Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 17.7.2020

Atria Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Atrian liikevoitto ja -vaihto pysyivät vakaina toisella vuosineljänneksellä

Atria Oyj, puolivuosikatsaus, 17.7.2020, klo 8.00


ATRIA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2020

Atrian liikevoitto ja -vaihto pysyivät vakaina toisella vuosineljänneksellä

Huhti–kesäkuu 2020
-
Konsernin liikevaihto oli 366,3 miljoonaa euroa (368,9 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa) eli 1,1 prosenttia (1,4 %) liikevaihdosta.
- Koronaviruspandemia (COVID-19) vaikutti Atrian liiketoimintaan: myynti Food Service -asiakkaille heikkeni kaikilla liiketoiminta-alueilla, toisaalta myynti vähittäiskauppaan kasvoi.
- Atria Suomen kohentunut operatiivinen tehokkuus vahvisti liikevoittoa, liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.
- Atria Ruotsin ja Venäjän liikevaihto ja -tulos supistuivat vähentyneen Food Service ja pikaruokamyynnin takia. Myynti ja tulos paranivat katsauskauden lopussa.
- Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia lisääntyneen vähittäiskauppamyynnin ansiosta.
- Markkinatilanne kääntyi parempaan kesäkuussa Atrian kaikilla liiketoiminta-alueilla.


Tammi–kesäkuu 2020
-
Konsernin liikevaihto oli 723,0 miljoonaa euroa (705,3 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa) eli 0,9 prosenttia (0,3 %) liikevaihdosta.
-
Atrian Suomen kasvanut liikevaihto ja hyvä operatiivinen tehokkuus vahvistivat liikevoittoa.
- Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 3 prosenttia ja liiketappio pieneni edellisvuoteen verrattuna. Epäsuotuisa myynnin rakenne painoi liikevoittoa.
- Atria Tanska & Viron liikevaihto parani lisääntyneiden myyntivolyymien ja hinnankorotusten ansiosta.
- Atria Venäjän liiketulosta painoi poikkeuksellisen heikko myynti huhti-toukokuussa.
-
Koronaviruspandemian aiheuttama markkinahäiriö heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta.

 

Q2 Q2 H1 H1
Milj. € 2020 2019 2020 2019 2019
Liikevaihto
   Atria Suomi 263,0 263,7 515,6 504,7 1 033,8
   Atria Ruotsi 71,7 74,4 143,2 141,0 289,4
   Atria Tanska & Viro 26,9 23,5 53,3 45,3 96,6
   Atria Venäjä 13,3 18,5 29,4 34,2 73,8
   Eliminoinnit -8,6 -11,2 -18,5 -19,9 -42,3
Liikevaihto yhteensä 366,3 368,9 723,0 705,3 1 451,3
Liikevoitto
   Atria Suomi 7,3 6,4 13,5 10,3 40,0
   Atria Ruotsi -2,1 -1,5 -4,1 -5,6 -6,1
   Atria Tanska & Viro 1,1 1,0 1,4 1,6 4,4
   Atria Venäjä -1,4 -0,3 -2,8 -2,5 -4,0
   Kohdistamattomat -0,7 -0,5 -1,7 -1,5 -3,1
Liikevoitto yhteensä 4,1 5,1 6,4 2,3 31,1
Liikevoitto-% 1,1 % 1,4 % 0,9 % 0,3 % 2,1 %
Tulos ennen veroja 3,6 3,5 4,7 -0,3 26,2
Osakekohtainen tulos, € 0,07 0,07 0,08 -0,08 0,54
 

Juha Gröhn, toimitusjohtaja

Atria-konsernin liikevaihto kuluvan vuoden toisella neljänneksellä oli 366,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa. Kun otamme huomioon koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen, voimme suhtautua kohtalaisen tyytyväisesti toisen vuosineljänneksen myyntiin ja kannattavuuteen. Toiminnallisesti jakso meni sujuvasti - koronaviruksen aiheuttamia sairastumisia henkilöstöllä on ollut vähän ja tehtaat pyörivät. Omat toimenpiteet viruksen leviämisen estämisessä ovat osoittautuneet tehokkaiksi.

Kaupankäynnin osalta toinen vuosineljännes on ollut poikkeuksellinen. Maaliskuun lopussa kotitaloudet täydensivät varastojaan ja kauppa kävi erityisesti kotiruoanlaiton perustuotteilla reippaasti. Huhtikuussa kysyntä tasaantui nopeasti ja esimerkiksi pääsiäismyynti oli tavallista pienempi. Myös toukokuu oli myynniltään alavireinen. Kesäkuussa koronaviruksen vuoksi asetettujen rajoitteiden lieventäminen lisäsi kysyntää kaikilla Atrian liiketoiminta-alueilla ja myynti olikin hyvä. Kesäkuun kauppaa osaltaan vauhditti myös lämmin sää.

Suurin vaikutus koronavirusrajoitteilla on ollut Food Service -myyntiin. Ne liiketoiminta-alueet, joissa Food Service -myynnin osuus liikevaihdosta on suuri, ovat saaneet pahimman iskun sekä liikevaihtoon että tulokseen. Suurimmat vähennykset myyntiin tulivat Venäjälle ja Ruotsiin, mutta myös Suomessa vaikutukset olivat merkittävät. Sibyllan myynti pieneni kaikkialla – erityisesti Venäjällä, jossa Sibyllan pudotus huhtikuussa oli ankara eli liikevaihdosta katosi 70 prosenttia. Katsauskauden lopulla Sibyllan myynti palautui normaalitasolle ja nousi osittain jopa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan yläpuolelle.

Myynti vähittäiskauppaan on kasvanut Atrian kaikilla liiketoiminta-alueilla, mutta kasvu ei ole ollut riittävä paikkaamaan menetyksiä Food Service -myynnissä. Atrian edustamien tuoteryhmien markkina Suomen vähittäiskaupassa on kasvanut peräti 9 prosenttia arvossa mitattuna. Food Service -myynnin hiipuminen on vaikeuttanut mm. fileiden ja paistien myyntiä. Myös valmisruoan tietyt tuoreryhmät ovat kärsineet koronasta. Esimerkiksi välipaloja on syöty aiempaa vähemmän. Lihavalmisteiden kysyntä on ollut nousussa ja siipikarjan kehitys on edelleen kasvava.

Sianlihan vienti Kiinaan on sujunut volyymien osalta jopa odotettua paremmin, mutta toukokuussa hintataso Kiinan markkinoilla aleni. Kiinassa hintatason vaihtelut ovat suuria ja nopeita.

Viime viikkojen koronauutiset Atrian kotimarkkinoilla ovat olleet rohkaisevia eli taudin leviäminen on saatu hallintaan. Nyt ihmiset voivat ja uskaltavat liikkua ja myös kuluttaa - hyvä myynti kesäkuussa osoitti tämän. Myyntivolyymin vaihteluihin on kuitenkin syytä varautua. Atrian arki on sujunut hyvin, joten kyky toimia markkinan mukaan on kunnossa. “


Huhti–kesäkuu 2020

Atria-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 366,3 miljoonaa euroa (368,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihto oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla: myynti vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille kasvoi ja toisaalta myynti Food Service -asiakkaille heikkeni. Atria Ruotsin ja Venäjän liikevaihto heikkeni ravintola- ja pikaruokamyynnin laskun myötä. Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia lisääntyneiden myyntivolyymien ja hinnankorotusten ansiosta.

Atria Suomen liikevoitto kasvoi, mikä johtui hyvästä operatiivisesta tehokkuudesta ja sesonkien hallinnasta. Atria Ruotsin ja Venäjän myynnin voimakas heikkeneminen Food Service ja pikaruoka-asiakkaille painoi liiketulosta huhti-toukokuussa. Atria Tanska & Viron liikevoitto parani liikevaihdon kasvun myötä. Tulosparannusta heikensi alkuvuoden aikana nousseet liharaaka-aineiden hinnat ja epäsuotuisa myynnin rakenne.

Koronaviruspandemian vaikutukset Atrian liiketoimintaan olivat pahimmillaan huhti-toukokuussa. Kesäkuussa pandemiarajoituksia alettiin purkamaaan ja myyntivolyymit kääntyivät parempaan suuntaan. Sianlihan vientivolyymit Suomesta Kiinaan olivat hyvällä tasolla, mutta myyntihintojen lasku toukokuussa painoi kannattavuutta.


Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 263,0 miljoonaa euroa (263,7 milj. euroa). Myynti vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille kasvoi edellisvuoteen verrattuna, mutta myynti Food Service -asiakkaille pieneni. Koronarajoitusten purkamisen myötä Food Service -myynti alkoi elpymään kesäkuun loppua kohden. Sianlihan vienti Kiinaan lisääntyi, mutta hintataso laski globaalien hintamuutosten mukana. Liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Liikevoittoa vahvistivat teollisten toimintojen operatiivinen tehokkuus ja sesonkien hyvä hallinta. Koronapandemia heikensi myynnin rakennetta ja aiheutti ylimääräisiä kustannuksia, minkä tulosvaikutusta lievensi valtion myöntämä työeläkevakuutusmaksun alennus.

Atria Ruotsin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 71,7 miljoonaa euroa (74,4 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa laski 3 prosenttia. Liikevaihtoa painoi myynnin heikkeneminen Food Service ja pikaruoka-asiakkaille, mikä johtui koronapandemian leviämisen estämiseksi asetetuista rajoitteista ja suosituksista. Siipikarjatuotteiden myynti vähittäiskauppaan vahvistui edelleen toisella vuosineljänneksellä. Liiketulos oli -2,1 miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa). Liiketuloksen lasku oli seurausta heikentyneestä liikevaihdosta ja myynnin epäsuotuisasta rakenteesta vähittäiskaupassa. Kaupan omien tuotemerkkien myynti lisääntyi katsauskauden aikana. Myynnin voimakas heikkeneminen Food Service ja pikaruoka-asiakkaille painoi liiketulosta huhti-toukokuussa. Kesäkuussa myyntivolyymit ja tuloskehitys kääntyivät parempaan suuntaan. Koronapandemia heikensi erityisesti myynnin rakennetta ja aiheutti ylimääräisiä kustannuksia, minkä tulosvaikutusta lievensivät valtion maksamat korvaukset sairaslomien ajalta.

Atria Tanska & Viron huhti-kesäkuun liikevaihto oli 26,9 miljoonaa euroa (23,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia lisääntyneen vähittäiskauppamyynnin ansiosta. Virossa ja Tanskassa Food Service -myynnin osuus kokonaismyynnistä on pieni, minkä vuoksi koronapandemian negatiiviset vaikutukset liiketoiminta-alueen liikevaihtoon jäivät vähäisiksi. Liikevoitto kasvoi liikevaihdon kasvun myötä. Tanskassa tulosparannusta heikensi alkuvuoden aikana voimakkaasti nousseet liharaaka-aineiden hinnat ja epäsuotuisa myynnin rakenne.

Atria Venäjän huhti-kesäkuun liikevaihto oli 13,3 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa). Liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa). Myynti vähittäiskauppaan kasvoi, erityisesti Casademont-tuotteiden myynti oli vahvaa. Myynti Food Service ja pikaruoka-asiakkaille heikkeni merkittävästi huhtikuussa, mutta alkoi toipua toukokuun lopulla. Kesäkuussa Sibylla-tuotteiden myynti oli jo huomattavasti edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi. Liiketuloksen lasku oli seurausta myynnin heikkenemisestä ja epäsuotuisasta rakenteesta. Koronatartuntojen leviämisen estämiseksi tehdyt toimenpiteet tuotantolaitoksilla aiheuttivat jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia.

Tammi–kesäkuu 2020

Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 723,0 miljoonaa euroa (705,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa). Atrian liikevaihto Suomessa kasvoi alkuvuoden lisääntyneen vähittäiskauppamyynnin ja viennin johdosta. Erityisesti sianlihan vientivolyymit Kiinaan olivat hyvällä tasolla. Atria Suomen lisääntynyt liikevaihto ja hyvä operatiivinen tehokkuus vahvistivat liikevoittoa.

Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, liiketulos oli edellisvuotta parempi. Atria Ruotsin vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa henkilöstöjärjestelyihin liittyviä kustannuksia. Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi noin 18 prosenttia, mikä johtui myyntivolyymien lisääntymisestä vähittäiskauppaan ja hintojen noususta. Atria Venäjän Food Service ja Sibylla-tuotteiden myynti lisääntyi vuoden alussa, mutta laski voimakkaasti huhti-toukokuun aikana.

Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet vaikuttivat Atrian toimintaympäristöön ensimmäisen vuosineljänneksen lopulta lähtien. Ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin liittyvillä kansallisilla rajoituksilla ja suosituksilla oli vaikutuksia Atrian liiketoimintaan. Ravintoloiden aukioloa ja asiakasmäärää on rajoitettu, ja ihmisten vähentynyt matkustaminen ja liikkuminen ulkona on pienentänyt ruoan myyntiä myös pikaruokaravintoloissa ja huoltoasemilla.

Vähittäiskauppaan myytävien arkiruokien suosio kasvoi äkillisesti poikkeusolosuhteisiin varautumisen vuoksi maaliskuun lopulla. Huhti-toukokuun aikana myyntivolyymit Food Service ja pikaruoka-asiakkaille pienenivät merkittävästi. Koronarajoitusten asteittaisen purkamisen myötä Food Servce -myynti lisääntyi ja markkina alkoi elpymään katsauskauden loppua kohden.

Poikkeusoloihin siirtyminen Atrian toiminnoissa suoritettiin nopeasti, jotta yhtiön toimintakyky pystyttiin säilyttämään. Toiminnan keskeytymätön jatkaminen ja tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitäminen olivat Atrian ensisijaisia tehtäviä henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamisen lisäksi. Tuotantolaitoksilla otettiin käyttöön uusia käytäntöjä, joilla pyritään estämään mahdollinen virustartunnan leviäminen. Erityisjärjestelyt jatkuvat edelleen ja ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Toisaalta etätöihin siirtyminen ja työmatkailun loppuminen ovat tuoneet kustannussäästöjä.

Atria on onnistunut tavoitteessaan henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamisessa sekä tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitämisessä.


Atria Suomen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 515,6 miljoonaa euroa (504,7 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille. Food Service -tuotteiden myynti kääntyi laskuun maaliskuun lopulla, mutta alkoi elpymään jälleen kesäkuussa.  Liikevoitto oli 13,5 miljoonaa euroa (10,3 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui ensimmäisen vuosineljänneksen kasvaneesta liikevaihdosta ja koko alkuvuoden ajan vallinneesta paremmasta kokonaistuottavuudesta.

Atria Ruotsin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 143,2 miljoonaa euroa (141,0 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 3 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui myynnin lisääntymisestä vähittäiskauppaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Erityisesti siipikarjatuotteiden hyvä myynti on vahvistanut liikevaihtoa. Liiketulos oli -4,1 miljoonaa euroa (-5,6 milj. euroa). Tulosta painoivat heikentynyt kruunun kurssi ja kohonneet raaka-aineiden hinnat sekä myynnin heikkeneminen Food Service -asiakkaille toisella vuosineljänneksellä. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa henkilöstöjärjestelyihin liittyviä kustannuksia.

Atria Tanska & Viron tammi-kesäkuun liikevaihto oli 53,3 miljoonaa euroa (45,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui myynnin lisääntymisestä vähittäiskauppaan ja kevään aikana toteutetuista hinnankorotuksista sekä Virossa että Tanskassa. Alkuvuoden aikana kohonneet raaka-ainehinnat ja epäsuotuisa myynnin rakenne Tanskassa painoivat liikevoittoa.

Atria Venäjän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa (34,2 milj. euroa). Liiketulos oli -2,8 miljoonaa euroa (-2,5 milj. euroa). Liikevaihto heikkeni edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä johtui koronaviruspandemian aiheuttamista voimakkaista häiriöistä Food Service ja pikaruokamarkkinassa huhti-toukokuun aikana. Liiketulosta painoivat alentuneet myyntivolyymit erityisesti Food Service ja pikaruokakanavissa.

Energiatehokkuus pienentää ruoan tuotannon hiilijalanjälkeä

Atria-konsernin yritysvastuun keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen torjuminen ja ruoan tuotanto hiilineutraalisti. Atria on asettanut tavoitteekseen vähentää teollisen toiminnan hiilidioksidipäästöjä 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä (vertailuvuosi 2016). Tämä tavoite tullaan saavuttamaan nykyisillä kehitystoimenpiteillä. Vuonna 2019 Atrian teollisen toiminnan tuotantoon suhteutettu ominaishiilijalanjälki oli noin 15 prosenttia vertailuvuotta pienempi. Alkuvuoden aikana toimenpiteitä on toteutettu edelleen johdonmukaisesti. Päästövähennyksiä saavutetaan useilla eri toimenpiteillä:

- uusiutuvan energian käyttöä on lisätty,
- lämmön käyttöä ja sen käytön ohjausta on tehostettu ja
- arkipäiväiseen energiatehokkuustyöhön on panostettu.

Kehitystoimenpiteitä ja energiatehokkuusjärjestelmän mukaisia katselmuksia on toteutettu kaikilla Atrian liiketoiminta-alueilla.


Tunnusluvut

milj. EUR

30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Oma pääoma/osake, EUR 14,24 14,23 14,85
Korolliset velat 263,0 274,0 228,3
Omavaraisuusaste, % 43,8 % 43,8 % 46,9 %
Nettovelkaantumisaste, % 59,7 % 65,7 % 51,6 %
Bruttoinvestoinnit 23,4 22,5 40,1
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,2 % 3,2 % 2,8 %
Henkilöstö keskimäärin 4 515 4 532 4 454
 

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2020 Atria-konsernin liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2019 (31,1 milj. euroa).

Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja heikentävät ennustettavuutta.

Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan viennin Kiinaan arvioidaan kasvavan vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2020 alussa alkanut koronaviruspandemia on aiheuttanut elintarviketoimialalla voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on entisestään vaikeuttanut yhtiön kehityksen ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat esimerkiksi ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vähentävät myyntiä Food Service
-asiakkaille. Koronavirusepidemian vallitessa arkiruuan merkityksen odotetaan vahvistuvan.

Kuluttajien ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian tuotteiden myynnin rakennetta epäsuotuisaksi. 


Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa puolivuosivuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2020 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.


Puolivuosikatsauksen julkistaminen

Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn esittelee yhtiön puolivuosikauden tuloskehitystä webcastissa tänään 17.7.2020 klo 10.00 –11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset/.

ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com


 

Atria Oyj_puolivuosikatsaus_2020.pdf Atria Oyj_Q2_2020_esitysmateriaali suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen