Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 27.2.2007

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2006

Atria-konserni Q4/2006:
- Liikevaihto 298,3 Me (259,9 Me), kasvu 14,8 %
- Liikevoitto 17,8 Me (10,3 Me)
- Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 9,8 (10,3 Me)
- Voitto ennen veroja 15,0 Me (8,9 Me)
- Osakekohtainen tulos 0,57 euroa (0,28 euroa)

Atria-konserni 1-12/2006:
- Konsernin liikevaihto 1.103,3 Me (976,9 Me), kasvu 12,9 %
- Liikevoitto 41,5 Me (40,2 Me)
- Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 33,5 Me (40,2 Me)
- Voitto ennen veroja 34,6 Me (37,8 Me)
- Osakekohtainen tulos 1,15 euroa (1,24 euroa)


Konserni

Alkuvuodesta konsernin tulos oli kaikilla markkina-alueillamme edellisvuotta
heikompi. Kesän myynti onnistui hyvin sekä Suomessa että Ruotsissa ja myös
Venäjän tulos kääntyi kesällä myönteiseen suuntaan. Loppuvuosi oli sekä
tuloksen että muun liiketoiminnan kannalta kaikilla liiketoiminta-alueilla
positiivisella kasvu-uralla, Liettuaa lukuun ottamatta.

Suomen liiketoimintojen liikevoitto ylitti Q4-kaudelta viime vuoden tason ollen
11,0 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa). Vertailukelpoinen operatiivinen
liikevoitto oli 9,2 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa).

Ruotsissa Q4-kauden liikevoitto oli 9,4 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa).
Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (1,7
miljoonaa euroa).

Venäjällä myynti ja tulos kehittyivät katsauskaudella myönteisesti ja Q4-kauden
liikevoitto oli positiivinen. Baltiassa toimintojen kehittäminen ja uudelleen
organisointi jatkui, mutta katsauskauden tulos jäi tappiolliseksi Liettuan
heikon kehityksen takia.

Q4-kauden liikevoitto sisältää kertaluonteisia tuottoja 10,1 miljoonaa euroa ja
kuluja 2,1 miljoonaa euroa. Ruotsissa Svensk Snabbmat för Storkök AB:n
osakkeiden myynnistä kirjasimme 8,3 miljoonan euron myyntivoiton ja Suomessa
käyttöomaisuuden myynnistä 1,8 miljoonaa euroa. Suurimmat kertaluonteiset kulut
muodostuivat Liettuassa tuotemerkin alaskirjauksesta (-1,5 miljoonaa euroa) ja
Ruotsissa lisäpoistoista (- 0,6 miljoonaa euroa).

Vuonna 2006 Atria-konserni toteutti merkittävän uudistuksen organisaationsa
toimintamallissa. Konsernille perustettiin johtoryhmä. Siinä ovat edustettuina
konsernin keskeiset toiminnot:
- alkutuotanto
- laatu ja tuoteturvallisuus
- asiakkuudet
- tietohallinto, ohjaus ja logistiikka
- talous ja hallinto
- ostotoiminnot ja investoinnit
- henkilöstö

Toinen keskeinen uudistus oli jakaa konserni kolmeen tulosvastuulliseen
liiketoiminta-alueeseen, joita ovat Atria Suomi, Atria Ruotsi sekä Atria Venäjä
ja Baltia.

Toimintamallin uudistamisen tarkoituksena on selkeyttää tulosvastuuta,
nopeuttaa päätöksentekoa ja erityisesti liittää Atrian kansainväliset toiminnot
tiiviimmin osaksi konsernistrategiaa. Atrian uusi toimintamalli antaa paremman
tuen konsernin kansainväliselle toiminnalle ja parantaa liiketoiminta-alueiden
läpinäkyvyyttä ja operatiivista tehokkuutta.

Vuonna 2006 Atria Yhtymä Oyj:n hallitus julkaisi toiminnalleen asettamansa
taloudelliset tavoitteet:

- Liikevoitto 5 %
- Omavaraisuusaste 40 %
- Kansainvälisen toiminnan osuus 50 %
- Oman pääoman tuotto 12 %
- Osingonjako tilikauden voitosta 50 %


Suomi

Atria Suomi Q4/2006:
- liikevaihto 179,9 miljoonaa euroa (Q4/2005 165,7 Me)
- liikevoitto 11,0 miljoonaa euroa (Q4/2005 6,5 Me)
- vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 9,2 miljoonaa euroa (6,5
miljoonaa euroa)

Atria Suomi 1-12/2006:
- liikevaihto 686,1 miljoonaa euroa (2005 634,3 Me)
- liikevoitto 33,4 miljoonaa euroa (2005 31,6 Me)
- vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 31,6 miljoonaa euroa (31,6
miljoonaa euroa)

Myynti ja markkinaosuudet kehittyivät myönteisesti. Vuoden 2006 valmistajaosuus
kotimaassa oli lähes 30 prosenttia. Valmistajaosuudessa Atria on ylivoimainen
markkinajohtaja Suomessa. Q4:n hyvä tulos perustui myyntivolyymien kasvuun ja
tiukkaan kustannushallintaan.

Atria-tuotemerkillä valmistettujen tuotteiden myynti kasvoi vuoden aikana 12,9
prosenttia, mikä on yli kaksinkertainen markkinoiden 5,1 prosentin kasvuun
verrattuna. Erityisen hyvin Atria menestyi kesän grillaussesongissa, jolloin
markkinaosuus saavutti ennätyksellisen 45 prosentin osuuden. Atrian osuus
vuoden aikana lanseeratuista alansa uutuustuotteista oli yli 35 prosenttia.

Nurmon sikateurastamo otettiin kokonaisuudessaan käyttöön alkuvuoden aikana.
Teurastamon käsittelykapasiteetti on vakiintunut käyttöönottovaiheen jälkeen
noin 3500 sikaan päivässä.

Nurmon logistiikkakeskuksen laajennusosan rakennustyöt etenevät aikataulussa.
Käyttöönotto aloitettiin tammikuussa 2007. Kesäkuuhun 2007 mennessä
laajennusosa toimii jo 40 prosentin teholla ja projekti on kokonaan valmis
syyskuussa 2007.

Liha ja Säilyke Oy:n ja Atrian ateriateollisuuden toimintojen yhdistäminen
eteni suunnitelmien mukaisesti. Liha ja Säilyke Oy:n yt-neuvottelut saatiin
päätökseen syyskuussa. Lihavalmistetuotanto siirrettiin Forssasta Nurmoon
vuoden 2007 alussa.

Joulukuussa Atria Yhtymä Oyj:n omistusosuus A-Tuottajat Oy:ssä nousi 5,4
prosentista 97,9 prosenttiin.

Syyskuun alussa toteutettiin hinnankorotuksia useissa tuoteryhmissä, millä
pääosin saatiin alkuvuoden kustannusnousut siirrettyä myyntihintoihin. Joulun
toimitukset ja erityisesti kinkkutoimitukset saatiin onnistumaan erinomaisesti.

Suomessa Atrian toimintojen kehittäminen jatkui voimakkaana läpi koko vuoden.
Heikosti kannattavaan kalkkunaliiketoiminnan ongelmiin päätettiin hakea
ratkaisua yhdessä HK Ruokatalo Oy:n kanssa. Atria ja HK Ruokatalo perustivat
kalkkunanlihan tuotantoyhtiön, Länsi-Kalkkuna Oy:n, jonka omistus jaetaan
yhtiöiden kesken tasan (50/50). Kalkkunanlihan tuotantoyhtiö käynnisti
tuotannollisen toimintansa vuoden 2007 alussa. Yhteistyö koskee pelkästään
alkutuotantoa, teurastusta ja leikkuuta, jotka siis yhdistetään Länsi-Kalkkuna
Oy:öön.

Atrian tytäryhtiö A-Rehu Oy päätti tiivistää yhteistyötä Altia Oyj:n kanssa
rehukomponenttien kaupassa. A-Rehu Oy ottaa vastuun polttoaine-etanolin
valmistuksen yhteydessä syntyvien rehukomponenttien jalostamisesta
karjanrehuksi. A-Rehu pyrkii aktiivisesti alentamaan tilojen
tuotantokustannuksia edullisilla rehustusratkaisuilla, minkä Altian kanssa
tehty sopimus mahdollistaa.

Ruotsi

Atria Ruotsi Q4/2006:
- liikevaihto 96,0 miljoonaa euroa (Q4/2005 76,1 Me)
- liikevoitto 9,4 miljoonaa euroa (Q4/2005 1,7 Me)
- vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 1,7 miljoonaa euroa (1,7
miljoonaa euroa)

Atria Ruotsi 1-12/2006:
- liikevaihto 336,4 miljoonaa euroa (2005 314,0 Me)
- liikevoitto 15,1 miljoonaa euroa (2005 7,1 Me)
- vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 7,4 miljoonaa euroa (7,1
miljoonaa euroa)

Ruotsissa Q4/2006-kauden myynti onnistui hyvin. Lithells tuotemerkin myynti
vähittäiskaupassa kasvoi katsauskaudella 3 prosenttia verrattuna edellisen
vuosineljänneksen myyntiin.(Lähde: AC Nielsen)

Q3-kauden aikana Ruotsissa toteutettiin hinnankorotuksia, jotka näkyivät
myönteisenä osittain Q4-tuloksessa ja täysimääräisenä Q1/2007-tuloksessa.

Lähitukkukauppaan erikoistunut Svensk Snabbmat för Storkök AB vahvisti
asemaansa Ruotsin markkinoilla. Svensk Snabbmat för Storkök AB ja Matgruppen
för Storkök i Norr AB tekivät sopimuksen yritysjärjestelyistä, joilla
Matgruppen för Storkök i Norr AB:n toimipisteet siirtyvät Svensk Snabbmatin
omistukseen. Samassa yhteydessä Matgruppenin toimipisteiden omistajat tulivat
Svensk Snabbmatin osakkeenomistajiksi. Atrialla on jatkossakin osake-enemmistö
yrityksessä.

Svensk Snabbmatin omistukseen siirtyvien tukkuliikkeiden yhteenlaskettu
liikevaihto vuonna 2006 oli runsaat 500 miljoonaa kruunua. Kaupan johdosta
Svensk Snabbmatin vuosittainen liikevaihto nousee lähes kahteen miljardiin
kruunuun. Järjestelyn jälkeen Svensk Snabbmatilla on yhteensä 18 toimipistettä
kattaen koko Ruotsin. Hankitut yritykset konsolidoitiin Atria-konserniin
1.11.2006 alkaen. Kauppahinta oli 22,1 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta
kohdistettiin asiakassuhteille 12,8 miljoonaa euroa. Kaupan myötä goodwill
konsernissa lisääntyi 4,6 miljoonaa euroa.

Atria neuvotteli syksyn aikana Ruotsin suurimman liha-alan yrityksen Swedish
Meatsin ostamisesta.

Venäjä ja Baltia

Atria Venäjä & Baltia Q4/2006:
- liikevaihto 27,7 miljoonaa euroa (Q4/2005 21,6 Me)
- liiketappio -2,6 miljoonaa euroa (Q4/2005 liikevoitto 2,1 Me)
- vertailukelpoinen operatiivinen liiketappio -1,1 miljoonaa euroa (liikevoitto
2,1 miljoonaa euroa)

Atria Venäjä & Baltia 1-12/2006:
- liikevaihto 104,6 miljoonaa euroa (2005 42,7 Me)
- liiketappio -7,0 miljoonaa euroa (2005 liikevoitto 1,5 Me)
- vertailukelpoinen operatiivinen liiketappio -5,5 miljoonaa euroa (
liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa)

Atrian kasvu Pietarin talousalueella vahvana. Pit-Productin asema alueen
markkinajohtajana vahvistui. Vuoden alusta lähtien Pit-Productin
kokonaismarkkinaosuus Pietarin modernissa vähittäiskaupassa on noussut 25,1
prosenttiin (Lähde: AC Nielsen). Pietarin alueella kysynnän kasvu on
kohdistunut entistä korkealaatuisempiin ja korkeamman jalostusasteen
tuotteisiin ja tuoteryhmiin, jotka ovat myös Pit-Productin keskeisimmät
panostuskohteet.

Vuoden 2005 lopulla Atria-konsernin omistukseen siirtyneen Pit-Productin
haltuunottoprosessi eteni tavoitteiden mukaisesti. Osana haltuunottoprosessia
yhtiön johto-organisaatio uusittiin.

Hinnankorotuksia toteutettiin Q3-kauden aikana, mikä vaikutti myönteisesti
Q4-kauden tulokseen. Pit-Productin kannattavuus parani loppuvuoden aikana
merkittävästi ja oli positiivinen.

Lokakuussa tehtiin päätös rakentaa Leningradin oblastiin Gorelovon alueelle
logistiikkakeskus ja lihavalmistetehdas, jonka kokonaiskustannusarvio on 70
miljoonaa euroa. Laitos sijaitsee uuden kehätien varressa noin 20 kilometrin
etäisyydellä Pietarin keskustasta.

Baltiassa toimintojen uudelleen organisointia jatkettiin katsauskauden aikana.
Uudistuksen ensisijaisena tavoitteena on Baltian liiketoimintojen tehostaminen
ja kannattavuuden parantaminen. Tämän lisäksi tavoitteena on synergioiden
hakeminen Baltian liiketoiminnoissa sekä tiiviimmän yhteistyön luominen Atria-
konsernin kanssa. Uudella toimintatavalla haetaan radikaalia parannusta
liiketoiminta-ajatteluun, uudistusten läpivientiin ja erityisesti
kustannustehokkuuteen. Toimenpiteiden kulut rasittivat tulosta ja Q4-kauden
tulos oli tappiollinen.

Atria yhdisti AS Valga Lihatööstusin (Viro) ja UAB Vilniaus Mesan (Liettua)
liiketoiminnot yhteiseksi Baltian liiketoiminnaksi 5.9.2006 alkaen. Lisäksi
Q4-kaudella suoritettiin Liettuan osalta tuotemerkin kirjaaminen taseesta
kuluksi, koska Liettuan tuloskehitys ei tukenut tuotemerkin arvon pitämistä
taseessa. Liettuan operatiivinen tulos oli tappiollinen.

Henkilöstö

Vuoden aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5.740 henkilöä (4.433).

Ekonomi Matti Tikkakoski aloitti Atrian-konsernin toimitusjohtajan tehtävässä
1.2.2006, samalla hänet valittiin Atria Yhtymä Oyj:n hallituksen jäseneksi
vuorineuvos Seppo Paatelaisen tilalle.

27.6.2007 Atria Yhtymä Oyj:n hallintoneuvosto valitsi Altia Oyj:n pääjohtaja
Leena Saarisen Atrian hallitukseen erovuorossa olleen Erkki Roivaksen tilalle.
Erovuorossa olleet Tuomo Heikkilä ja Ilkka Yliluoma valittiin uudelleen.

Lithells AB:n toimitusjohtajaksi valittiin 1.4.2006 alkaen Christer Åberg. Juha
Ruohola otti vastaan Pit-Productin toimitusjohtajan tehtävät 1.11.2006.

Konsernin uudeksi henkilöstöjohtajaksi valittiin Seija Pietilä 4.12.2006
alkaen.

Investoinnit

Katsauskaudella jatkui Nurmon logistiikkakeskuksen investointiohjelma, joka on
kokonaisuudessaan valmis syksyllä 2007. Uusia isoja investointeja ei
katsauskaudella Suomessa aloitettu. Lokakuussa tehtiin päätös rakentaa
Leningradin oblastiin Gorelovon alueelle logistiikkakeskus ja
lihavalmistetehdas, jonka kokonaiskustannusarvio on 70 miljoonaa euroa. Laitos
sijaitsee uuden kehätien varressa noin 20 kilometrin etäisyydellä Pietarin
keskustasta.

Vuoden investoinnit konsernissa olivat 89,0 miljoonaa euroa ja Q4-kaudelta 35,9
miljoonaa euroa.

Rahoitus

Atria Yhtymä Oyj toteutti toukokuussa 2006 suunnatun osakeannin. Yhtiön
osakkeita tarjottiin erikseen määritellyille suomalaisille ja kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille. Osakeannissa merkittiin kaikki tarjolla
olleet 1.100.000 uutta A-sarjan osaketta. Yhtiön osakepääoman korotus 1.870.000
euroa rekisteröitiin 16.5.2006.

A-Tuottajat Oy:n kaupassa Atria Yhtymä Oyj hankki yhteensä 10.000.000 A-
Tuottajat Oy:n A-osaketta Itikka Osuuskunnalta ja Lihakunnalta. Kaupan jälkeen
Atrialla on hallussaan noin 97,9 % A-Tuottajat Oy:n osakkeista ja 99,0 %
äänistä.

Kauppa toteutettiin A-Tuottajat Oy:n oman pääoman arvoon. Kauppahintana Atria
maksoi yhteensä 900.000 uutta A-osaketta ja 1.283.308 euroa rahaa. Osakkeet
tarjottiin merkittäväksi Atrian hallituksen päätöksellä perustuen yhtiön
varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2006 tekemään valtuutuspäätökseen. Sopimuksen
mukaan merkintähintana voitiin käyttää korkeampaa seuraavista:
kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajalla 7.12.2006-20.12.2006 tai
päätöskurssia 20.12.2006. Tällä perusteella merkintähinnaksi tuli 18,50 euroa
osakkeelta. Osakeannin seurauksena Atrian osakepääoma nousee 37.727.637,60
eurosta 39.257.637,60 euroon ja A-osakkeiden määrä 12.988.747 kappaleesta
13.888.747 kappaleeseen.

Svensk Snabbmat för Storkök AB:n ja Matgruppen för Storkök i Norr AB:n
välisessä yritysjärjestelyistä Matgruppen för Storkök i Norr AB:n toiminnot
siirtyvät Svensk Snabbmatin omistukseen. Matgruppenin omistajat tulivat Svensk
Snabbmatin osakkeenomistajiksi yritykseen, jossa Atrialla säilyi osake-
enemmistö. Yritysosto rahoitettiin lainaamalla Ruotsissa pankeista yhteensä 200
miljoonaa kruunua.

Syksyllä yhtiö laski liikkeelle institutionaalisille sijoittajille suunnatun 40
miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, jolla korvattiin lyhytaikaista
rahoitusta.

Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet

Yhtiökokous päätti 3.5.2006 valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä
voidaan antaa enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70 euron
nimellisarvoisia A-osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään
7.171.526,50 euroa.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä
lukien vuonna 2007 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valtuutuksesta on käytetty yhteensä 2.000.000 kappaletta yhtiön A-osakkeita.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Atria Yhtymä Oyj julkaisi 19.2.2007 ostaneensa enemmistön ruotsalaisesta AB
Sardusista. Atria maksoi 57,1 %:n osuudesta yhteensä 80 miljoonaa euroa. Atrian
tarkoituksena on hankkia omistukseensa loputkin yhtiön osakkeista. Toteutettu
kauppa tehtiin 115 kruunun kappalehintaan ja loppuosuus on tarkoitus lunastaa
vastaavalla hinnalla. Yhtiön ostohinnaksi tulisi tällöin 126 miljoonaa euroa ja
yhdessä hankinnasta aiheutuvien kulujen kanssa kokonaishankintahinnaksi
muodostuisi 127 miljoonaa euroa.

Hankintahinta ylittää yhtiön taseen mukaisen oman pääoman määrän 86 miljoonalla
eurolla. Ylihinta tullaan kohdistamaan IFRS-säännösten mukaisesti hankitun
konsernin aineellisille ja aineettomille hyödykkeille ylijäävän osuuden
muodostuessa goodwill-arvoksi.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Sardusin 31.1.2007 julkaiseman
tilinpäätöstiedotteen mukaiset konsernin tilintarkastamattomat tuloslaskelma ja
tase edellisen vuoden vertailutiedoin.


TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.   2006   2005

Liikevaihto           232,1   210,2
Liikevoitto            8,9   10,5
Rahoitus             -4,9   -4,0
Tulos ennen veroja        4,0    6,5
Verot              -1,0   -1,8
Tilikauden voitto         3,0    4,7

TASE 31.12.           2006   2005

Varat
 Aineelliset hyödykkeet     54,5   55,8
 Aineettomat hyödykkeet     46,3   46,8
 Rahoitusvarat          0,1    0,3
 Vaihto-omaisuus        25,7   24,2
 Myyntisaamiset ja muut
 saamiset            30,4   25,1
 Rahat ja pankkisaamiset     6,0    9,1
Varat yhteensä         163,0   161,4

Oma pääoma ja velat
 Oma pääoma           40,7   41,1
 Pitkäaikainen vieras pääoma  92,5   90,5
 Lyhytaikainen vieras pääoma  29,8   29,8
Oma pääoma ja velat yhteensä  163,0   161,4


Atrialla ei ole ollut keskinäistä kaupankäyntiä Sardusin kanssa. Näin ollen
lähtökohtana arvioitaessa kaupan vaikutusta Atria-konsernin tulokseen voidaan
pitää Sardusin tuloslaskelmaa vuodelta 2006 eli konsernin liikevaihdon voidaan
olettaa kasvavan Sardusin liikevaihdon verran. Atrian tuloksen kannalta
Sardusin konserniin jatkossa kerryttävän tuloksen lisäksi vaikuttavat Atria
Yhtymän tulokseen kaupan rahoituskulut sekä mahdolliset kauppahinnan
kohdistamisen myötä syntyvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
poistot.

Sardusissa on menossa kannattavuuden parantamiseen tähtäävä kehitysohjelma.
Ohjelman tavoitteena on kääntää yhtiön tuloskehitys voimakkaaseen kasvuun.
Johto-organisaatiota on uusittu ja kannattavuutta haetaan myös
henkilöstövähennyksien kautta. Kustannussäästöt kohdistuvat erityisesti
ostoihin, tuotantoon ja logistiikkaan. Sardusin tavoitteena on säästää em.
kustannuksista seuraavan viiden vuoden aikana noin 6,5 miljoonan euroa
vuosittain. Kehitysohjelman keskeisenä tavoitteena on myös panostaa erityisesti
tuotemerkkien vahvistamiseen sekä markkinoinnin ja tuotekehityksen
tehostamiseen.

Yrityskaupan odotetaan vaikuttavan positiivisesti Atria-konsernin liikevoittoon
ja osakekohtaiseen tulokseen vuodella 2008.

Atria Yhtymä Oyj rahoittaa osakekaupan käytettävissä olevilla käteisvaroilla ja
nykyisillä pankkilainoilla. Kaupan rahoituksesta aiheutuvan korkorasitteen
arvioidaan vuositasolla olevan 5 miljoonaa euroa.

Kaupan myötä Atrian konsernitaseen loppusumma kasvaa 980 miljoonaan euroon,
jolloin konsernin omavaraisuudeksi muodostuu 32 %.

Yritysosto liittyy osana Atrian pyrkimykseen kehittyä yhdeksi Itämeren alueen
johtavista elintarvikealan yrityksistä.

Elintarviketeollisuus Ruotsissa on parhaillaan rakennemuutoksen ja
yhdentymiskehityksen kohteena, ja suuria toimijoita on rajallinen määrä. Uusien
päivittäistavarakaupassa toimivien alennusmyyntiketjujen syntyminen sekä kaupan
omien tuotemerkkien markkinaosuuden kasvu on kiristänyt hintakilpailua viime
vuosina. Atrian ja Sardusin yhdistäminen vahvistaa molempien yhtiöiden kykyä
vastata yhdentyvien markkinoiden asettamiin uusiin haasteisiin.

Hankinnan taustalla on selkeä teollinen logiikka. Yhdessä yhtiöt muodostavat
vahvemman ja toisiaan täydentävän toimijan, jolla on laaja valikoima vahvoja
tuotemerkkejä. Yhdistymisen odotetaan tuottavan synergiaetuja mm.
tuotekehityksessä, hankinnassa, logistiikassa, tuotannossa ja markkinoinnissa.
Laajempi tuotevalikoima ja synergiaedut muodostavat kasvun päätekijät, jotka
vahvistavat kummankin yhtiön tuotemerkkejä ja tuoteryhmiä.

Yhdistymisen seurauksena Atrialla ja Sardusilla on edellytykset kehittyä
yhdeksi Ruotsin johtavista elintarvikealan tavarantoimittajista ja
yhteistyökumppaneista päivittäistavara-, suurkeittiö- ja pikaruoka-ryhmien
asiakkaille. Yhtiöiden asema vahvistuu myös suhteessa muihin sidosryhmiin.

Sardus tulee osaksi Atrian Ruotsin teollista toimintaa ja raportoidaan Ruotsi-
segmentissä.

Vuoden 2007 alusta lukien Atria-konsernin maantieteellisillä alueilla toimivien
tytäryhtiöiden nimet yhtenäistettiin Atria nimen alle. Suomessa
liiketoiminnoista vastaa Atria Suomi, Ruotsissa Atria Ruotsi, Baltiassa Atria
Baltia ja Venäjällä Atria Venäjä. Tämä aiheuttaa myös tarkennuksia
segmenttiraportointiin vuoden 2007 alusta.

Tulevaisuuden näkymät

Kuluvan vuoden aikana Atria-konsernilla on hyvät edellytykset kannattavaan
kasvuun kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Suomessa kustannustehokkuus on parantunut merkittävästi tehtyjen investointien
ja tehostamistoimenpiteiden ansioista. Tämä kilpailuetu tullaan hyödyntämään
täysimääräisesti. Lisäksi Atria panostaa tärkeimpien tuotemerkkiensä
vahvistamiseen, kuluttajatuntemuksen lisäämiseen ja asiakasyhteistyön edelleen
tiivistämiseen sekä koko tuotantoketjun hyvään kustannushallintaan. Atria
Suomen Q1/2007:n liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan olevan jonkin verran
edellisen vuoden vastaavaa jaksoa parempi.

Ruotsissa Sardusin liittäminen Atria-konserniin sekä synergiaetujen
kartoittaminen tullaan tekemään vuoden 2007 aikana.

Ruotsissa lihateollisuuden uudelleenjärjestely oli alku suurelle ja kalliille
koko toimialaa koskevalle rakennemuutokselle. Tässä tilanteessa Atria
kiinnittää erityistä huomiota raaka-ainehuoltonsa turvaamiseen. Mahdollisuuksia
oman raaka-aineen hankkimiseksi Etelä-Ruotsista tullaan selvittämään. Atria
Ruotsin Q1/2007:n liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan olevan edellisvuoden
vastaavaa jaksoa parempi.

Venäjällä markkinoiden voimakas kasvu luo Atrialle merkittävät mahdollisuudet
toiminnan kasvattamiseen. Vuonna 2007 laajennamme myyntitoimintaamme Moskovaan
ja Venäjän muihin miljoonakaupunkeihin. Venäjällä ja Baltiassa tullaan
lanseeraamaan uudentyyppisiä tuotteita ja pakkauksia sekä panostamaan
asiakkuuksien luomiseen ja kuluttajamarkkinointiin. Venäjän tuotantolaitoksen
ja logistiikkakeskuksen investointiohjelman läpivienti ajoittuu vuosille 2007 -
2008.

Atria Venäjän Q1/2007:n liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan olevan
edellisvuoden tasoa parempi. Atria Baltian Q1/2007:n liikevaihdon ja tuloksen
arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

Atria Yhtymä Oyj:n vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja
tuloksen arvioidaan olevan edellisvuoden vastaavaa jaksoa jonkin verran
parempi.

Corporate Governance

Corporate Governance -suositukset, poikkeukset niistä samoin kuin näihin
suosituksiin liittyvät henkilötiedot on julkaistu kotisivuillamme
www.atria.fi/konserni.

Osinkoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2006 osinkoa 0,595 euroa
osakkeelle.

Varsinainen yhtiökokous 3.5.2007

Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 3. toukokuuta 2007 alkaen klo 14.00 Kuopiossa yhtiön
tiloissa, osoitteessa Ankkuritie 2, 70460 Kuopio.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2.Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä

Sisäpiiriläisten kaupankäynnin rajoitus

Atria Yhtymä Oyj:n hallitus on 21.2.2002 päättänyt ajanjaksoksi, jonka aikana
sisäpiiriläiset saavat käydä kauppaa, 14 vuorokautta Atria Yhtymä Oyj:n
osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen. Aikeista
käydä kauppaa on kuitenkin aina etukäteen kysyttävä lupa hallituksen
sihteeriltä. Muina aikoina sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa (suljettu
ikkuna). Kaupankäyntirajoitus tulee myös sisäpiiriläisten holhottaville ja
arvopaperimarkkinalain 1. luvun 5. pykälässä tarkoitetuille
määräysvaltayhteisöille.

ATRIA YHTYMÄ OYJ -KONSERNI

KONSERNITASE

Varat
milj. EUR                       31.12.06   31.12.05

Pitkäaikaiset varat
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet          362,8     329,3
 Liikearvo                        57,7     50,1
 Muut aineettomat hyödykkeet               33,3     22,7
 Lainasaamiset ja muut saamiset              6,9      5,1
 Sijoitukset                        6,3      5,8

Yhteensä                         467,0     413,0

Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus                     63,4     58,6
 Myyntisaamiset ja muut saamiset             165,8     151,0
 Rahat ja pankkisaamiset                 35,4     17,5

Yhteensä                         264,6     227,1

Varat yhteensä                      731,6     640,1


Oma pääoma ja velat
milj. EUR                       31.12.06   31.12.05

Oma pääoma
 Emoyhtiön osakkeenomistajille
 kuuluva oma pääoma                   306,6     254,8
 Vähemmistöosuudet                     5,8     20,2

Oma pääoma yhteensä                   312,4     275,0

Pitkäaikaiset velat
 Korolliset velat                    165,4     115,5
 Laskennalliset verovelat                 26,9     22,5
 Eläkevelvoitteet                     0,3      0,4

Yhteensä                         192,6     138,4

Lyhytaikaiset velat
 Korolliset velat                     78,8     91,4
 Ostovelat ja muut velat                 147,8     135,3

Yhteensä                         226,6     226,7

Velat yhteensä                      419,2     365,1

Oma pääoma ja velat yhteensä               731,6     640,1


KONSERNITULOSLASKELMA


milj. EUR              10-12/06 10-12/05      1-12/06 1-12/05

Liikevaihto              298,3  259,9      1 103,3  976,9
Kulut                 -268,7  -242,1     -1 024,0  -905,3
Poistot                -11,8   -7,5       -37,8  -31,4

Liikevoitto               17,8   10,3       41,5   40,2
* liikevaihdosta %            6,0   4,0        3,8   4,1

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista               -0,4            0,4   0,8
Rahoitustuotot ja -kulut        -2,4   -1,4       -7,3   -3,2

Voitto ennen veroja           15,0   8,9       34,6   37,8
* liikevaihdosta %            5,0   3,4        3,1   3,9

Tuloverot                -2,3   -2,9       -8,6  -10,8

Tilikauden voitto            12,7   6,0       26,0   27,0
* liikevaihdosta %            4,3   2,3        2,4   2,8

Tilikauden voiton jakaantuminen:
Emoyhtiön omistajille          12,4   5,8       25,1   26,2
Vähemmistölle              0,3   0,2        0,9   0,8
Yhteensä                12,7   6,0       26,0   27,0

Laimentamaton
tulos/osake, €             0,57   0,28       1,15   1,24

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €             0,57   0,28       1,15   1,24


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. EUR        Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem- Oma
                                 mistön pääoma
                                 osuus  yht.
             Osake- Yli-  Muunto- Kerty- Yht.
             pääoma kurssi- erora- neet
                 rahas- hasto  voitto-
                 to       varat

Oma pääoma 1.1.2005     35,8  104,4   0,5  103,7  244,4  19,3  263,9

Muuntoerot                 -1,5      -1,5  -0,1  -1,6
Muu muutos                     -1,6  -1,6      -1,6
Tilikauden voitto                  26,2  26,2   0,8  27,0
Osingonjako                    -12,7  -12,7      -12,7

Oma pääoma 31.12.2005    35,8  104,4  -1,0  115,6  254,8  20,2  275,0

Oma pääoma 1.1.2006     35,8  104,4  -1,0  115,6  254,8  20,2  275,0

Muuntoerot                  1,7       1,7   0,1   1,8
Muu muutos                             -15,0  -15,0
Tilikauden voitto                  25,1  25,1   0,9  26,0
Osingonjako                    -12,6  -12,6  -0,4  -13,0
Osakeanti          3,5  34,1          37,6      37,6

Oma pääoma 31.12.2006    39,3  138,5   0,7  128,1  306,6   5,8  312,4


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA


milj. EUR                       1-12/06      1-12/05

Liiketoiminta
 Liiketoiminnan rahavirta                 62,2       59,3
 Rahoituserät ja verot                  -14,5       -12,4

Liiketoiminnan rahavirta                 47,7       46,9

Investoinnit
 Aineelliset ja aineettomat
 hyödykkeet                       -68,9       -98,3
 Sijoitukset                       -2,1       -3,5

Investointien rahavirta                 -71,0      -101,8

Rahoitus
 Maksullinen osakeanti                  20,9
 Lainojen nostot                     99,7       91,4
 Lainojen maksut                     -66,0       -19,2
 Osinkojen maksut                    -13,0       -12,7

Rahoituksen rahavirta                   41,6       59,5

Rahavarojen muutos                    18,3        4,6


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

MAANTIETEELLISET
milj. EUR         10-12/06 10-12/05 1-12/06   %  1-12/05   %

Liikevaihto
 Suomi            179,9  165,7  686,1   62,2  634,3   64,9
 Ruotsi            96,0   76,1  336,4   30,5  314,0   32,1
 Venäjä ja Baltia       27,7   21,6  104,6   9,5   42,7   4,4
 Muut ja eliminoinnit     -5,3   -3,5  -23,8   -2,2  -14,1   -1,4
Yhteensä           298,3  259,9 1 103,3  100,0  976,9  100,0

Liikevoitto
 Suomi             11,0   6,5   33,4   80,5   31,6   78,6
 Ruotsi             9,4   1,7   15,1   36,4   7,1   17,7
 Venäjä ja Baltia       -2,6   2,1   -7,0  -16,9   1,5   3,7
Yhteensä            17,8   10,3   41,5  100,0   40,2  100,0

Vertailukelpoinen
operatiivinen liikevoitto (myyntivoitot ja lisäpoistot vähennetty)
 Suomi             9,2   6,5   31,6   94,3   31,6   78,6
 Ruotsi             1,7   1,7   7,4   22,1   7,1   17,7
 Venäjä ja Baltia       -1,1   2,1   -5,5  -16,4   1,5   3,7
Yhteensä            9,8   10,3   33,5  100,0   40,2  100,0

Investoinnit
 Suomi                      51,9   58,3   97,6   91,0
 Ruotsi                     21,6   24,3   4,3   4,0
 Venäjä ja Baltia                15,5   17,4   5,4   5,0
Yhteensä                     89,0  100,0  107,3  100,0

                       31.12.06   %  31.12.05   %
Varat
 Suomi                     578,7   79,1  534,3   83,5
 Ruotsi                     171,6   23,5  132,1   20,6
 Venäjä ja Baltia                89,6   12,2   78,8   12,3
 Eliminoinnit                 -108,3  -14,8  -105,1  -16,4
Yhteensä                    731,6  100,0  640,1  100,0

Velat
 Suomi                     283,8   67,7  268,3   73,5
 Ruotsi                     93,5   22,3   69,1   18,9
 Venäjä ja Baltia                50,5   12,0   33,3   9,1
 Eliminoinnit                  -8,6   -2,1   -5,6   -1,5
Yhteensä                    419,2  100,0  365,1  100,0


LIIKETOIMINNALLISET
milj. EUR                   1-12/06   %  1-12/05   %

Liikevaihto
 Lihateollisuus                 870,6   78,9  806,8   82,6
 Tukkukauppa                  257,9   23,4  245,0   25,1
 Eliminoinnit                  -25,2   -2,3  -74,9   -7,7
Yhteensä                   1 103,3  100,0  976,9  100,0


VASTUUT

milj. EUR                       31.12.06     31.12.05

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia
 Lainat rahoituslaitoksilta                90,4       79,8
 Eläkelainat                        7,0        6,2
Yhteensä                         97,4       86,0

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
 Kiinteistökiinnitykset                  83,6       78,7
 Yrityskiinnitykset                    44,2       44,2
 Muut vakuudet                      52,6       47,3
Yhteensä                         180,4       170,2

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset
 Käyttämättömat limiitit                 104,7       107,8
 Takaukset                        27,8       13,5


TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

                IFRS   IFRS   IFRS   FAS   FAS   FAS
              31.12.06 31.12.05 31.12.04 31.12.04 31.12.03 31.12.02

Liikevaihto, milj.euroa   1 103,3  976,9  833,7  833,7  765,1  707,0
Liikevoitto, milj.euroa    41,5   40,2   49,3   38,8   30,9   25,6
% lv:sta            3,8   4,1   5,9   4,7   4,0   3,6
Rahoitustuotot
ja -kulut, milj.euroa     -7,3   -3,2   -5,2   -5,1   -7,3   -5,2
% lv:sta            0,6   0,3   0,6   0,6   0,9   0,7
Voitto ennen veroja      34,6   37,8   44,6   33,7   23,6   20,4
% lv:sta            3,1   3,9   5,3   4,0   3,1   2,9
Oman pääoman tuotto (ROE)%   8,8   10,0   13,9   10,3   7,5   7,7
Sijoitetun
pääoman tuotto (ROI) %     8,7   10,3   13,9   10,7   9,1   7,9
Omavaraisuusaste %       42,8   43,0   50,9   51,3   49,6   43,3
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuushyödykk. milj.euroa  89,0  107,3   37,3   33,8   36,4   66,0
% lv:sta            8,1   11,0   4,5   4,1   4,8   9,3
Korolliset velat       244,2  206,9  116,1  110,3  129,4  157,9
Henkilöstö keskimäärin    5 740  4 433  3 638  3 638  3 377  3 300
Tutkimus ja kehitys-
menot, milj.euroa        7,4   6,7   7,0   7,0   6,7   6,1
lv:sta%*            0,7   0,7   0,8   0,8   0,9   0,9
Tilauskanta **          -    -    -    -    -    -

* Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden kuluksi
**Ei merkitsevä luku,
koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta seuraavana päivänä.

OSAKEKOHTAISET OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT

                IFRS   IFRS   IFRS   FAS   FAS   FAS
              31.12.06 31.12.05 31.12.04 31.12.04 31.12.03 31.12.02

Tulos/osake (EPS) euroa    1,15   1,24   1,58   1,17   0,83   0,78
Oma pääoma/osake euroa    13,28  12,08  11,58  11,42  10,65  10,45
Osinko/osake euroa*      0,595  0,595  0,595  0,595  0,425  0,372
Osinko/tulos %*        51,7   48,0   37,7   50,7   51,5   47,8
Efektiivinen
osinkotuotto *         3,3   3,3   5,3   5,3   4,7   5,5
Hinta/voitto-suhde (P/E)    15,9   14,5   7,2   9,6   10,9   8,7
Osakekannan markkina-arvo,
milj.euroa          422,4  379,5  238,3  238,3  190,9  121,8
Osakkeiden
 vaihto/1000 kpl A      3 899  5 704  3 800  3 800  2 325  1 249
 vaihto % A          28,1   48,0   32,0   32,0   29,9   18,9
 lukumäärä milj.kpl.yht.    23,1   21,1   21,1   21,1   21,1   15,8
 lukumäärä A          13,9   11,9   11,9   11,9   11,9   6,6
 lukumäärä KII         9,2   9,2   9,2   9,2   9,2   9,2
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin     21,8   21,1   21,1   21,1   18,3   18,1
osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä 31.12.        23,1   21,1   21,1   21,1   21,1   18,1

OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS

Kauden alin A         15,00  11,50   8,55   8,55   6,81   5,85
Kauden ylin A         21,50  18,18  11,75  11,75  11,40   8,90
Kauden lopussa A       18,29  17,99  11,30  11,30   9,05   7,70
Tilikauden keskikurssi A   18,31  15,33   9,42   9,42   9,20   7,35

* Hallituksen ehdotus

Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis-
ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Sitä laadittaessa on noudatettu
31.12.2006 voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-
tulkintoja.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


LisätiedotLisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Matti Tikkakoski
toimitusjohtaja

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Tilinpäätös postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme
www.atria.fi/konserni.

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen