Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 10.8.2007

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

ATRIA-KONSERNIN MYYNTI JA TULOS EDELLEEN VAHVASSA KASVUSSA

- Konsernin liikevaihto oli 622,3 Me (523,3 Me), kasvua 18,9 %
- Liikevoitto (EBIT) oli 62,0 Me (11,0 Me)
- Operatiivinen liikevoitto oli 27,8 Me (11,0 Me)
- Osakekohtainen tulos oli 1,97 euroa (0,25 euroa)


Atria-konserni:

               Q2/    Q2/     H1/    H1/
Miljoonaa euroa        2007    2006     2007    2006   2006
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto          346,2   278,3    622,3   523,3 1.103,3
Liikevoitto          50,6    6,5     62,0    11,0   41,5
Vertailukelpoinen operatiivinen
liikevoitto          16,4    6,5     27,8    11,0   33,5
Operatiivinen liikevoitto %   4,7    2,3     4,5    2,1   3,0
Voitto ennen veroja      45,6    5,2     53,3    8,9   34,6
Osakekohtainen tulos      1,70    0,12     1,97    0,25   1,15


Katsaus Q2/2007

Atria-konsernin Q2-kauden liikevaihto ja liikevoitto olivat edellisvuoden
vastaavaa jaksoa merkittävästi paremmat (liikevaihdon kasvu 24,4 % ja
operatiivisen liikevoiton kasvu 152,3 %). Katsauskauden liikevoitto oli 62,0
miljoonaa euroa, josta 34,8 miljoonaa euroa oli Svensk Snabbmat för Storkök AB:n
osakkeiden myynnistä saatua myyntivoittoa. Katsauskaudella toteutettiin
osakeanti, jossa laskettiin liikkeeseen yhteensä 5.175.000 uutta A-sarjan
osaketta.

Suomessa Atrian Q2:n liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan
jaksoon verrattuna ollen 188,8 miljoonaa euroa (176,0 Me). Vertailukelpoinen
operatiivinen liikevoitto kasvoi 9,5 miljoonaan euroon (6,8 Me).

Skandinaviassa (Ruotsi ja Tanska) Q2-kauden liikevaihto oli 140,9 miljoonaa
euroa (82,1 Me). Operatiivinen liikevoitto kasvoi 6,1 miljoonaan 
euroon (2,0 Me). Huhtikuussa Atria-konserniin liitetyn AB Sardusin
liiketoiminnot raportoidaan Atria Skandinavia (Ruotsi ja Tanska) - segmentissä.
Huhtikuussa Atria myi omistusosuutensa Svensk Snabbmat för Storkök AB:stä ja se
on mukana Atria Skandinavian luvuissa 31.5.2007 saakka.

Venäjällä Q2-kaudella keskityttiin toimintojen vakiinnuttamiseen ja
kannattavuuden parantamiseen. Tulos oli selvästi viime vuoden vastaavan jakson
tulosta parempi. Q2- kauden liikevoitto kasvoi viimevuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna, ollen 1,5 miljoonaa euroa (-1,8 Me).

Baltiassa tulos oli epätyydyttävä. Liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla ja
vertailukelpoinen liiketulos -0,7 miljoonaa euroa (-0,5 Me). Baltian
liiketoiminnot keskitetään Viroon, Liettuan tehdas suljetaan elokuun loppuun
mennessä.


Atria Suomi

               Q2/     Q2/     H1/   H1/
Miljoonaa euroa        2007     2006     2007   2006  2006
------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto          188,8    176,0    358,3  332,8  686,1
Liikevoitto           9,5     6,8     18,9   11,3  34,0
Vertailukelpoinen operatiivinen
liikevoitto           9,5     6,8     18,9   11,3  32,2
Operatiivinen liikevoitto %   5,0     3,9     5,3   3,4   4,7

Kehitys Atrian edustamilla ruokailutuotemarkkinoilla on jatkunut hyvänä -
markkinoiden yhteenlaskettu myynnin arvolla mitattu kasvu on ollut 6,0
prosenttia. Alan kaikki tuoteryhmät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen nähden,
mutta erityisesti siipikarjatuotteiden kasvu on ollut voimakasta (+19,8 %).

Atria tuotemerkki on vahvistanut asemaansa ruokamarkkinoilla. Atria merkin
kokonaiskasvu vuoden alusta on ollut +12,8 % (alan kasvu +6,0 %) myynnin arvolla
mitattuna ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Atria merkillä valmistettujen
tuotteiden kehitys on ollut markkinoiden kasvua voimakkaampaa kaikissa
tuoteryhmissä (Nielsen viikot 1-25/07). Kesäsesonki on sujunut odotusten
mukaisesti, ja Atrian valmistamien tuotteiden kasvuvauhti on kiihtynyt
alkuvuodesta. Atrian toimittajaosuus kuuden kuukauden jälkeen on 30,0 % (29,5 %
1-25/06) ja näin ollen Atria on vahvistanut markkinajohtajuuttaan alkuvuoden
aikana.

Sekä perustuotteiden että uutuuksien menestyksen seurauksena Atrian 
markkinaosuus on ruokamakkaroitalukuun ottamatta kasvanut kaikissa 
tuoteryhmissä. Atrian markkinaosuus alan uutuuksista oli yli 30 % 
(touko-kesäkuu). Ruokamakkaroissa markkinakasvun alle jääminen johtuu 
kiristyneestä hintakilpailusta grillimakkaroissa, mihin Atria eilähtenyt 
kesäsesongin osalta mukaan. Tästä huolimatta Atria on grillimakkaroissa
selvä markkinajohtaja kesän ensimmäisten kuukausien jälkeen (touko-kesäkuu).

Uuden logistiikkakeskuksen käyttöönotto on sujunut suunnitelmien mukaan, ja sen
ansiosta alkukesän ja juhannuksen toimitukset onnistuivat hyvin.


Atria Skandinavia
                Q2/     Q2/     H1/   H1/
Miljoonaa euroa         2007     2006    2007   2006   2006
-------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto           140,9    82,1    233,2  152,6  336,4
Liikevoitto           40,9     2,0     42,7   2,3  15,1
Operatiivinen liikevoitto     6,1     2,0     7,9   2,3   7,4
Operatiivinen liikevoitto %    4,3     2,4     3,4   1,5   2,2

Liikevaihto kasvoi 71,6 prosenttia ja liikevoitto parani merkittävästi
verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Kannattavuus Q2-jaksolla kehittyi
myönteisesti sekä liiketoiminnan kasvun että viime vuoden lopulla tehtyjen
hinnankorotusten ansiosta. Liikevaihdon kasvu johtuu pääosin AB Sardusin
liiketoimintojen liittämisestä Atriaan Q2-kauden alusta. Sardusin liikevaihto
oli Q2-kaudella 56,2 miljoonaa euroa. Svensk Snabbmat för Storkök AB:n
liikevaihto oli huhti-toukokuulta 38,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,3
miljoonaa euroa. AB Sardusin integroimisesta kohdistui Q2:lle 1,0 miljoonan
euron kulut, jotka sisältyvät operatiiviseen liikevoittoon.

Ruotsissa Atria kehittää tällä hetkellä voimakkaasti liiketoimintojaan usealla
eri alueella. Katsauskaudella Atria toi vähittäiskauppoihin täysin uuden Sibylla
-makkaravalikoiman.

Katsauskauden aikana tuotantoa päätettiin tehostaa Sköllerstassa
lihavalmistetehtaan automatisointi-investointien avulla. Järjestely koskee 70
työntekijää.

Huhtikuussa Atria myi omistusosuutensa ruotsalaisesta tytäryhtiöstään Svensk
Snabbmat för Storkök AB:stä Euro Cater A/S:lle. Snabbmat on HoReCa-
lähitukkuliike, jonka osakkeista Atria omisti 57,2 prosenttia. Atria kirjasi
kaupasta 34,8 miljoonan euron verovapaan myyntivoiton. Snabbmat on mukana Atria
Skandinavian luvuissa 31.5.2007 saakka.

Sardusin liiketoiminta konsolidoitiin Atria-konserniin 2.4.2007 alkaen ja se
raportoidaan Atria Skandinavia - segmentissä. AB Sardusiin kuuluu 11 tehdasta
Ruotsissa ja 2 Tanskassa, jotka on jaettu viiteen liiketoiminta-alueeseen: 
Sardus Chark & Deli (maksapasteija, leivänpäälliset ja valmisruoka), 
3-Stjernet (leivänpäälliset Tanskassa), Falbygdens Ost (erikoisjuustojen 
jalostus ja markkinointi), Sardus Lätta Måltider (voileivät ja salaatit) 
ja Sardus Foodpartner (suurkeittiöille tarkoitetut pakasteet).

Katsauskaudella erityisesti Sardus Chark & Deli, Foodpartner ja 3-Stjernet -
liiketoiminta-alueet lisäsivät myyntiään ja tehostivat kustannusrakennettaan.
Sardus Lätta Måltider paransi tulostaan viime vuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna, mutta tulos jäi kuitenkin edelleen tappiolliseksi.

Sardusin integroiminen Atrian toimintoihin etenee aikataulun mukaisesti ja
saadaan päätökseen elokuun aikana.


Atria Venäjä
                Q2/     Q2/     H1/   H1/
Miljoonaa euroa         2007    2006     2007   2006   2006
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto           17,1    18,3     33,1   33,7   74,1
Liikevoitto           1,5    -1,8     2,7   -1,6   -2,7
Vertailukelpoinen operatiivinen
liikevoitto           1,5    -1,8     2,7   -1,6   -2,7
Operatiivinen liikevoitto %   8,8    -9,8     8,2   -4,7   -3,6

Venäjällä Q2-kaudella keskityttiin toimintojen vakiinnuttamiseen, kannattavuuden
parantamiseen ja maantieteelliseen laajentumiseen. Pietarin keskustassa
toimivan tehtaan tuotanto lopetettiin ja siirrettiin toukokuun aikana
Sinyavinoon, joka sijaitsee noin 40 kilometriä Pietarin keskustasta. Pit-Product
tuotemerkin imago uudistettiin ja oman myyntiorganisaation toiminta Moskovassa
käynnistettiin.

Atria on selkeä markkinajohtaja Pietarin talousalueen ns. modernissa
vähittäiskaupassa. Markkinaosuus on noussut alkuvuoden aikana jo yli 26
prosenttiin (Nielsen). Uusien leivänpäällispakkausten lanseeraus onnistui hyvin
ja kesäsesonkiin lanseerattiin uusia grillimakkaroita.Toukokuun alusta voimaan
tulleet hinnankorotukset ja toteutetut kustannussäästöt paransivat tulosta.

Uuden tehtaan ja logistiikkakeskuksen (70 Me) rakennusprojekti Gorelovossa on
edennyt suunnitelmien mukaisesti.


Atria Baltia
                Q2/     Q2/      H1/   H1/
Miljoonaa euroa         2007    2006     2007  2006   2006
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto           7,5     8,1      14,2  15,0   30,5
Liikevoitto          -1,3    -0,5      -2,3  -1,0   -4,9
Vertailukelpoinen operatiivinen
liikevoitto          -0,7    -0,5      -1,7  -1,0   -3,4
Operatiivinen liikevoitto %  -9,3    -6,2     -12,0  -6,7   -11,1

Baltiassa jäätiin viime vuoden vastaavan jakson tuloksesta, mikä johtui
liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä.

Katsauskaudella Atria päätti keskittää Baltian tuotannolliset toiminnot Valgan
tehtaalle Viroon. Vilnassa sijaitsevan tuotantolaitoksen toiminta lopetetaan ja
tehdas suljetaan 31.8.2007 mennessä.

Atrian toiminta Liettuassa on ollut tappiollista ja markkina-osuus liian pieni
(noin 3 %). Toimintojen lopettamisen yhteydessä Liettuan tehtaalta irtisanottiin
139 työntekijää. Vilnassa sijaitsevan tehdaskiinteistön myyntiprosessi on
käynnistetty. Tehtaan sulkemisesta aiheutuu noin 2 miljoonan euron suuruinen
tulosvaikutus, josta Q2:een kohdistuu 0,6 miljoonaa euroa.


Henkilöstö

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5.908 henkilöä (5.816).

KTM Tomas Back nimitettiin Atria Yhtymä Oyj:n talousjohtajaksi (CFO) ja hän otti
tehtävät vastaan 1.8.2007 alkaen.

Christer Åberg nimitettiin AB Sardusin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.7.2007
alkaen. Christer Åberg toimii samanaikaisesti myös Atria AB:n toimitusjohtajana
ja Atria Skandinavia liiketoiminta-alueen johtajana.


Investoinnit

Katsauskaudella Nurmon logistiikkakeskuksen investointi eteni
käyttöönottovaiheeseen. Laitos on käytössä täydellä teholla syksyn 2007 aikana.
Kesäkuun lopussa uusi laitos toimi noin 30 prosentin kapasiteetilla ja
näin turvasi kesäsesongin toimitusten onnistumisen. Uusia isoja investointeja ei
katsauskaudella Suomessa aloitettu.

Uuden tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä
Pietarissa Gorelovon alueella. Uusi tehdas valmistuu vuoden 2008 loppuun
mennessä. Investoinnin arvo on noin 70 miljoonaa euroa.

Virossa käynnistettiin vuoden alussa noin 8 miljoonan euron suuruinen
investointiohjelma, joka sisältää investointeja Valgan tuotantolaitoksen
automatisointiin ja alkutuotantoon.

Q2-kauden bruttoinvestoinnit konsernissa olivat yhteensä 99,6 miljoonaa euroa.
Investoinneista 77,4 miljoonaa euroa muodostui Sardusin liittämisestä Atria-
konserniin.


Rahoitus

Atria toteutti katsauskaudella osakeannin, jossa laskettiin liikkeeseen yhteensä
5.175.000 uutta A-sarjan osaketta. Osakeannissa tarjotuista osakkeista
allokoitiin noin 75 prosenttia suomalaisille sijoittajille ja noin 25 prosenttia
ulkomaisille sijoittajille. Merkintähinta oli 23 euroa osakkeelta.

Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Atrian osakepääoma on 48.055.137,60
euroa ja jakautuu 19.063.747 A-sarjan osakkeeseen ja 9.203.981 KII-sarjan
osakkeeseen. Atrian osakeannilla hankkimien nettovarojen kokonaismäärä on noin
115 miljoonaa euroa.

Lisäksi rahoitusta tasapainotettiin kotimaisella 40 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainalla.


10 suurinta osakkeenomistajaa

           1.1.2007           30.6.2007
Kappaletta      A-sarja  KII-sarja Yht. % A-sarja  KII-sarja  Yht%
--------------------------------------------------------------------------------
Nimi
1. Lihakunta     2.352.232 4.020.200 27,59  3.221.797 4.020.200  25,62
2. Itikka Osuuskunta 1.301.801 4.914.281 26,92  2.301.801 4.914.281  25,53
3. Odin Norden    1.427.100       6,18  1.694.200        5,99
4. Skandinaviska   1.238.006       5,36  1.535.185        5,43
  Enskilda Banken
5. Nordea Pankki    254.932       1,10   770.722        2,73
  Suomi Oyj
6. Österbottens Kött  380.038  269.500  2,81   480.038  269.500  2,65
7. Odin Förvaltnings AS 480.400       2,08   732.700        2,59
8. OP-Suomi Arvo    548.300       2,37   523.300        1,85
9. OKO Pankki Oyj    25.100       0,11   319.440        1,13
10. Veritas Eläke-   236.500       1,02   281.500        1,00
  vakuutusosakeyhtiö

           1.1.2007           30.6.2007
Ääntä         A-sarja  KII-sarja Yht. % A-sarja  KII-sarja  Yht%
--------------------------------------------------------------------------------
Nimi
1. Itikka Osuuskunta 1.301.801 49.142.810 47,62  2.301.801 49.142.810 46,30
2. Lihakunta     2.352.232 40.202.000 40,17  3.221.797 40.202.000 39,08
3. Österbottens Kött  380.038  2.695.000 2,90   480.038  2.695.000  2,86
4. Odin Norden    1.427.100       1,35  1.694.200        1,52
5. Skandinaviska   1.238.006       1,17  1.535.185        1,38
  Enskilda Banken
6. Nordea Pankki    254.932       0,24   770.722        0,69
  Suomi Oyj
7. Odin Förvaltnings AS 480.400       0,45   732.700        0,66
8. OP-Suomi Arvo    548.300       0,52   523.300        0,47
9. OKO-Pankki Oyj    25.100       0,02   319.440        0,29
10. Veritas Eläke-   236.500       0,22   281.500        0,25
  vakuutusosakeyhtiö

Vuoden alussa osakkeenomistajia oli yhteensä 7.700 kpl ja 30.6.2007 9.624 kpl.


Arvopaperimarkkinalain mukaiset ilmoitukset omistuksen muutoksesta

Julius Baer Investment Management LLC:n ja Julius Baer International Equity
Fundin omistusosuudet yhteensä yhtiössä nousivat 11.5.2007 annetun ilmoituksen
mukaisesti 5,35 prosenttiin osakepääomasta ja 1,17 prosenttiin äänimäärästä.


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan antaa
enintään yhteensä 10.000.000 kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia A-
osakkeita.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta
rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa enintään 850.000
eurolla. Yhtiökokous päätti, että valtuutukset ovat voimassa enintään viisi
vuotta valtuutuspäätöksestä lukien.

Hallituksen osakeantivaltuutus koskee sekä maksullista että maksutonta
osakeantia. Osakeanti voi olla myös suunnattu, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy tai maksuttoman suunnatun annin ollessa kyseessä,
yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.

Maksutonta osakeantia koskevaa valtuutusta voidaan käyttää lähinnä ylimmän
johdon osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä. Hallitus valtuutettiin
päättämään kaikista osakeannin ehdoista, kuten siitä, kenellä on oikeus merkitä
osakkeita sekä osakkeesta maksettavasta määrästä.

Valtuutus on voimassa enintään viisi vuotta valtuutuspäätöksestä lukien.
Valtuutuksesta on käytetty yhteensä 5.175.000 kappaletta yhtiön A-osakkeita.


Tulevaisuuden näkymät

Suomi:
Myynnin kasvun arvioidaan jatkuvan myönteisenä myös Q3-kaudella. Arvioimme 
Atria Suomen Q3-tuloksen olevan jonkin verran edellisvuoden vastaavan 
jakson tulosta paremman.

Skandinavia:
Sardusin integrointi Atriaan saadaan päätökseen elokuun aikana. Tappiollisen
Lätta Måltider-yksikön kannattavuus tulee paranemaan jo aikaisemmin käynnistetyn
tehostamisohjelman ansiosta. Q3:lle kohdistuu vielä jonkin verran Sardusin
integroimisesta aiheutuvia kuluja. Arvioimme Skandinavian Q3-tuloksen olevan
viime vuoden vastaavaa jaksoa parempi.

Venäjä:
Loppuvuonna liikevaihdon odotetaan kasvavan, koska toimitukset Moskovaan
lisääntyvät ja myynti Pietarin ja Moskovan ulkopuolisille alueille käynnistyy.
Maantieteellisestä laajenemisesta johtuen loppuvuoden aikana
markkinointikustannukset kasvavat merkittävästi. Arvioimme Venäjän Q3/2007
tuloksen olevan positiivinen ja selkeästi Q3/2006 tulosta parempi.

Baltia:
Tehostamistoimenpiteitä jatketaan Baltiassa edelleen. Liettuan yksikön
alasajosta johtuvat kertaluontoiset kulut on kohdistettu Q2-kaudelle eikä
olennaisia lisäkuluja tai alaskirjauksia odoteta syntyvän loppuvuoden aikana.
Baltian Q3/2007 tuloksen arvioidaan olevan Q2/2007 tulosta paremman.

Atria-konsernin vuoden 2007 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja operatiivisen
liikevoiton arvioidaan olevan selkeästi edellisvuotta parempi.


Corporate Governance

Corporate Governance -suositukset, poikkeukset niistä samoin kuin näihin
suosituksiin liittyvät henkilötiedot on julkaistu kotisivuillamme
www.atria.fi/konserni.

Atria Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Atria-konsernin
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on
kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2007, 2008 ja
2009. Palkkiot maksetaan vuosina 2008, 2009 ja 2010 osittain yhtiön A-osakkeina
ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot
ja veroluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden kuluessa
ansaintajakson päättymisestä. Järjestelmän mahdollinen tuotto ansaintajaksolta
2007 perustuu konsernin liikevoittoprosenttiin ja sijoitetun pääoman tuottoon
(ROCE). Järjestelmässä maksettavat osakepalkkiot ovat vuodelta 2007 enintään
100.100 Atria Yhtymä Oyj:n A-sarjan osaketta.


Henkilövalintoja Atria Yhtymä Oyj:n hallinnossa

Yhtiökokous päätti valita uudelleen hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Mika
Asunmaa, Lassi-Antti Haarala, Juhani Herrala, Heikki Panula ja Ahti-Pekka
Vornanen. Uusina hallintoneuvostoon valittiin Sinikka Ouramo (Raahe) ja Teuvo
Mutanen (Polvijärvi).

Atria Yhtymä Oyj:n hallintoneuvosto on yhtiökokouksen jälkeisessä
järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen erovuorossa olleet jäsenet Timo
Komulaisen, Runar Lillandtin ja Leena Saarisen. Hallintoneuvoston
puheenjohtajaksi valittiin Ahti-Pekka Vornanen ja varapuheenjohtajaksi Esa 
Kaarto sekä hallituksen puheenjohtajaksi Martti Selin ja varapuheenjohtajaksi 
Timo Komulainen. Atria Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava:
hallituksen puheenjohtaja Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen,
jäsenet Tuomo Heikkilä, Runar Lillandt, Leena Saarinen, Matti Tikkakoski ja
Ilkka Yliluoma.


Sisäpiiriläisten kaupankäynnin rajoitus

Hallitus on kokouksessaan 27.6.2007 päättänyt, että sisäpiirin
kaupankäyntirajoitukset ovat seuraavat:
Ajanjakso, jonka aikana sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön
osakkeilla on 14 vuorokautta ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen
julkaisemista. Kaupankäyntirajoitus tulee myös sisäpiiriläisten holhottaville ja
arvopaperilain 1. luvun 5.pykälässä tarkoitetuille määräysvaltayhteisöille.


TUNNUSLUVUT

milj. EUR               H1/07       H1/06       2006

Oma pääoma/osake, €          16,11       12,13       13,28
Korolliset velat            349,3       242,0       244,2
Korolliset saamiset           48,1       48,4       44,6
Omavaraisuusaste, %           45,8       42,9       42,8
Bruttoinvestoinnit
pysyviin vastaaviin          242,0       37,8       89,0
Bruttoinvestoinnit
liikevaihdosta, %            38,9        7,2        8,1
Henkilöstö keskimäärin         5 908       5 816       5 740


Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Yhteisö on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2006. Osavuosikatsauksessa
esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.


ATRIA YHTYMÄ OYJ -KONSERNI

KONSERNITASE

Varat
milj. EUR              30.6.07      30.6.06     31.12.06

Pitkäaikaiset varat
 Aineelliset käyttöomaisuus-
 hyödykkeet              432,6       347,2       362,8
 Liikearvo               149,1       52,3       57,7
 Muut aineettomat
 hyödykkeet               70,3       22,9       33,3
 Lainasaamiset
 ja muut saamiset            7,3        6,1        6,9
 Sijoitukset               8,0        6,7        6,3

Yhteensä                667,3       435,2       467,0

Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus            94,4       62,0       63,4
 Myyntisaamiset
 ja muut saamiset           191,0       168,0       165,8
 Rahat ja pankkisaamiset        45,4        9,7       35,4

Yhteensä                330,8       239,7       264,6

Varat yhteensä             998,1       674,9       731,6


Oma pääoma ja velat
milj. EUR              30.6.07      30.6.06     31.12.06

Oma pääoma
 Emoyhtiön osakkeenomistajille
 kuuluva oma pääoma          455,4       269,3       306,6
 Vähemmistöosuudet            2,0       20,2        5,8

Oma pääoma yhteensä          457,4       289,5       312,4

Pitkäaikaiset velat
 Korolliset velat           280,7       126,8       165,4
 Laskennalliset
 verovelat               44,9       23,0       26,9
 Eläkevelvoitteet            0,3        0,3        0,3

Yhteensä                325,9       150,1       192,6

Lyhytaikaiset velat
 Korolliset velat            68,6       115,2       78,8
 Ostovelat ja muut velat        146,2       120,1       147,8

Yhteensä                214,8       235,3       226,6

Velat yhteensä             540,7       385,4       419,2

Oma pääoma
ja velat yhteensä           998,1       674,9       731,6


KONSERNITULOSLASKELMA

milj. EUR               Q2/07  Q2/06  H1/07  H1/06 2006

Liikevaihto              346,2  278,3  622,3  523,3 1 103,3
Kulut                 -284,4  -263,1  -538,6  -495,0 -1 024,0
Poistot                -11,2   -8,7  -21,7  -17,3  -37,8

Liikevoitto               50,6   6,5   62,0   11,0   41,5
* liikevaihdosta %           14,6   2,3   10,0   2,1   3,8

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista                    0,3   0,1   0,7   0,4
Rahoitustuotot ja -kulut        -5,0   -1,6   -8,8   -2,8   -7,3

Voitto ennen veroja           45,6   5,2   53,3   8,9   34,6
* liikevaihdosta %           13,2   1,9   8,6   1,7   3,1

Tuloverot                -3,3   -2,4   -5,5   -3,3   -8,6

Tilikauden voitto            42,3   2,8   47,8   5,6   26,0
* liikevaihdosta %           12,2   1,0   7,7   1,1   2,4

Tilikauden voiton jakaantuminen:
Emoyhtiön omistajille          41,8   2,6   47,1   5,4   25,1
Vähemmistölle              0,5   0,2   0,7   0,2   0,9
Yhteensä                42,3   2,8   47,8   5,6   26,0

Laimentamaton
tulos/osake, €             1,70   0,12   1,97   0,25   1,15

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €             1,70   0,12   1,97   0,25   1,15


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. EUR      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   Vähem- Oma
                                 mistön pääoma
                                 osuus  yht.
          Osake- Yli-  Muut  Muunto- Kerty- Yht.
          pääoma kurssi- rahas- erot  neet
              rahas- tot       voitto-
              to           varat

Oma pääoma
1.1.2006       35,8  104,4      -0,9  115,5  254,8  20,2  275,0
Muuntoerot                  0,6       0,6  -0,1   0,5
Tilikauden voitto                   5,6   5,6  0,1   5,7
Osingonjako                     -12,6  -12,6     -12,6
Osakeanti       1,9  19,0              20,9      20,9

Oma pääoma 
30.6.2006      37,7  123,4      -0,3  108,5  269,3  20,2  289,5

Oma pääoma 
1.1.2007       39,3  138,5       0,7  128,1  306,6  5,8  312,4
Muuntoerot                  -1,1      -1,1  -0,1  -1,2
Muu muutos                             -4,4  -4,4
Tilikauden voitto                  47,1  47,1  0,7  47,8
Osingonjako                     -13,7  -13,7     -13,7
Osakeanti       8,8      110,2      -2,5  116,5     116,5

Oma pääoma 
30.6.2007      48,1  138,5  110,2  -0,4  159,0  455,4  2,0  457,4


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR               H1/07       H1/06       2006

Liiketoiminta
 Liiketoiminnan
 rahavirta               19,2       -4,4       62,2
 Rahoituserät ja verot         -20,1       -5,7       -14,5

Liiketoiminnan rahavirta        -0,9       -10,1       47,7

Investoinnit
 Aineelliset ja aineettomat
 hyödykkeet              -40,0       -37,4       -63,5
 Sijoitukset               1,6       -3,9       -2,1
 Myydyt tytäryhtiöosakkeet       33,0                10,7
 Ostetut tytäryhtiöosakkeet      -123,7                -16,1

Investointien rahavirta        -129,1       -41,3       -71,0

Rahoitus
 Maksullinen osakeanti         116,6       20,9       20,9
 Lainojen nostot            254,5       48,4       99,7
 Lainojen maksut           -217,7       -13,1       -66,0
 Osinkojen maksut           -13,7       -12,5       -13,0

Rahoituksen rahavirta         139,7       43,7       41,6

Rahavarojen muutos            9,7       -7,7       18,3


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

MAANTIETEELLISET

milj. EUR               Q2/07  Q2/06  H1/07  H1/06  2006

Liikevaihto
 Suomi                 188,8  176,0  358,3  332,8  686,1
 Skandinavia              140,9   82,1  233,2  152,6  336,4
 Venäjä                 17,1   18,3   33,1   33,7   74,1
 Muut                  7,5   8,1   14,2   15,0   30,5
 Eliminoinnit              -8,1   -6,2  -16,5  -10,8  -23,8
Yhteensä                346,2  278,3  622,3  523,3 1 103,3

Liikevoitto
 Suomi                  9,5   6,8   18,9   11,3   34,0
 Skandinavia              40,9   2,0   42,7   2,3   15,1
 Venäjä                 1,5   -1,8   2,7   -1,6   -2,7
 Muut                  -1,3   -0,5   -2,3   -1,0   -4,9
Yhteensä                50,6   6,5   62,0   11,0   41,5

Vertailukelpoinen
operatiivinen liikevoitto
 Suomi                  9,5   6,8   18,9   11,3   32,2
 Skandinavia               6,1   2,0   7,9   2,3   7,4
 Venäjä                 1,5   -1,8   2,7   -1,6   -2,7
 Muut                  -0,7   -0,5   -1,7   -1,0   -3,4
Yhteensä                16,4   6,5   27,8   11,0  
33,5 


VASTUUT


milj. EUR              30.6.07      30.6.06     31.12.06

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia

 Lainat
 rahoituslaitoksilta          61,4       93,8       90,4
 Eläkelainat               4,6        6,5        7,0
Yhteensä                66,0       100,3       97,4

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
 Kiinteistökiinnitykset         94,9       77,8       83,6
 Yrityskiinnitykset           45,9       43,9       44,2
 Muut vakuudet             46,7       54,9       52,6
Yhteensä                187,5       176,6       180,4

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset

 Käyttämättömät
 limiitit               107,4       90,8       104,7

 Takaukset                3,7       15,4       27,8


HANKITUT LIIKETOIMET


Konserni hankki omistukseensa 1.4.2007 ruotsalaisen AB Sardusin. Hankinta 
liittyy osana Atrian pyrkimykseen kehittyä Itämeren alueen johtavaksi
elintarvikeyritykseksi. Elintarviketeollisuus on parhaillaan rakennemuutoksen
ja yhdentymiskehityksen kohteena, ja suuria toimijoita on rajallinen määrä.
Atrian ja Sardusin yhdistäminen vahvistaa molempien yhtiöiden kykyä vastata
yhdentyvien markkinoiden asettamiin uusiin haasteisiin. Yhdessä yhtiöt muodos-
tavat vahvemman ja toisiaan täydentävän toimijan, jolla on laaja valikoima
vahvoja tuotemerkkejä. Yhdistymisen odotetaan tuottavan synergiaetuja mm.
tuotekehityksessä, hankinnassa, logistiikassa, tuotannossa ja markkinoinnissa.
Laajempi tuotevalikoima ja synergiaedut muodostavat kasvun päätekijät, jotka
vahvistavat kummankin yhtiön tuotemerkkejä ja tuoteryhmiä.

Sardusin liikevaihto vuonna 2006 oli 229,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto
8,9 miljoonaa euroa. 

                        Yhdistämisessä   Kirjanpito-
                        kirjatut      arvot ennen
                        käyvät arvot    yhdistämistä

Varat                     							
 Aineelliset käyttöomaisuus-
 hyödykkeet                       54,1       54,1
 Liikearvo                        91,8       42,9
 Muut aineelliset hyödykkeet               53,6        3,4
 Rahoitusvarat                      0,9        0,9
 Vaihto-omaisuus                     25,8       25,8
 Saamiset                        31,0       31,0
 Rahavarat                        4,0        4,0
Varat yhteensä                      261,2       162,1

Velat
 Laskennallinen verovelka                22,3        9,4
 Korolliset velat                    81,0       81,0
 Muut velat                       30,9       30,9
Velat yhteensä                      134,2       121,3

Nettovarat                        127,0       40,8


Kauppahinta                       127,0
Rahavarat                         4,0
Rahavirtavaikutus                    123,0

Laskelma on tehty alustavana.ATRIA YHTYMÄ OYJ

Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme
www.atria.fi/konserni.

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen