Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 22.3.2022

Atria Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Atria Oyj       Pörssitiedote 22.3.2022, klo 12.30

Atria Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Atria Oyj:n luovuttaa yhteensä 26 003 yhtiön hallussa olevaa Atria Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoilta 2019, 2020 ja 2021 kohderyhmään kuuluville konsernin avainhenkilöille palkkiona.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Atria Oyj:n  yhtiökokouksen 29.4.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sinä päivänä, jona osakkeet on kirjattu avainhenkilön arvo-osuustilille.


Osakkeiden luovutuksen jälkeen yhtiöllä on hallussa 66 182 omaa osaketta.

Lisätietoja antaa Hanne Kortesoja, viestintä- ja IR-johtaja, Atria Oyj, puh. 0400 638 839.

Atria Oyj
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

 


JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen