Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 23.6.2011

Henkilövalintoja Atria Oyj:n hallituksessa

Atria Oyj:n hallintoneuvosto on yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen erovuorossa oleva jäsenen Martti Selinin uudelleen. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Ari Pirkola ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Paavola. Hallituksen puheenjohtaja Martti Selin ja hallituksen varapuheenjohtaja Timo Komulainen valittiin uudelleen.

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto, Maisa Romanainen ja Harri Sivula.

Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan, siten että kokouskorvaus on 300 euroa/kokous ja työajanmenetyskorvaus 300 euroa/kokous- ja toimituspäivä. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4.400 euroa/kk, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 2.200 euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkio on 1.700 euroa/kk.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen