Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 28.4.2010

ATRIA KONSERNIN LIIKETULOS PARANI

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2010                  


ATRIA KONSERNIN LIIKETULOS PARANI                        

- konsernin liikevaihto pieneni 1,5 % ja liiketulos parani 1,4 milj. euroa   
edellisvuodesta                                 
- liikevaihdon lasku pääosin johtui Skandinaviassa lopetetuista         
liiketoiminnoista                                
- konsernin liikevoitto sisältää 2,0 milj. euroa kertaluonteisia kuluja (2,7  
milj. euroa), liittyen Årstan tuotantolaitoksen sulkemiseen Ruotsissa      
- Atria Venäjän liiketulos parani merkittävästi edellisvuoden Q1:stä      Atria-konserni:                                 
                Q1/    Q1/                  
Miljoonaa euroa        2010    2009   2009            
----------------------------------------------------------           
Liikevaihto          305,9   310,7  1.316,0            
Liikevoitto           1,0    -0,4   27,5            
Liikevoitto %          0,3    -0,1    2,1            
Tulos ennen veroja       -1,8    -5,5   16,5            
Osakekohtainen tulos, EUR   -0,07   -0,14   0,25            


Katsaus Q1/2010                                 

Atria konsernin Q1/2010 liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta. Liikevaihdon  
kehitystä hidasti lähinnä luopuminen salaatti- ja voileipäliiketoiminnasta   
(Lätta Måltider) kesäkuussa 2009 sekä vähentynyt kuluttajapakatun lihan myynti 
Ruotsissa. Suomessa liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla talouden   
taantuman vaikutuksista huolimatta. Venäjällä liikevaihto kasvoi edellisvuodesta
vahvistuneen rupla-kurssin ansiosta. Paikallisessa valuutassa Atria Venäjän   
liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla.                    

Konsernin liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Atria Suomen   
liikevoitto 4,9 milj. euroa (liikevoitto % 2,7) ja Atria Skandinavian      
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,6 milj. euroa (liikevoitto % 2,7) ovat 
tyydyttävällä tasolla, koska Q1-jaksolle tyypillinen alhaisempi myyntivolyymi  
heikentää kannattavuutta. Myös kohonneet energiakustannukset ja myyntihintojen 
lasku painoivat Q1/2010 tulosta Suomessa.                    

Atria Skandinavian tulos sisältää 2,0 milj. euroa kertaluonteisia kuluja    
liittyen Årstan tuotantolaitoksen sulkemiseen. Atria Skandinavia käynnisti   
katsauskaudella tehostamisohjelman ja päätti luopua kuluttajapakatun lihan   
valmistuksesta ja sulkea Årstan tuotantolaitoksen Tukholmassa.         

Atria Venäjän tuloskehitys oli suunnitelman mukainen ja Q1/2010 liiketulos -2,3 
milj. euroa oli selkeästi parempi kuin edellisvuoden kertaluonteista eristä   
korjattu liiketulos -4,3 milj. euroa. Atria Baltian alkuvuoden tulos oli heikko.

Konsernin nettovelka kasvoi Q1-kauden aikana 22,9 milj. euroa, mikä osittain  
johtui Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan vahvistumisesta euroa vastaan.     

Atria Suomi 1.1. - 31.3.2010                          

                Q1/    Q1/                  
Miljoonaa euroa        2010    2009    2009            
----------------------------------------------------------           
Liikevaihto          179,1   181,9   781,9            
Liikevoitto           4,9    7,1    42,9            
Liikevoitto %          2,7    3,9    5,5            
                                        
Atria Suomen Q1-kauden liikevaihto oli lähes edellisen vuoden vastaavan jakson 
tasolla. Talouden taantuman vaikutuksesta lihan kulutus ja tuotanto ovat    
laskeneet edelleen alkuvuoden aikana(Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto   
tammi-helmikuu 2010). Atrian liikevaihdon kehitys on ollut tyydyttävää     
taantuvassa markkinatilanteessa.                        

Alkuvuoden liikevoitto oli vertailujaksoa heikompi. Liikevoittoa alensivat   
kohonneet energiakustannukset ja viime vuoden aikana toteutuneet        
palkankorotukset. Lisäksi myyntihintojen lasku on vaikuttanut tuloskehitykseen. 
Q1/2009 kauteen verrattuna lihan ja lihavalmisteiden kuluttajahinnat ovat    
laskeneet keskimäärin 10 prosenttia. (Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto   
2/2010).                                    

Kysynnässä tapahtuneen heikkenemisen lisäksi lihan kokonaistuotantoa on     
supistanut tuottajahintojen lasku. Sian teurastusmäärä on pienentynyt noin 10  
prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.             

Atrian siipikarjatuotannon sopeutus EU:n tuorelihadirektiiviin on onnistunut  
hyvin. Varastotasot ovat myyntiin nähden tasapainossa.             

Huhtikuussa alkaneet elintarvikealan työtaistelutoimenpiteet tulevat      
pitkittyessään vaikuttamaan merkittävästi Atria Suomen toisen neljänneksen   
myyntiin ja tulokseen.                             

                                        
Atria Skandinavia 1.1. - 31.3.2010                       


                Q1/    Q1/                  
Miljoonaa euroa        2010    2009    2009            
----------------------------------------------------------           
Liikevaihto          95,0    98,8   405,2            
Liikevoitto           0,6    1,2    10,0            
Liikevoitto %          0,6    1,2    2,5     `       
                                        

Atria Skandinavian liikevaihto laski 3,8 %, mikä johtui lähinnä salaatti- ja  
voileipäliiketoiminnasta luopumisesta kesäkuussa 2009 sekä vähentyneestä    
kuluttajapakatun lihan myynnistä.                        

Q1/2010 liikevoitto sisältää 2,0 milj. euroa kertaluonteisia kuluja liittyen  
Årstan tuotantolaitoksen sulkemiseen. Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja 
on 2,6 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Hyvä tuloskehitys on seurausta    
kohonneista marginaaleista, mikä pääosin johtuu Ruotsin kruunun vahvistumisesta 
ja sen vaikutuksesta tuonti raaka-aineiden hintoihin. Lisäksi tulosta on    
parantanut viime vuoden aikana aloitetut tehostamisohjelmat ja parempi myynnin 
rakenne.                                    

Katsauskaudella Atria Skandinavia käynnisti tehostamisohjelman ja keskittyy   
pidemmälle jalostettujen tuotteiden valmistukseen. Atria Skandinavia luopuu   
kuluttajapakatun lihan valmistuksesta ja sulkee Årstan tuotantolaitoksen    
Tukholmassa. Tappiollinen liiketoiminta lopetetaan ja tehdas suljetaan lokakuun 
loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyt koskevat yhteensä 49 työntekijää Årstan 
tehtaalla.                                   

Kuluttajapakatun lihan valmistamisesta luopuminen pienentää Atria Skandinavian 
vuotuista liikevaihtoa n. 45 miljoonaa euroa ja parantaa liiketulosta noin 0,5 
miljoonaa euroa vuodessa. Tuotantolaitoksen sulkemisesta aiheutuu enintään 5  
miljoonan euron kertaluonteinen kustannus vuodelle 2010, josta 2 miljoonaa euroa
on kirjattu Q1/2010 kaudelle. Tästä noin 1,5 miljoonalla eurolla on       
rahavirtavaikutus. Atria Skandinavia keskittyy tulevaisuudessa         
ydinliiketoimintaansa kuten ruokamakkaroiden, leivänpäällisten,         
valmisruuan ja herkuttelutuotteiden valmistukseen.               

Leivänpäällisten ja ruokamakkaroiden markkinaosuudet vähittäiskaupassa ovat   
pysyneet vakaina. Food Service -tuotteissa markkinat ovat pienentyneet.     
Kokonaismarkkinoiden kasvu on edelleen ollut hidasta Ruotsissa.         


Atria Venäjä 1.1. - 31.3.2010                          

                Q1/    Q1/                  
Miljoonaa euroa        2010    2009    2009            
----------------------------------------------------------           
Liikevaihto          28,9    26,5   113,0            
Liikevoitto          -2,3    -7,0    -9,8            
Liikevoitto %         -8,0   -26,4    -8,7            


Atria Venäjän katsauskauden liikevaihto kasvoi 9,1 % edelliseen vuoteen     
verrattuna, mikä johtui Rupla-kurssin vahvistumisesta euroa vastaa.       
Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli viime vuoden vastaavan jakson tasolla. 
Venäjän vähittäiskaupan lihavalmistetuoteryhmien taantumasta johtuva      
kokonaismarkkinoiden lasku alkoi viime vuonna. Edellä mainitut markkinat    
laskivat volyymissä noin kymmenen prosenttia vuonna 2009 sekä Pietarissa että  
Moskovassa. Vuoden 2010 alussa markkinoiden lasku on ollut edelleen noin 10   
prosenttia (Lähde: Business Analytica 1.-2.2010)                

Atrian markkinaosuus pysyi tammi-helmikuussa 2010 Pietarin alueen        
vähittäiskaupassa samalla hyvällä, noin 20 prosentin tasolla. Markkinaosuus   
Moskovassa oli noin 2 % (Lähde:Business Analytica 1-2.2010). Vuoden 2009 aikana 
aloitetut Campomos-tuotteisiin liittyvät markkinointi- ja myyntipanostukset ovat
jatkuneet suunnitelmien mukaan. Q2/2010-kauden aikana Atria lanseeraa uudelleen 
suljettavat Campomos-leikkelepakkaukset Moskovassa.               

Katsauskauden liiketulos oli tappiollinen -2,3 milj.euroa (-4,3 milj.euroa ilman
kertaluonteisia kuluja), johtuen Campomos-tuotteiden alhaisista         
myyntivolyymeista ja Campomos-brändin markkinointipanostuksista sekä Gorelovoon 
liittyvistä käynnistyskuluista.                         

Merkittäviä raaka-ainehintojen nousupaineita ei ole, mikäli rupla pysyy vakaana.
Atria Venäjä panostaa voimakkaasti myös alkutuotannon kehittämiseen. Atria on  
käynnistänyt Venäjällä merkittävän hankkeen tanskalaisten yhteistyökumppanien  
kanssa paikallisen sianlihan saannin turvaamiseksi.               

Atria Oyj on allekirjoittanut siantuotantoa Venäjällä koskevan osakassopimuksen 
tanskalaisen Dan Invest A/S -yhtiön kanssa. Atrialla on 26 prosentin osuus   
venäläisestä OOO Dan Invest -yhtiöstä, joka omistaa kaksi sikatilaa: toisen   
Krasnodarissa ja toisen Tambovissa. Tilojen tuotanto alkaa vuosien 2010-2011  
aikana, ja niiden arvioitu vuotuinen tuotantovolyymi on 180 000 teurassikaa   
vuoteen 2013 mennessä. Hankkeen arvo on noin 40 miljoonaa euroa. Atria investoi 
hankkeeseen kolme miljoonaa euroa sekä myöhemmin kaksi miljoonaa euroa, kun   
tietty tuotantovolyymi on saavutettu. Turvatakseen paikallisesti tuotetun    
sianlihan saannin Atria on allekirjoittanut myös toimitussopimuksen OOO Dan   
Investin kanssa. Kaikki hanketta koskevat sopimukset on allekirjoitettu     
maaliskuussa 2010.                               

Gorelovon uuden tuotantolaitoksen avajaiset pidettiin 20.4.2010. Tuotteiden   
kaupallinen myynti alkaa toukokuussa 2010. Uusi Venäjän nykyaikaisin      
lihavalmistetehdas vahvistaa Atria Venäjän kilpailukykyä. Uuden tehtaan     
avautuessa Pietarin ja Moskovan tehtaiden synergioita hyödynnetään tehokkaammin.
Uuden tehtaan kiinteät kustannukset ovat noin 4 miljoonaa euroa vuodessa.    
Lisäksi uuden tuotantolaitoksen ylösajosta aiheutuu jonkin verran ylimääräisiä 
kustannuksia.                                  

Atria Venäjän koko vuoden liiketuloksen ei ennusteta nousevan voitolliseksi   
vielä vuoden 2010 aikana.                            


Atria Baltia 1.1. - 31.3.2010                          

                Q1/    Q1/                  
Miljoonaa euroa        2010    2009    2009            
----------------------------------------------------------           
Liikevaihto           7,6    8,8    37,5            
Liikevoitto          -1,2    -1,0   -12,6            
Liikevoitto %         -15,8   -11,4   -33,6            


Atrian liikevaihto Virossa jäi hieman edellisen vuoden vastaavan jakson     
liikevaihdosta. Liikevaihdon kehitystä painoi alkuvuoden aikana jatkunut    
kokonaiskysynnän lasku Virossa. Viron kokonaismarkkinan laskun arvioidaan    
taittuvan alkuvuoden aikana ja päivittäistavarakaupan ostovoiman elpyvän vuoden 
lopulla. Viron toimintojen liiketulos oli epätyydyttävä. Tappiollinen tulos   
johtui heikosta myynnistä ja tehostamisohjelmiin liittyvistä kustannuksista.  

Kuluttajapakatun lihan markkinaosuus on vahvistunut voimakkaasti, mutta     
lihavalmisteissa on menetetty markkinaosuutta (Lähde: AC Nielsen).       

Tammikuussa 2010 Atria ilmoitti käynnistävänsä tehostamisohjelman Virossa, jolla
tavoitellaan noin miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kustannusrakenteessa.  
Säästöjen saavuttamiseksi Atria sulkee Ahjassa sijaitsevan tehtaan ja tuotanto 
keskitetään Valgan ja Vastse-Kuusten tehtaille. Ahjan tehtaalta irtisanotaan  
noin 40 työntekijää. Tuotannon keskittämiseen liittyvät toimenpiteet saadaan  
päätökseen toukokuun aikana. Ahjan tehtaan sulkemiseen liittyvät        
käyttöomaisuuden arvonalennukset 0,8 miljoonaa euroa on kirjattu Q4/2009    
kaudelle.                                    

Lisäksi Virossa on käynnistetty koko liiketoimintaprosessia koskeva       
tehostusohjelma, jonka tavoitteena on parantaa kustannustehokkuutta kaikissa  
toiminnoissa.                                  

Rauno Väisänen nimitettiin 1.2.2010 alkaen Atria Viron uudeksi         
toimitusjohtajaksi.                               


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Atria Venäjän uusi tehdas Gorelovossa avattiin 20.4.2010.            


Investoinnit                                  

Katsauskauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 15,9 miljoonaa euroa (8,6
milj. euroa). Suurin osa investoinneista liittyy Gorelovon uuden        
tuotantolaitoksen valmistumiseen.                        


Henkilöstö                                   

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 853 henkilöä (6 532). 

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain:                      

Atria Suomi    2 123 (2 181)                         
Atria Skandinavia 1 255 (1 635)                         
Atria Venäjä   2 000 (2 088)                         
Atria Baltia    475  (628)                         


Atria Oyj:n hallinto                              

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja  
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa  
Kaarto, Runar Lillandt, Harri Sivula ja Matti Tikkakoski.            


Rahoitus                                    

Konsernin rahoitusasema on pysynyt edelleen vahvana. Käyttämättömien sitovien  
luottolimiittien määrä 31.3.2010 oli 147 miljoonaa euroa.            


Liiketoiminnan lähiajan riskit                         

Atria konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä 
muutoksia vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin verrattuna.    

Elintarvikealan työtaistelutoimenpiteet Suomessa voivat pitkittyessään häiritä 
alkukesän sesonkituotteiden toimituksia ja myynnin kehitystä.          


Tulevaisuuden näkymät                              

Markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haasteellisena vuoden 2010 aikana.    
Elintarvikealan työtaistelutoimenpiteet Suomessa tulevat vaikuttamaan Atrian  
toisen neljänneksen myyntiin ja tulokseen. Lisäksi yhtiön päätös luopua     
kuluttajapakatun lihan valmistamisesta Ruotsissa pienentää toisen vuosipuoliskon
liikevaihtoa. Näistä syistä johtuen konsernin vuoden 2010 liikevaihdon     
ennustetaan pysyvän vuoden 2009 tasolla. Liikevoiton ennustetaan kasvavan vuonna
2010.                                      


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet                    

Yhtiökokous 29.4.2009 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai   
useammassa erässä osakeannista, jossa voidaan antaa yhteensä enintään 12 800 000
uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla 
ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä    
tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutus kumoaa   
kaikki voimassa olevat osakeantivaltuutukset, mukaan lukien           
rahastokorotusvaltuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.            


Omien osakkeiden hankinta ja luovutus sekä voimassa olevat valtuutukset     

Yhtiökokous 29.4.2009 valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön
oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla    
varoilla. Hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.            

Vuonna 2008 Atria Oyj:n hallitus päätti 29.4.2008 yhtiökokouksen myöntämän   
valtuutuksen nojalla hankkia enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia      
A-osakkeita. Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankittiin käytettäväksi     
vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa    
järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön           
kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, tai yhtiöllä   
pidettäväksi, muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeiden hankinta  
alkoi 29.9.2008 ja päättyi 3.2.2009.                      

31.3.2010 Atria Oyj:n hallussa oli 113 712 kpl omia osakkeita.         


Tunnusluvut                                   

milj. EUR                        1-3/10  1-3/09 1-12/09

Oma pääoma/                                   
osake, EUR                        15,60  14,86  15,39
Korolliset velat                     430,2  453,8  425,8
Omavaraisuusaste, %                    40,2   39,1   39,7
Velkaantumisaste, %                    97,1  107,6   97,5
Nettovelkaantumisaste, %                 93,3  103,2   89,4
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin          15,9   8,6   33,0
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %            5,2   2,8   2,5
Henkilöstö keskimäärin                  5 853  6 532  6 214


Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet                     

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti. Atria on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja  
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2009 kuitenkin siten, että  
konserni on 1.1.2010 alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2009   
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet ja uudistetut      
standardit, joilla ei ole ollut olennaista vaikutusta katsauskaudella      
esitettyihin lukuihin.                             

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja      
ne on esitetty vuositilinpäätöksessä 2009.                   

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.        

ATRIA OYJ -KONSERNI                               

KONSERNITASE                                  

Varat                                      

milj. EUR                       31.3.10 31.3.09 31.12.09

Pitkäaikaiset varat                               
 Aineelliset käyttöomaisuus-                          
 hyödykkeet                       482,2  479,5  469,1
 Liikearvo                        165,0  150,4  157,8
 Muut aineettomat                                
 hyödykkeet                        72,6   69,0   70,0
 Osuudet yhteis- ja                               
 osakkuusyhtiöissä                    10,1   6,3   7,4
 Muut                                      
 rahoitusvarat                       2,3   2,3   2,3
 Lainasaamiset ja                                
 muut saamiset                      20,7   15,1   14,5
 Laskennalliset                                 
 verosaamiset                       7,5   4,8   6,7
Yhteensä                         760,4  727,4  727,8

Lyhytaikaiset varat                               
 Vaihto-omaisuus                     108,9  114,9  115,6
 Myyntisaamiset ja                               
 muut saamiset                      207,2  207,8  212,6
 Rahat ja                                    
 pankkisaamiset                      16,8   18,9   35,3
Yhteensä                         332,9  341,6  363,5

Myytävänä olevat pitkäaikaiset                         
omaisuuserät                       10,2   11,1   10,0

Varat yhteensä                     1 103,5 1 080,1 1 101,3


Oma pääoma ja velat                               

milj. EUR                       31.3.10 31.3.09 31.12.09


Oma pääoma                        443,0  421,6  436,9

Pitkäaikaiset velat                               
 Korolliset                                   
 rahoitusvelat                      316,6  338,1  318,9
 Laskennalliset                                 
 verovelat                        42,3   41,6   41,2
 Muut korot-                                  
 tomat velat                        1,8   0,5   1,3
Yhteensä                         360,7  380,2  361,4

Lyhytaikaiset velat                               
 Korolliset                                   
 rahoitusvelat                      113,6  115,6  106,9
 Ostovelat ja                                  
 muut velat                       186,2  162,7  196,1
Yhteensä                         299,8  278,3  303,0

Velat yhteensä                      660,5  658,5  664,4

Oma pääoma ja                                  
velat yhteensä                     1 103,5 1 080,1 1 101,3


KONSERNITULOSLASKELMA                              

milj. EUR                        1-3/10  1-3/09 1-12/09

Liikevaihto                       305,9  310,7 1 316,0

Myytyjä suoritteita                               
vastaavat kulut                     -271,8  -279,0 -1 151,0
Bruttokate                        34,1   31,7  165,0
* liikevaihdosta %                    11,1   10,2   12,5

Myynnin ja                                   
markkinoinnin kulut                   -18,6  -17,1  -77,7
Hallinnon kulut                     -12,3  -13,9  -47,7
Liiketoiminnan                                 
muut tuotot                        0,8   1,0   4,6
Liiketoiminnan                                 
muut kulut                        -3,0   -2,1  -16,7
Liikevoitto                        1,0   -0,4   27,5
* liikevaihdosta %                     0,3   -0,1   2,1

Rahoitustuotot ja -kulut                 -3,4   -5,3  -12,4
Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksista                         0,6   0,2   1,4
Voitto ennen veroja                    -1,8   -5,5   16,5
* liikevaihdosta %                    -0,6   -1,8   1,3

Tuloverot                              1,5   -9,1
Tilikauden tulos                     -1,8   -4,0   7,4
* liikevaihdosta %                    -0,6   -1,3   0,6

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:                       
Emoyhtiön                                    
omistajille                        -2,0   -4,1   7,0
Määräysvallattomille                              
omistajille                        0,2   0,1   0,4
Yhteensä                         -1,8   -4,0   7,4

Laimentamaton                                  
tulos/osake, €                      -0,07  -0,14   0,25

Laimennusvaikutuksella oikaistu                         
tulos/osake, €                      -0,07  -0,14   0,25


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                           

milj. EUR                        1-3/10  1-3/09 1-12/09

Tilikauden tulos                     -1,8   -4,0   7,4

Muut laajan tuloksen erät                            
verojen jälkeen:                                
Rahavirran suojaus                    -0,6       -1,4
Nettosijoituksen suojaus                          -0,3
Muuntoerot                         8,5   -8,8   2,5
Tilikauden                                   
laaja tulos                        6,1  -12,8   8,2

Laajan tuloksen jakaantuminen:                         
Emoyhtiön                                    
omistajille                        5,9  -12,9   7,8
Määräysvallattomille                              
omistajille                        0,2   0,1   0,4
Yhteensä                          6,1  -12,8   8,2


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

milj. EUR    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Mää-  Oma  
                                  räys- pääoma
                                  val-  yht. 
        Osa- Yli-  Muut  SVOP Omat Muun- Kerty- Yht. latto-    
        ke-  kurs-  rahas-  *) osak- to-  neet     mien     
        pää- sira-  tot     keet erot voitto    osuus    
        oma  hasto              varat           

Oma pääoma                                   
1.1.2009     48,1 138,5  0,1 110,3 -0,5 -33,4  170,5 433,5  1,4 434,9

Tilikauden                                   
laaja tulos                   -8,8  -4,1 -12,9  0,1 -12,8
Osakepalkkiot             0,2            0,2     0,2
Omien osakkeiden                                
hankinta                  -0,7        -0,7     -0,7

Oma pääoma                                   
31.3.2009     48,1 138,5  0,1 110,5 -1,2 -42,3  166,4 420,1  1,5 421,6

Oma pääoma                                   
1.1.2010     48,1 138,5 -1,7 110,6 -1,3 -31,0  171,9 435,1  1,8 436,9

Tilikauden                                   
laaja tulos          -0,6        8,5  -2,0  5,9  0,2  6,1

Oma pääoma                                   
31.3.2010     48,1 138,5 -2,3 110,6 -1,3 -22,5  169,9 441,0  2,0 443,0

*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

milj. EUR                       1-3/10  1-3/09  1-12/09

Liiketoiminta rahavirta                             
 Liiketoiminnan                                 
 rahavirta                        2,7   -8,7   92,7
 Rahoituserät                                  
 ja verot                        -6,8   -7,0   -31,0
Liiketoiminnan raha-                              
virta yhteensä                      -4,1  -15,7   61,7

Investointien rahavirta                             
 Aineelliset ja aineettomat                           
 hyödykkeet                       -12,4   -8,5   -32,3
 Sijoitukset                       -1,2   -1,7   -1,8
Investointien raha-                               
virta yhteensä                     -13,6  -10,2   -34,1

Rahoituksen rahavirta                              
 Lainojen nostot                     2,7   27,3   41,8
 Lainojen maksut                     -3,5  -19,0   -64,8
 Osinkojen maksut                              -5,7
 Omien osakkeiden                                
 hankinta                             -0,7   -0,7
Rahoituksen                                   
rahavirta                        -0,8   7,6   -29,4

Rahavarojen muutos                   -18,5  -18,3   -1,8


TOIMINTASEGMENTIT                                

milj. EUR                        1-3/10  1-3/09 1-12/09

Liikevaihto                                   
 Suomi                          179,1  181,9  781,9
 Skandinavia                       95,0   98,8  405,2
 Venäjä                          28,9   26,5  113,0
 Baltia                          7,6   8,8   37,5
 Eliminoinnit                       -4,7   -5,3  -21,6
Yhteensä                         305,9  310,7 1 316,0

Liikevoitto                                   
 Suomi                           4,9   7,1   42,9
 Skandinavia                        0,6   1,2   10,0
 Venäjä                          -2,3   -7,0   -9,8
 Baltia                          -1,2   -1,0  -12,6
 Kohdistamattomat                     -1,0   -0,7   -3,0
Yhteensä                          1,0   -0,4   27,5

ROCE *                                     
 Suomi                          9,9 %  8,9 %  10,2 %
 Skandinavia                       3,7 %  3,7 %  4,0 %
 Venäjä                         -3,5 %  -9,1 %  -6,9 %
 Baltia                        -28,5 %  -8,2 % -26,5 %
 Konserni                        3,3 %  3,6 %  3,1 %

* Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % =                     
 Liikevoitto (12 kk liukuva) / Sitoutunut pääoma                
 (12 kk liukuva, keskimäärin)*100                       

Investoinnit                                  
 Suomi                           2,2   2,9   14,2
 Skandinavia                        1,8   1,2   5,3
 Venäjä                          11,8   3,9   11,9
 Baltia                          0,1   0,6   1,6
Yhteensä                         15,9   8,6   33,0

Poistot                                     
 Suomi                           7,3   7,5   29,7
 Skandinavia                        2,9   2,6   12,0
 Venäjä                          1,7   1,6   6,4
 Baltia                          0,8   0,8   10,5
Yhteensä                         12,7   12,5   58,6


VASTUUT                                     

milj. EUR                       31.3.10 31.3.09 31.12.09

Velat, joiden vakuudeksi on annettu                       
kiinnityksiä tai muita vakuuksia                        
 Lainat rahoituslaitoksilta                5,5   8,0   6,0
 Eläkelainat                        4,5   3,9   4,2
Yhteensä                         10,0   11,9   10,2

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja                     
muut vakuudet                                  
 Kiinteistökiinnitykset                  6,7   6,7   6,7
 Yrityskiinnitykset                    1,2   4,6   3,1
Yhteensä                          7,9   11,3   9,8

Taseeseen sisältymättömät vastuu-                        
sitoumukset                                   
 Takaukset                         0,8   12,9   0,8


ATRIA OYJ                                    
Hallitus                                    

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.        

JAKELU                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atriagroup.com                               

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme     
www.atriagroup.com.
osavuosikatsaus q1_2010 presentaatio_su.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen