Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 27.2.2008

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2007

ATRIA-KONSERNIN TULOSKEHITYS JATKUI VAKAANA                   

- Konsernin liikevaihto oli 1.272,2 Me (1.103,3 Me), kasvua 15,3 %       
- Liikevoitto (EBIT) oli 94,5 Me (41,5 Me)                   
- Operatiivinen liikevoitto oli 61,4 Me (33,5 Me)                
- Osakekohtainen tulos oli 2,56 euroa (1,15 euroa)               


Atria-konserni:                                 
               Q4/    Q4/                  
Miljoonaa euroa        2007    2006     2007    2006      
------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto          337,1   298,3   1.272,2  1.103,3     
Liikevoitto          13,2    17,8     94,5    41,5     
Operatiivinen liikevoitto *  13,7    9,8     61,4    33,5     
Operatiivinen liikevoitto %   4,1    3,3     4,8    3,0     
Voitto ennen veroja      11,3    15,0     80,6    34,6     
Osakekohtainen tulos      0,28    0,57     2,56    1,15     

* Operatiivinen liikevoitto = liiketoiminnasta muodostuva liikevoitto ilman   
merkittäviä kertaluonteisia eriä.                        


Katsaus Q4/2007                                 

Atria-konsernin Q4-kauden liikevaihto kasvoi voimakkaasti edellisvuoden     
vastaavaan jaksoon verrattuna (liikevaihdon kasvu 13,0 %). Katsauskauden    
operatiivinen liikevoitto oli 13,7 miljoonaa euroa (9,8 Me). Konsernin Q4 -   
kauden tulosta rasitti raaka-aineiden hintojen voimakas nousu.         

Suomessa Atrian Q4:n liikevaihto kasvoi 13,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan 
jaksoon verrattuna ollen 203,9 miljoonaa euroa (179,9 Me). Operatiivinen    
liikevoitto oli 8,6 miljoonaan euroa (9,5 Me). Loppuvuodesta alkanut      
raaka-ainehintojen nousu heikensi merkittävästi Atria Suomen tuloksentekokykyä 
ja operatiivinen liikevoitto jäi hieman edellisvuotta pienemmäksi.       

Skandinaviassa (Ruotsi ja Tanska) Q4-kauden liikevaihto oli 116,0 miljoonaa   
euroa (96,0 Me). Operatiivinen liikevoitto oli 5,9 miljoonaa euroa (1,7     
Me). Katsauskaudella aloitettiin Sardus Lätta Måltider -yksikössä        
tehostamisohjelma, jolla pyritään parantamaan yksikön kannattavuutta. Myös   
Ruotsissa ja Tanskassa liharaaka-aineen hinnat nousivat voimakkaasti      
loppuvuodesta. Toteutetut hinnankorotukset ja tehostamistoimet paransivat    
liiketoiminta-alueen kannattavuutta katsauskauden loppupuolella.        

Venäjällä Q4-kauden liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa (20,0 Me).       
Operatiivinen liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (-0,4 Me). Uuden       
tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt ovat edenneet      
suunnitellusti. Myös asiakashankinta Pietarin ulkopuolisilta alueilta on edennyt
suunnitelmien mukaan.                              

Baltiassa Q4-kauden operatiivinen liikevoitto heikentyi ollen -1,3 miljoonaa  
euroa(-1,0 Me). Tulosta rasittivat erityisesti Viron alkutuotannon nopeasti   
nousseet rehukustannukset.                           


Atria Suomi                                   

               Q4/    Q4/                  
Miljoonaa euroa        2007    2006     2007    2006      
-------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto         203,9   179,9     749,6   686,1     
Liikevoitto          8,6    11,3     39,7    34,0     
Operatiivinen liikevoitto   8,6    9,5     39,7    32,2     
Operatiivinen liikevoitto %  4,2    5,3      5,3    4,7     

Atrian edustamien ruokailutuotteiden kysyntä Suomen päivittäistavarakaupassa  
kasvoi vuoden 2007 aikana arvomääräisesti 5,4 prosenttia. Atria Suomen     
kokonaismyynnin arvo vähittäiskaupalle kasvoi huomattavasti enemmän, 6,5    
prosenttia. Omalla Atria-tuotemerkillä myytyjen tuotteiden kasvu oli 11,5    
prosenttia, eli kaksinkertainen markkinoiden keskimääräiseen kasvuun verrattuna.
Atrian kokonaismarkkinaosuus vuonna 2007 nousi 30,1 prosenttiin. (Lähde: Nielsen
2007)                                      

Vuonna 2007 leivänpäälliset -tuoteryhmässä Atria tuotemerkin myynti kasvoi 11,6 
prosenttia ja oli selvästi markkinoiden 4,2 prosentin kehitystä parempi.    
Kuluttajapakatun lihan tuoteryhmässä Atrian 14,1 prosentin kasvu oli liki    
kolminkertainen tuoteryhmän keskimääräiseen kasvuun verrattuna.         
Valmisruoka-tuoteryhmässä Atria merkin myynnin kehitys oli 9,6 prosenttia, kun 
tuoteryhmä kasvoi keskimäärin 6,2 prosenttia. Prosentuaalisesti eniten     
markkinoilla kasvoi kuluttajapakattujen siipikarjatuotteiden kategoria, 16,4  
prosenttia. Atria merkin kasvu tässä tuoteryhmässä oli peräti 24,6 prosenttia. 
Sen markkinaosuus nousi 38,5 prosenttiin.                    

Q4-kauden myynti onnistui ennakoitua paremmin ja joulusesongin toimitukset   
sujuivat ongelmitta. Loppuvuoden aikana liharaaka-aineiden hinnat nousivat   
voimakkaasti, mikä heikensi merkittävästi katsauskauden tulosta. Q4-kaudella  
liharaaka-aineiden hinnat olivat keskimäärin 10 prosenttia korkeammat kuin   
viimevuoden vastaavalla jaksolla. Myyntihintoihin ei saatu korotuksia      
loppuvuoden aikana, vaan ne siirtyivät vuoden 2008 puolelle, mikä osaltaan   
heikensi Q4-kauden tulosta. Raaka-aineiden hintojen arvioidaan jatkavan nousuaan
myös kuluvana vuonna.                              

                                        
Atria Skandinavia                                
               Q4/    Q4/                  
Miljoonaa euroa        2007    2006    2007    2006       
-----------------------------------------------------------------------     
Liikevaihto         116,0    96,0    457,8   336,4      
Liikevoitto          5,5    9,4    54,9    15,1      
Operatiivinen liikevoitto   5,9    1,7    20,5    7,4      
Operatiivinen liikevoitto %  5,1    1,8     4,5    2,2      

Vuosi 2007 oli rakenteellisten ja strategisten muutosten vuosi Atria      
Skandinavialle ja koko alalle Ruotsissa. Yritysjärjestelyiden kautta Atria   
Skandinaviasta tuli entistä vahvempi toimija Ruotsin ja Tanskan markkinoilla.  
Huhtikuussa Atria osti ruotsalais-tanskalaisen elintarvikeyritys AB Sardusin ja 
myi tytäryhtiö Svensk Snabbmat för Storkök AB:n Euro Cater A/S:lle.       

Atria Skandinavia on kasvattanut markkinaosuuksiaan vuoden loppua kohti.    
Leivänpäällisissä Atrian markkinaosuus Ruotsissa on 22 prosenttia ja Tanskassa 
12 prosenttia. Ruokamakkaroiden (13 %) ja valmisruoan (9 %) markkinaosuudet ovat
pysyneet vakaina.                                

Q4-kaudella Atria teki pitkäaikaisen sopimuksen tuoreen valmisruoan       
toimittamisesta ICA:lle Ruotsissa. Ensimmäiset toimitukset aloitettiin vuoden  
lopulla. Lähitulevaisuudessa tuore valmisruoka -kategorian uskotaan kasvavan  
voimakkaasti Ruotsissa, joka on ollut perinteisesti vahva pakastettujen     
valmisruokien markkina.                             

Sardus Lätta Måltider -yksikössä aloitettiin katsauskaudella merkittävä     
tuotannon tehostamisohjelma. Salaattien ja voileipien tuotanto keskitetään   
Norrköpingin ja Halmstadin tehtaille ja tuotanto Tukholman tehtaalla lopetetaan.
Irtisanominen koskee 58 työntekijää Tukholmassa, 24 työntekijää Halmstadissa ja 
15 työtekijää Norrköpingissä. Tehostamistoimista johtuva kertaluonteinen kulu  
0,8 miljoonaa euroa kirjattiin Q4/2007 -kaudelle. Katsauskaudelle kirjattiin  
myös kertaluontoinen tulo 0,5 miljoonaa euroa käyttöomaisuuserän myynnistä.   

Q4-kaudella Atria Skandinavian liikevaihto kasvoi Sardus -yrityskaupan johdosta 
verrattuna viimevuoden vastaavaan jaksoon. Orgaaninen liikevaihto ei      
katsauskaudella kasvanut, koska Sardus Lätta Måltider -yksikössä lakkautettiin 
kannattamattomia tuotteita ja luovuttiin tappiollisista asiakkuuksista.     
Operatiivinen liikevoitto kolminkertaistui lisääntyneiden myyntivolyymien,   
paremman hinnoittelun ja myyntirakenteen sekä alhaisempien valmistuskustannusten
ansiosta.                                    

Atria Skandinaviassa on aloitettu uuden tuotemerkkistrategian valmistelu. Uuden 
strategian tavoitteena on selkeyttää Atria Skandinavian brändisalkkua ja    
investoida harvempiin, mutta strategisesti tärkeimpiin tuotemerkkeihin, niin  
että ne tukevat Atrian tavoitetta olla kuluttajan ykkösvalinta         
markkina-alueellaan.                              


Atria Venäjä                                  
               Q4/    Q4/                   
Miljoonaa euroa       2007    2006     2007    2006      
---------------------------------------------------------------------      
Liikevaihto         16,9    20,0     65,6    74,1      
Liikevoitto          0,5    -0,4     4,3    -2,7      
Operatiivinen liikevoitto   0,5    -0,4     4,3    -2,7      
Operatiivinen liikevoitto %  2,8    -2,0     6,5    -3,6      

Vuoden 2007 aikana Atria Venäjän tuloskehitys kääntyi selvästi voitolliseksi,  
4,3 miljoonan euron operatiivinen liikevoitto oli 6,5 prosenttia liikevaihdosta.
Myönteistä kehitystä vauhdittivat erityisesti toteutetut hinnankorotukset sekä 
vanhentuneen tuotantolaitoksen sulkemisen ansiosta keventynyt kustannusrakenne. 
Atria lopetti Pietarin keskustassa sijainneen tehtaansa tuotannon ja keskitti  
toimintonsa Sinyavinoon Leningradin oblastissa. Pietarin tehtaan sulkeminen   
paransi tuotantoprosessien ja logistiikan hallintaa merkittävästi. Samalla   
Sinyavinon tehtaalla toteutettiin merkittäviä investointeja tuotantolinjoihin, 
yhteensä noin 10 miljoonan euron arvosta, ja tehtaan kapasiteetti kasvoi    
merkittävästi vuoden 2007 loppuun mennessä.                   

Myynnin kasvu ei ollut tavoitteiden mukainen, ja liikevaihto jäi edellisvuotta 
pienemmäksi. Alkuvuodesta suunnitelmien mukaisesti kehittynyt myynnin kasvu   
taittui kesällä, jolloin lihavalmistemarkkinoilla vallinnut epäterve      
hintakilpailu johti hintojen alenemiseen. Kannattavuutensa turvaamiseksi Atria 
pidättäytyi hintojen laskemisesta.                       

Atria Venäjä säilytti selvän markkinajohtajuuden Pietarin modernissa      
vähittäiskaupassa. Sen osuus valitsemissaan tuoteryhmissä oli 21 prosenttia.  
Pietarin alueen ulkopuolella Atrian myynti kasvoi uusien asiakkuuksien myötä.  

Uuden lihavalmistetehtaan ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt etenivät     
suunnitelmien mukaisesti. Syksyllä 2008 valmistuva tehdas kaksinkertaistaa Atria
Venäjän lihavalmisteiden tuotantokapasiteetin. Loppuvuodesta aloitettiin uuden 
tehtaan käyttöönottoon liittyvä tuotannonsuunnittelu ja henkilöstön rekrytointi.

Q4-kaudella kiristyneen hintakilpailun takia Atria ei saavuttanut suunniteltuja 
myyntivolyymejä, eivätkä saavutetut kustannussäästöt täysin kompensoineet    
volyymivajetta. Uusien leivänpäällisten ja ruokamakkaroiden lanseeraus sekä   
joulusesongin myynti onnistuivat hyvin.                     


Atria Baltia                                  
               Q4/    Q4/                   
Miljoonaa euroa       2007    2006     2007    2006      
------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto          6,1    7,7     26,7    30,5      
Liikevoitto         -1,4    -2,5     -4,4    -4,9      
Operatiivinen liikevoitto  -1,3    -1,0     -3,1    -3,4      
Operatiivinen liikevoitto % -21,3   -13,0     -11,6   -11,1      

Vuoden 2007 aikana Atria Baltian toiminnot keskitettiin Viroon ja Liettuan   
tehtaan toiminnot lopetettiin elokuussa. Tavoitteena on edelleen parantaa    
toimintojen kannattavuutta. Liettuan toimintojen lopettamisen takia Atria    
Baltian liikevaihto laski ja oli 26,7 miljoonaa euroa. Lopettamisesta      
aiheutuneet kustannukset heikensivät liiketoiminnan tulosta, joka jäi      
tappiolliseksi -4,4 miljoonaa euroa.                      

Virossa aloitettiin keväällä kahdeksan miljoonan euron investointiohjelma, josta
suurin osa suunnattiin alkutuotantoon raaka-aineen saannin ja laadun      
turvaamiseen. Osa investoinneista suunnattiin Valgan tuotantolaitoksen     
kapasiteetin ja kustannustehokkuuden nostamiseen.                

Q4-kaudella tulosta heikensi alkutuotannon raaka-aineiden hintojen, erityisesti 
rehukustannusten voimakas nousu. Katsauskaudella Atria Baltian ja Venäjän    
toimintoja organisoitiin uudelleen. Uudeksi maajohtajaksi ja AS Valga      
Lihatööstusin sekä UAB Vilniaus Mesan toimitusjohtajaksi on nimitetty      
elintarvikeinsinööri Kari Körkkö 1.11.2007 alkaen.               

                                        
Henkilöstö                                   

Vuoden aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5947 henkilöä (5740).   

KTM Tomas Back nimitettiin Atria-konsernin talousjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän
jäseneksi 4.6.2007 alkaen. Atria-konsernin pitkäaikainen talousjohtaja, KTM,  
Erkki Roivas jäi eläkkeelle vuoden 2007 lopussa.                

KTM Jarmo Lindholm nimitettiin Atria-konsernin tuotekehityksestä ja       
tuoteryhmähallinnasta vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 
1.12.2007 lähtien.                               


Investoinnit                                  

Nurmon logistiikkakeskuksen investointi on täysin valmis ja otettiin      
lopullisesti käyttöön kesän ja syksyn aikana. Kokonaisuudessaan         
logistiikkakeskuksen investointi on arvoltaan noin 40 miljoonaa euroa. Atria  
Suomen investointien arvo Q4-kaudella oli yhteensä 9,6 miljoonaa euroa.     

Uuden tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä   
Pietarissa Gorelovon alueella. Uusi tehdas valmistuu vuoden 2008 loppuun    
mennessä. Investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa. Vuoden 2007   
aikana Sinyavinon tuotantolaitoksen modernisointiin ja kapasiteetin lisäämiseen 
investoitiin noin 10 miljoonaa euroa.                      

Atria Skandinavia teki lokakuun alussa pitkäaikaisen sopimuksen tuoreen     
valmisruoan toimittamisesta ICA:lle Ruotsissa, jonka johdosta Malmössa     
sijaitsevan Fosien tehtaan valmisruokatuotantoon investoitiin noin miljoona   
euroa. Kokonaisuudessaan Atria Skandinavian investoinnit tilivuonna olivat   
yritysostoineen 213,9 miljoonaa euroa.                     

Baltian toiminnot keskitettiin Viroon, jossa käynnistettiin noin 8 miljoonan  
euron investointiohjelma.                            

Vuoden 2007 investoinnit konsernissa olivat 284,1 miljoonaa euroa ja Q4/2007  
-kauden investoinnit 21,1 miljoonaa euroa.                   
                                        

Rahoitus                                    

Atria Yhtymä Oyj vahvisti likviditeettiasemaansa vuoden 2007 ensimmäisen    
kvartaalin aikana tekemällä 20 miljoonan euron lainasopimuksen sekä laskemalla 
liikkeelle 40 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, joka suunnattiin     
institutionaalisille sijoittajille.                       

Toukokuussa 2007 Atria Yhtymä Oyj toteutti osakeannin. Annin johdosta      
osakepääoma korotettiin 8 797 500 eurolla ja osakkeiden lukumäärä 5 175 000   
uudella A-sarjan osakkeella. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Atrian  
osakepääoma on 48.055.137,60 euroa ja jakautuu 19.063.747 A-sarjan osakkeeseen 
ja 9.203.981 KII-sarjan osakkeeseen. Atrian osakeannilla hankkimien nettovarojen
kokonaismäärä on noin 115 miljoonaa euroa.                   

Valtaosin instituutioantina toteutettu osakeanti suunnattiin 75-prosenttisesti 
suomalaisille ja 25-prosenttisesti kansainvälisille sijoittajille. Varsinaisessa
osakeannissa sekä lisäosakeoptiona merkityt uudet A-osakkeet edustavat 18,3   
prosenttia Atrian kaikista osakkeista ja 4,7 prosenttia kaikkien osakkeiden   
tuottamasta äänimäärästä. Osakeanti toteutettiin tarjousmenettelynä, ja uusien 
osakkeiden merkintähinnaksi hyväksyttiin 23 euroa osakkeelta.          

Vuonna 2007 Atria toteutti kaksi merkittävää yritysostoa; Ruotsissa AB Sardusin 
hankinta ja Suomessa Liha-Pouttu Oy:n hankinta. Yritysostot rahoitettiin edellä 
mainituilla lainoilla sekä tilapäisesti luottolimiiteillä ja          
yritystodistuksilla, joita maksettiin myöhemmin pois osakeannista saaduilla   
varoilla.                                    

Atria myi omistusosuutensa ruotsalaisesta tytäryhtiöstään Svensk Snabbmat för  
Storkök AB:stä Euro Cater A/S:lle yhdelle johtavista pohjoismaisista      
ravintoloiden ruokapalveluyrityksistä. Atria kirjasi kaupasta 34,7 miljoonan  
euron voiton.                                  

Marraskuussa 2007 Atria Yhtymä Oyj allekirjoitti neljä uutta pitkäaikaista   
luottolimiittiä, joiden määrä on yhteensä 175 miljoonaa euroa. Luottolimiiteillä
konvertointiin mm. AB Sardusin ulkoisia lainoja noin 50 miljoonan euron     
vasta-arvosta.                                 

Syksyn 2007 aikana saatiin pankkien kanssa neuvoteltua Atria Yhtymä Oyj:n    
lainojen vakuutena olleet kiinnitykset vapaaksi.                


Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2007                     
				                                      
 	           KII     A    Yhteensä    %         
Itikka osuuskunta     4 914 281  2 327 801   7 242 082  25,62     
Lihakunta         4 020 200  3 221 797   7 241 997  25,62     
Odin Norden              1 659 200   1 659 200   5,87     
Skandinaviska Enskilda Banken     1 592 901   1 592 901   5,64     
Osuuskunta Pohjanmaan Liha  269 500   480 038    749 538   2,65     
Odin Finland               695 214    695 214   2,46     
Nordea Pankki Suomi Oyj         632 883    632 883   2,24     
OP-Suomi Arvo              493 300    493 300   1,75     
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas     281 500    281 500   1,00     
Sijoitusrahasto Nordea Fennia      255 078    255 078   0,90     
	                                        
						                                     
Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan 31.12.2007            

                 KII      A   Yhteensä    %     
Itikka osuuskunta     49 142 810  2 327 801  51 470 611  46,33     
Lihakunta         40 202 000  3 221 797  43 423 797  39,08     
Osuuskunta Pohjanmaan Liha 2 695 000   480 038   3 175 038  2,86     
Odin Norden               1 659 200   1 659 200  1,49     
Skandinaviska Enskilda Banken      1 592 901   1 592 901  1,43     
Odin Finland               695 214    695 214  0,63     
Nordea Pankki Suomi Oyj          632 883    632 883  0,57     
OP-Suomi Arvo               493 300    493 300  0,44     
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas      281 500    281 500  0,25     
Sijoitusrahasto Nordea Fennia       255 078    255 078  0,23     


Arvopaperimarkkinalain mukaiset ilmoitukset omistuksen muutoksesta       

Liputusilmoitus 16.5.2007                            
Atria Yhtymä Oyj sai 16.5.2007 Julius Baer Investment Management LLC:ltä ja   
Julius Baer International Equity Fundilta ilmoituksen, jonka mukaan niiden   
yhteenlaskettu omistusosuus Atria Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on ylittänyt 5  
prosentin rajan 11.5.2007.                           

Liputusilmoitus 16.8.2007                            
Atria Yhtymä Oyj sai 16.8.2007 Julius Baer Investment Management LLC:ltä ja   
Julius Baer International Equity Fundilta ilmoituksen, jonka mukaan niiden   
yhteenlaskettu omistusosuus Atria Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on 5.6.2007 ja  
11.6.2007 rekisteröityjen Atria Yhtymä Oyj:n osakeantiin liittyvän osakepääoman 
korotuksien johdosta alittanut 5 prosenttia. Ilmoituksen viivästyminen johtui  
siitä, että Atria Yhtymä Oyj:n osakepääoman korotus ei ollut rekisteröitynyt  
osakkeenomistajan tietojärjestelmään.                      

Liputusilmoitus 9.10.2007                            
Atria Yhtymä Oyj sai 9.10.2007 Julius Baer Investment Management LLC:ltä ja   
Julius Baer International Equity Fundilta ilmoituksen, jonka mukaan niiden   
yhteenlaskettu omistusosuus Atria Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on 4.10.2007   
tehdyillä osakekaupoilla ylittänyt 5 prosentin rajan.              


Atria Yhtymä Oyj:n hallinto                           

ETM Leena Saarinen ilmoitti eroavansa 22.10.2007 Atria Yhtymä Oyj:n hallituksen 
jäsenyydestä ottaessaan vastaan Tradeka Oy:n toimitusjohtajan tehtävän.     

Atria Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen     
puheenjohtaja Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo  
Heikkilä, Runar Lillandt, Matti Tikkakoski ja Ilkka Yliluoma.          


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet                    

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman        
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä 
voidaan antaa enintään yhteensä 10.000.000 kappaletta yhtiön 1,70 euron     
nimellisarvoisia A-osakkeita.                          

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta   
rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa enintään 850.000   
eurolla.                                    

Yhtiökokous päätti, että valtuutukset ovat voimassa enintään viisi       
vuotta valtuutuspäätöksestä lukien.                       

Hallituksen osakeantivaltuutus koskee sekä maksullista että maksutonta     
osakeantia. Osakeanti voi olla myös suunnattu, jos siihen on yhtiön kannalta  
painava taloudellinen syy tai maksuttoman suunnatun annin ollessa kyseessä,   
yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava 
taloudellinen syy.                               

Maksutonta osakeantia koskevaa valtuutusta voidaan käyttää lähinnä ylimmän   
johdon osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä.            

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ehdoista, kuten siitä,  
kenellä on oikeus merkitä osakkeita sekä osakkeesta maksettavasta määrästä.   

Valtuutus on voimassa enintään viisi vuotta valtuutuspäätöksestä lukien.    
Valtuutuksesta on käytetty yhteensä 5.175.000 kappaletta yhtiön A-osakkeita.  


Tulevaisuuden näkymät                              

Suomi:                                     
Vuoden 2007 jälkimmäisellä puoliskolla alkaneet koko elintarvikeketjua koskevat 
raaka-aineiden hintojen nopeat muutokset tulevat jatkumaan myös vuoden 2008   
aikana. Atria Suomi panostaa vuonna 2008 aikaisempaa enemmän Atria-tuotemerkin 
ja kotimaisen liharaaka-aineen markkinointiin. Suomessa on viimevuosien aikana 
tehty mittavia tuotanto- ja logistiikkainvestointeja, ja niiden täysimääräinen 
hyödyntäminen tuo mukanaan merkittäviä kustannushyötyjä.            

Skandinavia:                                  
Atria Skandinaviassa panostetaan strategian mukaisesti ydintuoteryhmiin:    
leivänpäällisiin, valmisruokaan sekä pikaruokakonsepteihin. Uudistetun     
tuotemerkkistrategian mukaisesti markkinointiin panostetaan selkeästi      
edellisvuosia enemmän. Uutuustuotteiden kehittämisessä siirrytään täysin uudelle
ja innovatiiviselle tasolle. Yhteistyötä avainasiakkaiden kanssa tiivistetään  
edelleen. ICA:n kanssa yhteistyössä kehitetyn valmisruokakonseptin lanseerausta 
jatketaan kevään aikana useilla uutuustuotteilla. Tappiollisen Sardus Lätta   
Måltider yksikön liiketoimintaa tullaan edelleen kehittämään aikaisemmin    
kerrotun tehostamisohjelman mukaisesti. Tämän lisäksi jatketaan Sardus     
-yrityskaupasta syntyneiden synergiaetujen hyödyntämistä.            

Venäjä:                                     
Atria Venäjän uusi 70 miljoonaa euroa maksava tuotantolaitos otetaan käyttöön  
loppuvuodesta ja sen mukanaan tuoman lisäkapasiteetin ansiosta Atria vahvistaa 
toimintavarmuuttaan erityisesti Pietarin alueen asiakkuuksiin, mutta myös muihin
Länsi-Venäjän kaupunkeihin. Uudet tuotantolinjat mahdollistavat myös täysin   
uudentyyppisten tuotteiden ja tuoteryhmien lanseeraamisen Venäjän markkinoille. 

Baltia:                                     
Atrian toteuttamien uudelleen järjestelyjen ja tehtyjen investointien ansiosta 
sillä on hyvät edellytykset kannattavaan toimintaan Virossa. Panostukset    
tuotekehitykseen ja markkinointiin tulevat vauhdittamaan toimintojen kasvua.  
Raaka-aineiden hintojen arvioidaan pysyvän korkeina.              

Konserni:                                    
Vuonna 2008 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja operatiivisen liikevoiton olevan
jonkin verran edellisvuotta parempi. Vuoden 2008 konsernin tulos riippuu    
merkittävästi raaka-aineiden hintakehityksestä.                 


Corporate Governance                              

Corporate Governance -suositukset, poikkeukset niistä samoin kuin näihin    
suosituksiin liittyvät henkilötiedot on julkaistu kotisivuillamme        
www.atria.fi/konserni.                             


Osinkoehdotus                                  

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2007 osinkoa 0,70 euroa osakkeelle. 


Varsinainen yhtiökokous 29.4.2008                        

Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,  
joka pidetään tiistaina 29. huhtikuuta 2008 Helsingissä, Finlandia-talossa.   

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:                

1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat   
asiat.                                     
2. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. 


Sisäpiiriläisten kaupankäynnin rajoitus                     

Hallitus on kokouksessaan 27.6.2007 päättänyt, että sisäpiirin         
kaupankäyntirajoitukset ovat seuraavat:                     
Ajanjakso, jonka aikana sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön     
osakkeilla on 14 vuorokautta ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen 
julkaisemista. Kaupankäyntirajoitus tulee myös sisäpiiriläisten holhottaville  
ja arvopaperilain 1. luvun 5. pykälässä tarkoitetuille määräysvaltayhteisöille. 


Hiljainen kausi                                 

Atria-konsernin sijoittajasuhdeviestinnässä on käytössä hiljainen kausi,    
mikä tarkoittaa, että Atria ei anna lausuntoja taloudellisesta tilastaan kolme 
viikkoa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätösten julkaisemista.        


TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT                  

                IFRS   IFRS   IFRS   IFRS   FAS   FAS
              31.12.07 31.12.06 31.12.05 31.12.04 31.12.04 31.12.03

Liikevaihto, milj.euroa   1 272,2 1 103,3  976,9  833,7  833,7  765,1
Liikevoitto, milj.euroa    94,5   41,5   40,2   49,3   38,8   30,9
% lv:sta            7,4   3,8   4,1   5,9   4,7   4,0
Rahoitustuotot                                 
ja -kulut, milj.euroa     -14,3   -7,3   -3,2   -5,2   -5,1   -7,3
% lv:sta            1,1   0,6   0,3   0,6   0,6   0,9
Voitto ennen veroja      80,6   34,6   37,8   44,6   33,7   23,6
% lv:sta            6,3   3,1   3,9   5,3   4,0   3,1
Oman pääoman tuotto (ROE) %  17,2   8,8   10,0   13,9   10,3   7,5
Sijoitetun                                   
pääoman tuotto (ROI) %     15,2   8,7   10,3   13,9   10,7   9,1
Omavaraisuusaste %       47,6   42,8   43,0   50,9   51,3   49,6
Bruttoinvestoinnit                               
milj.euroa          284,1   89,0  107,3   37,3   33,8   36,4
% lv:sta            22,3   8,1   11,0   4,5   4,1   4,8
Korolliset velat, milj.euroa 321,9  244,2  206,9  116,1  110,3  129,4
Henkilöstön määrä       5 947  5 740  4 433  3 638  3 638  3 377
Tutkimus ja kehitys-                              
menot, milj.euroa        8,4   7,4   6,7   7,0   7,0   6,7
lv:sta % *           0,7   0,7   0,7   0,8   0,8   0,9
Tilauskanta **          -    -    -    -    -    -

* Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden kuluksi                 
** Ei merkitsevä luku, koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta seuraavana 
päivänä.                                    


OSAKEKOHTAISET OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT                  

                IFRS   IFRS   IFRS   IFRS   FAS   FAS
              31.12.07 31.12.06 31.12.05 31.12.04 31.12.04 31.12.03

Tulos/osake (EPS) euroa    2,56   1,15   1,24   1,58   1,17   0,83
Oma pääoma/osake euroa    16,77  13,28  12,08  11,58  11,42  10,65
Osinko/osake euroa *      0,70  0,595  0,595  0,595  0,595  0,425
Osinko/tulos % *        27,4   51,7   48,0   37,7   50,7   51,5
Efektiivinen                                  
osinkotuotto *         4,0   3,3   3,3   5,3   5,3   4,7
Hinta/voitto-suhde (P/E)    6,8   15,9   14,5   7,2   9,6   10,9
Osakekannan markkina-arvo,                           
milj.euroa          490,4  422,4  379,5  238,3  238,3  190,9
Osakkeiden                                   
 vaihto/1000 kpl A      7 933  3 899  5 704  3 800  3 800  2 325
 vaihto % A          41,6   28,1   48,0   32,0   32,0   29,9
 lukumäärä milj.kpl.yht.    28,3   23,1   21,1   21,1   21,1   21,1
 lukumäärä A          19,1   13,9   11,9   11,9   11,9   11,9
 lukumäärä KII         9,2   9,2   9,2   9,2   9,2   9,2
Osakkeiden osakeantioikaistu                          
lukumäärä keskimäärin     26,1   21,8   21,1   21,1   21,1   18,3
osakkeiden osakeantioikaistu                          
lukumäärä 31.12.        28,3   23,1   21,1   21,1   21,1   21,1


OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS                            

Kauden alin  A        16,90  15,00  11,50   8,55   8,55   6,81
Kauden ylin  A        28,77  21,50  18,18  11,75  11,75  11,40
Kauden lopussa A       17,35  18,29  17,99  11,30  11,30   9,05
Tilikauden keskikurssi A   22,18  18,31  15,33   9,42   9,42   9,20

* Hallituksen ehdotus                              

                                        
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet                       

Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis-
ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Sitä laadittaessa on noudatettu     
31.12.2007 voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja         
IFRIC-tulkintoja.                                


ATRIA YHTYMÄ OYJ -KONSERNI                           

KONSERNITASE                                  

Varat                                      
milj. EUR                       31.12.07     31.12.06

Pitkäaikaiset varat                               
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet          455,6       362,8
 Liikearvo                        151,8       57,7
 Muut aineettomat hyödykkeet               64,3       33,3
 Lainasaamiset ja muut saamiset              43,6       41,6
 Sijoitukset                        8,7        6,3

Yhteensä                         724,0       501,7

Lyhytaikaiset varat                               
 Vaihto-omaisuus                     87,3       63,4
 Myyntisaamiset ja muut saamiset             153,8       131,1
 Rahat ja pankkisaamiset                 35,6       35,4

Yhteensä                         276,7       229,9

Varat yhteensä                     1 000,7       731,6

Oma pääoma ja velat                               
milj. EUR                       31.12.07     31.12.06

Oma pääoma                                   
 Emoyhtiön osakkeenomistajille                         
 kuuluva oma pääoma                   474,1       306,6
 Vähemmistöosuudet                     1,9        5,8

Oma pääoma yhteensä                   476,0       312,4

Pitkäaikaiset velat                               
 Korolliset velat                    194,1       165,4
 Laskennalliset verovelat                 42,8       26,9
 Eläkevelvoitteet                     0,3        0,3

Yhteensä                         237,2       192,6

Lyhytaikaiset velat                               
 Korolliset velat                    127,8       78,8
 Ostovelat ja muut velat                 159,7       147,8

Yhteensä                         287,5       226,6

Velat yhteensä                      524,7       419,2

Oma pääoma ja velat yhteensä              1 000,7       731,6

KONSERNITULOSLASKELMA                              

milj. EUR              10-12/07 10-12/06      1-12/07 1-12/06

Liikevaihto              337,1  298,3      1 272,2 1 103,3
Kulut                 -313,0  -268,7     -1 133,2 -1 024,0
Poistot                -10,9  -11,8       -44,5  -37,8

Liikevoitto               13,2   17,8       94,5   41,5
* liikevaihdosta %            3,9   6,0        7,4   3,8

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    0,3   -0,4        0,4   0,4
Rahoitustuotot ja -kulut        -2,2   -2,4       -14,3   -7,3

Voitto ennen veroja           11,3   15,0       80,6   34,6
* liikevaihdosta %            3,4   5,0        6,3   3,1

Tuloverot                -3,2   -2,3       -13,0   -8,6

Tilikauden voitto            8,1   12,7       67,6   26,0
* liikevaihdosta %            2,4   4,3        5,3   2,4

Tilikauden voiton jakaantuminen:                        
Emoyhtiön omistajille          8,1   12,4       66,7   25,1
Vähemmistölle                   0,3        0,9   0,9
Yhteensä                 8,1   12,7       67,6   26,0

Laimentamaton tulos/osake, €      0,28   0,57       2,56   1,15

Laimennusvaikutuksella oikaistu                         
tulos/osake, €             0,28   0,57       2,56   1,15

                                        
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

milj. EUR  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       Vähem- Oma  
                                 mistön pääoma
                                 osuus  yht. 
      Osake- Yli-  Käyvän Sijoi- Muunto- Kerty- Yht.         
      pääoma kurssi- arvon  tetun  erot  neet             
          rahas- rahas- vapaan     voitto-           
          to   to   po:n      varat            
                  rahasto                   

Oma pääoma                                   
1.1.2006  35,8  104,4          -0,9  115,5  254,8  20,2  275,0
                                        
Muuntoerot                  1,7       1,7   0,1   1,8
Muu muutos                             -15,0  -15,0
Tilikauden                                   
voitto                       25,1  25,1   0,9  26,0
Osingonjako                    -12,6  -12,6  -0,4  -13,0
Osakeanti  3,5  34,1                  37,6      37,6

Oma pääoma                                   
31.12.2006 39,3  138,5           0,8  128,0  306,6   5,8  312,4

Muuntoerot                 -4,2      -4,2  -0,2  -4,4
Muu muutos          1,9   0,3           2,2  -4,6  -2,4
Tilikauden                                   
voitto                       66,7  66,7   0,9  67,6
Osingonjako                    -13,7  -13,7      -13,7
Osakeanti  8,8          110,2      -2,5  116,5      116,5

Oma pääoma                                   
31.12.2007 48,1  138,5   1,9  110,5  -3,4  178,5  474,1   1,9  476,0

                                        
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

milj. EUR                       1-12/07      1-12/06

Liiketoiminta                                  
 Liiketoiminnan rahavirta                 92,3       62,2
 Rahoituserät ja verot                  -28,4       -14,5

Liiketoiminnan rahavirta                 63,9       47,7

Investoinnit                                  
 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet          -92,1       -63,5
 Sijoitukset                       -1,4       -2,1
 Myydyt tytäryhtiöosakkeet                39,1       10,7
 Ostetut tytäryhtiöosakkeet               -124,6       -16,1

Investointien rahavirta                 -179,0       -71,0

Rahoitus                                    
 Maksullinen osakeanti                  116,5       20,9
 Lainojen nostot                     304,1       99,7
 Lainojen maksut                    -292,1       -66,0
 Osinkojen maksut                    -13,7       -13,0

Rahoituksen rahavirta                  114,8       41,6

Rahavarojen muutos                    -0,3       18,3

                                        
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT                            

MAANTIETEELLISET                                

milj. EUR          10-12/07 10-12/06  1-12/07   %   1-12/06  % 

Liikevaihto                                   
 Suomi             203,9  179,9   749,6  58,9   686,1  62,2
 Skandinavia          116,0   96,0   457,8  36,0   336,4  30,5
 Venäjä             16,9   20,0   65,6  5,2    74,1  6,7
 Muut              6,1   7,7   26,7  2,1    30,5  2,8
 Eliminoinnit          -5,8   -5,3   -27,5  -2,2   -23,8  -2,2
Yhteensä            337,1  298,3  1 272,2 100,0  1 103,3 100,0

Liikevoitto                                   
 Suomi              8,6   11,3   39,7  42,0    34,0  81,9
 Skandinavia           5,5   9,4   54,9  58,1    15,1  36,4
 Venäjä             0,5   -0,4    4,3  4,6    -2,7  -6,5
 Muut              -1,4   -2,5   -4,4  -4,7    -4,9 -11,8
Yhteensä            13,2   17,8   94,5 100,0    41,5 100,0

Operatiivinen liikevoitto                            
 Suomi             8,6   9,5    39,7  64,7    32,2  96,1
 Skandinavia          5,9   1,7    20,5  33,4    7,4  22,1
 Venäjä             0,5   -0,4    4,3  7,0    -2,7  -8,1
 Muut             -1,3   -1,0    -3,1  -5,1    -3,4 -10,1
Yhteensä            13,7   9,8    61,4 100,0    33,5 100,0

Investoinnit                                  
 Suomi                       28,6  10,1    51,9  58,3
 Skandinavia                   213,9  75,3    21,6  24,3
 Venäjä                      33,0  11,6    7,3  8,1
 Muut                        8,6  3,0    8,3  9,3
Yhteensä                     284,1 100,0    89,0 100,0

milj. EUR                   31.12.07  %   31.12.06  % 

Varat                                      
 Suomi                      780,9  78,0   578,7  79,1
 Skandinavia                   373,4  37,3   171,6  23,5
 Venäjä                      78,8  7,9    47,4  6,5
 Muut                       48,1  4,8    42,1  5,8
 Eliminoinnit                  -280,4 -28,0   -108,2 -14,8
Yhteensä                    1 000,7 100,0   731,6 100,0

Velat                                      
 Suomi                      353,6  67,4   283,8  67,7
 Skandinavia                   259,8  49,5    93,5  22,3
 Venäjä                      54,4  10,4    27,7  6,6
 Muut                       34,1  6,5    22,8  5,4
 Eliminoinnit                  -177,2 -33,8    -8,6  -2,1
Yhteensä                     524,7 100,0   419,2 100,0


LIIKETOIMINNALLISET                               

milj. EUR                    1-12/07   %   1-12/06  % 

Liikevaihto                                   
 Lihateollisuus                 1 095,4  86,1   870,6  78,9
 Tukkukauppa *)                  195,8  15,4   257,9  23,4
 Eliminoinnit                   -19,0  -1,5   -25,2  -2,3
Yhteensä                    1 272,2  100,0  1 103,3 100,0

*) Sisältää Svensk Snabbmat för Storkök AB:n liikevaihdon 1.1.-31.5.07 väliseltä
ajalta.                                     


VASTUUT                                     

milj. EUR                       31.12.07     31.12.06

Velat, joiden vakuudeksi on annettu                       
kiinnityksiä tai muita vakuuksia                        

 Lainat                                     
 rahoituslaitoksilta                   13,5       90,4
 Eläkelainat                        4,6        7,0
Yhteensä                         18,1       97,4

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja                     
muut vakuudet                                  
 Kiinteistökiinnitykset                  22,0       83,6
 Yrityskiinnitykset                    2,2       44,2
 Muut vakuudet                      45,4       52,6
Yhteensä                         69,6       180,4

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset                   

 Käyttämättömät                                 
 limiitit                         30,2       104,7

 Takaukset                         3,6       27,8


                                        
HANKITUT LIIKETOIMET                              

AB SARDUS:                                   
Atria Lithells Meat and Fast Food AB hankki omistukseensa 1.4.2007 ruotsalaisen 
AB Sardusin. Hankinta liittyy osana Atrian pyrkimykseen kehittyä Itämeren alueen
johtavaksi elintarvikeyritykseksi. Elintarviketeollisuus on parhaillaan     
rakennemuutoksen ja yhdentymiskehityksen kohteena, ja suuria toimijoita on   
rajallinen määrä. Atrian ja Sardusin yhdistäminen vahvistaa molempien yhtiöiden 
kykyä vastata yhdentyvien markkinoiden asettamiin uusiin haasteisiin. Yhdessä  
yhtiöt muodostavat vahvemman ja toisiaan täydentävän toimijan, jolla on laaja  
valikoima vahvoja tuotemerkkejä. Yhdistymisen odotetaan tuottavan synergiaetuja 
mm. tuotekehityksessä, hankinnassa, logistiikassa, tuotannossa ja        
markkinoinnissa. Laajempi tuotevalikoima ja synergiaedut muodostavat kasvun   
päätekijät, jotka vahvistavat kummankin yhtiön tuotemerkkejä ja tuoteryhmiä.  

Sardusin liikevaihto vuonna 2006 oli noin 230 miljoonaa euroa, liikevoitto   
9 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä noin 1.000.              

                        Yhdistämisessä   Kirjanpito- 
                        kirjatut      arvot ennen 
                        käyvät arvot    yhdistämistä
Varat                                      
 Aineelliset käyttöomaisuus-                          
 hyödykkeet                       53,0       53,0
 Liikearvo                        93,7       42,0
 Muut aineettomat hyödykkeet               48,3        3,4
 Sijoitukset                       0,9        0,9
 Vaihto-omaisuus                     25,3       25,3
 Saamiset                        30,4       30,4
 Rahavarat                        3,9        3,9
Varat yhteensä                      255,5       159,0

Velat                                      
 Laskennallinen verovelka                20,4        9,2
 Korolliset velat                    80,2       79,4
 Muut velat                       30,4       30,4
Velat yhteensä                      131,0       119,0

Nettovarat                        124,5       40,0

Kauppahinta                       124,5         
Rahavarat                         3,9         
Rahavirtavaikutus                    120,6         


STAM Sp.z.o.o:                                 
Ruotsissa Atria Concept AB hankki omistukseensa 30.5.2007 puolalaisen agentuuri-
yhtiö Stam Sp.z.o.o, jonka kanssa Atria on jo pitkään tehnyt yhteistyötä    
Puolassa. Atria Concept AB haluaa edelleen vahvistaa asemaansa sekä Puolassa  
että naapurimaissa Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Tavoitteena on      
paikallisen asiantuntemuksen paremmalla hyödyntämisellä kaksinkertaistaa    
liikevaihto noin 6 miljoonaan euroon vuoden 2009 loppuun mennessä.       

LIHA-POUTTU OY:                                 
Atria Suomi Oy hankki omistukseensa Liha-Pouttu Oy:n koko osakekannan. Kaupan  
kohteena olivat Liha-Pouttu Oy:n lihanhankinta-, teurastus- ja         
lihaleikkuutoiminnot. Kilpailuvirasto hyväksyi yrityskaupan 21.9.2007 ja    
osakekauppa vahvistettiin 1.10.2007.                      

Kaupan ulkopuolelle jäi kuluttajapakatun lihan pakkaaminen. Kaupan yhteydessä  
Atria ja Pouttu tekivät yhteistyösopimuksen koskien lihan toimituksia Atrialta 
Jaloste-Pouttu Oy:lle. Kaupan myötä Atria lisää kustannustehokkuutta      
lihanhankinnassa ja leikkuutoiminnoissa hankintavolyymien kasvaessa 140     
miljoonasta kilosta noin 155 miljoonaan kiloon. Liha-Poutun hankinnasta johtuen 
Atria Suomi Oy:n liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin 25 miljoonaa euroa   
vuodessa.                                    

Stam ja Liha-Pouttu yhteensä:                          
                        Yhdistämisessä   Kirjanpito- 
                        kirjatut      arvot ennen 
                        käyvät arvot    yhdistämistä

Varat                           8,9        6,3
Velat                           4,7        4,4

Nettovarat                         4,2        1,9

Kauppahinta                        4,2         
Rahavarat                         0,2         
Rahavirtavaikutus                     4,0         


MYYDYT LIIKETOIMET                               

SVENSK SNABBMAT FÖR STORKÖK AB:                         
Atria myi omistusosuutensa ruotsalaisesta tytäryhtiöstään Svensk Snabbmat    
för Storkök AB:sta Euro Cater A/S:lle. Snabbmat on HoReCa-lähitukkuliike,    
jonka osakkeista Atria omisti 57,2 prosenttia. Atria kirjasi kaupasta lähes   
35 miljoonan euron myyntivoiton. Snabbmat on mukana konsernin luvuissa     
31.5.2007 saakka.                                

Tulos                          1-5/07     1-12/06 

Liikevaihto                        85,1      146,9 
Liikevoitto                         1,6       4,6 
Tulos ennen veroja                     1,4       4,5 

Varat ja velat myyntihetkellä:             31.5.07         

Varat                           54,0         
Velat                           43,5         


Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.             


ATRIA YHTYMÄ OYJ                                
Hallitus                                    

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.        

JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi                                  

Tilinpäätöstiedote postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme   
www.atria.fi/konserni.

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen