Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 01.6.2022

Atria mukaan UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen

Atria on liittynyt kansainväliseen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen ja samalla Atria on hyväksytty mukaan Climate Ambition Accelerator -koulutusohjelmaan. Atria on omassa vastuullisuustyössään sitoutunut jo aikaisemmin Global Compactin kymmeneen vastuullisuusperiaatteeseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ihmisoikeuksien, työelämän, ympäristön ja korruption torjunnan osalta. Liittyminen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen vahvistaa Atrian kehitystyötä ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun osalta.

Atria osallistuu myös Climate Ambition Accelerator -koulutusohjelmaan, jonka tavoitteena on auttaa ja edistää yrityksiä tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Näiden yhteisten tavoitteiden toteuttamisella maapallon lämpenemistä pyritään rajoittamaan 1,5 °C asteeseen.

UN Global Compact on YK:n vuonna 2000 käynnistämä yritysvastuualoite. Se antaa yrityksille eväitä edistää ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta hyödyntäen Global Compactin kymmentä vastuullisuusperiaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Mukana on jo yli 15 000 yritystä 160 maasta.

Sitoutuminen UN Global Compactiin ja osallistuminen Climate Ambition Accelerator -ohjelmaan vahvistavat entisestään Atrian kokonaisvaltaista vastuullisuusohjelman toteutusta ja sitoutumista tieteeseen perustuviin tavoitteisiin. Lisäksi tämä tukee Atrian oman ja koko arvoketjunsa toiminnan kehittämistä yhä vastuullisemmaksi ja kestävämmäksi.

Atria tukee kestävän kehityksen tavoitteita. YK:n jäsenmaiden kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Atria edistää tavoitteita liiketoimintansa kannalta olennaisilla osa-alueilla.

LIsätietoja antaa: Atria Oyj:n vastuullisuusjohtaja Merja Leino, puh. 040 580 1210.

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen