Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 28.4.2015

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2015

Atria-konsernin liikevoitto parempi kuin vuosi sitten

Tammi-maaliskuu 2015


- Konsernin liikevaihto laski 3,8 prosenttia 314,5 miljoonaan euroon (327,0 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasku oli 0,7 prosenttia.
- Konsernin liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (-2,5 milj. euroa) eli 0,2 prosenttia (-0,8 %) liikevaihdosta.
- Atria käynnisti 36 miljoonan euron investoinnin Suomessa Nurmon sikaleikkaamon uudistamiseksi.
- Ruotsin kilpailuvirasto vahvisti Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnin Arlalle, kauppa toteutui sopimuksen mukaisesti 1.4.2015.

  Q1 Q1    
Milj. € 2015 2014   2014
 
Konserni
   Liikevaihto
 314,5 327,0   1 426,1
   Liikevoitto  0,7 -2,5   40,6
   Liikevoitto, % 0,2 -0,8   2,8
   Tulos ennen veroja  -1,6 -5,7   34,0
   Osakekohtainen tulos, €  -0,07 -0,19   0,93
   Kertaluonteiset erät*  0,0 -0,8   1,0
 
Liikevaihto alueittain
       
    Atria Suomi  212,2 216,9   945,5
    Atria Skandinavia  85,2 88,4   371,9
    Atria Venäjä  15,8 21,3   98,8
    Atria Baltia  7,6 7,4   34,5
  Liikevoitto alueittain        
    Atria Suomi  1,9 0,2   33,6
    Atria Skandinavia  1,9 0,9   14,9
    Atria Venäjä  -2,3 -2,2   -5,7
    Atria Baltia  -0,1 -0,2   -0,0
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin        
         

Tammi-maaliskuu 2015

Atria-konsernin
tammi-maaliskuun liikevaihto oli 314,5 miljoonaa euroa (327,0 milj. euroa). Liikevaihto laski 12,5 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Suurin yksittäinen syy liikevaihdon laskuun oli ruplan arvon heikkeneminen vertailukauteen nähden. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (-2,5 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyi 0,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja.

Atria Suomi teki päätöksen investoida Nurmon sikaleikkaamon rakentamiseen ja uudistamiseen noin 36 miljoonaa euroa. Nurmon nykyisen sikaleikkaamon yhteyteen rakennetaan uutta tuotantotilaa ja olemassa olevia tuotantotiloja uudistetaan ja automatisoidaan viimeisintä tuotantotekniikkaa hyödyntäen. Uusia tuotantotiloja rakennetaan yhteensä noin 4500 m2.

Investoinnin myötä Atrian sikaleikkaamon tuottavuus ja kannattavuus paranevat merkittävästi. Investoinnin arvioidaan tuovan noin 8 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt leikkaamon toimintaan. Kustannussäästöjä muodostuu automatisointien ja tuotannon uudelleenjärjestelyjen kautta. Uuden teknologian hyödyntäminen parantaa myös tuotannon laatu- ja tuoteturvallisuusolosuhteita.


Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 9,5 miljoonaa euroa (37,5 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli -9,6 miljoonaa euroa (-23,5 milj. euroa) ja nettovelka oli 263,1 miljoonaa euroa (31.12.2014: 250,7 milj. euroa).

Ruotsin kilpailuvirasto (KKV) hyväksyi 11.3.2015 antamallaan päätöksellä Atria Skandinavian Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnin Arlalle. Kauppahinta oli noin 34 miljoonaa euroa. Yrityskaupan kohteena olevat liiketoiminnot liitettiin sopimuksen mukaisesti Arla Foods AB:hen katsauskauden jälkeen 1.4.2015 lähtien.  Yrityskauppa pienentää Atrian vuosittaista liikevaihtoa noin 52 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa noin 3 miljoonalla eurolla.

Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 212,2 miljoonaa euroa (216,9 milj. euroa), jossa oli laskua 4,7 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui kuluttajakysynnän heikentymisestä ja kokonaismarkkinan alavireisyydestä. Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui parantuneesta kustannustehokkuudesta. Vertailukauden liikevoittoon sisältyi 0,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja.

Atria Skandinavian tammi-maaliskuun liikevaihto oli 85,2 miljoonaa euroa (88,4 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvoi 1,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa).  Liikevoiton kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä, vakaasta hintatasosta ja parantuneesta tuotannon tehokkuudesta.


Atria Venäjän tammi-maaliskuun liikevaihto oli 15,8 miljoonaa euroa (21,3 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvoi 5,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu paikallisessa valuutassa johtui toteutetuista hinnankorotuksista. Kohonneita raaka-ainekustannuksia ei kuitenkaan pystytty täysimääräisesti kattamaan hinnankorotuksilla. Liiketulos oli -2,3 miljoonaa euroa (-2,2 milj. euroa). Katsauskaudella suurimman haasteen liiketoiminnalle muodosti yleinen taloudellinen epävarmuus markkinoilla.

Atria Baltian tammi-maaliskuun liikevaihto oli 7,6 miljoonaa euroa (7,4 milj. euroa). Liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa). Atria vahvisti markkinaosuuttaan lihavalmisteiden tuoteryhmässä vähittäiskaupassa. Ylitarjontatilanne Euroopan lihamarkkinassa on painanut lihan hintatason ennätyksellisen alhaiseksi. Tämä heikensi Atrian alkutuotannon ja viennin kannattavuutta Virossa.


Tunnusluvut
       
milj. EUR 31.3.15 31.3.14   31.12.14
         
Oma pääoma/osake, EUR 14,40 14,07   14,22
Korolliset velat 266,4 336,5   254,1
Omavaraisuusaste, % 44,3 40,6   44,0
Velkaantumisaste, % 64,8 83,9   62,6
Nettovelkaantumisaste, % 64,0 81,3   61,8
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 9,5 37,5   62,7
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,0 11,5   4,4
Henkilöstö keskimäärin 4 382 4 707   4 715


Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2014 ilman kertaluonteisia eriä oli 39,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 liikevoiton ennustetaan olevan samalla tasolla. Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan pienenevän.


Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2014 osinkoa 0,40 euroa osakkeelle.


Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2015 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.


Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 28.4.2014 klo 10.00 Helsingissä Finlandia-talolla, Terassisali, sisäänkäynti M4 tai K4 ovista. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

 

Atria Oyj_osavuosikatsaus_2015_Q1.pdf Atria Oyj_Q1_2015 esitys.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen