoitteet                      0,4        0,4

Yhteensä                         138,4       103,3

Lyhytaikainen vieras pääoma
Korolliset velat                     91,4       34,6
Ostovelat
ja muut velat                      135,3       116,9

Yhteensä                         226,7       151,5

Vieras pääoma yhteensä                  365,1       254,8

Vastattavaa yhteensä                   640,1       518,6


KONSERNITULOSLASKELMA


milj. EUR              10-12/05 10-12/04      1-12/05 1-12/04

Liikevaihto              259,9  220,2       976,9  833,7
Kulut pl. etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotus          -242,1  -204,6      -905,3  -764,6
Etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotus                4,5        0,1   8,1
Poistot                 -7,5   -5,7       -31,5  -27,9

Liikevoitto               10,3   14,4       40,2   49,3
* liikevaihdosta %            4,0   6,5        4,1   5,9

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista                    0,1        0,8   0,5
Rahoitustuotot
ja -kulut                -1,4   -1,6       -3,2   -5,2

Voitto ennen veroja           8,9   12,9       37,8   44,6
* liikevaihdosta %            3,4   5,9        3,9   5,3

Verot                  -2,9   -1,4       -10,8   -8,5
Laskennalliset verot etuuspohjaisten eläkkeiden
jaksotuksesta                  -1,2            -2,4

Tilikauden voitto            6,0   10,3       27,0   33,7
* liikevaihdosta %            2,3   4,7        2,8   4,0

Tilikauden voiton jakaantuminen:
Emoyhtiön omistajille          5,8   10,3       26,2   33,4
Vähemmistölle:              0,2            0,8   0,3
Yhteensä                 6,0   10,3       27,0   33,7

Laimentamaton
tulos/osake, €             0,28   0,49       1,24   1,58

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €             0,28   0,49       1,24   1,58


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. EUR        Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem- Oma
                                 mistön pääoma
                                 osuus  yht.
             Osake- Yli-  Muunto- Kerty- Yht.
             pääoma kurssi- erora- neet
                 rahas- hasto  voitto-
                 to       varat

Oma pääoma 1.1.2004     35,8  104,4   0,0  79,3  219,5   1,6  221,1

Oman pääoman
muutokset 1.1. - 31.12.2004

Muuntoerot                  0,4       0,4       0,4
Vähemmistöosuuden lisäys                      17,6  17,6
Tilikauden voitto                  33,4  33,4   0,3  33,7
Osingonjako                     -9,0  -9,0      -9,0

Oma pääoma 31.12.2004    35,8  104,4   0,4  103,7  244,3  19,5  263,8

Oma pääoma 1.1.2005     35,8  104,4   0,4  103,7  244,3  19,5  263,8

Oman pääoman
muutokset 1.1. - 31.12.2005

Muuntoerot                 -1,4      -1,4  -0,1  -1,5
Muu muutos                     -1,6  -1,6      -1,6
Tilikauden voitto                  26,2  26,2   0,8  27,0
Osingonjako                    -12,7  -12,7      -12,7

Oma pääoma 31.12.2005    35,8  104,4  -1,0  115,6  254,8  20,2  275,0


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA


milj. EUR                       1-12/05      1-12/04

Liiketoiminnan
rahavirta                         59,3       72,6
Rahoituserät ja verot                  -12,4       -13,4

Liiketoiminnan
rahavirta                         46,9       59,2

Investoinnit
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet                        -98,3       -34,2
Sijoitukset                        -3,5        0,5

Investointien
rahavirta                        -101,8       -33,7

Lainojen nostot                      91,4       12,8
Lainojen maksut                     -19,2       -28,5
Osinkojen maksut                     -12,7       -9,0

Rahoituksen rahavirta                   59,5       -24,7

Rahavarojen muutos                     4,6        0,8


TUNNUSLUVUT


milj. EUR                       1-12/05      1-12/04

Laimentamaton
tulos/osake, €                      1,24       1,58
Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €                      1,24       1,58
Oma pääoma/osake, €                   12,08       11,58
Korolliset velat                     206,9       116,1
Omavaraisuusaste, %                    43,0       50,9
Bruttoinvestoinnit
pysyviin vastaaviin                   107,3       37,3
Bruttoinvestoinnit
liikevaihdosta, %                     11,0        4,5
Henkilöstö keskimäärin                  4 433       3 638


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

MAANTIETEELLISET
milj. EUR         10-12/05 10-12/04 1-12/05   %  1-12/04   %
Liikevaihto
Suomi             165,7  139,5  634,3   64,9  525,8   63,1
Ruotsi             76,2   80,8  314,0   32,1  310,2   37,2
Muut ja eliminoinnit      18,0   -0,1   28,6   2,9   -2,3   -0,3
Yhteensä           259,9  220,2  976,9  100,0  833,7  100,0

Liikevoitto
Suomi              6,5   10,7   31,6   78,6   37,7   76,5
Ruotsi             1,7   3,1   7,1   17,7   12,1   24,5
Muut ja eliminoinnit      2,1   0,6   1,5   3,7   -0,5   -1,0
Yhteensä            10,3   14,4   40,2  100,0   49,3  100,0

Investoinnit
Suomi             35,0   8,7   97,6   91,0   28,8   77,2
Ruotsi             1,3   2,9   4,3   4,0   6,9   18,5
Muut              2,9   -0,3   5,4   5,0   1,6   4,3
Yhteensä            39,2   11,3  107,3  100,0   37,3  100,0

milj. EUR                  31.12.05   %  31.12.04   %
Varat
Suomi                      534,3   83,5  433,7   83,6
Ruotsi                     132,1   20,6  137,7   26,6
Muut ja eliminoinnit              -26,3   -4,1  -52,8  -10,2
Yhteensä                    640,1  100,0  518,6  100,0

Velat
Suomi                      268,3   73,5  180,2   70,7
Ruotsi                      69,1   18,9   73,7   28,9
Muut ja eliminoinnit               27,7   7,6   0,9   0,4
Yhteensä                    365,1  100,0  254,8  100,0


LIIKETOIMINNALLISET
milj. EUR         10-12/05 10-12/04 1-12/05   %  1-12/04   %
Liikevaihto
Lihateollisuus        251,5  183,7  806,8   82,6  710,8   85,3
Tukkukauppa          60,1   39,6  245,0   25,1  136,3   16,3
Eliminoinnit         -51,7   -3,1  -74,9   -7,7  -13,4   -1,6
Yhteensä           259,9  220,2  976,9  100,0  833,7  100,0


VASTUUT


milj. EUR                       31.12.05     31.12.04
Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia

Lainat
rahoituslaitoksilta                    79,8       66,2
Eläkelainat                        6,2        6,0
Yhteensä                         86,0       72,2

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset                  78,7       74,3
Yrityskiinnitykset                    44,2       43,0
Muut vakuudet                       47,3       41,3
Yhteensä                         170,2       158,6

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset

Käyttämättömät
limiitit                         107,8       79,4

Takaukset                         13,5        1,9
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

                IFRS   IFRS   FAS   FAS   FAS   FAS
              31.12.05 31.12.04 31.12.04 31.12.03 31.12.02 31.12.01
Liikevaihto, milj.euroa    976,9  833,7  833,7  765,1  707,0  637,4
Liikevoitto, milj.euroa    40,2   49,3   38,8   30,9   25,6   28,9
% lv:sta            4,1   5,9   4,7   4,0   3,6   4,5
Rahoitustuotot
ja -kulut, milj.euroa     -3,2   -5,2   -5,1   -7,3   -5,2   -4,9
% lv:sta            0,3   0,6   0,6   0,9   0,7   0,8
Voitto ennen veroja      37,8   44,6   33,7   23,6   20,4   23,9
% lv:sta            3,9   5,3   4,0   3,1   2,9   3,8
Oman pääoman tuot.(ROE)%    10,0   13,9   10,3   7,5   7,7   9,2
Sijoitetun
pääoman tuotto (ROI) %     10,3   13,9   10,7   9,1   7,9   10,0
Omavaraisuusaste %       43,0   50,9   51,3   49,6   43,3   48,7
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuushyödykk.
milj.euroa          107,3   37,3   33,8   36,4   66,0   23,2
% lv:sta            11,0   4,5   4,1   4,8   9,3   3,6
Korolliset velat       206,9  116,1  110,3  129,4  157,9  116,0
Henkilöstön määrä       4 433  3 638  3 638  3 377  3 300  3 241
Tutkimus ja kehitys-
menot, milj.euroa        6,7   7,0   7,0   6,7   6,1   5,5
lv:sta%*            0,7   0,8   0,8   0,9   0,9   0,9
Tilauskanta **                   -    -    -    -

* Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden kuluksi
**Ei merkitsevä luku,
koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta seuraavana päivänä.

OSAKEKOHTAISET OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT

                IFRS   IFRS   FAS   FAS   FAS   FAS
              31.12.05 31.12.04 31.12.04 31.12.03 31.12.02 31.12.01
Tulos/osake (EPS) euroa    1,24   1,58   1,17   0,83   0,78   0,88
Oma pääoma/osake euroa    12,08  11,58  11,42  10,65  10,45  10,01
Osinko/osake euroa*      0,595  0,595  0,595  0,425  0,372  0,372
Osinko/tulos %*        48,0   37,7   50,7   51,5   47,8   42,4
Efektiivinen
osinkotuotto *         3,3   5,3   5,3   4,7   5,5   7,1
Hinta/voitto-suhde (P/E)   14,50   7,20   9,62  10,90   8,67   5,97
Osakekannan markkina-arvo,
milj.euroa          379,5  238,3  238,3  190,9  121,8   94,9
Osakkeiden
 vaihto/1000 kpl A      5 704  3 800  3 800  2 325  1 249  1 226
 vaihto % A          48,0   32,0   32,0   29,9   18,9   18,5
 lukumäärä milj.kpl.yht.    21,1   21,1   21,1   21,1   15,8   15,8
 lukumäärä A          11,9   11,9   11,9   11,9   6,6   6,6
 lukumäärä KII         9,2   9,2   9,2   9,2   9,2   9,2
Osakkeiden osakeantioikaistu luku-
määrä keskimäärin       21,1   21,1   21,1   18,3   18,1   18,1
osakkeiden osakeantioikaistu luku-
määrä 31.12.          21,1   21,1   21,1   21,1   18,1   18,1

OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS

Kauden alin  A        11,50   8,55   8,55   6,81   5,85   3,81
Kauden ylin  A        18,18  11,75  11,75  11,40   8,90   6,19
Kauden lopussa A       17,99  11,30  11,30   9,05   7,70   6,00
Tilikaud.keskikurssi A    15,33   9,42   9,42   9,20   7,35   5,22
* Hallituksen ehdotus


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vuoden 2004 IFRS-vertailutiedot ja suomalaisen raportoinnin erot on julkaistu
19.4.2005 (IRFS 1.45) ja ovat saatavilla kotisivuillamme www.atria.fi.


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, puh. 050 2582.


ATRIA YHTYMÄ OYJ

Matti Tikkakoski
toimitusjohtajaJAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme
www.atria.fi.


Jaa

Takaisin uutishuoneeseen