Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 30.10.2014

CORRECTION: Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014

Korjaus Atria Oyj:n osavuosikatsaukseen 1.1. - 30.9.2014 kohtaan Tunnusluvut, Korolliset velat 30.9.2014. Ohessa korjattu pörssitiedote.

 

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

Atria-konsernin kolmannen neljänneksen tulos kehittyi myönteisesti vaikeassa markkinatilanteessa

1.7. – 30.9.2014
- Konsernin liikevaihto oli 364,4 miljoonaa euroa (358,4 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 16,2 miljoonaa euroa (-1,8 milj. euroa*).
- Atria Suomen liikevaihto oli 238,5 miljoonaa euroa (224,8 milj. euroa).
- Atria Suomen liikevoitto oli 11,8 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa).
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 5,9 miljoonaa euroa (4,7 milj. euroa).
- Atria Venäjän liiketulos oli -1,5 miljoonaa euroa (-16,4 milj. euroa).
- Atria Baltian liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa).


1.1. – 30.9.2014
- Konsernin liikevaihto oli 1 062,7 miljoonaa euroa (1 050,4 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 22,0 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa).
- Atria Suomen liikevaihto oli 701,9 miljoonaa euroa (660,8 milj. euroa).
- Atria Suomen liikevoitto oli 18,0 miljoonaa euroa (23,8 milj. euroa).
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa).
- Atria Venäjän liiketulos oli -4,8 miljoonaa euroa (-19,1 milj. euroa).
- Atria Baltian liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa).
- Konsernin omavaraisuusaste oli 42,1 prosenttia (31.12.2013: 42,2 %).
- Atria alensi liikevoittoennustettaan huhtikuussa: yhtiö arvioi koko vuoden 2014 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan edellisvuoden 37,0 miljoonan euron liikevoittoa selvästi pienempi.

 

 

  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2014 2013 2014 2013 2013
Liikevaihto 364,4 358,4 1 062,7 1 050,4 1 411,0
Liikevoitto 16,2 -1,8 22,0 9,1 19,7
Liikevoitto % 4,4 -0,5 2,1 0,9 1,4
Voitto ennen veroja 13,6 -5,0 17,7 -0,2 6,9
Osakekohtainen tulos, € 0,35 -0,54 0,45 -0,48 -0,15
Kertaluonteiset erät* 0,6 -16,3 -0,6 -15,2 -17,3

 


*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon

Katsaus 1.7. – 30.9.2014

Atria-konsernin
heinä-syyskuun liikevaihto oli 364,4 miljoonaa euroa (358,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 6,0 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Konsernin liikevoitto oli 16,2 miljoonaa euroa (-1,8 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 15,6 miljoonaa euroa (14,5 milj. euroa).

Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 238,5 miljoonaa euroa (224,8 milj. euroa), jossa oli kasvua 13,7 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen liittämisestä Atriaan ja lisääntyneestä siipikarjanrehumyynnistä. Grillaussesongin myynti onnistui hyvin kireästä hintakilpailusta huolimatta. Liikevoitto 11,8 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) oli 2,0 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. Liikevoitto sisältää 0,6 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnistä. Liikevoittoa kasvatti parempi kustannustehokkuus.


Atria Skandinavian heinä-syyskuun liikevaihto oli 93,3 miljoonaa euroa (99,7 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laski 2,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kehitystä on painanut kokonaismarkkinan nihkeä kasvu ja kaupan omien tuotemerkkien vahvistunut markkina-asema. Liikevoitto oli 5,9 miljoonaa euroa (4,7 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtuu paremmasta kustannustehokkuudesta ja vakaina pysyneistä raaka-aineiden hinnoista.

Atria Venäjän heinä-syyskuun liikevaihto oli 29,2 miljoonaa euroa (32,0 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisella valuuttakurssilla kasvoi 0,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vertailukelpoisen liikevaihdon heikon kasvun syynä on kuluttajien ostovoiman ja vähittäiskaupan myynnin heikentyminen sekä alkutuotantoliiketoiminnasta luopuminen viime vuoden lopulla. Inflaatio on tällä hetkellä elintarvikkeissa noin 10 prosenttia (Lähde: Rosstat Oct 2014). Liiketulos oli -1,5 miljoona euroa (-16,4 milj. euroa). Vertailujakson liiketulokseen sisältyy 15,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja. Liharaaka-aineiden hinnat nousivat edelleen heinä-syyskuun aikana. Kustannusten nousua ei pystytty viemään täysimääräisesti myyntihintoihin.

Atria Baltian heinä-syyskuun liikevaihto oli 9,0 miljoonaa euroa (8,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Grillaussesongilla omien tuotemerkkien myynti onnistui myönteisesti. Kireä hintakilpailu painoi liikevoiton kehitystä.

Katsaus 1.1. – 30.9.2014

Atria-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 062,7 miljoonaa euroa (1 050,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 12,3 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 22,0 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 22,6 miljoonaa euroa (24,4 miljoonaa euroa).

Atria alensi liikevoittoennustettaan huhtikuussa. Yhtiö arvioi vuoden 2014 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan edellisvuoden 37,0 miljoonan euron liikevoittoa selvästi pienempi. Aiemmin julkistetun liikevoittoennusteen mukaan konsernin liikevoiton vuonna 2014 arvioitiin olevan suurempi kuin 37,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Liikevoittoennusteen alentamisen syynä on vaikea lihamarkkinatilanne sekä Suomessa että Venäjällä.


Atrian osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tammi-syyskuun tuloksista oli 5,4 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). Atrian yhteisyritys Lihateollisuuden Tutkimuskeskus LTK Osuuskunta myi tytäryhtiönsä Maustepalvelu Oy:n. LTK kirjasi kaupasta myyntivoittoa, joka kasvatti Atrian osuutta LTK:n nettovarallisuudesta.

Atria osti Saarioinen Oy:n naudan, sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnot. Yrityskaupan kohteena olevat liiketoiminnot liitettiin Atriaan 1.2.2014 lähtien. Kauppahinta oli 29,2 miljoonaa euroa. Lisäksi tuottajasaamisista maksettiin 4,2 miljoonaa euroa.

Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 55,3 miljoonaa euroa (29,2 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) katsauskaudella oli -5,4 miljoonaa euroa (20,7 milj. euroa) ja nettovelka oli 311,5 miljoonaa euroa (31.12.2013: 305,9 milj. euroa).

Atria Suomen tammi-syyskuun liikevaihto oli 701,9 miljoonaa euroa (660,8 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtuu Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen liittämisestä Atriaan helmikuun alusta lähtien ja vuoden alusta käynnistyneestä siipikarjanrehumyynnistä. Tammi-syyskuun liikevoitto 18,0 miljoonaa euroa (23,8 milj. euroa) oli 5,8 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Liikevoitto sisältää 0,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyvät Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen haltuunottoon sekä 0,6 miljoonan euron myyntivoiton kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnistä. Vertailujakson liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto. Kireä hintakilpailu on painanut liikevoiton kehitystä koko katsauskauden ajan. Syynä kiristyneeseen hintakilpailuun on kuluttajien ostovoiman heikentyminen ja Venäjän lihantuontikiellosta johtuva lihan ylitarjonta EU:n lihamarkkinassa. Liharaaka-aineen hinta on laskenut vertailujaksoon verrattuna. Atria on panostanut merkittävästi Atria-tuotemerkin markkinointiin.

Atria Skandinavian tammi-syyskuun liikevaihto oli 277,0 miljoonaa euroa (292,0 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laski 1,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kehitystä on painanut kokonaismarkkinan nihkeä kasvu ja kaupan omien tuotemerkkien vahvistunut markkina-asema. Tammi-syyskuun liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa). Tuloskehitys on ollut myönteistä, mikä johtuu vakaammista raaka-aineiden hinnoista ja parantuneesta kustannustehokkuudesta.


Atria Venäjän tammi-syyskuun liikevaihto oli 76,5 miljoonaa euroa (90,8 milj. euroa), jossa oli laskua 14,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto vertailukelpoisella valuuttakurssilla laski 2,9 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vertailukelpoisen liikevaihdon laskun syynä oli alkutuotannosta luopuminen viime vuoden lopulla sekä kuluttajien ostovoiman ja vähittäiskaupan myynnin heikentyminen. Tammi-syyskuun liiketulos oli -4,8 miljoonaa euroa (-19,1 milj. euroa). Vertailukauden liiketulos sisältää 15,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja. Tuotannon kustannustehokkuus on parantunut edellisvuodesta. Liiketuloksen heikkeneminen johtuu voimakkaasti nousseista liharaaka-aineen hinnoista, joita ei ole pystytty täysimääräisesti viemään myyntihintoihin.

Atria Baltian tammi-syyskuun liikevaihto oli 26,0 miljoonaa euroa (25,0 milj. euroa). Tammi-syyskuun liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa). Kesäkuussa Atria myi Vilnassa Liettuassa sijaitsevan tehdaskiinteistön, josta muodostui 0,4 miljoonan euron kertaluonteinen myyntitappio. Myönteiseen tuloskehitykseen vaikutti tuotannon parempi kustannustehokkuus ja myynnin rakenne.

 

 

Tunnusluvut      
milj. EUR 30.9.14 30.9.13 31.12.13
       
Oma pääoma/osake, EUR 14,38 14,26 14,45
Korolliset velat 314,9 361,0 334,7
Omavaraisuusaste, % 42,1 40,9 42,2
Velkaantumisaste, % 76,8 88,7 81,3
Nettovelkaantumisaste, % 75,9 84,5 74,3
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 55,3 29,2 41,1
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 5,2 2,8 2,9
Henkilöstö keskimäärin 4 773 4 688 4 669

 


Liiketoiminnan lähiajan riskit

Venäjän liiketoimintaympäristöön liittyvät lähiajan riskit ovat kasvaneet aiempaa suuremmiksi. Eläintautiriski on kasvanut Virossa villisiassa todetun afrikkalaisen sikaruton takia. Muuten Atria-konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2013 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin verrattuna.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiö arvioi koko vuoden 2014 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan edellisvuoden 37,0 miljoonan euron liikevoittoa selvästi pienempi. Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.

Julkistamismenettely
Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 30.9.2014 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen
Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 30.10.2014 klo 9.15 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.ATRIA OYJ
Hallitus


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Korjattu_Atria Oyj_osavuosikatsaus Q3_2014.pdf Korjattu_Atria Oyj_Q3_2014_esitys.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen