Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 27.4.2017

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017


ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2017

Atrian liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla

Tammi-maaliskuu 2017

- Konsernin liikevaihto oli 332,5 miljoonaa euroa (314,5 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa) eli 0,4 prosenttia (0,5 %) liikevaihdosta.
- Atria Suomi Oy teki sopimuksen ensimmäisen lihaerän viemisestä Kiinaan. Atria toimittaa kiinalaisille asiakkailleen pakastettuja sianlihatuotteita noin kolmen miljoonan kilon verran vuoden 2017 aikana.
- Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,46 (0,40) euroa osakkeelta.
 
  Q1 Q1    
Milj. € 2017 2016   2016
Liikevaihto        
   Atria Suomi 228,2 224,7   932,3
   Atria Skandinavia 84,1 75,7   343,4
   Atria Venäjä 18,7 13,6   71,8
   Atria Baltia 8,5 7,7   34,4
   Eliminoinnit -7,0 -7,2   -30,1
Liikevaihto yhteensä 332,5 314,5   1 351,8
         
Liikevoitto        
   Atria Suomi 4,1 1,7   24,2
   Atria Skandinavia 0,0 0,7   8,4
   Atria Venäjä -1,7 -0,7   -0,7
   Atria Baltia 0,5 -0,2   0,7
   Kohdistamattomat -1,7 0,2   -0,8
Liikevoitto yhteensä 1,2 1,6   31,8
Liikevoitto-% 0,4 % 0,5 %   2,3 %
         
Tulos ennen veroja 0,8 -0,3   26,1
         
Osakekohtainen tulos, € -0,02 -0,03   0,65
         
Liikevoittoon sisältyvät        
poikkeukselliset erät:        
Sikatilan myynti - -   -1,0
Kiinteistöyhtiön myynti - -   1,4
Oikaistu liikevoitto 1,2 1,6   31,4


Toimitusjohtaja Juha Gröhn

”Atrian liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna kaikilla liiketoiminta-alueilla. Kokonaisuutena tulos on viime vuoden tasolla. Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana myynti on vuosineljänneksiä vertailtaessa pienin ja tämä näkyy myös tuloksessa. Suomen ja Baltian tulokset paranivat edellisvuoteen verrattuna. Skandinavian ja Venäjän tulokset jäivät edellisvuodesta.
Kannattavuuden hallinta on suurelta osin tuotteiden hinnoittelun hallintaa. Kampanjointiin perustuvan myynnin osuus on viime vuosina noussut ja vastaavasti perushinnoitellun myynnin osuus laskenut.

Lihamarkkinoiden tilanne on tasapainottumassa vuosia kestäneestä epätasapainosta. Tämä kehitys parantaa niiden liiketoiminta-alueiden toimintaedellytyksiä, joissa yhtiöllä on teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta.

Viime vuonna ostettujen Kaivon Lihan ja Lagerbergsin toiminta jatkuu odotetun mukaisesti. Kaivon Liha toimii vakaasti ja siipikarjayhtiö Lagerbergsin investointiohjelma on käynnistynyt suunnitellusti.

Ensimmäiset sianlihatoimitukset Kiinaan tehdään toukokuussa. Atrian siipikarjayksiköt Nurmossa ja Sahalahdessa saivat vientihyväksynnät Japaniin. Kaupallisia vaikutuksia arvioidaan myöhemmin.

Terve Kasvu-strategian toteuttamista on jatkettu käytännönläheisesti. Alkuvuonna käynnistettiin konserninlaajuinen, vuosia kestävä hanke: Atrian Tapa Johtaa (Atria Way of Leading). Tässä hankkeessa keskitytään johtamistaitojen laaja-alaiseen kehittämiseen sekä yksilö- että työyhteisötasolla.”

Tammi-maaliskuu 2017

Atria-konsernin
tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,5 miljoonaa euroa (314,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liikevaihtoa kasvattivat pääosin viime vuoden aikana toteutetut yrityskaupat Suomessa ja Ruotsissa. Myynti vähittäiskauppaan kasvoi Venäjällä ja Virossa. Atria Suomen liikevoitto oli edellisvuotta parempi, mikä johtui tuoteryhmien kannattavuuden ja myynnin rakenteen paranemisesta. Venäjällä liikevoittoa painoivat kohonneet raaka-ainekustannukset.


Atria Suomi Oy teki toimitussopimuksen ensimmäisen lihaerän viemisestä Kiinaan. Atria toimittaa kiinalaisille asiakkailleen pakastettuja sianlihatuotteita noin kolmen miljoonan kilon verran vuoden 2017 aikana. Toimitus sisältää kaikkia sian ruhosta saatavia tuotteita. Ensimmäinen toimituserä lähtee toukokuun alussa.

Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 228,2 miljoonaa euroa (224,7 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui Kaivon Lihan liiketoimintojen liittämisestä Atriaan viime vuoden lopulla. Liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Atria on panostanut myynnin rakenteeseen ja tuoteryhmien kannattavuuteen.

Atria Skandinavian tammi-maaliskuun liikevaihto oli 84,1 miljoonaa euroa (75,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 12,6 prosenttia, mikä johtui viime vuonna ostetusta siipikarjayhtiöstä. Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Liikevoittoa painoi epäsuotuisa myynnin jakauma.

Atria Venäjän tammi-maaliskuun liikevaihto oli 18,7 miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 4,6 prosenttia. Liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-0,7 milj. euroa).  Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan ja Sibylla-liiketoiminnassa. Food Service -myynti laski katsauskaudella. Tulosta painoivat edellisestä vuodesta kohonneet liharaaka-ainekustannukset ja panostukset markkinointiin.

Atria Baltian tammi-maaliskuun liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa (7,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa). Keskimääräiset myyntihinnat olivat viime vuoden vastaavaa jaksoa paremmat, ja teollisten toimintojen tuottavuus on parantunut. Atrian markkinaosuus edustamissaan tuoteryhmissä vahvistui.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2016 oli 31,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2016. Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2016 osinkoa 0,46 euroa osakkeelle.


Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2017 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.


Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 27.4.2017 klo 09.30 Finlandia-talolla, Aurora-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki, sisäänkäynti ovista M4 ja K4. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Hallitus


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

 

Atria Oyj_Q1_17_Esitys_suomi.pdf Atria Oyj_osavuosikatsaus_Q1_2017.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen