Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 11.2.2016

Atria Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015


ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2015

Atrialla hyvä tuloskunto ja vahva kassavirta


Loka-joulukuu 2015
- Konsernin liikevaihto laski 3,4 prosenttia 351,0 miljoonaan euroon (363,4 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasku oli 2,4 prosenttia.
- Konsernin liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa (18,6 milj. euroa) eli 1,4 prosenttia (5,1 %) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 9,1 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen Atria Baltia –segmentissä.
- Ilman kertaluonteisia eriä konsernin liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa (17,0 milj. euroa).

Tammi-joulukuu 2015
- Konsernin liikevaihto laski 6,0 prosenttia 1 340,2 miljoonaan euroon (1 426,1 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasku oli 3,8 prosenttia.
- Konsernin liikevoitto oli 28,9 miljoonaa euroa (40,6 milj. euroa) eli 2,2 prosenttia (2,8 %) liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 36,1 miljoonaa euroa (39,6 milj. euroa).
- Liikevoittoon sisältyy yhteensä -7,2 miljoonaa euroa (+ 1,0 milj. euroa) kertaluonteisia eriä.
- Tammikuussa 2015 Atria käynnisti 36 miljoonan euron investoinnin Suomessa Nurmon sikaleikkaamon uudistamiseksi.
- Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynti Arlalle Ruotsissa toteutui huhtikuussa.
- Atria osti toukokuussa luomuleivänpäällisiä valmistavan Aalbaek Specialiteterin liiketoiminnan Tanskassa.
- Campofarmin sikalakiinteistöt Venäjällä myytiin kesäkuussa.
- Syyskuun alussa Atria Suomi käynnisti Sahalahden broileriyksikön tuottavuuden parantamista koskevat neuvottelut.
- Syyskuussa Atria Skandinavia päätti tehostaa myynnin, markkinoinnin ja logistiikan toimintoja Ruotsissa.
- Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella oli 68,4 miljoonaa euroa (44,3 milj. euroa).
- Nettovelka oli vuoden lopussa 195,5 miljoonaa euroa (31.12.2014: 250,7 milj. euroa).
- Omavaraisuusaste oli 47,4 % (31.12.2014: 44,0 %).

 

  Q4 Q4    
Milj. € 2015 2014 2015 2014

Konserni
   Liikevaihto
351,0 363,4 1 340,2 1 426,1
   Liikevoitto 4,8 18,6 28,9 40,6
   Liikevoitto- % 1,4 % 5,1 % 2,2 % 2,8 %
   Tulos ennen veroja 2,8 16,3 20,1 34,0
   Osakekohtainen tulos, € 0,11 0,48 0,49 0,93
   Kertaluonteiset erät* -9,1 1,6 -7,2 1,0
 
Liikevaihto segmenteittäin
       
    Atria Suomi 248,0 243,6 929,0 945,5
    Atria Skandinavia 83,8 94,9 330,5 371,9
    Atria Venäjä 18,6 22,3 75,1 98,8
    Atria Baltia 8,0 8,5 32,9 34,5
  Liikevoitto segmenteittäin        
    Atria Suomi 13,7 15,6 29,8 33,6
    Atria Skandinavia 3,2 4,7 12,8 14,9
    Atria Venäjä -0,4 -0,9 -0,2 -5,7
    Atria Baltia -9,1 0,1 -9,0 -0,0
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin        

 


Loka-joulukuu 2015

Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 351,0 miljoonaa euroa (363,4 milj. euroa). Liikevaihto laski 12,3 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynti ja ruplan arvon heikkeneminen. Lisäksi kaupan kireä kilpailutilanne painoi liikevaihtoa. Liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa (18,6 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa (17,0 milj. euroa).

Vaikea markkinatilanne Virossa on heikentänyt Atria Baltian liiketoiminnan tuotto-odotuksia. Tämän seurauksena Atria Baltian liikearvoa kirjattiin alas 9,1 miljoonaa euroa. Arvonalentuminen rasitti liiketulosta, mutta sillä ei ollut kassavirtavaikutusta.

Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 248,0 miljoonaa euroa (243,6 milj. euroa), jossa oli kasvua 4,4 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 13,7 miljoonaa euroa (15,6 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja. Liikevaihdon kasvu johtui hyvin onnistuneesta joulusesongin myynnistä vähittäiskauppa- ja foodservice-asiakkaille. Myös tukku-, teollisuus- ja vientimyynnin kasvu sekä rehuliiketoiminnan lisääntynyt myynti vahvistivat liikevaihtoa. Vähittäiskaupan kireä hintakilpailu ja vaikea kansainvälinen lihamarkkinatilanne painoivat liikevoiton kehitystä.

Atria Skandinavian loka-joulukuun liikevaihto oli 83,8 miljoonaa euroa (94,9 milj. euroa) ja liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (4,7 milj. euroa). Liikevaihdon ja liikevoiton pienentyminen johtui Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnistä. Aalbaekin liiketoimintojen liittäminen Atriaan eteni suunnitellusti.

Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 18,6 miljoonaa euroa (22,3 milj. euroa). Euromääräisen liikevaihdon lasku johtui pääosin ruplan arvon heikkenemisestä. Liikevaihto paikallisessa valuutassa oli edellisvuoden tasolla. Myynnin kehitystä vaikeutti kuluttajien ostovoiman heikentyminen edelleen ja tästä johtuva vähittäiskaupan negatiivinen kehitys. Liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa). Vertailukelpoinen liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-1,4 milj. euroa). Liiketuloksen paranemiseen vaikuttivat tuottavuuden parantuminen ja tuotevalikoiman optimointi.

Atria Baltian loka-joulukuun liikevaihto oli 8,0 miljoonaa euroa (8,5 milj. euroa). Liiketulos oli -9,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).  Vertailukelpoinen liiketulos oli -0,0 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Liiketulos sisältää 9,1 miljoonan euron alaskirjauksen liikearvoon. Liikevaihtoa ja liiketulosta painoivat edelleen afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi asetetut vienti- ja myyntikiellot.

Vaikea markkinatilanne Virossa on heikentänyt Atria Baltian liiketoiminnan tuotto-odotuksia. Tämän seurauksena Atria Baltian liikearvoa kirjattiin alas 9,1 miljoonaa euroa. Arvonalentuminen rasitti liiketulosta, mutta sillä ei ollut kassavirtavaikutusta.


Tammi-joulukuu 2015

Atria-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 340,2 miljoonaa euroa (1 426,1 milj. euroa). Liikevaihto laski 85,9 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnistä ja ruplan arvon heikentymisestä vertailukauteen nähden. Lisäksi kesäsesongin normaalia heikompi myynti ja kaupan kireä kilpailutilanne painoivat liikevaihtoa. Liikevoitto oli 28,9 miljoonaa euroa (40,6 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy -7,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (+1,0 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 36,1 miljoonaa euroa (39,6 milj. euroa).

Vuoden alussa Atria Suomi käynnisti Nurmon sikaleikkaamon rakentamiseen ja uudistamiseen liittyvän noin 36 miljoonan euron investoinnin. Nurmon nykyisen sikaleikkaamon yhteyteen rakennetaan uutta tuotantotilaa, olemassa olevia tuotantotiloja uudistetaan ja automatisoidaan viimeisintä tuotantotekniikkaa hyödyntäen. Investoinnin myötä Atrian sikaleikkaamon tuottavuus ja kannattavuus paranevat merkittävästi. Investoinnin arvioidaan tuovan noin 8 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt leikkaamon toimintaan. Kustannussäästöt toteutuvat vaiheittain, täysimääräisenä vuoden 2017 alusta lähtien.

Ruotsin kilpailuvirasto (KKV) hyväksyi 11.3.2015 antamallaan päätöksellä Atria Skandinavian Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnin Arlalle. Kauppahinta oli 29,3 miljoonaa euroa, kun kauppasopimuksen mukainen nettokäyttöpääoman muutos oli huomioitu. Liiketoiminnot siirrettiin Arla Foods AB:hen 1.4.2015.  Liiketoiminnan myynti pienentää Atrian vuosittaista liikevaihtoa noin 52 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa noin 3 miljoonalla eurolla.

Toukokuussa Atria osti tanskalaisen leivänpäällisiä valmistavan Aalbaek Specialiteter A/S:n liiketoiminnan 5,5 miljoonalla eurolla. Aalbaekin vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Aalbaek on Tanskan merkittävin luomuleivänpäällisiin keskittynyt tuotemerkki. Kauppa vahvistaa Atrian markkinajohtajuutta leivänpäällisissä Tanskassa. Kaupassa Atrialle siirtyivät Aalbaekin tuotemerkit, liiketoiminta sopimuksineen sekä Farressa sijaitseva lihavalmistekauppa tuotantotiloineen. Liiketoiminta siirtyi Atrialle 11.5.2015 alkaen.

Atria myi 24.6.2015 venäläisen tytäryhtiön 4,5 miljoonalla eurolla. Yhtiö omisti Moskovan lähistöllä sijaitsevan maatilan kiinteistöineen. Myynnistä kirjattiin kertaluonteisina erinä 0,6 miljoonan euron kustannukset ja lisäksi yhtiön omaan pääomaan kerryttämät muuntoerot paransivat tulosta 2,5 miljoonalla eurolla.

Syyskuun alussa Atria Suomi käynnisti kehittämishankkeen broilerituotannon tuottavuuden parantamiseksi Atrian Sahalahden tehtaalla. Päällekkäisyyksien poistamisella ja tuottavuuden parantamisella saavutetaan arviolta noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat vuoden 2016 toisesta neljänneksestä lähtien.

Syyskuussa Atria Skandinavia käynnisti toimintojensa uudelleenjärjestelyn Ruotsissa. Uudelleenjärjestelyt koskevat myyntiä, markkinointia ja logistiikkatoimintoja. Atrian arvion mukaan toimintojen uudelleenjärjestelyillä ja tuottavuuden parantamisella saavutetaan noin 1,8 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2016 alusta lähtien.

Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 56,9 miljoonaa euroa (62,7 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli 68,4 miljoonaa euroa (44,3 milj. euroa) ja nettovelka oli 195,5 miljoonaa euroa (31.12.2014: 250,7 milj. euroa).

Atria Suomen tammi-joulukuun liikevaihto oli 929,0 miljoonaa euroa (945,5 milj. euroa), jossa oli laskua 16,5 miljoonaa euroa vuoteen 2014 verrattuna. Liikevoitto oli 29,8 miljoonaa euroa (33,6 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 29,8 miljoonaa euroa (32,7 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui kuluttajakysynnän heikentymisestä ja myyntihintojen laskusta. Liikevoiton kehitystä on painanut kansainvälisen lihamarkkinan ylitarjonta. Atria Suomi on pystynyt sopeuttamaan omaa toimintaansa haastavassa markkinatilanteessa, minkä johdosta kustannustehokkuus on hyvällä tasolla ja liharaaka-ainevarastot ovat hallinnassa. Vuoden 2015 aikana kireä lihamarkkinatilanne on painanut lihan tuottajahinnat alhaiselle tasolle.

Atria Skandinavian tammi-joulukuun liikevaihto oli 330,5 miljoonaa euroa (371,9 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui Falbygdens–juustoliiketoiminnan myynnistä, joka toteutui 1.4.2015. Liikevoitto oli 12,8 miljoonaa euroa (14,9 milj. euroa). Juustoliiketoiminnan myynti pienensi vuoden 2015 liikevoittoa noin 2 miljoonaa euroa.

Atria Venäjän tammi-joulukuun liikevaihto oli 75,1 miljoonaa euroa (98,8 milj. euroa). Euromääräisen liikevaihdon lasku johtui ruplan arvon heikentymisestä. Liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-5,7 milj. euroa). Vertailukelpoinen liiketulos oli -2,1 miljoonaa euroa (-6,2 milj. euroa). Liiketuloksen paranemiseen vaikuttivat vuoden aikana tehdyt hinnankorotukset ja valikoimien optimointi. Myös päivittäisen tehokkuuden parantaminen Gorelovon tehtaalla ja paikallisen liharaaka-aineen käyttö paransivat tuloskehitystä. Vuoden 2015 aikana Sibylla-liiketoiminta jatkoi kasvuaan. Vähittäiskauppa-liiketoiminnassa myyntivolyymit laskivat ja Atria menetti jonkin verran markkinaosuuksia.

Atria Baltian tammi-joulukuun liikevaihto oli 32,9 miljoonaa euroa (34,5 milj. euroa). Liiketulos oli -9,0 miljoonaa euroa (-0,0 milj. euroa). Liiketulos sisältää 9,1 miljoonan euron alaskirjauksen liikearvoon.  Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Pitkään jatkunut kansainvälisen lihamarkkinan ylitarjontatilanne ja vähittäiskaupan kova hintakilpailu ovat painaneet lihan hintoja. Heikosti sujunut kesäsesongin myynti ja afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat heikentäneet kannattavuutta.

 

Tunnusluvut    
milj. EUR 31.12.15 31.12.14
     
Oma pääoma/osake, EUR 14,16 14,22
Korolliset velat 199,6 254,1
Omavaraisuusaste, % 47,4 44,0
Velkaantumisaste, % 49,3 62,6
Nettovelkaantumisaste, % 48,3 61,8
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin 56,9 62,7
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 4,2 4,4
Henkilöstö keskimäärin 4 271 4 715Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2015 oli 28,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2015. Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2015 osinkoa 0,40 euroa osakkeelle.


Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen 1.1. – 31.12.2015 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.

Lisätietoja

Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 11.2.2016 klo 9.30 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

 

Atria Oyj_Q4_2015_esitys.pdf Atria Oyj_tilinpäätöstiedote_2015_final.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen