Atria.com logo

Stop kuormitukselle

14.3.2018
Henkilöstö

Työssä jaksamiseen ja työssä kuormittumiseen kiinnitetään työyhteisöissä yhä enemmän huomiota – ja hyvä näin. Ihmiset ovat entistä tietoisempia esimerkiksi työpaikkakiusaamisesta ja häirinnästä.

Jotta huonoilta kokemuksilta vältyttäisiin, täytyy jokaisen kantaa oma vastuunsa työyhteisön hyväksi.

Jokaisen täytyy kantaa oma vastuunsa työyhteisön hyväksi. 

Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen vaikuttavat muun muassa työpaikkakiusaaminen, kaikenlainen häirintä, liiallinen kilpailuhenkisyys, syrjintä, heikko vuorovaikutus, huono tiedonkulku sekä esimiehen tai työyhteisön puutteellinen tuki. Nämä ovat esimerkkejä työn psykososiaalisesta kuormittavuudesta.

Työn sisältöön liittyviä psykososiaalisia kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi pakkotahtinen toistotyö, tarve olla jatkuvasti valppaana, toistuvat keskeytykset, liiallinen tietomäärä, kohtuuton vastuu ja hankalat vuorovaikutustilanteet asiakastyössä.

Työjärjestelyissä kuormittavat taas liian suuri tai liian pieni työmäärä, kohtuuton aikapaine, vuorotyö ja yötyö tai työhön sidonnaisuus, eli päivystys tai varallaolo. Työvälineiden ja olosuhteiden pitää olla kunnossa ja tehtävänkuvan sekä työnjaon on oltava selkeitä, jotta ne eivät syö työtehosta veroja.

Ihmiset reagoivat työhön liittyviin paineisiin hyvin eri tavalla. Liiallinen kuormitus on kuitenkin aina yksilöllinen kokemus ja henkilölle tosi. Jokainen ansaitsee hyvän työympäristön, jossa voi olla oma itsensä ja toteuttaa tehtäviään sekä asiantuntemustaan rauhassa.

Hyvä johtaminen ja esimiestyö on käytännössä sitä, että jokainen työntekijä huomioidaan, heidän hyvinvoinnistaan ollaan kiinnostuneita ja kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Hyvä johtaminen ja esimiestyö on käytännössä sitä, että jokainen työntekijä huomioidaan, heidän hyvinvoinnistaan ollaan kiinnostuneita ja kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Toisaalta jokaisen on myös hyvä itse pohtia, miten voisi huolehtia omasta jaksamisestaan, ja kuinka voi parantaa omalta osaltaan ilmapiiriä työpaikalla.

Kova kuormitus ja stressi ovat arkipäivää lähes kaikilla työpaikoilla aina silloin tällöin. Terveysriskejä syntyy, jos kuormitus jatkuu pitkään, eikä palautumiselle jää riittävästi aikaa. Tästä täytyy pyrkiä eroon.

Hyvä puoli tässä on se, että jokainen voi vaikuttaa asiaan. Esimies voi aika ajoin tiedustella, miten tekijöillä menee, ja toisaalta tekijä voi kertoa esimiehelleen, jos kuormitusta on liikaa.

Kaikilla on vastuunsa siinä, että työpaikalla on hyvä ja oikeanlainen meininki.

Me Atrialla haluamme kantaa sosiaalisen vastuumme hyvästä työkokemuksesta jokaisen kohdalla. Laitetaan siis täysi stop kuormitukselle!

Me Atrialla haluamme kantaa sosiaalisen vastuumme hyvästä työkokemuksesta jokaisen kohdalla.

Katso video Atrian työterveyshuollon tiimin tehtävistä:


Atrian työterveyshuolto
 

Jaa

Kirjoittajan kuva
Kirjoittanut

Timo Kinnunen

Timo Kinnunen on Atrian johtava työterveyslääkäri. Hän arvostaa suuresti sekä Atriaa työnantajana että työtovereitaan Atrialla – töihin onkin aina ilo tulla. Monipuolisella miehellä on tavoitteena pitää kroppa ja pää kunnossa. Kesäisin urheilullinen Timo rentoutuu meloen ja talvella hiihtäen, mieluiten Lapissa tai Koillismaalla. Timon ruokabravuuri on konstailematon karjalanpaisti, tietysti Atrian paketista. 

Lue kirjoittajan muita blogeja