Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 27.10.2010

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010                  


Atria kirjasi arvonalentumistappiota Venäjällä ja heikentää konsernin      
loppuvuoden ennustetta                             


- Kevään työmarkkinariidat painoivat Atria Suomen alkuvuoden liikevaihtoa ja  
-voittoa. Q3/2010-jakson aikana Atria Suomen tuloskehitys oli myönteinen    
- Liharaaka-aineiden hintojen nousu heikensi Atria Venäjän operatiivista tulosta
- Atria kirjasi Q3/2010-jaksolle 10,4 miljoonaa euroa arvonalentumistappiota  
liikearvosta Venäjällä                             
- Atria Skandinavian alkuvuoden kannattavuus on parantunut edellisvuodesta   
- Konsernin koko vuoden 2010 liikevoiton ja -vaihdon arvioidaan jäävän vuoden  
2009 tasosta                                  


Atria-konserni:                                 
                Q3/    Q3/    Q1-Q3/  Q1-Q3/	      
Miljoonaa euroa        2010    2009    2010   2009   2009   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          331,3   327,5   954,2  975,6 1 316,0   
Liikevoitto          -0,4    16,9    5,3   23,6   27,5   
Liikevoitto %         -0,1    5,2    0,6   2,4   2,1   
Voitto ennen veroja      -3,0    14,4    -1,3   13,3   16,5   
Osakekohtainen tulos, EUR   -0,22    0,35   -0,19   0,29   0,25   

Katsaus Q3/2010                                 

Atria konsernin liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta   
jaksosta. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto laski 2,3 prosenttia.      
Liikevaihdon laskun pääasiallisena syynä on Atria Skandinavian pienentynyt   
liikevaihto, mikä selitty lähinnä kuluttajapakatun lihan valmistuksen      
lopettamisella. Atria Suomen liikevaihto ja Atria Venäjän liikevaihto      
paikallisessa valuutassa kasvoivat Q3/2010-jaksolla jonkin verran        
edellisvuodesta.                                

Konsernin Q3/2010 liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa. Atria Venäjän liikearvon 
arvonalentumistestauksen tuloksena yhtiön hallitus päätti, että Atria Venäjä  
kirjaa yhteensä 10,4 miljoonan euron liikearvoon kohdistuvat arvonalennukset.  
Arvonalennuksilla ei ole rahavirtavaikutusta.                  

Atria Venäjän Q3/2010 liiketulos oli -15,4 miljoonaa euroa, joka sisältää    
liikearvonalentumiskirjauksen -10,4 miljoonaa euroa. Venäjän heikkoon      
tuloskehitykseen vaikuttivat myös markkinoiden kysynnän alavireisyys,      
heikentyneet marginaalit, kohonneet markkinointikustannukset ja varsinkin    
liharaaka-aineiden hintojen voimakas nousu.                   

Atria Venäjän liiketulos sisältää myös muita kertaluonteisia eriä liittyen   
Campomos-yrityskauppaan ja kiinteistöön Moskovassa. Yhtiö pääsi sopimukseen   
myyjän kanssa Campomos-yrityskaupan ehdollisesta kauppahinnasta         
Q3/2010-jaksolla. Näiden erien positiivinen nettovaikutus on 1,3 miljoonaa   
euroa.                                     
                                        
Hyvä siipikarjatuotteiden myynti ja kustannustehokkuus nostivat Atria Suomen  
liikevoiton 11,9 miljoonaan euroon. Atria Skandinavian liikevoitto oli 4,3   
miljoonaa euroa ja Atria Baltian liiketappio 0,9 miljoonaa euroa.        

Konsernin nettovelka kasvoi 8,6 miljoonaa euroa, mikä pääosin johtui kasvaneesta
käyttöpääomasta ja vahvistuneesta Ruotsin kruunusta.              


Atria Suomi 1.1. - 30.9.2010                          

                Q3/    Q3/    Q1-Q3/  Q1-Q3/	      
Miljoonaa euroa        2010    2009   2010   2009   2009   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          195,9   190,8   553,9  574,4  781,9   
Liikevoitto          11,9    13,9    22,9   31,7   42,9   
Liikevoitto %          6,1    7,3    4,1   5,5   5,5   


Atria Suomen Q3/2010-jakson liikevaihto oli 2,7 prosenttia viime vuoden     
vastaavan jakson liikevaihtoa parempi. Koko alkuvuoden liikevaihto jäi kuitenkin
edellisvuoden liikevaihdosta kevään työmarkkinariitojen vuoksi. Atria menestyi 
kesäsesongissa erityisen hyvin siipikarjatuoteryhmässä. Hyvä valmistautuminen  
tuoreen siipikarjan markkinadirektiivin muutokseen ja hyvät tuoteuutuudet    
siivittivät Atrian markkinaosuuden ennätyskorkeaksi. Muissa tuoteryhmissä    
palautuminen lakosta normaalitasolle vie pitempään. Food Service -tuotteiden  
markkinat ovat toipumassa taantumasta ja myynti kääntyi katsauskaudella     
parempaan suuntaan.                               

Q3/2010-kauden liikevoitto oli 14,4 prosenttia viime vuoden vastaavan jakson  
liikevoittoa pienempi. Tuotevalikoiman keskihinta on ollut alhaisempi viime   
vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kustannustehokkuus on kuitenkin ollut   
hyvällä tasolla, minkä vuoksi kannattavuus on ollut hyvä.            

Lakon aiheuttama kymmenen päivän tuotantokatkos ruuhkautti sian- ja       
naudanteurastuksen kesällä, ja näiden ruuhkien purkaminen nosti pakkasvarastojen
määrää. Pakkasvarastoja ei ole päästy purkamaan markkinoilla olevan       
ennätyksellisen suuren tuontilihan määrän takia.                

Rehujen jyrkkä hinnannousu katsauskauden loppupuolella on aiheuttanut kovia   
kustannuspaineita lihantuottajille. Rehuviljan hinta on noin 50 prosenttia viime
vuotta korkeammalla.                              


Atria Skandinavia 1.1. - 30.9.2010                       

                Q3/    Q3/    Q1-Q3/  Q1-Q3/	      
Miljoonaa euroa        2010    2009    2010   2009   2009   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          98,9   104,4   293,6  306,4  405,2  
Liikevoitto           4,3    4,7    8,3   6,6   10,0 
Liikevoitto %          4,3    4,5    2,8   2,2   2,5   


Atria Skandinavian Q3/2010-liikevaihto jäi 5,3 prosenttia viime vuoden vastaavan
jakson liikevaihdosta ja paikallisessa valuutassa liikevaihdon lasku oli 12,9  
prosenttia. Liikevaihdon lasku johtuu pääosin kuluttajapakatunlihan valmistuksen
lopettamisesta. Katsauskaudella kuluttajien heikentynyt ostovoima näkyi     
erityisesti vähittäiskaupan ja Food Service -tuotteiden myynnissä.       

Heikentyneestä myynnistä huolimatta Q3/2010-liikevoitto ilman          
kuluttajapakatunlihan lopettamisesta aiheutuneita 0,3 miljoonan euron      
kertaluonteisia kuluja oli 4,6 miljoonaa euroa, joka on viime vuoden vastaavan 
jakson tasolla. Alkuvuoden liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 10,6  
miljoonaa euroa (liikevoitto-% 3,6), joka on viime vuoden vastaavaa jaksoa   
parempi (9,5 miljoonaa euroa, liikevoitto-% 3,1). Tuloskehitykseen on      
vaikuttanut positiivisesti myös kruunun vahvistuminen euroa vastaan.      

Vuoden alussa käynnistetty tehostamisohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.  
Tukholman alueella sijaitseva Tyresön tuotantolaitos on suljettu ja tuotanto on 
siirretty Skenen tehtaalle. Lisäksi herkuttelutuotteiden valmistus Göteborgissa 
on siirretty Skeneen. Göteborgin tehdas on muutettu herkuttelutuotteiden    
jakelukeskukseksi. Kuluttajapakatun lihan valmistus lopetettiin ja Årstan tehdas
suljettiin katsauskauden lopussa.                        

Atria Skandinavian tuotemerkkien markkinaosuudet ovat pysyneet vakaina koko   
alkuvuoden ajan.                                


Atria Venäjä 1.1. - 30.9.2010                          

                Q3/    Q3/    Q1-Q3/  Q1-Q3/	      
Miljoonaa euroa        2010    2009    2010   2009   2009   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          33,7    28,7    97,0   83,1  113,0   
Liikevoitto          -15,4    -0,5   -20,3   -9,4   -9,8   
Liikevoitto %         -45,7    -1,7   -20,9  -11,3   -8,7   


Atria Venäjän Q3/2010-kauden liikevaihto kasvoi 17,4 prosenttia edelliseen   
vuoteen verrattuna, mikä johtui lisäpanostuksista myyntiin sekä Pietarissa että 
Moskovassa. Osittain kasvu johtui ruplakurssin vahvistumisesta euroa vastaan,  
paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia edellisen vuoden   
vastaavaan jaksoon verrattuna.                         

Q3/2010-kauden liiketulos oli tappiollinen 15,4 miljoonaa euroa (Q3/2009 -0,5  
milj. euroa). Atria Venäjä kirjasi katsauskaudella yhteensä 10,4 miljoonaa euron
liikearvoon kohdistuvat arvonalennukset kertaluonteisena eränä. Heikkoon    
tuloskehitykseen vaikuttivat myös markkinoiden kysynnän alavireisyys,      
heikentyneet marginaalit, kohonneet markkinointikustannukset ja varsinkin    
liharaaka-aineiden hintojen voimakas nousu.                   

Atria Venäjän liiketulos sisältää myös muita kertaluonteisia eriä liittyen   
Campomos-yrityskauppaan ja kiinteistöön Moskovassa. Yhtiö pääsi sopimukseen   
myyjän kanssa Campomos-yrityskaupan ehdollisesta kauppahinnasta         
Q3/2010-jaksolla. Näiden erien positiivinen nettovaikutus on 1,3 miljoonaa   
euroa.                                     

Alkuvuonna lihavalmistetuotemarkkinan lasku on ollut noin 10 prosenttia (Lähde: 
Business Analytica).                              

Atrian markkinaosuus arvossa kasvoi tammi-kesäkuussa 2010 Pietarin alueen    
vähittäiskaupassa yli 20 prosentin tasolle. Atria on selkeä markkinajohtaja   
Pietarissa (Lähde: Business Analytica). Myös markkinaosuus Moskovassa vahvistui 
ja oli noin 4 prosenttia (Lähde: Atrian oma arvio). Vuoden 2009 aikana aloitetut
Campomos-tuotteisiin liittyvät markkinointi- ja myyntipanostukset ovat jatkuneet
suunnitelmien mukaan. Markkinointikustannusten nousu vuositasolla on noin 3   
miljoonaa euroa vuoteen 2009 verrattuna, painottuen kahdelle viimeiselle    
kvartaalille.                                  

Liharaaka-aineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti Q3/2010-jakson aikana ja  
nousun arvioidaan jatkuvan koko loppuvuoden ajan. Raaka-aineiden hintojen nousu 
pyritään siirtämään lopputuotteiden hintoihin, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti
loppuvuoden liikevaihdon kehitykseen.                      
Atria Baltia 1.1. - 30.9.2010                          

                Q3/    Q3/    Q1-Q3/  Q1-Q3/	      
Miljoonaa euroa        2010    2009    2010   2009   2009   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto           8,7    9,3    26,2   28,6   37,5   
Liikevoitto          -0,9    -0,9    -3,0   -3,4  -12,6   
Liikevoitto %         -10,3    -9,7   -11,5  -11,9  -33,6   

Atria Baltian liikevaihto Q3/2010-jaksolla laski hieman edellisvuoden tasosta. 
Vuoden alusta Atrian liikevaihto on pienentynyt 8,4 prosenttia. Atrialle    
tärkeiden tuoteryhmien kokonaismarkkinat Virossa ovat edelleen laskeneet    
alkuvuonna. Leivänpäällisten kokonaismarkkinat Virossa ovat pienentyneet arvossa
noin 7 prosenttia alkuvuoden aikana. Ruokamakkaroissa markkinat ovat taantuneet 
11 prosenttia (Lähde: AC Nielsen). Atrian alkuvuoden markkinaosuus Virossa   
leivänpäällisissä on pysynyt 18 prosentin tasolla. Grillimakkaroissa Atria on  
Viron markkinaykkönen yli 30 prosentin markkinaosuudella (Lähde: AC Nielsen).  
Atrian kuluttajapakatun lihan myynti on kasvanut voimakkaasti alkuvuoden aikana.
Liikevaihdon kehitykseen vaikutti myös yhtiön päätös karsia huonosti kannattavia
tuotteita valikoimistaan.                            

Atria Baltian liiketulos Q3/2010-jaksolla pysyi viime vuoden tasolla. Ahjan   
tehtaan sulkeminen alkuvuonna sekä muut tehostamistoimenpiteet ovat parantaneet 
yhtiön kustannusrakennetta.                           

Rehun hinnan nousu Virossa nostaa Atria Baltian sianlihatuotannon kustannuksia 
loppuvuonna.                                  


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Katsauskauden jälkeen Atria tiedotti strategiansa uudistamisesta ja siihen   
liittyvistä muutoksista johto-organisaatiossa. Tärkeimpinä tavoitteina ovat   
kansainvälisten toimintojen kannattavuuden merkittävä parannus, markkina-aseman 
vahvistaminen ja orgaaninen kasvu. Atria Oyj on määritellyt uudistetussa    
strategiassaan, että Atrian pitkän tähtäimen kilpailuetu rakennetaan      
tuotejohtajuuden varaan. Tuotejohtajuus sisältää pitkäjänteistä tuotemerkkien  
vahvistamista sekä panostamista tuotekehitykseen ja kuluttajatuntemuksen    
lisäämiseen. Erityisenä painopisteenä ovat sekä leivänpäällis- että Atria    
Concept -liiketoiminnat.                            

1.10.2010 alkaen toteutettiin muutoksia konsernin johtoryhmän jäsenten     
toimenkuvissa. Uudessa organisaatiossa konsernitason toiminnot ja niiden    
vastuuhenkilöt ovat:                              
                                        
- Liharaaka-aineen ostot ja Atria Concept, johtaja Juha Gröhn          
- Laatu, tuoteturvallisuus ja vastuullisuus, johtaja Merja Leino        
- Tuotejohtajuus, johtaja Jarmo Lindholm                    
- Strategiaprosessi, johtaja Pasi Luostarinen                  
- Alkutuotanto, johtaja Juha Ruohola                      
- Ostotoiminta, ohjaus, logistiikka ja tietohallinto, johtaja Jukka Mäntykivi  
- Talous & hallinto, johtaja Tomas Back                     

Tuotejohtajuus ja Strategiaprosessi ovat uusia konsernitoimintoja.       
Tuotejohtajuus sisältää brandien hallinnan, tuotekehityksen ja         
tuoteryhmähallinnan toiminnot konsernissa. Strategiaprosessista vastaava johtaja
vastaa strategiaprosessien läpiviennistä ja seurannasta konsernissa.      
                                        
Atria julkaisi lokakuussa Atrian Kädenjälki-ohjelman. Tämän ohjelman puitteissa 
Atria jatkaa yli 100-vuotisen vastuullisen toimintansa kehittämistä.      
Vastuulliset toimintatavat ja niiden läpinäkyvyys ovat koko elintarvikealan   
keskeinen kehittämisen painopiste. Panostamalla entistä johdonmukaisemmin    
vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen Atria pyrkii turvaamaan nykyiset ja 
tulevaisuuden toimintaedellytyksensä. Lisätietoja Atrian Kädenjälki-ohjelmasta 
www.atriagroup.com sivustolla.                         

Konsernin henkilöstöjohtajaksi nimitettiin 15.11.2010 alkaen KTM Kirsi Matero. 
Hän on aiemmin työskennellyt Pfizer Oy:n henkilöstöjohtajana. Hän on Atria Oyj:n
johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtaja Matti Tikkakoskelle.       

                                        
Investoinnit                                  

Q3/2010-kauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 7,1 miljoonaa euroa (5,0
milj. euroa) ja alkuvuoden 34,2 miljoonaa euroa (21,6 milj. euroa).       

Henkilöstö                                   

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 811 henkilöä (5840). 

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain:                      
                                        
            Q1-Q3/2010  Q1-Q3/2009                 
Atria Suomi       2 093    2 243                   
Atria Skandinavia    1 214    1 445                   
Atria Venäjä      2 025    1 992                   
Atria Baltia       479     633                   

Atria Oyj:n konsernijohdossa toteutettiin 1.9.2010 alkaen seuraavat muutokset. 
Atria Suomi Oy:n toimitusjohtaja Juha Gröhn (ETM) siirtyi Atria Skandinavia AB:n
                                        
toimitusjohtajaksi. Hän toimii edelleen Atria Oyj:n varatoimitusjohtajana ja  
toimitusjohtajan sijaisena ja vastaa konsernin lihan hankinnasta.        

Atria Oyj:n toimitusjohtaja Matti Tikkakoski (ekon.) nimitettiin Atria Suomi  
Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän toimii edelleen Atria Oyj:n toimitusjohtajana.   

Atria Oyj:n talousjohtaja Tomas Back (KTM) nimitettiin Atria Baltian      
liiketoiminta-alueen johtajaksi. Hän toimii edelleen myös Atria         
Oyj:n talousjohtajana.                             


Atria Oyj:n hallinto                              

Atria Oyj:n hallitus on seuraava: hallituksen puheenjohtaja           
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa  
Kaarto, Maisa Romanainen, Harri Sivula ja Matti Tikkakoski.           

Rahoitus                                    

Atria Oyj jälleenrahoitti Q3/2010-kauden aikana neljä yhteensä 190 miljoonan  
euron suuruista luottolimiittiä kolmella uudella luottolimiitillä, joiden määrä 
on yhteensä 150 miljoonaa euroa. Uusien sitovien luottolimiittien maturiteetit 
ovat viisi vuotta (100 milj. euroa) ja seitsemän vuotta (50 milj. euroa). Näiden
lisäksi nostettiin 14 miljoonan euron TyEl-laina, jonka maturiteetti on     
kahdeksan vuotta. Edellä mainitut järjestelyt pidentävät lainasalkun      
keskimaturiteettia ja vähentävät lainasalkun jälleenrahoitusriskiä. Atria teki 
katsauskauden aikana myös uuden koronvaihtosopimuksen. Konsernin lainasalkun  
kiinteäkorkoinen osa on näiden järjestelyjen jälkeen 39 prosenttia.       


Liiketoiminnan lähiajan riskit                         

Lihavalmistemarkkinoiden alavireisyyden jatkuminen Venäjällä heikentää Atrian  
tuotteiden kysyntää Atrian asiakkuuksissa. Lisäksi liharaaka-aineiden hintojen 
voimakas nousu Venäjällä heikentää yhtiön tulosnäkymiä loppuvuonna.       

Rehuviljojen hinnan nousu nostaa lihatuotannon kustannuksia, mikä voi heikentää 
yhtiön tuloskehitystä.                             

Venäjän viranomaisten asettamat suomalaisten elintarvikkeiden vientirajoitukset 
eivät merkittävästi vaikuta Atrian liiketoimintaan. Venäjän viennin osuus    
Atria-konsernin liikevaihdosta on vähäinen.                   

Muilta osin Atria-konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin    
verrattuna.                                   


Tulevaisuuden näkymät                              

Aikaisemmasta ohjeistuksesta poiketen konsernin vuoden 2010 liikevoiton     
ennustetaan jäävän vuoden 2009 liikevoiton tasosta. Lisäksi aikaisemmasta    
ohjeistuksesta poiketen konsernin vuoden 2010 liikevaihdon ennustetaan jäävän  
jonkin verran vuoden 2009 tasosta. Aiemmin Atria on arvioinut koko konsernin  
liikevoiton ja -vaihdon vuodelle 2010 olevan edellisvuoden tasolla.       

Lihavalmistemarkkinoiden alavireisyyden jatkuminen Venäjällä heikentää Atria  
Venäjän myyntivolyymien kasvua. Liharaaka-aineiden hinnat Venäjällä ovat    
nousseet elo-syyskuussa merkittävästi ja hintojen nousun arvioidaan jatkuvan  
voimakkaana koko loppuvuoden ajan. Raaka-aineiden hintojen nousu pyritään    
siirtämään lopputuotteiden hintoihin, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti     
Q4/2010-jakson liikevaihdon kehitykseen. Lisäksi yhtiön päätös luopua      
kuluttajapakatun lihan valmistamisesta Ruotsissa pienentää Q4/2010-jakson    
liikevaihtoa. Toisaalta Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun vahvistuminen on   
kasvattanut konsernin euromääräistä liikevaihtoa.                

Liikevoittoennusteen heikkenemisen pääasiallisena syynä ovat Atria Venäjän   
liikearvon arvonalentumistappio ja heikentynyt tulosnäkymä loppuvuodelle. Atria 
Venäjän koko vuoden liiketappion ennustetaan kasvavan merkittävästi viime    
vuodesta. Vaikean markkinatilanteen lisäksi tämän vuoden tulosta Venäjällä   
rasittavat myös uuden tehtaan kustannukset ja kasvaneet panostukset       
markkinointiin. Lisäksi Atria Venäjän euromääräistä tappiota kasvattaa     
vahvistunut ruplakurssi.                            


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet ja valtuudet erityisten oikeuksien  
antamisesta                                   

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä   
enintään 12.800.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen  
annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.   
Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön      
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai  
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin     
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                      

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä    
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin  
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,   
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää   
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon     
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden       
enimmäismäärästä.                                

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman   
antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen      
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.            


Omien osakkeiden hankinta ja voimassa olevat valtuutukset            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman   
A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan  
pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain     
määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön  
omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa    
yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,  
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön    
pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä 
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.                        

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa     
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä   
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX   
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus     
valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.  

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman   
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan  
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011  
saakka.                                     


TUNNUSLUVUT                                   

Milj. EUR                      30.9.10  30.9.09  31.12.09
Oma pääoma/osake, EUR                 15,41   15,38   15,39
Korolliset velat                   449,2   441,1   425,8
Omavaraisuusaste, %                  40,1   39,9    39,7
Velkaantumisaste, %                  102,4   101,1    97,5
Nettovelkaantumisaste, %               100,7   95,4    89,4
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin         34,2   21,6    33,0
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %          3,6    2,2    2,5
Henkilöstö keskimäärin                5 811   6 313   6 214
                                        


Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet                     

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti. Atria on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja  
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2009 kuitenkin siten, että  
konserni on 1.1.2010 alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2009   
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet ja uudistetut      
standardit, joilla ei ole ollut olennaista vaikutusta katsauskaudella      
esitettyihin lukuihin.                             

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja      
ne on esitetty vuositilinpäätöksessä 2009. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot 
ovat tilintarkastamattomia.                           ATRIA OYJ -KONSERNI                               

KONSERNITASE                                  

Varat                                      

milj. EUR                       30.9.10 30.9.09 31.12.09

Pitkäaikaiset varat                               
 Aineelliset käyttöomaisuus-                          
 hyödykkeet                       471,4  473,9  469,1
 Liikearvo                        160,4  158,8  157,8
 Muut aineettomat hyödykkeet               74,2   70,9   70,0
 Osuudet yhteis- ja                               
 osakkuusyhtiöissä                    10,8   6,9   7,4
 Muut rahoitusvarat                    2,3   2,3   2,3
 Lainasaamiset ja muut saamiset              16,7   13,9   14,5
 Laskennalliset verosaamiset                9,8   5,6   6,7
Yhteensä                         745,6  732,3  727,8

Lyhytaikaiset varat                               
 Vaihto-omaisuus                     118,6  114,6  115,6
 Myyntisaamiset ja                               
 muut saamiset                      214,4  212,8  212,6
 Rahat ja pankkisaamiset                  7,5   24,5   35,3
Yhteensä                         340,5  351,9  363,5

Myytävänä olevat pitkäaikaiset                         
omaisuuserät                        9,1   11,0   10,0

Varat yhteensä                     1 095,2 1 095,2 1 101,3


Oma pääoma ja velat                               

milj. EUR                       30.9.10 30.9.09 31.12.09

Oma pääoma                        438,6  436,7  436,9

Pitkäaikaiset velat                               
 Korolliset rahoitusvelat                330,2  314,0  318,9
 Laskennalliset verovelat                 43,8   41,5   41,2
 Muut korottomat velat                   2,9   0,5   1,3
Yhteensä                         376,9  356,0  361,4

Lyhytaikaiset velat                               
 Korolliset rahoitusvelat                119,0  127,1  106,9
 Ostovelat ja muut velat                 160,7  175,4  196,1
Yhteensä                         279,7  302,5  303,0

Velat yhteensä                      656,6  658,5  664,4

Oma pääoma ja velat yhteensä              1 095,2 1 095,2 1 101,3


KONSERNITULOSLASKELMA                              

milj. EUR               7-9/10  7-9/09  1-9/10  1-9/09 1-12/09

Liikevaihto              331,3  327,5  954,2  975,6 1 316,0

Myytyjä suoritteita                               
vastaavat kulut            -290,0  -280,4  -840,8  -854,0 -1 151,0
Bruttokate               41,3   47,1  113,4  121,6  165,0

Myynnin ja                                   
markkinoinnin kulut          -21,6  -18,4  -61,9  -56,5  -77,7
Hallinnon kulut            -11,0  -10,4  -35,7  -35,5  -47,7
Liiketoiminnan                                 
muut tuotot               4,1   1,0   6,3   3,0   4,6
Liiketoiminnan                                 
muut kulut               -13,2   -2,4  -16,8   -9,0  -16,7
Liikevoitto               -0,4   16,9   5,3   23,6   27,5

Rahoitusnetto              -2,9   -2,8   -7,9  -11,2  -12,4
Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksista                0,3   0,3   1,3   0,9   1,4
Voitto ennen veroja           -3,0   14,4   -1,3   13,3   16,5

Tuloverot                -2,8   -4,3   -3,1   -4,5   -9,1
Tilikauden tulos            -5,8   10,1   -4,4   8,8   7,4

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:                       
Emoyhtiön                                    
omistajille               -6,3   9,8   -5,4   8,2   7,0
Määräysvallattomille                              
omistajille               0,5   0,3   1,0   0,6   0,4
Yhteensä                -5,8   10,1   -4,4   8,8   7,4

Laimentamaton                                  
tulos/osake, €             -0,22   0,35  -0,19   0,29   0,25

Laimennusvaikutuksella oikaistu                         
tulos/osake, €             -0,22   0,35  -0,19   0,29   0,25


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                           

milj. EUR               7-9/10  7-9/09  1-9/10  1-9/09 1-12/09

Tilikauden tulos            -5,8   10,1   -4,4   8,8   7,4
                                        

Muut laajan tuloksen erät                            
verojen jälkeen:                                
Myytävissä olevat                                
rahoitusvarat                  -0,1       -0,1     
Rahavirran suojaus            0,4        0,4       -1,4
Nettosijoituksen suojaus                          -0,3
Muuntoerot               -7,9   4,2   12,8   -0,7   2,5

Tilikauden laaja tulos         -13,3   14,2   8,8   8,0   8,2

Laajan tuloksen jakaantuminen:                         
Emoyhtiön                                    
omistajille              -14,0   13,9   7,6   7,4   7,8
Määräysvallattomille                              
omistajille               0,7   0,3   1,2   0,6   0,4
Yhteensä                -13,3   14,2   8,8   8,0   8,2


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

milj. EUR    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Mää-  Oma  
                                  räys- pääoma
                                  val-  yht. 
        Osa- Yli-  Muut  SVOP Omat Muun- Kerty- Yht. latto-    
        ke-  kurs- rahas-  *) osak- to-  neet     mien     
        pää- si ra- tot     keet erot voitto    osuus    
        oma  hasto              varat           

Oma pääoma                                   
1.1.2009     48,1 138,5  0,1 110,3 -0,5 -33,5  170,5 433,5  1,4 434,9

Tilikauden                                   
laaja tulos          -0,1       -0,7   8,2  7,4  0,6  8,0
Osakepalkkiot             0,2            0,2     0,2
Omien osakkeiden                                
hankinta                  -0,7        -0,7     -0,7
Osingonjako                       -5,7 -5,7     -5,7

Oma pääoma                                   
30.9.2009     48,1 138,5  0,0 110,5 -1,2 -34,2  173,0 434,7  2,0 436,7

Oma pääoma                                   
1.1.2010     48,1 138,5 -1,7 110,6 -1,3 -31,0  171,9 435,1  1,8 436,9

Tilikauden                                   
laaja tulos           0,4       12,6  -5,4  7,6  1,2  8,8
Osingonjako                       -7,1 -7,1     -7,1

Oma pääoma                                   
30.9.2010     48,1 138,5 -1,3 110,6 -1,3 -18,4  159,4 435,6  3,0 438,6

*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

milj. EUR                        1-9/10  1-9/09 1-12/09

Liiketoiminta rahavirta                             
 Liiketoiminnan rahavirta                 31,4   50,3   92,7
 Rahoituserät ja verot                  -26,9  -27,4  -31,0
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä             4,5   22,9   61,7

Investointien rahavirta                             
 Aineelliset ja aineettomat                           
 hyödykkeet                       -29,7  -20,2  -32,3
 Sijoitukset                       -5,1   -1,6   -1,8
Investointien rahavirta yhteensä             -34,8  -21,8  -34,1

Rahoituksen rahavirta                              
 Lainojen nostot                     40,8   30,4   41,8
 Lainojen maksut                     -32,2  -37,8  -64,8
 Osinkojen maksut                     -7,1   -5,7   -5,7
 Omien osakkeiden hankinta                     -0,7   -0,7
Rahoituksen rahavirta                   1,5  -13,8  -29,4

Rahavarojen muutos                    -28,8  -12,7   -1,8


TOIMINTASEGMENTIT                                

milj. EUR               7-9/10  7-9/09  1-9/10  1-9/09 1-12/09

Liikevaihto                                   
 Suomi                 195,9  190,8  553,9  574,4  781,9
 Skandinavia              98,9  104,4  293,6  306,4  405,2
 Venäjä                 33,7   28,7   97,0   83,1  113,0
 Baltia                 8,7   9,3   26,2   28,6   37,5
 Eliminoinnit              -5,9   -5,7  -16,5  -16,9  -21,6
Yhteensä                331,3  327,5  954,2  975,6 1 316,0

Liikevoitto                                   
 Suomi                 11,9   13,9   22,9   31,7   42,9
 Skandinavia               4,3   4,7   8,3   6,6   10,0
 Venäjä                -15,4   -0,5  -20,3   -9,4   -9,8
 Baltia                 -0,9   -0,9   -3,0   -3,4  -12,6
 Kohdistamattomat            -0,3   -0,3   -2,6   -1,9   -3,0
Yhteensä                -0,4   16,9   5,3   23,6   27,5

ROCE *                                     
 Suomi                          8,6 %  10,1 %  10,2 %
 Skandinavia                       4,5 %  2,1 %  4,0 %
 Venäjä                        -12,8 % -10,0 %  -6,9 %
 Baltia                        -30,3 %  -8,1 % -26,5 %
 Konserni                        1,0 %  5,8 %  3,1 %

* Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % =                     
 Liikevoitto (12 kk liukuva) / Sitoutunut pääoma                
 (12 kk liukuva, keskimäärin)*100                       

Investoinnit                                  
 Suomi                  2,8   3,2   9,1   10,1   14,2
 Skandinavia               1,9   0,9   6,3   2,9   5,3
 Venäjä                 2,3   0,8   18,4   7,4   11,9
 Baltia                 0,1   0,1   0,4   1,2   1,6
Yhteensä                 7,1   5,0   34,2   21,6   33,0

Poistot                                     
 Suomi                  7,3   7,3   22,0   22,4   29,7
 Skandinavia               3,0   2,8   8,8   8,5   12,0
 Venäjä                 12,6   1,7   16,2   4,6   6,4
 Baltia                 0,7   0,6   2,2   2,4   10,5
Yhteensä                23,6   12,4   49,2   37,9   58,6


VASTUUT                                     

milj. EUR                       30.9.10 30.9.09 31.12.09

Velat, joiden vakuudeksi on annettu                       
kiinnityksiä tai muita vakuuksia                        
 Lainat rahoituslaitoksilta                5,8   6,1   6,0
 Eläkelainat                        4,8   4,2   4,2
Yhteensä                         10,6   10,3   10,2

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja                     
muut vakuudet                                  
 Kiinteistökiinnitykset                  6,6   7,0   6,7
 Yrityskiinnitykset                    3,9   5,6   3,1
Yhteensä                         10,5   12,6   9,8

Taseeseen sisältymättömät vastuu-                        
sitoumukset                                   
 Takaukset                         0,7   7,9   0,8


ARVONALENTUMISTESTAUS: ATRIA VENÄJÄ	

Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu  
käyttöarvolaskelmiin. Näissä laskelmissa käytetään johdon hyväksymiin      
budjetteihin ja muihin suunnitelmiin perustuvia, ennen veroja määritettyjä   
rahavirtaennusteita viideltä vuodelta. Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua	  
toteutuvat rahavirrat ekstrapoloidaan käyttäen alla esitettyjä kasvuvauhteja.  
Käytettävä kasvuvauhti ei ylitä rahavirtaa tuottavan yksikön toimialan     
keskimääräistä pitkän aikavälin kasvuvauhtia.		                 
		                                 
Atrian arvonalentumistestauksessa käyttämien rahavirtaennusteiden tärkeimmät 
olettamukset ovat liikevaihdon kasvu sekä pitkän aikavälin           
liikevoitto-marginaali. Käytetyt kasvu- ja kannattavuusolettamukset perustuvat 
yhtiön lähivuosien liikevaihdon kasvuprosentteihin sekä kannattavuustasoihin. 	 
		                                       
Keskeiset oletukset: Atria Venäjä     2010   2009            
		                                       
Pitkän aikavälin kasvuvauhti        5,0 %   5,0 %           
Ennen veroja määritelty diskonttauskorko  9,9 %  10,0 %           
		                                       
Liharaaka-aineiden hinnat Venäjällä ovat nousseet elo-syyskuussa merkittävästi. 
Hintojen nousun arvioidaan jatkuvan voimakkaana koko loppuvuoden ajan, mikä   
edelleen heikentää Atria Venäjän tulosnäkymiä. Liharaaka-aineen hintojen    
voimakkaan nousun, markkinoiden kysynnän laskun ja heikentyneiden marginaalien 
seurauksena tehty liikearvon arvonalentumistestaus johti Atria Venäjän     
liikearvon 10,4 miljoonan euron alaskirjaukseen.	                


KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT                            
                                        

              Kauden keskikurssit:    Kauden päätöskurssit:  

              1-9/10  1-9/09 1-12/09  30.9.10 30.9.09 31.12.09

SEK            9,6015 10,6622 10,5875   9,1421 10,2320 10,2520
DKK            7,4456  7,4473  7,4461   7,4519  7,4443  7,4418
RUR            39,7927 44,6069 44,3005  41,6923 43,9800 43,1540
EEK            15,6466 15,6466 15,6466  15,6466 15,6466 15,6466
LTL            3,4528  3,4528  3,4528   3,4528  3,4528  3,4528
PLN            4,0036  4,4082  4,3469   3,9847  4,2295  4,1045
NOK            7,9953  8,7852  8,6892   7,9680  8,4600  8,3000ATRIA OYJ                                    
Hallitus                                    

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.        

JAKELU                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atriagroup.com                               

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme     
www.atriagroup.com
osavuosikatsaus q3 presentaatio_su.ppt

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen