Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 29.7.2010

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010

TYÖMARKKINARIIDAT SUOMESSA PAINOIVAT ATRIAN TULOSTA, ATRIA VENÄJÄN KOKO VUODEN
LIIKETAPPION ENNUSTETAAN KASVAVAN


- työmarkkinariidat painoivat Atria Suomen Q2-kauden liikevaihtoa ja
liikevoittoa
- Atria Skandinavian Q2-kauden liikevoitto parani merkittävästi
- Venäjän lihavalmistemarkkinoiden alavireydestä huolimatta Atria Venäjän
alkuvuoden liikevaihto kasvoi yli 16 prosenttia, mutta koko vuoden liiketappion
ennustetaan kasvavan viime vuodesta
- konsernin koko vuoden 2010 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2009
liikevoiton tasolle.


Atria-konserni:
Q2/ Q2/ H1/ H1/
Miljoonaa euroa 2010 2009 2010 2009 2009
---------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 317,0 337,4 622,9 648,1 1 316,0
Liikevoitto 4,7 7,1 5,7 6,8 27,5
Liikevoitto % 1,5 2,1 0,9 1,0 2,1
Voitto ennen veroja 3,5 4,4 1,7 -1,1 16,5
Osakekohtainen tulos, EUR 0,10 0,09 0,03 -0,06 0,25


Katsaus Q2/2010

Atria-konsernin Q2-kauden liikevaihto laski 6 prosenttia viime vuodesta ja oli
317,0 miljoonaa euroa (337,4 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihtoa pienensi
kevään työmarkkinariidat, liikevaihto pieneni 11,3 prosenttia verrattuna
edellisvuoden Q2-jaksoon. Atria Skandinavian liikevaihto laski 3,5 prosenttia
viime vuodesta. Paikallisessa valuutassa lasku oli 12,7 prosenttia. Liikevaihdon
heikkoon kehitykseen vaikuttivat luopuminen salaatti- ja
voileipäliiketoiminnasta kesäkuussa 2009 sekä pienentynyt kuluttajapakatun lihan
myynti. Atria Venäjän liikevaihto kasvoi 23 prosenttia Q2/2010-kaudella.
Paikallisessa valuutassa liikevaihdon kasvu oli 8,7 prosenttia.
Lihavalmistemarkkinoiden alavireisyydestä huolimatta Atria Venäjän
myyntivolyymit kasvoivat ja Atrian markkinaosuudet ovat vahvistuneet jonkin
verran.

Atria-konsernin liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa. Atria Suomen tulosta
pienensi pääosin työmarkkinariitojen seurauksena menetetty myynti. Atria
Skandinavian tulos parani selvästi edellisvuodesta, koska viime vuoden Q2-kauden
liiketulos sisälsi 2,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja liittyen salaatti-
ja voileipäliiketoiminnan lopettamiseen. Atria Venäjän liiketulos heikkeni
edellisvuoteen verrattuna. Kehitys selittyy lähinnä kiristyneellä
markkinatilanteella ja raaka-ainehintojen nousulla sekä Gorelovon uuteen
tehtaaseen liittyvillä käynnistyskuluilla. Atria Baltian liiketulos parani
edellisvuodesta.

Atria-konsernin vuoden 2010 liikevaihdon ja liikevoiton ennustetaan jäävän
vuoden 2009 tasolle. Liikevoittoennusteen heikentymisen pääasiallisena syynä on
Atria Venäjän heikentynyt tulosnäkymä loppuvuodelle. Atria Venäjän koko vuoden
liiketappion ennustetaan kasvavan viime vuodesta. Negatiivisena jatkunut
markkinakehitys ja kiristynyt kilpailutilanne ovat vaikeuttaneet
hinnankorotusten läpivientiä Venäjällä, jolloin kohonneita raaka-aineiden
hintoja ei ole pystytty viemään myyntihintoihin. Tämän vuoden tulosta rasittavat
myös uuden tehtaan kustannukset ja kasvaneet panostukset markkinointiin. Atria
Venäjän euromääräistä tappiota kasvattaa myös vahvistunut ruplakurssi. Lisäksi
toisella vuosineljänneksellä toteutuneet työtaistelutoimenpiteet ja niiden
vaikutukset kesäsesongin tilauksiin voivat vielä heikentää Atria Suomen
Q3-kauden tulosta.


Atria Suomi 1.1. - 30.6.2010
Q2/ Q2/ H1/ H1/
Miljoonaa euroa 2010 2009 2010 2009 2009
---------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 178,9 201,6 358,0 383,6 781,9
Liikevoitto 6,0 10,7 10,9 17,8 42,9
Liikevoitto % 3,4 5,3 3,0 4,6 5,5

Atria Suomen Q2-kauden liikevaihto jäi viime vuoden vastaavan jakson
liikevaihdosta 11,3 prosenttia. Huhti-toukokussa Atrian tuotanto oli
pysähdyksissä yhteensä 10 päivää työmarkkinariitojen takia, mikä oli pääsyynä
liikevaihdon laskuun. Lisäksi lakon loppumiseen asti voimassa ollut ylityökielto
heikensi liikevaihdon kehitystä. Kesäkuun myynti oli myös ennakoitua alhaisempi,
koska lakon vaikutukset kaupan valikoimissa ja siten asiakkaiden tilauksissa
näkyivät vielä kesäkuussa.

Q2/2010-kauden liikevoitto heikkeni pääosin lakon aiheuttamien alhaisten
tuotanto- ja myyntivolyymien vuoksi. Lisäksi tuotevalikoiman keskihinta on ollut
alhaisempi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kustannustehokkuus on
ollut hyvällä tasolla koko alkuvuoden ajan aikaisempien tehostustoimien
johdosta. Olosuhteisiin nähden kannattavuus on ollut tyydyttävä.

Alkuvuoden aikana Atria-tuoteryhmien markkinaosuudet olivat lähes edellisen
vuoden tasolla, ja Atria on pystynyt ylläpitämään markkinaosuutensa
ruokailumarkkinoilla. Atrian arvion mukaan Atria-tuotteiden markkinaosuus
vähittäiskaupassa oli noin 25 prosenttia Lakon aikana ja vielä kesä-heinäkuun
aikana Atria menetti väliaikaisesti markkinaosuuttaan. Raaka-aineiden hinnat
ovat pysyneet vakaina.

Toisella vuosineljänneksellä toteutuneet työtaistelutoimenpiteet ja niiden
vaikutukset kesäsesongin tilauksiin voivat heikentää Atria Suomen Q3-kauden
tulosta.


Atria Skandinavia 1.1. - 30.6.2010

Q2/ Q2/ H1/ H1/
Miljoonaa euroa 2010 2009 2010 2009 2009
---------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 99,7 103,3 194,7 202,0 405,2
Liikevoitto 3,3 0,6 4,0 1,9 10,0
Liikevoitto % 3,3 0,6 2,1 0,9 2,5

Atria Skandinavian Q2/2010-kauden liikevaihto jäi 3,5 prosenttia edellisvuoden
vastaavan jakson liikevaihdosta, mikä johtui lähinnä salaatti- ja
voileipäliiketoiminnasta luopumisesta kesäkuussa 2009 sekä vähentyneestä
kuluttajapakatun lihan myynnistä. Toisaalta Ruotsin kruunun vahvistuminen
paransi liikevaihtoa edellisvuoteen verrattuna. Paikallisessa valuutassa
liikevaihto heikkeni 12,7 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Q2/2010-kauden liikevoitto kasvoi selvästi edellisvuodesta. Q2/2009-kauden
liikevoitto sisälsi 2,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja liittyen
salaatti- ja voileipäliiketoiminnan lopettamiseen. Pienentyneestä
myyntivolyymista huolimatta operatiivinen liikevoitto oli edellisvuoden tasolla.

Katsauskaudella Atria Skandinavia ilmoitti yhteensä 1,6 miljoonan euron
investoinnista leivänpäällisten tuotantolinjan automatisointiin Halmstadin
tehtaalla sekä lihavalmiste- ja hampurilaistuotannon automatisointiin
Sköllerstan tehtaalla. Investoinnit toteutetaan vuoden 2010 jälkimmäisellä
puoliskolla, ja vuosittaiset kustannussäästöt ovat 0,9 miljoonaa euroa.
Näiden toimenpiteiden seurauksena Halmstadin tehtaalta arvioidaan vähenevän 6
työpaikkaa ja Sköllerstan tehtaalta 24 työpaikkaa.

Q1/2010-kaudella käynnistetty tehostamisohjelma etenee suunnitellusti.
Tehostamisohjelman seurauksena Atria Skandinavia luopuu kuluttajapakatun lihan
valmistuksesta ja sulkee Årstan tuotantolaitoksen lokakuun loppuun mennessä.

Atria Skandinavian tuotemerkkien markkinaosuudet ovat pysyneet vakaina. Ruotsin
vähittäiskaupan ruokailutuotemarkkinoiden kehitys on ollut heikompaa kuin viime
vuoden vastaavalla jaksolla. Foodservice-markkinan kehitys on ollut negatiivinen
viime vuoteen verrattuna.

Atria Venäjä 1.1. - 30.6.2010

Q2/ Q2/ H1/ H1/
Miljoonaa euroa 2010 2009 2010 2009 2009
---------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 34,4 27,9 63,3 54,4 113,0
Liikevoitto -2,7 -1,9 -4,9 -8,9 -9,8
Liikevoitto % -7,8 -6,8 -7,7 -16,4 -8,7

Atria Venäjän Q2-kauden liikevaihto kasvoi 23 prosenttia edelliseen vuoteen
verrattuna. Kasvu johtui osittain ruplan kurssin vahvistumisesta euroa vastaan
ja osittain lisääntyneestä myynnistä sekä Pietarissa että Moskovassa.
Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia edellisen vuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna.

Q2-kauden liiketulos oli tappiollinen 2,7 miljoonaa euroa(Q2/2009 -1,9
milj.euroa). Tuloskehitys johtuu markkinoiden kysynnän alavireisyydestä,
heikentyneistä marginaaleista ja Gorelovon uuteen tehtaaseen liittyvistä
käynnistyskuluista.

Venäjän vähittäiskaupan taantumasta johtuva lihavalmistetuoteryhmien kysynnän
lasku alkoi viime vuonna. Kysyntä laski volyymissä noin kymmenen prosenttia
vuonna 2009 sekä Pietarissa että Moskovassa. Vuoden 2010 alussa markkinoiden
lasku on ollut edelleen noin 10 prosenttia (Lähde: Business Analytica
1.-4.2010).

Atrian markkinaosuus kasvoi hieman tammi-huhtikuussa 2010 Pietarin alueen
vähittäiskaupassa ja oli noin 20 prosentin tasolla. Myös Moskovassa
markkinaosuus vahvistui ja oli noin 3 prosenttia (Lähde: Business Analytica
1-4.2010).

Uudelleen suljettavien leivänpäällistuotteiden myynti on alkanut Moskovassa.
Tuotteet myydään Campomos tavaramerkillä ja ne vastaavat Pit-Productin
tuotemerkillä jo pitkään, menestyksekkäästi Pietarissa myytäviä
leivänpäällistuotteita.

Uudet, kypsät jauhelihatuotteet (lihapullat, hampurilaispihvit ja kebabit)
lanseerataan Q4/2010 aikana. Kyseessä ovat täysin uudenlaiset tuotteet Venäjän
markkinoilla. Lanseeraus vahvistaa Atria Venäjän asemaa tuoreiden valmisruokien
tekijänä.

Gorelovon uuden tuotantolaitoksen avajaiset pidettiin 20.4.2010 ja tuotteiden
kaupallinen myynti on alkanut. Uuden tehtaan kiinteät kustannukset ovat noin 4
miljoonaa euroa vuodessa.

Atria Venäjän koko vuoden liiketappion ennustetaan kasvavan viime vuodesta.
Negatiivisena jatkunut markkinakehitys ja kiristynyt kilpailutilanne ovat
vaikeuttaneet hinnankorotusten läpivientiä Venäjällä, jolloin kohonneita
raaka-aineiden hintoja ei ole pystytty viemään myyntihintoihin. Tämän vuoden
tulosta rasittavat myös uuden tehtaan kustannukset ja kasvaneet panostukset
markkinointiin. Markkinointikustannusten ennustetaan nousevan noin 3 miljoonalla
eurolla vuonna 2010. Lisäksi Atria Venäjän euromääräistä tappiota kasvattaa
vahvistunut ruplakurssi. Alkuvuoden ruplakurssi euroa vastaan on 10,5 prosenttia
vahvempi kuin keskikurssi vuonna 2009.


Atria Baltia 1.1. - 30.6.2010

Q2/ Q2/ H1/ H1/
Miljoonaa euroa 2010 2009 2010 2009 2009
---------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 9,8 10,5 17,5 19,3 37,5
Liikevoitto -0,8 -1,5 -2,1 -2,5 -12,6
Liikevoitto % -8,2 -14,3 -12,0 -13,0 -33,6

Atrian liikevaihto Virossa oli 6,7 prosenttia pienempi verrattuna edelliseen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Q1/2010-kauteen verrattuna liikevaihto kasvoi
lähes 30 prosenttia, mikä johtuu kuluttajapakatun lihan myynnin kasvusta ja
kesäsesongin myyntivolyymien noususta.

Liiketulos on parantunut edellisvuodesta, mutta on epätyydyttävällä tasolla.
Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa käynnistetyt tehostamisohjelmat ovat
tuoneet kustannussäästöjä. Ahjan tehtaan sulkeminen ja tuotannon keskittäminen
Valgan ja Vastse-Kuusten tehtaille eteni suunnitelmien mukaisesti ja siitä
muodostuvat säästöt vaikuttavat kesäkuusta 2010 lähtien.

Atrian markkinaosuudet Virossa ovat pysyneet vakaina. Leivänpäällisissä
markkinaosuus on noin 18 prosenttia. Grillimakkaroissa markkinaosuus on kasvanut
kesäsesongin aikana (Lähde: AC Nielsen).


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Atria Oyj:n konsernijohdossa toteutetaan seuraavat muutokset. Atria Suomi Oy:n
toimitusjohtaja Juha Gröhn (ETM) siirtyy Atria Skandinavia AB:n
toimitusjohtajaksi 1.9.2010 alkaen. Hän toimii edelleen Atria Oyj:n
varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena sekä vastaa konsernin
alkutuotantoliiketoiminnasta ja lihan hankinnasta. Atria Oyj:n toimitusjohtaja
Matti Tikkakoski (ekon.) nimitetään Atria Suomi Oy:n toimitusjohtajaksi 1.9.2010
alkaen. Hän jatkaa edelleen Atria Oyj:n toimitusjohtajana.

Atria Oyj:n talousjohtaja Tomas Back (KTM) nimitetään Atria Baltian
liiketoiminta-alueen johtajaksi 1.9.2010 alkaen. Hän toimii edelleen myös Atria
Oyj:n talousjohtajana.


Investoinnit

Q2-kauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 11,2 miljoonaa euroa (8,0
milj. euroa) ja alkuvuoden 27,1 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa).

Henkilöstö

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 812 henkilöä (6 546).

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain:

H1/2010 H1/2009
Atria Suomi 2 035 2 277
Atria Skandinavia 1 267 1 575
Atria Venäjä 2 015 2 019
Atria Baltia 495 675

Atria Skandinavian toimitusjohtaja Michael Forsmark siirtyy Atria-konsernista
toisen työnantajan palvelukseen 30.9.2010 mennessä. Lisäksi Atria-konsernin ja
Atria Skandinavian henkilöstöjohtaja Seija Pietilä siirtyy toisen työnantajan
palvelukseen 1.10.2010.


Atria Oyj:n hallinto

Atria Oyj:n hallintoneuvosto on yhtiökokouksen jälkeisessä
järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen uudeksi jäseneksi Maisa
Romanaisen (KTM) erovuorossa olleen Runar Lillandtin tilalle. Hallintoneuvosto
valitsi erovuorossa olleen jäsenen Timo Komulaisen uudelleen.

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Ari Pirkola ja
varapuheenjohtajaksi Seppo Paavola. Hallituksen puheenjohtaja Martti Selin
valittiin uudelleen.

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa
Kaarto, Maisa Romanainen, Harri Sivula ja Matti Tikkakoski.


Rahoitus

Atrian rahoituspolitiikan mukaan konsernin tavoitteena on keskittää rahoitus
emoyhtiö Atria Oyj:hin. Politiikan mukaisesti Atria Scandinavia AB maksoi noin
18 miljoonan euron vasta-arvoisen lainan pois ja Atria Oyj nosti seitsemän
vuoden pituisen 15 miljoonan euron lainan. Käyttämättömien sitovien
luottolimiittien määrä 30.6.2010 oli 104,6 miljoonaa euroa.


Liiketoiminnan lähiajan riskit

Elintarvikealan työtaistelutoimenpiteet Suomessa voivat häiritä myynnin
kehitystä vielä Q3-jaksolla.

Lihavalmistemarkkinoiden alavireisyyden jatkuminen Venäjällä heikentää Atrian
tuotteiden kysyntää Atrian asiakkuuksissa.

Venäjän viranomaisten asettamat suomalaisten elintarvikkeiden vientirajoitukset
eivät merkittävästi vaikuta Atrian liiketoimintaan. Venäjän viennin osuus
Atria-konsernin liikevaihdosta on vähäinen.

Muilta osin Atria-konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut
merkittäviä muutoksia vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin
verrattuna.


Tulevaisuuden näkymät

Elintarvikealan työtaistelutoimenpiteet Suomessa vaikuttivat Atrian toisen
neljänneksen myyntiin ja tulokseen sekä voivat häiritä myynnin kehitystä vielä
Q3-jaksolla. Lihavalmistemarkinoiden alavireisyyden jatkuminen Venäjällä
heikentää Atria Venäjän myyntivolyymien kasvua. Lisäksi yhtiön päätös luopua
kuluttajapakatun lihan valmistamisesta Ruotsissa pienentää toisen vuosipuoliskon
liikevaihtoa. Toisaalta Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun vahvistuminen on
kasvattanut konsernin euromääräistä liikevaihtoa. Näistä syistä johtuen
konsernin vuoden 2010 liikevaihdon ennustetaan pysyvän vuoden 2009 tasolla.

Aikaisemmasta ohjeistuksesta poiketen konsernin vuoden 2010 liikevoiton
ennustetaan jäävän vuoden 2009 liikevoiton tasolle. Liikevoittoennusteen
heikkenemisen pääasiallisena syynä on Atria Venäjän heikentynyt tulosnäkymä
loppuvuodelle. Atria Venäjän koko vuoden liiketappion ennustetaan kasvavan viime
vuodesta. Negatiivisena jatkunut markkinakehitys ja kiristynyt kilpailutilanne
ovat vaikeuttaneet hinnankorotusten läpivientiä Venäjällä, jolloin kohonneita
raaka-aineiden hintoja ei ole pystytty viemään myyntihintoihin. Tämän vuoden
tulosta rasittavat myös uuden tehtaan kustannukset ja kasvaneet panostukset
markkinointiin. Lisäksi Atria Venäjän euromääräistä tappiota kasvattaa
vahvistunut ruplakurssi. Toisella vuosineljänneksellä toteutuneet
työtaistelutoimenpiteet ja niiden vaikutukset kesäsesongin tilauksiin voivat
vielä heikentää Atria Suomen Q3-kauden tulosta.


Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja
myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle
vuodelta 2009.

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö jakaa vuodelta 2009 osinkoa 0,25 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 4.5.2010 ja maksupäivä
11.5.2010.

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT
Juha Wahlroosin.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen valtuuttamiseksi enintään
150 000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemiseen korkeakoulujen, yliopistojen
tai muiden oppilaitosten toimintaan.

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa:

Jäsen Toimikausi päättyy

Juha-Matti Alaranta 2012
Juho Anttikoski 2013
Mika Asunmaa 2013
Lassi-Antti Haarala 2012
Juhani Herrala 2013
Henrik Holm 2012
Veli Hyttinen 2013
Pasi Ingalsuo 2011
Juha Kiviniemi 2011
Veli Koivisto 2011
Teuvo Mutanen 2011
Mika Niku 2012
Seppo Paavola 2012
Heikki Panula 2013
Pekka Parikka 2011
Ari Pirkola 2013
Juho Tervonen 2012
Tomi Toivanen 2012
Timo Tuhkasaari 2011
yhteensä 19 jäsentä.


Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten, varapuheenjohtajan ja
puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 250 euroa/kokous,
työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa,
hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 3000 euroa kuukaudessa ja
varapuheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet ja valtuudet erityisten oikeuksien
antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
enintään 12.800.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen
annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.
Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman
antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.


Omien osakkeiden hankinta ja voimassa olevat valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman
A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön
omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus
valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011
saakka.


Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottamat muutokset yhtiöjärjestykseen.
Yhtiöjärjestyksen 13 § ja 15 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:

13 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä. Kutsu
yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja
pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9)
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää
julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai useammassa
hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla
päättämällään tavalla. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua
yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

15 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.TUNNUSLUVUT

milj. EUR 1-6/10 1-6/09 1-12/09

Oma pääoma/osake, EUR 15,90 14,89 15,39
Korolliset velat 444,1 448,8 425,8

Omavaraisuusaste, % 40,4 38,7 39,7
Velkaantumisaste, % 98,3 106,2 97,5

Nettovelkaantumisaste, % 95,8 100,3 89,4
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 27,1 16,6 33,0

Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 4,4 2,6 2,5

Henkilöstö keskimäärin 5 812 6 546 6 214


Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Atria on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2009 kuitenkin siten, että
konserni on 1.1.2010 alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2009
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet ja uudistetut
standardit, joilla ei ole ollut olennaista vaikutusta katsauskaudella
esitettyihin lukuihin.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja
ne on esitetty vuositilinpäätöksessä 2009. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot
ovat tilintarkastamattomia.


ATRIA OYJ -KONSERNI

KONSERNITASE

Varat

milj. EUR 30.06.10 30.06.09 31.12.09

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 485,9 477,3 469,1
Liikearvo 167,8 152,2 157,8
Muut aineettomat hyödykkeet 73,1 69,1 70,0
Osuudet yhteis- ja
osakkuusyhtiöissä 10,5 6,8 7,4
Muut rahoitusvarat 2,3 2,3 2,3
Lainasaamiset ja
muut saamiset 16,8 13,9 14,5
Laskennalliset verosaamiset 9,0 5,9 6,7
Yhteensä 765,4 727,5 727,8

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 113,3 107,9 115,6
Myyntisaamiset ja
muut saamiset 218,8 219,8 212,6
Rahat ja pankkisaamiset 11,0 24,9 35,3
Yhteensä 343,1 352,6 363,5

Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät 10,3 11,0 10,0

Varat yhteensä 1 118,8 1 091,1 1 101,3


Oma pääoma ja velat

milj. EUR 30.06.10 30.06.09 31.12.09

Oma pääoma 451,9 422,5 436,9

Pitkäaikaiset velat
Korolliset rahoitusvelat 314,1 342,9 318,9
Laskennalliset verovelat 43,8 41,3 41,2
Muut korottomat velat 1,7 0,4 1,3
Yhteensä 359,6 384,6 361,4

Lyhytaikaiset velat
Korolliset rahoitusvelat 129,9 105,8 106,9
Ostovelat ja muut velat 177,4 178,2 196,1
Yhteensä 307,3 284,0 303,0

Velat yhteensä 666,9 668,6 664,4

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 118,8 1 091,1 1 101,3
KONSERNITULOSLASKELMA

milj. EUR 4-6/10 4-6/09 1-6/10 1-6/09 1-12/09

Liikevaihto 317,0 337,4 622,9 648,1 1 316,0

Myytyjä suoritteita
vastaavat kulut -279,0 -294,6 -550,8 -573,5 -1 151,0
Bruttokate 38,0 42,8 72,1 74,6 165,0

Myynnin ja
markkinoinnin kulut -21,7 -20,9 -40,4 -38,0 -77,7
Hallinnon kulut -12,4 -12,0 -24,7 -25,9 -47,7
Liiketoiminnan
muut tuotot 1,4 1,0 2,2 2,0 4,6
Liiketoiminnan
muut kulut -0,6 -3,8 -3,5 -5,9 -16,7
Liikevoitto 4,7 7,1 5,7 6,8 27,5

Rahoitusnetto -1,6 -3,2 -5,0 -8,5 -12,4
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista 0,4 0,5 1,0 0,6 1,4
Voitto ennen veroja 3,5 4,4 1,7 -1,1 16,5

Tuloverot -0,3 -1,8 -0,3 -0,3 -9,1
Tilikauden tulos 3,2 2,6 1,4 -1,4 7,4

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:
Emoyhtiön
omistajille 2,9 2,5 0,9 -1,6 7,0
Määräysvallattomille
omistajille 0,3 0,1 0,5 0,2 0,4
Yhteensä 3,2 2,6 1,4 -1,4 7,4

Laimentamaton
tulos/osake, € 0,10 0,09 0,03 -0,06 0,25

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, € 0,10 0,09 0,03 -0,06 0,25


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA

milj. EUR 4-6/10 4-6/09 1-6/10 1-6/09 1-12/09

Tilikauden tulos 3,2 2,6 1,4 -1,4 7,4

Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen:
Rahavirran suojaus 0,6 0,0 -1,4
Nettosijoituksen suojaus -0,3
Muuntoerot 12,2 4,0 20,7 -4,8 2,5
Tilikauden
laaja tulos 16,0 6,6 22,1 -6,2 8,2

Laajan tuloksen jakaantuminen:
Emoyhtiön
omistajille 15,7 6,5 21,6 -6,4 7,8
Määräysvallattomille
omistajille 0,3 0,1 0,5 0,2 0,4
Yhteensä 16,0 6,6 22,1 -6,2 8,2
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Mää- Oma
räys- pääoma
val- yht.
Osa- Yli- Muut SVOP Omat Muun- Kerty- Yht. latto-
ke- kurs- rahas- *) osak- to- neet mien
pää- si ra- tot keet erot voitto osuus
oma hasto varat

Oma pääoma
1.1.2009 48,1 138,5 0,1 110,3 -0,5 -33,4 170,5 433,5 1,4 434,9

Tilikauden
laaja tulos -4,8 -1,6 -6,4 0,2 -6,2
Osakepalkkiot 0,2 0,2 0,2
Omien osakkeiden
hankinta -0,7 -0,7 -0,7
Osingonjako -5,7 -5,7 -5,7

Oma pääoma
30.6.2009 48,1 138,5 0,1 110,5 -1,2 -38,2 163,2 420,9 1,6 422,5

Oma pääoma
1.1.2010 48,1 138,5 -1,7 110,6 -1,3 -31,0 171,9 435,1 1,8 436,9

Tilikauden
laaja tulos 20,7 0,9 21,6 0,5 22,1
Osingonjako -7,1 -7,1 -7,1

Oma pääoma
30.6.2010 48,1 138,5 -1,7 110,6 -1,3 -10,3 165,7 449,6 2,3 451,9
*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. EUR 1-6/10 1-6/09 1-12/09

Liiketoiminta rahavirta
Liiketoiminnan
rahavirta 20,2 24,9 92,7
Rahoituserät
ja verot -16,6 -15,0 -31,0
Liiketoiminnan raha-
virta yhteensä 3,6 9,9 61,7

Investointien rahavirta
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet -24,1 -15,7 -32,3
Sijoitukset -4,7 -2,2 -1,8
Investointien rahavirta yhteensä -28,8 -17,9 -34,1

Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 29,5 28,4 41,8
Lainojen maksut -22,5 -26,2 -64,8
Osinkojen maksut -7,1 -5,7 -5,7
Omien osakkeiden
hankinta -0,7 -0,7
Rahoituksen rahavirta -0,1 -4,2 -29,4

Rahavarojen muutos -25,3 -12,2 -1,8


TOIMINTASEGMENTIT

milj. EUR 4-6/10 4-6/09 1-6/10 1-6/09 1-12/09

Liikevaihto
Suomi 178,9 201,6 358,0 383,6 781,9
Skandinavia 99,7 103,3 194,7 202,0 405,2
Venäjä 34,4 27,9 63,3 54,4 113,0
Baltia 9,8 10,5 17,5 19,3 37,5
Eliminoinnit -5,8 -5,9 -10,6 -11,2 -21,6
Yhteensä 317,0 337,4 622,9 648,1 1 316,0

Liikevoitto
Suomi 6,0 10,7 10,9 17,8 42,9
Skandinavia 3,3 0,6 4,0 1,9 10,0
Venäjä -2,7 -1,9 -4,9 -8,9 -9,8
Baltia -0,8 -1,5 -2,1 -2,5 -12,6
Kohdistamattomat -1,1 -0,8 -2,2 -1,5 -3,0
Yhteensä 4,7 7,1 5,7 6,8 27,5

ROCE *
Suomi 8,9 % 9,9 % 10,2 %
Skandinavia 4,7 % 1,8 % 4,0 %
Venäjä -3,8 % -9,3 % -6,9 %
Baltia -28,6 % -8,0 % -26,5 %
Konserni 3,0 % 3,1 % 3,1 %

* Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % =
Liikevoitto (12 kk liukuva) / Sitoutunut pääoma
(12 kk liukuva, keskimäärin)*100

Investoinnit
Suomi 4,0 4,0 6,2 6,8 14,2
Skandinavia 2,6 0,8 4,4 2,1 5,3
Venäjä 4,4 2,7 16,2 6,6 11,9
Baltia 0,2 0,5 0,3 1,1 1,6
Yhteensä 11,2 8,0 27,1 16,6 33,0

Poistot
Suomi 7,3 7,6 14,6 15,1 29,7
Skandinavia 2,9 3,1 5,8 5,7 12,0
Venäjä 1,9 1,3 3,6 2,9 6,4
Baltia 0,8 1,0 1,6 1,8 10,5
Yhteensä 12,9 13,0 25,6 25,5 58,6


VASTUUT

milj. EUR 30.6.10 30.6.09 31.12.09

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia
Lainat rahoituslaitoksilta 6,6 5,3 6,0
Eläkelainat 4,6 4,3 4,2
Yhteensä 11,2 9,6 10,2

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset 6,6 6,6 6,7
Yrityskiinnitykset 3,1 5,5 3,1
Yhteensä 9,7 12,1 9,8

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset
Takaukset 0,7 12,8 0,8


ATRIA OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme
www.atriagroup.com

Liitteet:
osavuosikatsaus q2 presentaatio_su.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen