Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 25.7.2013

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2013: Atrian liikevaihto ja liikevoitto jatkoivat kasvua

1.1. – 30.6.2013

- Konsernin liikevoitto oli 10,9 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa)
- Konsernin liikevaihto oli 692,0 miljoonaa euroa (641,8 milj. euroa)
- Atria Suomen liikevoitto oli 14,1 miljoonaa euroa (13,0 milj. euroa)
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa)
- Atria Venäjän liiketulos oli -2,8 miljoonaa euroa (-5,3 milj. euroa)
- Atria Baltian liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa)
- Konsernin omavaraisuusaste oli 40,6 prosenttia  (31.12.2012: 41,5 %)

1.4. – 30.6.2013
- Konsernin Q2/2013 –kauden liikevaihto oli 363,6 miljoonaa euroa (333,3 milj.
euroa) ja liikevoitto oli 7,7 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa)
- Atria Suomen liikevaihto oli 230,9 miljoonaa euroa (204,6 milj. euroa), joka on 26,3 miljoonaa euroa vertailujakson liikevaihtoa parempi
- Atria Venäjän liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (-2,0 milj. euroa), joka on 2,4 miljoona euroa vertailujakson liiketulosta parempi

Q2

Q2

H1

H1

Milj. EUR

2013

2012

2013

2012

2012

Liikevaihto

363,6

333,3

692,0

641,8

1343,6

Liikevoitto

7,7

5,7

10,9

5,8

30,2

Liikevoitto %

2,1

1,7

1,6

0,9

2,2

Voitto ennen veroja

4,1

2,8

4,8

-0,2

18,9

Osakekohtainen tulos, EUR

0,10

0,05

0,06

-0,14

0,35

Kertaluonteiset erät*

0,0

0,0

1,1

0,0

-0,5*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin

Katsaus 1.4. – 30.6.2013

Atria-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 363,6 miljoonaa euroa (333,3 milj. euroa), ja se kasvoi 30,3 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Liikevoitto parani edellisvuodesta 2,0 miljoonaa euroa ja oli 7,7 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa).

Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 230,9 miljoonaa euroa (204,6 milj. euroa), jossa oli kasvua 26,3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 7,4 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa) oli 0,4 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Liikevaihto ja markkinaosuudet vahvistuivat katsauskaudella merkittävästi. Liikevoiton kasvua painoi kansainvälisen lihamarkkinatilanteen heikkenemisestä johtuva vientihintojen lasku.

Atria Skandinavian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 98,1 miljoonaa euroa (95,0 milj. euroa), joka oli 3,1 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,8 milj.
euroa). Ruotsalaisen liharaaka-aineen korkeina pysyneet hinnat ja lisääntyneet markkinointipanostukset painoivat liikevoiton kehitystä.

Atria Venäjän huhti-kesäkuun liikevaihto oli 31,5 miljoonaa euroa (31,3 milj. euroa).
Paikallisessa valuutassa liikevaihto nousi 3,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 0,4 miljoona euroa (-2,0 milj.
euroa), joka oli 2,4 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Tehostamistoimenpiteet paransivat teollisen toiminnan tulosta.
Alkutuotannon heikko kannattavuus painoi edelleen huhti-kesäkuun tulosta.

Atria Baltian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 9,3 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa).
Liiketulos 0,0 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa) oli 0,4 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi.

Katsaus 1.1. – 30.6.2013

Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 692,0 miljoonaa euroa (641,8 milj. euroa), ja se kasvoi 50,2 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Liikevoitto parani edellisvuodesta 5,1 miljoonaa euroa ja oli 10,9 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto, joka johtuu arvonalentumistappioiden peruuttamisesta myytävänä olleesta kiinteistöstä Forssassa.

Atria laski maaliskuussa liikkeeseen 50 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. Saadut varat käytetään jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Laina-aika on viisi vuotta ja lainalle maksetaan 4,375 prosentin kuponkikorkoa.
Joukkovelkakirjat ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli -1,0 miljoonaa euroa (-9,6 milj. euroa) ja nettovelka oli 364,4 miljoonaa euroa (419,8 milj. euroa).

Atria Suomen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 436,0 miljoonaa euroa (393,0 milj. euroa), jossa oli kasvua 43,0 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 14,1 miljoonaa euroa (13,0 milj. euroa) oli 1,1 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. Liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto, joka johtuu arvonalentumistappioiden peruuttamisesta myytävänä olleesta kiinteistöstä Forssassa. Liikevoiton kasvua painoivat korkea kotimaisen liharaaka-aineen hinta ja kansainvälisen lihamarkkinatilanteen heikkenemisestä johtuva vientihintojen lasku.

Atria Skandinavian tammi-kesäkuun liikevaihto oli 192,3 miljoonaa euroa (184,5 milj. euroa), jossa oli kasvua 7,8 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,9 milj.
euroa).  Kallis liharaaka-aine ja lisääntyneet markkinointipanostukset painoivat liikevoiton kehitystä.

Atria Venäjän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 58,9 miljoonaa euroa (59,6 milj. euroa).
Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli
-2,8 miljoonaa euroa (-5,3 milj. euroa), joka oli 2,5 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Teollisen toiminnan tulos parani merkittävästi ja käynnistetyt tehostamistoimenpiteet tuottivat suunniteltua tulosta. Viime vuoden lopulla alkanut alkutuotannon kannattavuuden heikentyminen painoi tammi-kesäkuun tulosta.

Atria Baltian tammi-kesäkuun liikevaihto oli 16,6 miljoonaa euroa (17,0 milj. euroa), jossa oli laskua 0,4 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos -0,4 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa) oli 0,5 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi.Tunnusluvut

milj. EUR

30.6.13

30.6.12

31.12.12

Oma pääoma/osake, EUR

14,78

14,59

15,15

Korolliset velat

382,6

425,1

370,5

Omavaraisuusaste, %

40,6

39,1

41,5

Velkaantumisaste, %

90,8

102,3

85,9

Nettovelkaantumisaste, %

86,5

101,0

84,3

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin

20,7

25,7

56,2

Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %

3,0

4,0

4,2

Henkilöstö keskimäärin

4 749

5 038

4 898
Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2012 oli 30,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 liikevoiton ennustetaan olevan tätä suurempi. Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2013 tämän pörssitiedotteen liitteenä.
Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 25.7.2013 klo 9.30 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki.
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Hallitus


wkr0006.pdf httpsresources.mynewsdesk.comimageuploadgxrfhxam0gda0llgphyo.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen