Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 26.7.2012

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

 

  Q2 Q2 H1 H1  
Milj. € 2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto 333,3 333,6 641,8 637,6 1301,9
Liikevoitto 5,7 -0,9 5,8 -5,2 8,0
Liikevoitto % 1,7 -0,3 0,9 -0,8 0,6
Voitto ennen veroja 2,8 -4,4 -0,2 -10,9 -4,7
Osakekohtainen tulos, € 0,05 -0,15 -0,14 -0,34 -0,24
Kertaluonteiset erät* 0,0 0,6 0,0 0,1 -2,2

*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin


Katsaus 1.4. – 30.6.2012

Atria-konsernin
huhti-kesäkuun liikevaihto oli 333,3 miljoonaa euroa (333,6 milj. euroa), ja se laski -0,3 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto parani edellisvuodesta 6,6 miljoonaa euroa ja oli 5,7 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa). Vertailujaksoon sisältyy nettomäärältään 0,6 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja.

Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 204,6 miljoonaa euroa (203,0 milj. euroa), jossa oli kasvua 1,6 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 7,8 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa) oli 5,2 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. Liikevoiton kasvu johtui vertailujaksoa paremmasta myynnin rakenteesta, toteutuneista tehostamistoimenpiteistä ja korkeammista myyntihinnoista.

Atria Skandinavian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 95,0 miljoonaa euroa (95,8 milj. euroa), jossa oli laskua 0,8 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 1,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Raaka-ainekustannusten nousu painoi liikevoiton 1,8 miljoonaan euroon (2,7 milj. euroa), joka oli 0,9 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi.

Atria Venäjän huhti-kesäkuun liikevaihto oli 31,3 miljoonaa euroa (32,5 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -2,0 miljoona euroa (-5,6 milj. euroa), joka oli 3,6 miljoona euroa viime vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Liiketulos parani toteutettujen tehostamistoimien ja myyntihintojen noston seurauksena.

Atria Baltian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 9,1 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). Liiketulos -0,4 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa) oli 0,6 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Vertailujaksoon sisältyy 0,6 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto.

Katsauskauden aikana Atria uudisti strategiansa. Uudessa strategiassa keskitytään ydinliiketoimintojen vahvistamiseen ja kannattavuuden parantamiseen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tavoitteena on parantaa Atrian asemaa erityisesti leivänpäällisissä ja muissa lihavalmisteissa kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tämä edellyttää tuoteryhmäjohtamisen uudistamista, tuottavuuden parantamista ja asiakasyhteistyön syventämistä koko konsernissa.

Atria Baltian toimitusjohtajaksi ja Atria Oyj:n johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Olle Horm. Hän aloittaa tehtävässään 15.8.2012 mennessä ja raportoi Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhnille. Atria Baltian nykyinen toimitusjohtaja Rauno Väisänen palaa Atria Suomen palvelukseen.

Katsaus 1.1. – 30.6.2012

Atria-konsernin
tammi-kesäkuun liikevaihto oli 641,8 miljoonaa euroa (637,6 milj. euroa), ja se kasvoi 4,2 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto parani edellisvuodesta 11,0 miljoonaa euroa ja oli 5,8 miljoonaa euroa (-5,2 milj. euroa). Vertailujaksoon sisältyy nettomäärältään 0,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja.

Atria Suomen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 393,0 miljoonaa euroa (389,3 milj. euroa), jossa oli kasvua 3,7 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 13,0 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa) oli 9,8 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. Liikevoiton kasvu johtui vertailujaksoa paremmasta myynnin rakenteesta, toteutuneista tehostamistoimenpiteistä ja korkeammista myyntihinnoista.

Atria Skandinavian tammi-kesäkuun liikevaihto oli 184,5 miljoonaa euroa (183,6 milj. euroa), jossa oli kasvua 0,9 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Raaka-ainekustannusten nousu painoi liikevoiton 1,9 miljoonaan euroon (5,0 milj. euroa), joka oli 3,1 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi.

Atria Venäjän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 59,6 miljoonaa euroa (60,8 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 3,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -5,3 miljoona euroa (-11,1 milj. euroa), joka oli 5,8 miljoona euroa viime vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Liiketulos parani toteutettujen tehostamistoimien, hinnankorotusten ja tuotevalikoiman selkiyttämisen seurauksena.

Atria Baltian tammi-kesäkuun liikevaihto oli 17,0 miljoonaa euroa (17,3 milj. euroa), jossa oli laskua 0,3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos -0,9 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa) oli 0,9 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Vertailujaksoon sisältyy 0,9 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto. Liiketuloksen hidas kehitys johtui kohonneista raaka-aineiden hinnoista, joita ei saatu täysimääräisesti vietyä myyntihintoihin.

Investointien kasvusta johtuen konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli -9,6 miljoonaa euroa (-8,7 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 419,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua vuoden vaihteeseen 17,0 miljoonaa euroa.

Katsauskaudella käynnistettiin toimenpideohjelma Atria Skandinavian lihavalmistetuotannon kannattavuuden parantamiseksi.  Atria investoi uuteen tuotantolaitteistoon Malmön tehtaalla noin 4,7 miljoonaa euroa. Kinkkutuotteiden valmistus ja leivänpäällisten viipalointi siirretään Halmstadin tehtaalta Malmön tehtaalle. Halmstadin tehdas suljetaan tuotannon siirron jälkeen. Ohjelmasta arvioidaan syntyvän noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöt alkavat toteutua vuoden 2012 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen.

Tuotannollisen tehokkuuden parantamiseksi Atria Venäjä on käynnistänyt katsauskaudella toimenpideohjelman Pietarin Sinyavinon ja Gorelovon tehtailla. Toimenpiteistä arvioidaan syntyvän noin kahden miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta lähtien. Lihavalmistetuotanto on nyt keskitetty Sinyavinon ja Gorelovon tehtaisiin.

Atria Oyj:n hallitus päätti lakkauttaa konsernin avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustin-järjestelmän ja korvata sen uudella pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmällä. Osakepalkkiojärjestelmä ei ole enää käytössä vuonna 2012.

 

 

Tunnusluvut        
milj. EUR 30.6.12 30.6.11   31.12.11
         
Oma pääoma/osake, EUR 14,59 15,02   14,81
Korolliset velat 425,1 432,7   409,4
Omavaraisuusaste, % 39,1 40,0   39,5
Velkaantumisaste, % 102,3 101,3   97,1
Nettovelkaantumisaste, % 101,0 99,3   95,5
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 25,7 24,4   47,0
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 4,0 3,8   3,6
Henkilöstö keskimäärin 5 038 5 642   5 467

 
Tulevaisuuden näkymät


Konsernin liikevoitto vuonna 2011 oli 8,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 liikevoiton ennustetaan olevan oleellisesti tätä suurempi. Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2012 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684224.


Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 26.7.2012 klo 10.00 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Hallitus


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Atria Oyj_osavuosikatsaus Q2_2012.pdf Osavuosikatsaus_esitys Q2_2012 [Yhteensopivuustila].pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen