Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 29.10.2015

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2015


ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2015

Atria-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto edellisvuoden tasolla

Heinä-syyskuu 2015
- Konsernin liikevaihto laski 7,5 prosenttia 337,1 miljoonaan euroon (364,4 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasku oli 4,6 prosenttia.
- Konsernin liikevoitto oli 15,1 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa) eli 4,5 prosenttia (4,4 %) liikevaihdosta. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia tuottoja yhteensä 0,6 milj. euroa.
- Nurmon sikaleikkaamon investointi etenee suunnitelmien mukaisesti.
- Atria Suomi parantaa Sahalahden broileriyksikön tuottavuutta.
- Atria tehostaa myynnin, markkinoinnin ja logistiikan toimintoja Ruotsissa.
- Nettovelka pieneni ja nettovelkaantumisaste oli 55,8 prosenttia (31.12.2014: 61,8 %).


Tammi-syyskuu 2015

- Konsernin liikevaihto laski 6,9 prosenttia 989,2 miljoonaan euroon (1 062,7 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasku oli 4,3 prosenttia.
- Konsernin liikevoitto oli 24,2 miljoonaa euroa (22,0 milj. euroa) eli 2,4 prosenttia (2,1 %) liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä +1,9 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa).
- Atria käynnisti 36 miljoonan euron investoinnin Suomessa Nurmon sikaleikkaamon uudistamiseksi.
- Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynti Arlalle Ruotsissa toteutui huhtikuussa.
- Atria
osti toukokuussa luomuleivänpäällisiä valmistavan Aalbaek Specialiteterin liiketoiminnan Tanskassa.
- Campofarmin sikalakiinteistöt Venäjällä myytiin kesäkuussa.

 
  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2015 2014 2015 2014 2014
Konserni
   Liikevaihto

337,1

364,4

989,2

1 062,7

1 426,1
   Liikevoitto 15,1 16,2 24,2 22,0 40,6
   Liikevoitto- % 4,5 % 4,4 % 2,4 % 2,1 % 2,8 %
   Tulos ennen veroja 13,0 13,6 17,3 17,7 34,0
   Osakekohtainen tulos, € 0,27 0,35 0,38 0,45 0,93
   Kertaluonteiset erät* -       0,6 1,9 -0,6 1,0
 
Liikevaihto segmenteittäin
         
    Atria Suomi 235,1 238,5 681,0 701,9 945,5
    Atria Skandinavia 81,3 93,3 246,7 277,0 371,9
    Atria Venäjä 19,1 29,2 56,5 76,5 98,8
    Atria Baltia 8,4 9,0 24,9 26,0 34,5
  Liikevoitto segmenteittäin          
    Atria Suomi 9,5 11,8 16,1 18,0 33,6
    Atria Skandinavia 5,2 5,9 9,6 10,2 14,9
    Atria Venäjä 0,5 -1,5 0,2 -4,8 -5,7
    Atria Baltia 0,0 0,1 0,1 -0,2 -0,0
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin          Heinä-syyskuu 2015

Atria-konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 337,1 miljoonaa euroa (364,4 milj. euroa). Liikevaihto laski 27,3 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynti ja ruplan arvon heikkeneminen. Lisäksi grillaussesongin normaalia heikompi myynti ja kaupan kireä kilpailutilanne painoivat liikevaihtoa. Liikevoitto oli 15,1 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla 15,1 miljoonaa euroa (15,6 milj. euroa).

Syyskuun alussa Atria Suomi käynnisti kehittämishankkeen broilerituotannon tuottavuuden parantamiseksi Atrian Sahalahden tehtaalla. Hankkeessa selvitetään Atrian nykyisten toimintojen päällekkäisyydet ja Sahalahden tuotantolaitoksen kehittämiskohteet. Atrian arvion mukaan päällekkäisyyksien poistamisella ja tuottavuuden parantamisella saavutetaan noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2016 toisesta neljänneksestä lähtien.

Syyskuussa Atria Skandinavia käynnisti toimintojensa uudelleenjärjestelyn Ruotsissa. Uudelleenjärjestelyt koskevat myyntiä, markkinointia ja logistiikkatoimintoja. Atrian arvion mukaan toimintojen uudelleenjärjestelyillä ja tuottavuuden parantamisella saavutetaan noin 1,8 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2016 alusta lähtien.

Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 235,1 miljoonaa euroa (238,5 milj. euroa), jossa oli laskua 3,4 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 9,5 miljoonaa euroa (11,8 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 0,6 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja. Liikevaihdon ja kannattavuuden lasku johtui heikentyneestä kuluttajakysynnästä ja kiristyneen kilpailutilanteen aiheuttamasta myyntihintojen laskusta. Grillaustuotteiden myynti oli heikompaa kuin edellisvuonna. Atria Suomen kustannustehokkuus on hyvällä tasolla.

Atria Skandinavian heinä-syyskuun liikevaihto oli 81,3 miljoonaa euroa (93,3 milj. euroa) ja liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa). Liikevaihdon ja liikevoiton pienentyminen johtui Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnistä. Aalbaek Specialiteterin liiketoimintojen liittäminen Atriaan on edennyt hyvin.

Atria Venäjän heinä-syyskuun liikevaihto oli 19,1 miljoonaa euroa (29,2 milj. euroa). Euromääräisen liikevaihdon lasku johtui pääosin ruplan arvon laskusta. Liikevaihto paikallisessa valuutassa laski 4,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä johtui kulutuksen siirtymisestä edullisempiin tuotteisiin. Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa). Liikevoittoa paransivat tehdyt hinnankorotukset, kannattamattomien tuotteiden karsinta, onnistunut kesäsesonki Sibylla-liiketoiminnassa ja yleisen kustannustehokkuuden parantuminen.

Atria Baltian heinä-syyskuun liikevaihto oli 8,4 miljoonaa euroa (9,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Grillattavien tuotteiden myynti oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä johtui kylmästä ja sateisesta säästä. Afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi viranomaiset ovat asettaneet alueellisia vienti- ja myyntikieltoja. Tämä on vaikeuttanut paikallisen lihan käyttöä ja heikentänyt kannattavuutta.


Tammi-syyskuu 2015

Atria-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 989,2 miljoonaa euroa (1 062,7 milj. euroa). Liikevaihto laski 73,5 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnistä ja ruplan arvon heikentymisestä vertailukauteen nähden. Lisäksi grillattavien tuotteiden normaalia heikompi myynti ja kaupan kireä kilpailutilanne painoivat liikevaihtoa. Liikevoitto oli 24,2 miljoonaa euroa (22,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy +1,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-0,6 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 22,3 miljoonaa euroa (22,6 milj. euroa).

Vuoden alussa Atria Suomi käynnisti Nurmon sikaleikkaamon rakentamiseen ja uudistamiseen liittyvän noin 36 miljoonan euron investoinnin. Nurmon nykyisen sikaleikkaamon yhteyteen rakennetaan uutta tuotantotilaa ja olemassa olevia tuotantotiloja uudistetaan ja automatisoidaan viimeisintä tuotantotekniikkaa hyödyntäen. Investoinnin myötä Atrian sikaleikkaamon tuottavuus ja kannattavuus paranevat merkittävästi. Investoinnin arvioidaan tuovan noin 8 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt leikkaamon toimintaan.

Ruotsin kilpailuvirasto (KKV) hyväksyi 11.3.2015 antamallaan päätöksellä Atria Skandinavian Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnin Arlalle. Kauppahinta oli 29,3 miljoonaa euroa, kun kauppasopimuksen mukainen nettokäyttöpääoman muutos oli huomioitu. Liiketoiminnot siirrettiin Arla Foods AB:hen 1.4.2015.  Liiketoiminnan myynti pienentää Atrian vuosittaista liikevaihtoa noin 52 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa noin 3 miljoonalla eurolla.

Toukokuussa Atria osti tanskalaisen leivänpäällisiä valmistavan Aalbaek Specialiteter A/S:n liiketoiminnan 5,5 miljoonalla eurolla. Aalbaekin vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Aalbaek on Tanskan merkittävin luomuleivänpäällisiin keskittynyt tuotemerkki. Kauppa vahvistaa Atrian markkinajohtajuutta leivänpäällisissä Tanskassa. Kaupassa Atrialle siirtyivät Aalbaekin tuotemerkit, liiketoiminta sopimuksineen sekä Farressa sijaitseva lihavalmistekauppa tuotantotiloineen. Liiketoiminta siirtyi Atrialle 11.5.2015 alkaen.

Atria myi 24.6.2015 venäläisen tytäryhtiön 4,5 miljoonalla eurolla. Yhtiö omisti Moskovan lähistöllä sijaitsevan maatilan kiinteistöineen. Myynnistä kirjattiin kertaluonteisina erinä 0,6 miljoonan euron kustannukset ja lisäksi yhtiön omaan pääomaan kerryttämät muuntoerot paransivat tulosta 2,5 miljoonalla eurolla.

Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 39,0 miljoonaa euroa (55,3 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli 38,2 miljoonaa euroa (-5,4 milj. euroa) ja nettovelka oli 224,3 miljoonaa euroa (31.12.2014: 250,7 milj. euroa).

Atria Suomen tammi-syyskuun liikevaihto oli 681,0 miljoonaa euroa (701,9 milj. euroa), jossa oli laskua 20,9 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui kuluttajakysynnän heikentymisestä ja kiristyneestä hintakilpailusta. Grillaustuotteiden myynti oli edellisvuotta heikompaa. Liikevoitto oli 16,1 miljoonaa euroa (18,0 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyi -0,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä. Liikevoiton kehitystä on painanut kansainvälisen lihamarkkinan ylitarjonnasta ja kireästä hintakilpailusta johtuva myyntihintojen lasku. Atria Suomen kustannustehokkuus on hyvällä tasolla.

Atria Skandinavian tammi-syyskuun liikevaihto oli 246,7 miljoonaa euroa (277,0 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui Falbygdens–juustoliiketoiminnan myynnistä, joka toteutui 1.4.2015. Tammi-syyskuun liikevoitto oli 9,6 miljoonaa euroa (10,2 milj. euroa). Aalbaek Specialiteterin liiketoimintojen liittäminen Atriaan on edennyt hyvin.

Atria Venäjän tammi-syyskuun liikevaihto oli 56,5 miljoonaa euroa (76,5 milj. euroa). Euromääräisen liikevaihdon lasku johtui ruplan arvon laskusta. Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 2,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (-4,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä +1,9 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-4,8 milj. euroa). Liiketuloksen myönteiseen kehitykseen vaikuttivat myyntihintojen korotukset ja kustannustehokkuuden parantuminen. Atria on toteuttanut suunnitelmien mukaiset rakenneuudistukset ja ne vaikuttivat myönteisesti tuloskehitykseen. Toisaalta liiketulosta painoivat kohonneet raaka-ainekustannukset ja heikentynyt kulutuskysyntä.

Atria Baltian tammi-syyskuun liikevaihto oli 24,9 miljoonaa euroa (26,0 milj. euroa). Tammi-syyskuun liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa). Vertailukauden tulokseen sisältyy kertaluonteisia kuluja 0,4 miljoonaa euroa. Pitkään jatkunut kansainvälisen lihamarkkinan ylitarjontatilanne ja vähittäiskaupan kova hintakilpailu ovat painaneet lihan hintoja. Grillattavien tuotteiden myynti oli heikompi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, mikä johtui kylmästä ja sateisesta säästä. Loppukesällä viranomaiset asettivat afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi alueellisia vienti- ja myyntikieltoja, mikä vaikeuttaa paikallisen lihan käyttöä ja heikentää kannattavuutta.

 

Tunnusluvut        
milj. EUR 30.9.15 30.9.14   31.12.14
         
Oma pääoma/osake, EUR 14,07 14,38   14,22
Korolliset velat 225,5 314,9   254,1
Omavaraisuusaste, % 46,0 42,1   44,0
Velkaantumisaste, % 56,1 76,8   62,6
Nettovelkaantumisaste, % 55,8 75,9   61,8
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 39,0 55,3   62,7
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,9 5,2   4,4
Henkilöstö keskimäärin 4 304 4 773   4 715Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2014 ilman kertaluonteisia eriä oli 39,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 liikevoiton ennustetaan olevan samalla tasolla. Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan pienenevän.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 30.9.2015 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 29.10.2015 klo 09.30 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

 

Atria Oyj_Q3_2015_esitys.pdf Atria Oyj_osavuosikatsaus_2015_Q3.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen