Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 25.10.2018

Atria Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018: Atria-konsernin liikevaihto edellisvuoden tasolla, Suomessa tulos parani - Ruotsissa kannattavuus heikkeni

Atria Oyj, Osavuosikatsaus, 25.10.2018, klo 8.00


ATRIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2018

Atria-konsernin liikevaihto edellisvuoden tasolla, Suomessa tulos parani - Ruotsissa kannattavuus heikkeni

Heinä-syyskuu 2018
- Konsernin liikevaihto oli 357,1 miljoonaa euroa (360,8 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 12,7 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa) eli 3,5 prosenttia (4,5 %) liikevaihdosta.
- Atria Suomen liikevaihdon ja markkinaosuuksien kasvu jatkui.
- Atria Ruotsin ja Venäjän heikentynyt kannattavuus painoi konsernin liikevoittoa.
- Atria investoi 3,4 miljoonaa euroa siipikarjatuotantoon Nurmossa ja Sahalahdella.

Tammi-syyskuu 2018
-
Konsernin liikevaihto oli 1 061,6 miljoonaa euroa (1 061,7 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 21,5 miljoonaa euroa (27,5 milj. euroa) eli 2,0 prosenttia (2,6 %) liikevaihdosta.
- Atria Suomen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat.
- Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikentyneet valuuttakurssit painoivat konsernin liikevaihtoa.
- Atria Ruotsin siipikarjaliiketoiminnan heikko kannattavuus ja kohonneet raaka-aineiden hinnat painoivat liiketulosta.
- Atria Oyj alensi vuoden 2018 liikevoitto- ja liikevaihtoennustettaan. Yhtiö ennustaa konsernin koko vuoden liikevoiton jäävän alhaisemmaksi kuin vuoden 2017 liikevoiton. Liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.

  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2018 2017 2018 2017 2017
Liikevaihto         
  Atria Suomi 250,1 245,0 750,7 725,7 986,4
  Atria Ruotsi 72,5 78,6 213,8 229,5 307,2
  Atria Tanska & Viro 24,7 25,0 72,0 73,6 98,9
  Atria Venäjä 19,4 22,4 55,2 64,0 85,7
  Eliminoinnit -9,6 -10,2 -30,0 -31,0 -42,0
Liikevaihto yhteensä 357,1 360,8 1 061,6 1 061,7 1 436,2
          
Liikevoitto         
  Atria Suomi 13,6 13,1 27,2 24,9 36,3
  Atria Ruotsi -1,0 0,7 -6,0 1,0 2,4
  Atria Tanska & Viro 1,6 1,4 4,3 3,9 5,2
  Atria Venäjä -0,8 1,3 -1,4 0,1 0,8
  Kohdistamattomat -0,8 -0,3 -2,5 -2,3 -3,7
Liikevoitto yhteensä 12,7 16,2 21,5 27,5 40,9
Liikevoitto-% 3,5 % 4,5 % 2,0 % 2,6 % 2,8 %
          
Tulos ennen veroja 11,6 14,3 16,8 23,3 35,5
          
Osakekohtainen tulos, € 0,30 0,37 0,46 0,58 0,92
          
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen         
vaikuttavat erät:         
Tytäryrityksen myynti - - - - 1,4
Oikaistu liikevoitto 12,7 16,2 21,5 27,5 39,6

Toimitusjohtaja Juha Gröhn

”Kohtalaisen hyvä taloussuhdanne on vaikuttanut kulutuskysyntään myönteisesti ja markkinoiden kehitys on jatkunut suotuisana kaikissa liiketoiminta-alueemme maissa. Kasvavimpia tuoteryhmiä ovat siipikarja ja valmisruoka. Kodin ulkopuolella tapahtuva ruokailu lisääntyy edelleen ja antaa kiinnostavia mahdollisuuksia Food Service -myynnin kasvuun. Toisaalta lisääntynyt kysyntä on nostanut useiden materiaalien, tarvikkeiden ja palveluiden kustannuksia. Hintakilpailu on jatkunut edelleen voimakkaana.

Suomessa kesäkauden myynti onnistui hyvin ja Atria onkin grillaustuotteiden markkinajohtaja. Sekä kasvuun että kannattavuuteen voimme olla tyytyväisiä.

Ruotsissa ei saavutettu kasvun ja kannattavuuden tavoitteita. Tähän vaikuttivat korkeat raaka-aineiden hinnat, siipikarjatoiminnan heikko kannattavuus sekä heikkona pysynyt Ruotsin kruunu, joka nosti tuotavien materiaalien ja tarvikkeiden hintoja.

Tanskan ja Viron liiketoiminta saavutti tulostavoitteen. Kasvussa jäätiin tavoitteesta, koska Tanskassa joidenkin lihavalmisteiden valikoimapaikat menetettiin kovassa hintakisassa.

Venäjän tulos ja liikevaihto jäivät tavoitteista. Liharaaka-aineiden hinta on noussut kahdessa piikissä – ensin keväällä ja toisen kerran syyskesällä. Tästä syystä marginaalitaso on alentunut. Sibylla-tuotteiden kauppa on käynyt hyvin. Samoin Food Service -myynti kasvaa.

Kuiva ja kuuma kesä alensi pelloilta saatavaa satotasoa laajalla alueella Euroopassa. Viljan, peltokasvien ja eläinten rehujen hinnat ovat nousseet syksyn aikana voimakkaasti. Myös lihan hinta on nousussa. Atrialla varaudutaan nouseviin raaka-ainekustannuksiin.”

Heinä-syyskuu 2018

Atria-konsernin
heinä-syyskuun liikevaihto oli 357,1 miljoonaa euroa (360,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 12,7 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihto kasvoi 5,1 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna; myynti vähittäiskauppaan ja Food Service -asiakkaille kasvoi edelleen. Atria Ruotsin liikevaihtoa laskivat Ruotsin kruunun heikko valuuttakurssi ja Nordic Fast Food -liiketoimintojen myynti joulukuussa 2017. Siipikarjatuotteiden myynti vähittäiskauppaan kasvoi. Atria Tanska & Viron liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Atria Venäjän liikevaihdon lasku johtui valuuttakurssin heikentymisestä ja myynnin pienentymisestä vähittäiskauppaan.

Atria Suomen liikevoitto vahvistui, mikä johtui myynnin paremmasta rakenteesta. Konsernin liikevoittoa rasittivat kohonneet raaka-ainekustannukset Ruotsissa ja Venäjällä sekä Atria Ruotsin siipikarjaliiketoiminnan heikko kannattavuus. Atria Tanska & Viron liikevoitto vahvistui edellisvuoteen verrattuna.

Atria lanseerasi elokuussa uuden Vegyu-brändin, joka on sataprosenttisesti lihaton tuotesarja. Laajan sarjan tuotteissa on valmisruokia, leikkeleitä ja ruuanlaittotuotteita. Vegyu on tarkoitettu kuluttajille, jotka etsivät vaihtoehtoja lihapohjaisille tuotteille tai haluavat vaihtelua ruokaratkaisuihin.

Atria Suomi vastaa siipikarjamarkkinan kasvuun investoimalla Nurmon ja Sahalahden siipikarjatuotantolaitoksiin yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Sekä Nurmossa että Sahalahdella lisätään broilereiden leikkuukapasiteettia. Hankkeet toteutetaan vuoden 2018 lopulla ja kevään 2019 aikana.

Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 250,1 miljoonaa euroa (245,0 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 5,1 miljoonaa euroa. Myynti vähittäiskauppa- ja Food Service -asiakkaille kasvoi edelleen edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 13,6 miljoonaa euroa (13,1 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui edellisvuoden vastaavaa jaksoa paremmasta myynnin rakenteesta.

Atria Ruotsin heinä-syyskuun liikevaihto oli 72,5 miljoonaa euroa (78,6 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Siipikarjatuotteiden myynti kasvoi kesäkaudella merkittävästi ja paransi liikevaihtoa. Toisaalta heikentynyt Ruotsin kruunu ja Nordic Fast Food -liiketoimintojen myynti joulukuussa 2017 laskivat liikevaihtoa. Liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Liiketuloksen lasku johtui siipikarjaliiketoiminnan heikosta kannattavuudesta. Lisäksi heikkona pysynyt Ruotsin kruunu nosti tuontiraaka-aineiden hintoja.

Atria Tanska & Viron heinä-syyskuun liikevaihto oli 24,7 miljoonaa euroa (25,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Virossa Atrian myynti vähittäiskauppaan kasvoi arvossa mitattuna noin 6 prosenttia ja Tanskassa liikevaihto pieneni hieman. Heinä-syyskuussa myynnin rakenne oli edellisvuotta parempi.

Atria Venäjän heinä-syyskuun liikevaihto oli 19,4 miljoonaa euroa (22,4 milj. euroa). Liiketulos oli -0,8 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Liikevaihdon lasku oli seurausta Venäjän ruplan heikkenemisestä ja myynnin pienentymisestä vähittäiskauppa-asiakkaille. Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski noin 4 prosenttia. Sibylla ja Food Service -tuotteiden myynti vahvistui edellisvuoteen verrattuna. Liiketulosta heikensi raaka-aineiden kohonneet hinnat ja myyntivolyymien pienentyminen vähittäiskauppaan.

Tammi-syyskuu 2018

Atria-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 061,6 miljoonaa euroa (1 061,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 21,5 miljoonaa euroa (27,5 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihto kasvoi 25 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.  Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikentyneet valuuttakurssit laskivat konsernin liikevaihtoa tammi-syyskuussa.

Atria Suomen ja Tanska & Viron liikevoitto vahvistui paremman myynnin rakenteen ansiosta. Ruotsissa liiketulosta painoivat siipikarjaliiketoiminnan heikko kannattavuus, kruunun heikentynyt kurssi ja kohonneet raaka-ainekustannukset. Venäjällä merkittävästi kohonneet raaka-ainekustannukset painoivat tulosta.

Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia muutettiin vuoden 2018 alusta lähtien. Atria-konsernin raportoitavat segmentit ovat: Atria Suomi, Atria Ruotsi, Atria Venäjä ja Atria Tanska & Viro.

Katsauskaudella Atria-konsernin vastuullisuushankkeet etenivät suunnitellusti. Atrian Tapa Johtaa  -koulutusohjelmaa ja Turvallisesti Atrialta Kotiin -työturvallisuusohjelmaa toteutettiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Aurinkosähköpuisto valmistui syyskuussa ja helmikuussa markkinoille tuotiin antibioottivapaat sianlihatuotteet. Konsernissa käynnistettiin Atrian yritysvastuustrategian uudistaminen.

Atria Suomen tammi-syyskuun liikevaihto oli 750,7 miljoonaa euroa (725,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 25,0 miljoonaa euroa. Myynti vähittäiskauppaan ja Food Service -asiakkaille on ollut edellisvuotta selvästi parempaa.  Liikevoitto oli 27,2 miljoonaa euroa (24,9 milj. euroa). Myynnin rakenne tammi-syyskuun aikana on ollut edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi.

Atria Ruotsin tammi-syyskuun liikevaihto oli 213,8 miljoonaa euroa (229,5 milj. euroa). Liiketulos oli -6,0 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui Ruotsin kruunun heikosta valuuttakurssista ja Nordic Fast Food -liiketoimintojen myynnistä joulukuussa 2017. Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Tulosta painoivat edelleen korkeammat raaka-ainekustannukset, siipikarjaliiketoiminnan heikko kannattavuus ja alkuvuonna toteutuneet henkilöstöjärjestelyt. Siipikarjaliiketoiminnan kannattavuus on heikentynyt alkuvuoden markkinoiden alavireisyyden aiheuttaman hintapaineen ja myynnin epäsuotuisan rakenteen vuoksi. Uudistetun siipikarjatehtaan käyttöönotto jatkui edelleen kolmannella vuosineljänneksellä.

Atria Tanska & Viron tammi-syyskuun liikevaihto oli 72,0 miljoonaa euroa (73,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa (3,9 milj. euroa). Virossa Atrian myynti vähittäiskauppaan on vahvistunut koko alkuvuoden ajan. Tanskassa liikevaihto pieneni kireän hintakilpailun vuoksi. Liiketoiminta-alueen liikevoitto vahvistui hieman hyvän kustannusten hallinnan ja suotuisan myynnin rakenteen ansiosta.

Atria Venäjän tammi-syyskuun liikevaihto oli 55,2 miljoonaa euroa (64,0 milj. euroa). Liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui heikentyneestä ruplan kurssista ja pienentyneestä myynnistä vähittäiskauppaan. Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski noin 2 prosenttia. Kohonneet liharaaka-aineiden hinnat painoivat liiketulosta. 

Tunnusluvut    
milj. EUR 30.9.18 30.9.17 31.12.17
      
Oma pääoma/osake, EUR 14,61 14,55 14,81
Korolliset velat 255,1 244,9 214,3
Omavaraisuusaste, % 45,8 % 46,0 % 47,5 %
Nettovelkaantumisaste, % 59,7 % 56,6 % 49,0 %
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 33,1 38,5 53,9
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,1 % 3,6 % 3,8 %
Henkilöstö keskimäärin 4 446 4 447 4 449
    
  


Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2017 oli 40,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 liikevoiton ennustetaan olevan alhaisempi kuin vuonna 2017. Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 30.9.2018 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 25.10. 2018 klo 9.45 alkaen. Paikka: Scandic Hotel Simonkenttä, Simonkatu 9, kokoushuone Mansku 1. krs, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Hallitus


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Atria Oyj_osavuosikatsaus_Q3_2018.pdf Atria_osavuosikatsaus Q3_18_esitys_su.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen