Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 01.11.2013

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013


ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

Atrian Venäjän järjestelyt painoivat tulosta


1.1. – 30.9.2013
- Atria Venäjä luopuu sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista ja kirjasi tästä johtuen 23,0 miljoonan euron arvonalentumiset
- Venäjän liiketoiminnoista tehtyjen kertaluonteisten kulukirjausten vuoksi Atria alensi liikevoittoennustettaan
- Konsernin liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (22,4 milj. euroa), liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 24,4 miljoonaa euroa (22,4 milj. euroa)
- Konsernin liikevaihto oli 1 050,4 miljoonaa euroa (982,9 milj. euroa)
- Atria Suomen liikevaihto kasvoi 62,7 miljoonaa euroa ja oli 660,8 miljoonaa euroa (598,1 milj. euroa)
- Atria Suomen liikevoitto oli 23,8 miljoonaa euroa (25,5 milj. euroa), liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 22,7 miljoonaa euroa (25,5 milj. euroa)
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa), liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,4 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa)
- Atria Venäjän liiketulos oli -19,1 miljoonaa euroa (-4,7 milj. euroa), liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -3,7 miljoonaa euroa (-4,7 milj. euroa)
- Atria Baltian liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (-1,3 milj. euroa)
- Konsernin omavaraisuusaste oli 40,9 prosenttia (31.12.2012: 41,5 %)

1.7. – 30.9.2013
- Atria Venäjä luopuu sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista ja kirjasi tästä johtuen 23,0 miljoonan euron arvonalentumiset
- Venäjän liiketoiminnoista tehtyjen kertaluonteisten kulukirjausten vuoksi Atria alensi liikevoittoennustettaan
- Konsernin liikevaihto oli 358,4 miljoonaa euroa (341,1 milj. euroa) ja liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 14,6 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa)
- Atria Suomen liikevaihto kasvoi 19,7 miljoonaa euroa ja oli 224,8 miljoonaa euroa (205,1 milj. euroa)
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 5,6 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa)
- Atria Venäjän liiketappio oli -16,4 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Liiketappio ilman kertaluonteisia kuluja oli -0,9 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa)
- Atria Baltian liiketulos oli positiivinen 0,3 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa)

 
  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2013 2012 2013 2012 2012
Liikevaihto 358,4 341,1 1 050,4 982,9 1 343,6
Liikevoitto -1,8 16,6 9,1 22,4 30,2
Liikevoitto % -0,5 4,9 0,9 2,3 2,2
Voitto ennen veroja -5,0 13,1 -0,2 12,9 18,9
Osakekohtainen tulos, € -0,54 0,31 -0,48 0,17 0,35
Kertaluonteiset erät* -16,3 0,0 -15,2 0,0 -0,5

 

*Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon


Katsaus 1.7. – 30.9.2013

Atria-konsernin
heinä-syyskuun liikevaihto oli 358,4 miljoonaa euroa (341,1 milj. euroa), ja se kasvoi 17,3 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Katsauskaudella Atria kirjasi Venäjän liiketoiminnoista kertaluonteisia kuluja yhteensä 23,0 miljoonaa euroa, josta liikevoittoon kohdistui 15,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Skandinavian liiketoiminnoista kirjattiin 0,9 miljoonan euron arvon alentuminen myytävänä olevasta kiinteistöstä. Konsernin liiketulos heikkeni edellisvuodesta 18,4 miljoonaa euroa ja oli -1,8 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja laski hieman ja oli 14,6 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa).

Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 224,8 miljoonaa euroa (205,1 milj. euroa), jossa oli kasvua 19,7 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 9,8 miljoonaa euroa (12,5 milj. euroa) oli 2,7 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella kaikissa myyntikanavissa. Liikevoittoa painoivat vuosineljänneksen lopulla entisestään kiristynyt hintakilpailu vähittäiskaupan tuotteissa, alhaiset vientihinnat sekä korkeat liharaaka-aineiden hinnat.

Atria Skandinavian heinä-syyskuun liikevaihto oli 99,7 miljoonaa euroa (100,1 milj. euroa), joka oli 0,4 miljoonaa euroa vertailujaksoa pienempi. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto oli 2,8 prosenttia edellisvuotta suurempi. Liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy 0,9 miljoonan euron kertaluonteinen kulu, joka johtuu myytävänä olevan kiinteistön arvon alentumisesta. Myönteinen tuloskehitys johtuu paremmasta myynnin rakenteesta ja vakaina pysyneistä raaka-aineiden hinnoista.

Atria Venäjän heinä-syyskuun liikevaihto oli 32,0 miljoonaa euroa (33,9 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa liikevaihto nousi 2,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -16,4 miljoona euroa (0,6 milj. euroa). Kertaluonteisia arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 23,0 miljoonaa euroa, josta liiketulokseen kohdistui 15,4 miljoonaa euroa. Arvonalentumiskirjauksista käyttöomaisuuteen kohdistui 14,3 miljoonaa euroa, laskennallisiin verosaamisiin 7,6 miljoonaa euroa ja muihin varoihin 1,1 miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli -0,9 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Alkutuotannon heikko kannattavuus painoi heinä-syyskuun tuloksen ilman kertaluonteisia kuluja tappiolliseksi. Kannattamattomasta alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista luopumisen seurauksena arvioidaan syntyvän jatkossa noin 6 miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö vuoteen 2013 verrattuna. Säästöt toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2015 alusta alkaen.

Atria Baltian heinä-syyskuun liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa). Toiminnan tehostamisen ansiosta liikevoitto parani 0,7 miljoonaa euroa ja oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa).


Katsaus 1.1. – 30.9.2013

Atria-konsernin
tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 050,4 miljoonaa euroa (982,9 milj. euroa), ja se kasvoi 67,5 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Katsauskaudella Atria kirjasi Venäjän liiketoiminnoista kertaluonteisia kuluja yhteensä 23,0 miljoonaa euroa, josta liikevoittoon kohdistui 15,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Skandinavian liiketoiminnoista kirjattiin 0,9 miljoonan euron arvon alentuminen myytävänä olevasta kiinteistöstä. Suomessa kirjattiin 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto, joka johtuu arvonalentumistappioiden peruuttamisesta myytävänä olleesta kiinteistöstä. Konsernin liikevoitto heikkeni edellisvuodesta 13,3 miljoonaa euroa ja oli 9,1 miljoonaa euroa (22,4 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 24,4 miljoonaa euroa (22,4 milj. euroa).

Atria laski maaliskuussa liikkeeseen 50 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. Saadut varat käytettiin jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Laina-aika on viisi vuotta ja lainalle maksetaan 4,375 prosentin kuponkikorkoa. Joukkovelkakirjat ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli 20,7 miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa) ja nettovelka oli 343,8 miljoonaa euroa (417,8 milj. euroa).

Atria Suomen tammi-syyskuun liikevaihto oli 660,8 miljoonaa euroa (598,1 milj. euroa), jossa oli kasvua 62,7 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 23,8 miljoonaa euroa (25,5 milj. euroa) oli 1,7 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto, joka johtuu arvonalentumistappioiden peruuttamisesta myytävänä olleesta kiinteistöstä Forssassa. Liikevoittoa painoivat katsauskauden lopulla kiristynyt hintakilpailu, korkea kotimaisen liharaaka-aineen hinta ja alhaisena pysyneet vientihinnat.

Atria Skandinavian tammi-syyskuun liikevaihto oli 292,0 miljoonaa euroa (284,6 milj. euroa), jossa oli kasvua 7,4 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy 0,9 miljoonan euron kertaluonteinen kulu, joka johtuu myytävänä olevan kiinteistön arvon alentumisesta. Myönteinen liikevoiton kehitys johtui vakaampina pysyneistä raaka-aineiden hinnoista ja paremmasta myynnin rakenteesta.

Atria Venäjän tammi-syyskuun liikevaihto oli 90,8 miljoonaa euroa (93,5 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -19,1 miljoona euroa (-4,7 milj. euroa). Kertaluonteisia arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 23,0 miljoonaa euroa, josta liiketulokseen kohdistui 15,4 miljoonaa euroa. Arvonalentumiskirjauksista käyttöomaisuuteen kohdistui 14,3 miljoonaa euroa, laskennallisiin verosaamisiin 7,6 miljoonaa euroa ja muihin varoihin 1,1 miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli -3,7 miljoonaa euroa (-4,7 milj. euroa). Teollisen toiminnan tulos parani tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Alkutuotannon heikko kannattavuus painoi tuloksen ilman kertaluonteisia kuluja tappiolliseksi. Kannattamattomasta alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista luopumisen seurauksena arvioidaan syntyvän jatkossa noin 6 miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö vuoteen 2013 verrattuna. Säästöt toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2015 alusta alkaen.

Atria Baltian tammi-syyskuun liikevaihto oli 25,0 miljoonaa euroa (25,4 milj. euroa), jossa oli laskua 0,4 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos -0,1 miljoonaa euroa (-1,3 milj. euroa) oli 1,2 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi.

Tunnusluvut      
milj. EUR 30.9.13 30.9.12 31.12.12
       
Oma pääoma/osake, EUR 14,26 15,07 15,15
Korolliset velat 361,0 425,8 370,5
Omavaraisuusaste, % 40,9 39,4 41,5
Velkaantumisaste, % 88,7 99,2 85,9
Nettovelkaantumisaste, % 84,5 97,4 84,3
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 29,2 41,2 56,2
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,8 4,2 4,2
Henkilöstö keskimäärin 4 688 4 927 4 898

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Atria ilmoitti 21.10.2013 luopuvansa kannattamattomasta sianlihan alkutuotannosta Venäjällä. Lisäksi Moskovassa sijaitseva teollinen tuotanto ja oma logistiikkayksikkö lopetetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Pizzan tuotanto siirretään Gorelovon tehtaalle Pietariin, jonne tehdään 4,6 miljoonan euron investoinnit. Myynti Moskovassa jatkuu edelleen Campomos-tuotemerkillä. Liiketoimintojen lopettamisesta aiheutuvat arvonalentumiset kirjattiin Q3/2013-kaudelle. Arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 23,0 miljoonaa euroa, josta liikevoittoon kohdistuu 15,4 miljoonaa euroa. Lisäksi toimintojen lopettamiseen liittyvänä kuluvarauksena kirjataan 2,0 miljoonaa euroa, joka kohdistuu Q4/2013-kaudelle.

Venäjän liiketoiminnoista tehtyjen kertaluontoisten kulukirjausten vuoksi Atria ilmoitti 21.10.2013 alentavansa liikevoittoennustettaan. Yhtiö arvioi koko vuoden 2013 liikevoiton olevan edellisvuoden 30,2 miljoonan euron liikevoittoa heikompi. Yhtiön liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan suurempi kuin 30,2 miljoonaa euroa. Atrian aikaisemman liikevoittoennusteen mukaan konsernin vuoden 2013 liikevoiton ennustettiin olevan suurempi kuin 30,2 miljoonaa euroa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi 28.10.2013 päätöksensä aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Atria Oyj ostaa Saarioinen Oy:n lihanhankinta-, teurastus- ja lihanleikkuutoiminnat.

Tulevaisuuden näkymät


Konsernin liikevoitto vuonna 2012 oli 30,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 liikevoiton ennustetaan olevan tätä heikompi. Yhtiön liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan suurempi kuin 30,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 30.9.2013 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.


Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen
1.11.2013 klo 9.30 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Hallitus


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

 

Atria Oyj_Q3_2013_esitys.pdf Atria Oyj_osavuosikatsaus Q3_2013.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen