Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 27.10.2016

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016


ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2016

Yritysostot tukevat Atrian kasvustrategiaa

Heinä-syyskuu 2016
- Konsernin liikevaihto oli 339,1 miljoonaa euroa (337,1 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 13,2 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa) eli 3,9 prosenttia (4,5 %) liikevaihdosta.
- Lagerbergs-siipikarjayhtiön osto toi kasvua Atrialle.
- Sibylla-liiketoiminta kasvoi voimakkaasti Venäjällä, myyntipisteitä jo yli 2700 kappaletta.
- Liikevoittoa painoivat vertailujaksoa alhaisemmat myyntihinnat, uuden sikaleikkaamon käyttöönottoon liittyvät kustannukset Suomessa ja Lagerbergsin haltuunottokustannukset Ruotsissa.

Tammi-syyskuu 2016
- Konsernin liikevaihto oli 994,9 miljoonaa euroa (989,2 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 21,0 miljoonaa euroa (24,2 milj. euroa) eli 2,1 prosenttia (2,4 %) liikevaihdosta.
- Lagerbergs-siipikarjayhtiön liiketoiminnot siirtyivät Atrialle toukokuun alusta alkaen. Vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 30 miljoonaa euroa. Kesäkuussa Atria teki päätöksen investoida siipikarjaliiketoimintaan Ruotsissa 14 miljoonaa euroa.
- Atria ostaa Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n osake-enemmistön, Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi yrityskaupan syyskuussa ja kauppa toteutui 3.10.2016. Vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 40 miljoonaa euroa.
- Atria myi sikatilan Virossa ja tarpeettomaksi käyneitä kiinteistöjä Virossa ja Ruotsissa.
- Liikevoiton kehitystä painoivat myyntihintojen lasku, sikaleikkaamon käynnistyskulut ja uusien liiketoimien haltuunotosta aiheutuneet kulut.

 

  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2016 2015 2016 2015 2015
Liikevaihto          
   Atria Suomi 227,0 235,1 685,7 681,0 929,0
   Atria Skandinavia 90,6 81,3 255,1 246,7 330,5
   Atria Venäjä 19,5 19,1 50,6 56,5 75,1
   Atria Baltia 8,7 8,4 25,6 24,9 32,9
   Eliminoinnit -6,7 -6,9 -22,1 -20,0 -27,4
Liikevaihto yhteensä 339,1 337,1 994,9 989,2 1 340,2
           
Liikevoitto          
   Atria Suomi 8,7 9,5 13,4 16,1 29,8
   Atria Skandinavia 3,5 5,2 7,7 9,6 12,8
   Atria Venäjä 0,5 0,5 -0,1 0,2 -0,2
   Atria Baltia 0,5 0,0 0,1 0,1 -9,0
   Kohdistamattomat -0,1 -0,2 -0,1 -1,8 -4,4
Liikevoitto yhteensä 13,2 15,1 21,0 24,2 28,9
Liikevoitto-% 3,9 % 4,5 % 2,1 % 2,4 % 2,2 %
           
Tulos ennen veroja 11,8 13,0 16,3 17,3 20,1
           
Osakekohtainen tulos, € 0,32 0,27 0,42 0,38 0,49
           
Liikevoittoon sisältyvät          
poikkeukselliset erät:          
Liikearvon alaskirjaus - - - - -9,1
Sikatilojen myynti - - -1,0 1,9 1,9
Kiinteistöyhtiön myynti - - 1,4 - -
Oikaistu liikevoitto 13,2 15,1 20,6 22,3 36,1Toimitusjohtaja Juha Gröhn

”Hintakilpailu on ollut koko vuoden ajan poikkeuksellisen kovaa ja on heikentänyt Atrian tuloskehitystä viime vuoteen verrattuna. Kustannusten hallinnan merkitys on suuri vallitsevissa markkinaoloissa. Atrian vakiintuneiden toimintojen kustannustaso ja tekeminen ovat kunnossa. Yritysostoihin liittyvät toimet sekä Nurmon sikaleikkaamon käyttöönotto ovat nostaneet kustannuksia hetkellisesti ja nämä nousut kääntyvät jatkossa säästöiksi, kasvuksi ja tulokseksi.

Kolmannen vuosineljänneksen lopussa hintataso useissa Atrian keskeisissä tuoteryhmissä kääntyi nousuun. Tähän osaltaan vaikutti ja vaikuttaa EU-lihamarkkinoilla tapahtunut kysynnän ja tarjonnan tasapainottuminen. Tasapainottava tekijä on kasvanut vienti EU:sta Kauko-Itään.

Myyntihintojen alentuminen on vaikuttanut myös Atrian kasvuvauhtiin. Kasvun ylläpitäminen on edellyttänyt strategian mukaisesti aktiivisuutta yrityskaupoissa. Tänä vuonna Atria on toteuttanut kaksi merkittävää yrityskauppaa. On ostettu siipikarjayhtiö Lagerbergs Ruotsista sekä naudan lihaa jalostava Kaivon Liha Suomesta. Ostettujen yhtiöiden liikevaihto yhteensä vuositasolla on noin 70 miljoonaa euroa. Atrian rahoitusasema on hyvä ja mahdollistaa kasvustrategian toteuttamisen.

On kuitenkin välttämätöntä, että Atria pystyy kasvamaan myös orgaanisesti nykyisissä liiketoimissa. Tähän on olemassa erinomaiset edellytykset ja myös vahvat näytöt monista liiketoimista tältäkin vuodelta. Laajenevat vientimahdollisuudet mm. Kiinaan tukevat osaltaan orgaanista kasvua.”

Heinä-syyskuu 2016

Atria-konsernin
heinä-syyskuun liikevaihto oli 339,1 miljoonaa euroa (337,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 13,2 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui Ruotsissa toteutetusta Lagerbergs-siipikarjayhtiön ostosta ja Sibylla-tuotteiden myynnin lisääntymisestä Venäjällä. Suomessa liikevaihtoa painoi kova hintakilpailu. Liikevoiton heikkeneminen johtui alhaisemmista myyntihinnoista, sikaleikkaamon käynnistysvaiheen kustannuksista ja Ruotsissa ostetun siipikarjaliiketoiminnan haltuunottokustannuksista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 12.9.2016 ilman ehtoja yrityskaupan, jossa Atria ostaa 70 prosenttia Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n (Kaivon Liha) osakekannasta. Kauppahinta on noin 16 miljoonaa euroa. Sopimus yrityskaupan toteutumisesta Atrian ja Kaivon Lihan välillä vahvistettiin katsauskauden jälkeen 3.10.2016.

Kaivon Lihan tuotevalikoima täydentää Atrian valikoimia naudanlihatuotteissa. Yhtiön asiakkaita ovat lähinnä pikaruokaketjut ja muut Food Service –asiakkaat. Kaivon Lihalla on vahva markkina-asema Suomessa korkealaatuisten hampurilaispihvien ja kebab-tuotteiden valmistajana. Atrian vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 40 miljoonaa euroa. Kaivon Lihan tuotantolaitos sijaitsee Turussa ja sillä on noin 50 työntekijää.

Venäjällä Sibylla-konseptin kasvu on jatkunut edelleen vahvana. Myyntipisteiden määrä on lisääntynyt ja on nyt jo yli 2700.

Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 227,0 miljoonaa euroa (235,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 8,7 miljoonaa euroa (9,5 milj. euroa). Atria ei lähtenyt mukaan sekä vähittäiskauppa- että Food Service -markkinassa tapahtuneeseen kireimpään hintakilpailuun, minkä johdosta myyntivolyymit laskivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Uuden sikaleikkaamon käyttöönottoon liittyvät siirtymävaiheen kustannukset painoivat liikevoittoa.

Atria Skandinavian heinä-syyskuun liikevaihto oli 90,6 miljoonaa euroa (81,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin huhtikuussa 2016 ostetusta Lagerbergs-siipikarjayhtiöstä. Liikevoittoa painoivat raaka-aineiden hintojen nousu, myynnin jakauma sekä Lagerbergsin haltuunotosta aiheutuneet kustannukset.

Atria Venäjän heinä-syyskuun liikevaihto oli 19,5 miljoonaa euroa (19,1 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 5,4 prosenttia. Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvua vauhdittivat uudistunut tuotevalikoima, myynnin kasvu vähittäiskaupalle ja Sibylla-tuotteiden hyvä myynti.

Atria Baltian heinä-syyskuun liikevaihto oli 8,7 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). Myyntivolyymit olivat hyvällä tasolla. Vuoden alussa lanseerattujen uusien jauhelihatuotteiden myynti kasvoi voimakkaasti, toisaalta grillimakkaroiden myynti oli edellisvuotta heikompaa. Sianlihan hinta kääntyi katsauskaudella nousuun, mikä paransi liiketoiminnan kannattavuutta.

Tammi-syyskuu 2016

Atria-konsernin
tammi-syyskuun liikevaihto oli 994,9 miljoonaa euroa (989,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 21,0 miljoonaa euroa (24,2 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 20,6 miljoonaa euroa (22,3 milj. euroa). Liikevoiton kehitystä painoivat myyntihintojen lasku, sikaleikkaamon käynnistyskulut ja Ruotsissa ostetun siipikarjaliiketoiminnan haltuunottokustannukset.

Atria Suomen sikaleikkaamo on valmistuessaan yksi Euroopan nykyaikaisimmista leikkaamoista. Leikkaamon ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana, jonka jälkeen vanha leikkaamo uusitaan. Koko projekti on valmis vuoden 2017 aikana. Investoinnin arvo on noin 36 miljoonaa euroa ja sen arvioidaan tuovan noin 8 miljoonan euron vuosittaiset säästöt leikkaamon toimintaan täysimääräisesti vuoden 2018 alusta lähtien. Hankkeeseen liittyvät neuvottelut henkilöstön kanssa on saatu päätökseen. Leikkaamon toimintoja järjestellään uudelleen, minkä seurauksena leikkaamossa toteutetaan 80 henkilötyövuotta käsittävät henkilöstövähennykset vuoden 2016 loppuun mennessä.

Huhtikuussa Ruotsin Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi ilman ehtoja yrityskaupan, jossa Atria osti ruotsalaisen siipikarjayhtiö Lagerberg i Norjeby AB:n (Lagerbergs) koko osakekannan. Sopimus yrityskaupan toteutumisesta Atrian ja Lagerbergsin välillä vahvistettiin huhtikuun lopussa ja liiketoiminnot siirtyivät Atrialle toukokuun alusta alkaen. Kauppahinta oli 18,7 miljoonaa euroa ja se maksettiin rahana. Atrian vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 30 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Atria laajensi liiketoimintaansa Ruotsissa siipikarjaliiketoimintaan.

Kesäkuussa Atrian hallitus vahvisti 14 miljoonan euron pitkäjänteisen investointiohjelman Ruotsin siipikarjaliiketoiminnan kehittämiseen. Investoinnit kohdistuvat koko tuotantoketjuun: broilerien kasvatuksesta ja teollisesta tuotannosta tuotteiden markkinointiin asti. Investointien toteuttaminen ajoittuu vuosille 2016 – 2018.

Atria keskitti logistiikkatoimintoja Ruotsissa Göteborgista Malmön tehtaalle. Göteborgissa sijaitseva logistiikkakeskus myytiin, mistä muodostui 1,4 miljoonan euron myyntivoitto.

Atria myi Pohjois-Virossa sijaitsevan Linnamäen sikatilan. Linnamäen sikatilan myynnistä aiheutui noin yhden miljoonan euron myyntitappio. Sikatila siirtyi uudelle omistajalle 29.4.2016 alkaen.

Atria keskitti Viron teolliset toiminnot Valgan tehtaalle. Vastse-Kuusten tehtaan lihavalmistetuotanto siirrettiin Valgaan ja kiinteistö myytiin. Myynnillä ei ollut tulosvaikutusta. Tuotannon uudelleenjärjestelyt saatiin päätökseen toisen neljänneksen loppuun mennessä. Järjestelyiden arvioidaan tuovan noin 0,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Atria Suomen tammi-syyskuun liikevaihto oli 685,7 miljoonaa euroa (681,0 milj. euroa). Myyntivolyymien lisääntyminen vuoden alussa mahdollisti liikevaihdon kasvun. Liikevoitto oli 13,4 miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa). Myyntihintojen lasku ja sikaleikkaamon käyttöönottoon liittyvät siirtymävaiheen kustannukset painoivat liikevoittoa.

Atria Skandinavian tammi-syyskuun liikevaihto oli 255,1 miljoonaa euroa (246,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 7,7 miljoonaa euroa (9,6 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 6,2 miljoonaa euroa (9,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin ostetusta siipikarjaliiketoiminnasta. Liikevoittoa painoivat myynnin jakauman vaikutukset ja Lagerbergsin haltuunottokustannukset.

Atria Venäjän tammi-syyskuun liikevaihto oli 50,6 miljoonaa euroa (56,5 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 2,8 prosenttia. Liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Oikaistu liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa). Oikaistua liiketulosta paransivat Sibylla-tuotteiden lisääntynyt myynti, raaka-ainehintojen vakautuminen ja myynnin kasvu vähittäiskauppaan.

Atria Baltian tammi-syyskuun liikevaihto oli 25,6 miljoonaa euroa (24,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Atrian myyntivolyymit vähittäiskaupalle kehittyivät myönteisesti vuoden alussa. Erityisesti jauhelihatuotteiden ja tuoreen lihan myynti parani. Pitkäjänteinen työ kustannustehokkuuden lisäämiseksi näkyy parantuneena liikevoittona.
  

Tunnusluvut      
milj. EUR 30.9.16 30.9.15 31.12.15
       
Oma pääoma/osake, EUR 14,28 14,07 14,16
Korolliset velat 230,2 225,5 199,6
Omavaraisuusaste, % 46,3 % 46,0 % 47,4 %
Nettovelkaantumisaste, % 55,7 % 55,8 % 48,3 %
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 54,0 39,0 56,9
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 5,4 % 3,9 % 4,2 %
Henkilöstö keskimäärin 4 291 4 304 4 271
       
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2015 tilinpäätöksessä.  


Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2015 oli 28,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2015. Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 30.9.2016 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.


Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 27.10.2016 klo 9.45 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

 

 

Atria Oyj_osavuosikatsaus_2016_Q3_.pdf Atria Oyj_osavuosikatsaus_2016_Q3_esitys.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen